На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Електронна книга та традиційна книга

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суспільний розвиток і зростання потреби суб'єктів в інформації ... 5
Розділ 2. Традиційна книга як вид документу ... 11
2.1. Книга як різновид документа ... 11
2.2. Структура книги ... 14
2.2.1. Внутрішні (структурні) елементи книги ... 15
2.2.2. Зовнішні (композиційні) елементи книги ... 17
Розділ 3. Особливості електронної книги ... 20
3.1. Загальна характеристика та компоненти електронних видань ... 20
3.1.1. Текстова інформація ... 20
3.1.2. Півтонові і кольорові ілюстрації ... 21
3.1.3. Анімаційна графіка ... 27
3.1.4. Відеоінформація ... 29
3.1.5. Аудіоінформація ... 33
3.2. Порівняльна характеристика електронних та традиційних видань ... 35
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи "Електронна книга та традиційна книга" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Електронна книга та традиційна книга"

Курсова робота "Електронна книга та традиційна книга" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Електронна книга та традиційна книга", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Електронна книга та традиційна книга" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Електронна книга та традиційна книга" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає закономірності розвитку людини в умовах навчання і виховання. Тісно пов'язана з педагогікою, дитячою і диференціальною психологією, психофізіологією. У структуру П. п. входять 3 розділи: психологія виховання, психологія навчання, психологія вчителя. Предмет психології виховання - розвиток особистості в умовах цілеспрямованої організації діяльності дитини, подітий. колективу. Дослідження в цій області направлені на вивчення змісту мотивационной сфери особистості дитини, її спрямованості, ціннісної орієнтації, нравств. установок і т. п.; відмінностей в. ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - один з найстаріших центрів славши. науки і культури. Осн. в 1661. Пройшов складний шлях розвитку і перетворень в умовах Мови Посполітой (до 1772), Австр. і Австро-Венг. монархій (до 1918), польск. гос-ва (до 1939). До закриття в 1773 - єзуїтська академія (з правом викладання всіх університетських дисциплін і присудження вчених ступенів) в складі 3 ф-тов (богословський, юрид., филос.). З 1784 відновлений як австр. світський ун-т з викладанням на лати. яз. (отд. предмети викладалися на ньому. і польск. мовах). У 1803 проф. П. Д. Лодій заснував в ун-ті пед. ин-т. При ун-ті діяла гімназія, в. Язикові функції - "різні сторони мовного повідомлення, зрозумілі як реалізація різних можливостей або властивостей мовного акту, актуализирующего потенційні властивості відповідних коштів мови".[33] Виділяють наступні язикові функції[34]: 1) коммуникативная функція - забезпечує передачу інформації в процесі спілкування; 2) мислительная (когнитивная) -забезпечує формування і формулювання думок; 3) пізнавальна (аккумулятивная, накопичувальна) - служить передачі знань за допомогою оперування поняттями; 4) номинативная (називная) - потрібна для закріплення знання в слові; 5) регулятивная - забезпечує. АЛЧЕВСКАЯ Хрістіна Данилівна - [4(16).4.1841, з. Борзна, нині місто в Чернігівської обл., - 15.8.1920, Харків], діяч утворення дорослих, педагог, літератор. Самостійно вивчилася грамоті, займалася самообразованием. Під впливом просвітницьких ідей російських демократів організувала в Харкові (1862) недільну школу і викладала в ній. Після закриття недільних шкіл (1863) вела заняття у себе на будинку. У 1870 здала екзамени на право викладання і добилася офиц. дозволу на відкриття школи для дорослих. У ній за 50 років пройшли навчання св. 15тис. чол. Шко ла А. стала зразком і метод. центром недільних шкіл Росії. Колективом.
Кожна вагома структурна частина курсової "Електронна книга та традиційна книга" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Націоналізм - (лати. - народність) - світосприймання, засноване на національних пріоритетах і потягу людини до свого народу. Виражається як любов до людей, їх діянь, історичного минулого і теперішнього часу своєї нації, як прагнення чесно служити їй і її майбутньому. Націоналізм заснований на інстинкті і почутті самозбереження нації і себе особисто як її органічної складової частини. Тільки через національно-історичну ідентифікацію людина здатна благоговійно відчувати свою історичну і справжню спорідненість з народом, усвідомлювати відповідальність за його майбутнє. Націоналізм, як почуття національної. Михайло Олександрович - (1878-1918 рр.) - великий князь, генерал-майор, член Державної ради, молодший син імператора Олександра III, брат імператора Миколи II, спадкоємець престолу в 1899-1904 рр. У 1898-1917 рр. на військовій службі. У першу світову війну командував кінною "Дикою" дивізією, корпусом, був генерал - інспектором кавалерії. У 1912 р. таємно за межею одружився морганатичну з Н.С. Вульферт, вродженої Шереметьевської, по першому браку Мамонтової (1881-1952 рр.). За цей брак над майном Михайла Олександровича була встановлена опіка, а йому був заборонений в'їзд в Росію. З початком першої світової. СОКОЛІВ - Петро Федорович (1791, Москва - 1848, сіло Старий Мерчик в Харківській області, Україна), російський художник, майстер акварельного портрета. Вчився в класі історичного живопису Петербургської академії мистецтв (1800-10) у В. К. Шебуєва. Починав як історичний живописець, але істинне покликання знайшов в жанрі камерного акварельного портрета. Серед ранніх робіт - малюнки олівцем, близькі по стилю до творів О. А. Кипренського. У 1820-е рр. Соколів звернувся до акварельного портрета; спочатку застосовував білила, але невдовзі оволодів технікою чистої акварелі. Він створив обширну портретну.
У вступі курсової "Електронна книга та традиційна книга" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛУКСОР - місто в Єгипті на правому березі Ніла, де знаходиться славнозвісний храмовий комплекс (16-11 вв. до н. е.). У древності храмовая територія називалася "Іпет-рес" - "Південне місцеперебування". Храмовий комплекс був присвячений фиванской тріаді богів (Амон, Мут і Хонсу). До наших днів зберігся храм, побудований Аменхотепом III (внутрішня частина) і Рамсесом II (зовнішня частина). У епоху 18-й династії була побудована дорога, соединяющаяКарнак на півночі і Луксор на півдні, по сторонах якої возлежали кам'яні бараноголові сфінкси; по ній йшли процесії жреців, несучих священну.

Болтіни - Болтини - старовинний російський дворянський рід, ведучий свій початок, по оповідях древніх родословцев, від татарина Кутлубуга, що виїхав в Моськовію в першій половині XIV сторіччя з Великої Орди і що прийняв православ'я з ім'ям Георгія. - Син його Михайло мав прізвисько Болт, звідки і нащадки його сталі зватися Болтінимі. Внук Георгія, Григорій Михайлович, їздив в 1472 р. послом до хана Ахмату; сини його, Микита і Федір Грігорьевичи, служили в дітях боярских по Великих Луках і в 1550 р. були зараховані до складу московських дворян. Баим (Борис) Федорович був ясельничим і першим суддею в Конюшенном. Бурцев Володимир Львович - (17 листопада 1862, форт Перовський, - 21 серпня 1942, Париж). Син штабс-капітана. Закінчивши гімназію в Казані, в 1882 - 85 вчився на фізико-математичному і юридичному факультетах в Петербургськом і Казанськом університетах. З 1883 член народовольческих гуртків. У 1885 арештований і в 1886 засланець в Іркутськую губернію. У 1888 біг і емігрував в Швейцарію; редактор газети "Вільна Росія" (1889, спільно з В.К. Дебогорием-Мокриевичем). У 1889 переїхав в Париж, в 1890 видав брошуру "Білий терор при Олександрові III" і книгу Дж. Кеннана "Сибір і посилання". З 1891 - в Великобританії; вивчав історію.
Список літератури курсової "Електронна книга та традиційна книга" - більше 20 джерел. Володимирський Михайло Федорович - (20 лютого 1874, Арзамас, - 2 квітня 1951, Москва). З сім'ї священика. У 1894 - 95 вчився на медичному факультеті Томського, в 1895 - 96 і 1898 -99 - Московського, в 1900 - 01 - Гейдельбергського університетів, закінчив в 1902 медичний факультет Берлінського університету і в 1903 отримав диплом Казанського університету. У соціал-демократичному русі з 1895. У 1896 за участь в створенні Московського "Робочого союзу" арештований і висланий на батьківщину. У 1898 - 99 член Московського комітету Російської соціал-демократичної робочої партії(РСДРП). Був висланий, а потім поїхав в Німеччину. У. АФФИРМАТИВНИЕ ДІЇ - Аффирмативні дії (або позитивна дискримінація) здійснюються в рамках створення режиму найбільшого сприяючого відносно певних груп, які традиційно внаслідок дискримінації знаходяться в невигідному положенні. Такі групи можуть бути представлені расовими меншинами, страждаючими від проблем соціального і економічного характеру, але можуть включати і інші меншини, зокрема інвалідів, гомосексуалістів і лесбиянок, які є жертвами поширених упереджень, що мають слідством в тому числі обмеженість можливостей для працевлаштування. Програми аффирмативних дій більш радикальні, ніж програми по створенню.

ОРГАНІЗАЦІЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЄДНОСТІ (ОАЕ) - (Organization of African Unity - OAU) - регіональна міжнародна міжурядова організація. Заснована на Конференції незалежних держав Африки в Аддис-Абебе (Ефіопія) (1963). День установи ОАЕ - 25 травня - щорічно відмічається як День звільнення Африки. Члени ОАЕ - 51 африканська держава. Цілями ОАЕ є: розвиток всебічного політичного і економічного співробітництва між країнами Африки і зміцнення їх солідарності на міжнародній арені для забезпечення "кращого життя народів Африки", знищення всіх видів колоніалізму на континенті, захисту незалежності африканських держав. У основі.
Посилання в тексті роботи "Електронна книга та традиційна книга" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ - сукупність заходів, направлених на організацію наукової діяльності, підвищення її продуктивності і ефективності. Розрізнюють управління наукою на рівні окремої наукової організації (науковий менеджмент) і на державному або національному рівні (державна науково - технічна політика). Управління наукою - комплексна проблема, що включає в себе науковедческие, економічні і правові аспекти. Як показує аналіз національних систем управління наукою в розвинених країнах, існують як загальні закономірності ефективного управління наукою, так і специфічні особливості, зумовлені культурно-історичною. ТЕОСОФИ - Цим ім'ям себе називали багато які містики різних періодів історії. Неоплатоники Александрії були теософами; алхіміки і каббалисти середньовіччя називалися так само; це відноситься і до мартинистам, квиетистам і іншим видам містиків, або діючих незалежно, або об'єднаних в братство або суспільство. Всі істинні прихильники божественної Мудрості і Істини мали і мають більше права на це ім'я, чим ті, які, привласнивши собі ця назва, живуть і діють всупереч принципам Теософії. Як змальовано Братом Кеннетом Р.Маккензі, теософи минулих сторіч - "чисті теоретики, що не засновували шкіл, все же вплинули. КУССМАУЛЯ-МЕЙЕРА СИНДРОМ - (описаний німецькими лікарями A. Kussmaul і R. Maier, 1824-1888; синоніми - узелковий периартериит, узелковий полиартериит) - системний васкулит, що характеризується некротизирующим запаленням середніх і дрібних артерій будь-якої локалізації. Найчастіше здивовуються судини шкіри, периферичних нервів, кишечника і бруньок. Велике значення у виникненні захворювання додають інфекції, зумовленої вірусом гепатиту В. Болеют частіше за чоловіка середнього віку. Вияву: лихоманка, похудание, аж до кахексии, болі в м'язах (переважне икроножних) і суглобах, поразка шкіри у вигляді судинної пурпури.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС - (.. от. англ. inter-fase - система уніфікованих зв'язків і сигналів) - різновид операторського інтерфейса, що істотно розширює можливості взаємодії людини і ЕОМ за рахунок: 1) збільшення діапазону способів введення і висновку, за допомогою яких відбувається взаємодія (напр., мовне введення -висновок); 2) збагачення граматики введення і висновку; 3) спроби кооперації з користувачем в досягненні мети. Ці розширення відображають многорежимний характер, багатий синтаксис, семантику і узагальнення підходу до взаємодії між людьми. Всі вони вимагають, щоб система взаємодії мала модель світу. РЕФСУМА СИНДРОМ - (описаний норвезьким неврологом S. B. Refsum, 1907-1991) - спадкове захворювання з групи пероксисомних хвороб (пероксисоми - клітинні органелли, вмісні ферменти окислення різних субстрат). Доросла форма захворювання маніфестує в підлітковому періоді. Вияву: порушення ходи внаслідок полиневропатий, мозжечковой атаксії; пігментна дегенерація сітчатки, нічна сліпота, катаракта; зниження нюху, нейросенсорная тугоухость, ихтиоз, кардиомиопатия з порушенням внутрисердечной провідності, синусовая тахикардия. У частини хворих відмічаються сколиоз і порожниста стопа. Течія що повільно прогресує з. САЛЛИВАН ГАРРИ СТЕК - (Sullivan H. S., 1892-1949). Народився в Нью-Йорку. На початку своєї професійної діяльності як психіатр працював з хворими шизофренією, пізніше - з пацієнтами, страждаючими неврозами. Фундатор так званої Вашингтонської психіатричної школи. Автор декількох книг. У монографії "Концепція сучасної психіатрії" (1947) узагальнив деякі свої ідеї про взаємозв'язок межперсонального поведінки і патології. Після смерті С. його учні і колеги опублікували рукописи і нотатки З., які за житті не були видані, в книзі "Межлічностная теорія психіатрії" (1953). Ці роботи являють собою окремі. Етіологія і патогенез психічних порушень при черепномозкових травмах - В гострому періоді черепномозкової травми всі розлади зумовлені механічним пошкодженням і набряком мозкової тканини, гемодинамическими порушеннями, що розвиваються і гипоксией мозку. Вважають, що дифузний незапальний набряк розвивається в перші дні, досягаючи найбільшої вираженість до середини першого тижня. Певне значення додається блокаді проведення імпульсів в синапсах, зсувам в медиаторном обміні і порушенню функції ретикулярной формації стовбура мозку і гипоталамуса. При легких травмах мозку спостерігається незначне порушення структури нервових кліток, яке може не привести до їх загибелі.