Екомережа України

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми боротьби із забрудненням навколишнього середовища ... 4
1.1. Охорона земельних ресурсів ... 4
1.2. Охорона водних ресурсів ... 6
1.3. Охорона рослинного і тваринного світу ... 9
1.4. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища ... 13
1.5. Охорона атмосферного повітря ... 14
Розділ 2. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи ... 18
2.1. Історія і роль міжнародного співробітництва ... 18
2.2. Роль ООН в міжнародній співпраці в галузі охорони навколишнього середовища ... 20
Висновки ... 23
Література ... 25

Для придбання курсової роботи "Екомережа України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екомережа України"

Курсова робота "Екомережа України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екомережа України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екомережа України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екомережа України" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕТОД НАВЧАННЯ - система послідовних взаємопов'язаних дій вчителя і учнів, що забезпечують засвоєння змісту освіти. М. про. характеризується трьома ознаками: означає мету навчання, спосіб засвоєння, характер взаємодії суб'єктів навчання. Каждий М. про. покликаний відобразити специфіку вияву в ньому цих ознак, а сукупність методів повинна забезпечити досягнення всіх цілей виховуючого навчання. Понятіє "М. про." отеч. педагоги трактували по-різному. Одні розуміли його як "спосіб передачі іншим пізнань" (Д. І. Тіхоміров) або відносили до нього "взагалі всі способи, прийоми і. СУГГЕСТИЯ - (від лати suggestio - навіювання, натяк), процес вербального (словесного). і невербального, емоційно забарвленого впливу на психіку людини з метою створення у нього певного стану, породження нек-рих уявлень, спонукання до до -л дій Пов'язана зі зниженням осознанности і критичності при сприйнятті і реалізації змісту, що вселяється, з відсутністю цілеспрямованого активного його розуміння, розгорненого логич. аналізу і оцінки відповідно до минулого досвіду і даного стану людини Змісту свідомості, засвоєному по механізму З, надалі властивий стійкий і консервативний характер, воно насилу. ВИППЕР Роберт Юрьевич - [2(14).7. 1859, Москва, - 30.12.1954, там же], вчений-історик, педагог, акад. АН СРСР (1943). Рід. в сім'ї викладача Лазаревського ин-та в Москві. Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1880); учень В. І. Герье, В. О. Ключевського, А. А. Шахова, С. М. Соловьева. Викладав загальну історію в дружин. гімназії (до 1885) і в Моськ. уч-ще живопису, творення і зодчества (1887 - 94). Після захисту докторської дисертації (1894) проф. Новороссийского ун-та в Одесі (до 1897), приват-доцент (1897 - 99), потім проф. Моськ. ун-та (до 1922 і в 1943 - 50), проф. Латв. ун-та в Ризі (1924 - 41). З 1941 в Ін-ті. ТЕМА (ТЕКСТУ) - 1) в літературно-художній сфері - коло життєвих проблем, побачених і осмислених, наприклад, письменником (художником, музикантом) і встановлених в основу художнього твору; 2) в сфері публіцистичних, наукових, літературно-критичних публікацій - коло питань, що стають предметом мови; в наукових дослідженнях поняття Т. обов'язково відмежовується від поняття "об'єкт дослідження", під яким зрозуміло область дійсності, на яку направлена пошукова діяльність вченого, і від поняття "предмет дослідження", який представляє ту ланку, ту дільницю дійсності, ту частину.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екомережа України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ - - умисні дії (або бездіяльність) батьків, вихователів і інших осіб, що наносять збиток фізичному або психічному здоров'ю дитини. Виділяють декілька видів жорстокого звертання: фізичне насилля - нанесення фізичних пошкоджень, тілесних покарань, а також залучення дітей у вживання алкоголю, наркотиків; сексуальне насилля - використання дитини для задоволення сексуальних потреб дорослих, залучення в заняття проституцією дитячою, в т.ч. використовуючи порнографічну літературу, фотографії, кінофільми і т.п. з метою видобування прибули; психічне (емоци- ональное) насилля - відсутність любові і уваги. ПІВНІЧНО-КАВКАЗЦІ - загальна назва народів, що володіють північними схилами Кавказького гірського хребта. З древніх часів там мешкають племена Адигейцев, Кабардинців, Чеченців з Інгушами, Кумиков, Осетинів і Аваров. Козаки також мають історичне право називатися географічним ім'ям С. і не тільки тому, що Кубанци і Терци проживають там в цей час, і не тому так само, що по російській історії Козаки, що жили в Пятігорьі, відомі від 1282 р. (І. Болтін), а по тій причині, що північно-кавказькі степи з Приазов'ям і Доном майже дві тисячі років тому, стали Прародіной Козаків, землею, де зростали і множилися племена. Анзоров Хатину - (1802-29.04.1856), генерал-майор (21.03.1855/23.04.1855), з кабардинців узденей 1-го ступеня (тлекотлеш). У службі з 01.04.1830 зброєносцем лейб-гвардії Кавказький-гористого півескадрону власного Його Імператорської Величності конвою, юнкером - з 01.05.1832. Учасник Польської військової кампанії 1830-1831. Нагороджений відзнакою Військового ордена під № 63737 (1831), знаком польського ордена "За військові достоинства" 5-го ступеня (1831), золотою медаллю на Георгіївській стрічці з написом "За храбрость" для носіння на шиї, срібною медаллю "За узяття нападом.
У вступі курсової "Екомережа України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кондратенко Роман Ісидорович - Кондратенко Роман Ісидорович - славнозвісний оборонець Порту-Артура (1857 - 1904). Вищу освіту отримав в академіях інженерної і генерального штабу. Прослуживши деякий час по інженерному відомству, в 1895 році отримав полк, а перед війною - 7-ю Східно-Сибірську стрілецьку бригаду в Порту-Артурові. Перебуваючи начальником оборони усього сухопутного фронту міцності, він закінчив багато які її споруди. 17 липня почалася облога міцності. Кондратенко проводив цілі дні на угрожаемих пунктах, керуючи обороною, підіймаючи дух гарнізону, вселяючи в нього упевненість в успіху оборони. По думці.

Бущинський Стефан - Бущинський (Buszczynsky), Стефан - польський письменник (1821 - 92). Вчився на історико-філологічному факультеті Київського університету і після 1863 р. подорожував по Європі, друкуючи в різних місцях свої твори під псевдонімом С. Буш (S. Busz.). З них відомі: "La Decadence de l'Europe" (П., 1867); "Obraz europejskiego spoleczenstwa w drugiej polowie XIX wieku" (Львів, 1869); "Die Wunden Europas" (Лпц., 1872); "Podole, Wolyn i Ukraina" (Львів, 1862); "La Pologne et ses provinces meridionales" (П., 1863); "Oswiata w Polsce i u Niemcow" (Познань, 1873); "Cywilizacja niemiecka na ziemiach. Еуськаді та Аськатасуна - ("Країна Басків і свобода"; Іспанія) - ЦЯ. Терористична організація баскских сепаратистів, прийшла на зміну розгромленому в 1950-х рр. партизанському руху. ЦЯ виділилася з Баськської націоналістичної партії (Partido Nacionalista Vasco) - БНП, заснованої в 1894. У 1959 декілька молодих членів БНП, незадоволених відмовою організації від озброєної боротьби, покинули партію і заснували ЦЯ. Протягом декількох років організація створювала структуру. Остаточно оформилася в 1962 на з'їзді лівих націоналістів, що прагнули поєднувати легальну діяльність з підпільною. Було проголошене створення.
Список літератури курсової "Екомережа України" - більше 20 джерел. Азізбеков Мешаді Азіз-бек огли - 6 січня 1876, Баку, - 20 вересня 1918, 207-я верста Закаспійської залізниці, між станціями Перевал і Ахча-Куйма). З сім'ї робітника-каменяря. Закінчивши реальне училище в Баку (1896), приїхав в Петербург для вступу до Інституту цивільних інженерів; брав участь в студентському русі, з 1898 член РСДРП. У 1899 поступив в Петербургський технологічний інститут (закінчив в 1908; інженер-електрик). Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Учасник Революції 1905 - 07, член Бакинського комітету РСДРП, один з організаторів соціал-демократичної групи "Гуммет" ( "Енергія"), бойових робочих дружин. ТОКВІЛЬ Алексис де (1805-1859) - французький юрист, політичний мислитель і державний діяч. Що таке демократія, яка небезпека загрожує їй в сучасному світі, як запобігти цій небезпеці - ці питання Токвіль розглядає в книзі "Демократія в Америці" (1835), де дає двояке тлумачення демократії. У політичному контексті демократією Токвіль називає представницьку систему, засновану на широкому виборчому праві. Але важливіше його розуміння соціальної демократії, тобто суспільства, в якому основною соціальною цінністю є рівність. Результатом впливу рівності на соціальні відносини, на думку Токвіля, стає індивідуалізм. Політичним.

КОРКУНОВ Микола Михайлович (1853-1904) - російський правознавець і соціолог. Влада аналізується До. як сила, обумовлена не волею що володарює, а свідомістю залежності підвладного. Владні відносини виступають як елемент свідомості, для їх виникнення достатньо свідомості залежності підлеглого влади, причому такої залежності в реальності (поза свідомістю) може і не існувати. Свій підхід До. протиставляє договірним і органічним теоріям влади, підкреслюючи їх обмеженість, з одного боку, з ін. - розглядаючи їх як можливі варіанти тлумачення психічної природи владних відносин. Структура владних відносин виглядає в його концепції як ряд.
Посилання в тексті роботи "Екомережа України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕЛЕСНОСТЬ - поняття, службовець для подолання традиційних орієнтирів метафізичного мислення: суб'єкт - об'єкт, єдиний центр репрезентації, имплицитное звеличення гносеологизма. У рамках класичної філософії поняття Т. систематично витіснялося внаслідок етико-теоретичної орієнтації. Класична філософія так і не зуміла подолати дихотомию суб'єкта і об'єкта, тіла і душі, трансцендентного і іманентного, зовнішнього і внутрішнього і т. д. Дихотомия ця може бути преодолена, якщо звернутися до єдності досвіду, стабілізуючою структурою якого є Т. Прі цьому Т. розуміється не як об'єкт, не як сума органів, а як. УМОВА - те, від чого залежить щось інше (що зумовлюється); істотний компонент комплексу об'єктів (речей, їх станів, взаємодій), з наявності к-рого з необхідністю слідує існування даного явища. Весь цей комплекс загалом називають достатніми У. явища. Якщо з всіх можливих наборів достатніх У. відібрати загальні, отримаємо необхідні У., тобто У., к-рі представлені кожний раз, коли має місце явище, що зумовлюється. Повний набір необхідних умов, з к-рого не можна виключити жодного компонента, не порушивши обумовленості, і до до-рому не можна додати нічого, що не було б зайвим з т. зр. зумовлення даного явища. ЕРИКСОН Мілтон - Хиланд (1901 - 1980) - американський психотерапевт, гіпнотизер, один з фундаторів позитивної психотерапії. З 1948 р. жил і працював в м. Фенікс, шт. Арізона. Після 1967 р., через ускладнення внаслідок поліомієліту, виявився прикований до інвалідної коляски. Фундатор і президент Американського суспільства клінічного гіпнозу (American society of clinical hypnosis), фундатор і редактор журналу American Journal of Clinical Hypnosis. Розробив нові форми наведення і використання гіпнотичного трансу, що отримало назву ериксонианский гіпноз. Підкреслював, що цей не штучно викликаний сонний стан. Щоб.

КОНЦЕПЦІЯ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ - вчення про складні багатопланові зміни, пов'язані з освітою у людини нових дій, образів і понять. У К. п. ф. у. д. виділяються шість етапів, на яких відбуваються ці зміни. На першому етапі формується мотивационная (див. Мотивація) основа дії: складається відношення суб'єкта до цілей і задач майбутньої дії і до змісту матеріалу, наміченого для засвоєння. На другому етапі складається схема орієнтувальної основи дій, в ході засвоєння дії ця схема постійно перевіряється і уточнюється. Третій етап - формування дії в матеріалізованій формі, коли суб'єкт виконує необхідні дії з опорою на зовні. ПСИХОТЕРАПІЯ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИОННАЯ - (психотерапія систематичної десенсибилизацией) - форма психотерапії поведенческой, націлена на зниження емоційної сприйнятливості відносно неяких ситуацій. Розроблена Дж. Вольпе на базі експериментів І. П. Павлова по зумовленню класичному. Базується на припущенні, що при фобії відбувається генерализация афекту, причому емоційне переживання страху зв'язується з спочатку нейтральними ознаками тих ситуацій, кои зародили страх. З цього формулюється психотерапевтична мета - добитися угашения рефлексу умовного, як яке виступає переживання страху на об'єктивно нейтральні стимули, шляхом. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДИТЯЧА - Синоніми: синдром дефіциту уваги з гиперактивностью, гипердинамический синдром. Г. у дітей виявляється невластивими для нормального, відповідного віку, розвитку дитини неуважністю, отвлекаемостью, імпульсивністю і гиперактивностью. Г. Вейс (1991) вважає найбільш характерними наступні порушення при Г.д: недоречну надлишкову активність, дефекти концентрації уваги, імпульсивність в соціальній поведінці і інтелектуальній діяльності, проблеми у взаємовідносинах з навколишніми, порушення поведінки, трудності навчання, слабу успішність в школі, низьку самооценку. При цьому загальний рівень. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСУ - концепція, висунена А. І. Прохоровим, для обліку психологічного чинника при створенні, впровадженні і експлуатації АСУ організаційного типу. На відміну від АСУ технологічними процесами, діяльність оператора в яких вивчає інженерна психологія, організаційна АСУ розглядається як социотехническая система. Тому як об'єкт вивчення і проектування виступає організація як соціальна система. При цьому, на відміну від інженерної психології, людина-оператор як об'єкт дослідження відсується на другий план, і його місце займає людина - користувач ЕОМ. У свою чергу, користувачі ЕОМ поділяються на.