На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Системи і схеми водовідведення промислових підприємств, особливості будови каналізаційних сіток ... 5
1.1. Системи водовідведення промислових підприємств ... 5
1.2. Системи водовідведення районів і промислових комплексів ... 10
1.3. Схеми водовідведення ... 11
Розділ 2. Особливості водопостачання та водовідведення міста Луцька ... 14
2.1. Водопостачання міста Луцька ... 14
2.2. Основні вимоги прийому стічних вод в каналізаційну мережу м. Луцька ... 18
Розділ 3. Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька ... 30
3.1. Водогосподарський комплекс Луцька - модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище ... 30
3.2. Стан і перспективи розвитку охорони водних ресурсів м. Луцька ... 36
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька"

Курсова робота "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОЛЕТКУЛЬТ (Пролетарська культура) - культ. і творча організація в Сов. Росії і нек-рих інш. республіках СРСР (1917 - 32). У прийнятому в 1917 Статуті проголошував задачу формування пролетарської культури шляхом розвитку творчої самодіяльності пролетаріату. Об'єднував трудящих, к-рі прагнули до худож. творчості і культурі. П. видавав ок. 20 журналів: "Сурма", "Твори!" (Москва), "Грядуще" (Петроград), "Заграва заводів" (Самара) і інш. Теоретіч. орган "Пролетарська літра". Організац. структура П. будувалася на основі худож. майстерень (лит., зобразить., муз., театральні). Як. ПРАВОПОРУШЕННЯ - протиправні діяння, що заподіюють шкоду суспільству і карані згідно із законом. У кожному П. виділяються чотири елементи: діяння, його протиправність, винність і деликтоспособность людини, що здійснив П. К діянням (діям або бездіяльності) відносяться тільки вчинки людей, але не їх думки, почуття і переживання. Діяння кваліфікується як П., коли воно суперечить правовим нормам і направлене проти суспільств. відносин, що захищаються правом. Протиправність виражається у відхиленні поведінки людини від прийнятих в суспільстві правових відносин, розпоряджень і норм. Винність правопорушника. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ - - направляють діяльність педагогів, реалізовуючи нормативну функцію дидактики. Оскільки дидактика - одночасно теоретична і нормативно-прикладна наука, поняття принципу в ній виступає в різних аспектах: з логічної точки зору принцип можна трактувати як деяке узагальнююче теоретичне положення, застосовне до всіх явищ, що охоплюються дидактикою, і одночасно - з нормативної точки зору - як певне керівництво до практичної педагогічної дії. П.о. виникли з потреб педагогічної практики як результат її узагальнення (наприклад, принципи наглядності, міцності і послідовностей навчання). КУЛЬТУРА - - історично певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формах організації життя і діяльності людей, в їх взаємовідносинах, а також в матеріальних і духовних цінностях, що створюються ними. Поняття "До." вживається для характеристики певної історичної епохи (наприклад, антична До.), конкретних суспільств, народності і націй (К. майі), а також специфічних сфер діяльності або життя (К. труда, політична, господарська і т.д.). Виділяються дві сфери Матеріальная К. включає в себе предметні результати діяльності людей (машини, споруди, результати пізнання, витвору.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАКТИКУМ - форма організації уч. процесу; самостоят. виконання учнями практич. і лабораторних робіт. Проводиться, як правило, при завершенні великих розділів уч. курсів або в кінці періоду навчання. Види і зміст трудового П. відповідають профілям трудового навчання в общеобразоват. школі. П. в ср. спец. уч. закладах і вузах відповідають профілю спеціальності. Перелік робіт, вхідних в П., визначений уч. програмою; на кожному занятті отд. групи учнів виконують разл. роботи тематич. циклу по графіку. Для проведення П. важливо підготувати опис, до-ой містить чітке формулювання мети роботи, перелік необхідного. БІЛИЙ Сидір Ігнатьевич - рід. ок. 1735 р. Один з найбільш шановних Козаками сичевих "товаришів" і отаман "Війська вірних Козаків". Коли відносини між Дніпровськими Козаками і Росією особливо ускладнилися, в кінці 1774 р. Запорізький Кош вислав до імператриці Екатеріне посольство доброї волі". У розділі цієї своєрідної Зімової станиці був поставлений старшина Б. Пока він в Петербурге вів переговори, цариця наказала розгромити я знищити Сичь, що і виконали старанно війська генерала Текелі. Після цього Б. невпинно клопотався про відновлення Запорізького Війська, хоч би під владою імператорів. У 1783 р. Потемкин доручив йому. Шерер Иоганн-Бенедикт (SCHERER) - Шерер (Іоганн-Бенедикт Scherer) - німецький письменник (1741 - 1824). На початку 60-х років XVIII віку поступив на російську службу і був призначений членом юстиц-колегії по фінських, естским і лифляндским справам. Потім він перейшов на французьку службу, перебував при французькому посольстві в Санкт-Петербурге і здійснив декілька дипломатичних поїздок в Швецію, Польщу, Копенгаген, Гамбург і Берлін. З 1808 р. читав в Тюбінгенськом університеті французьку літературу, історію французької революції, історію Росії і грецької древності. Головні його труди: "G. W. Steller's Beschreibung des.
У вступі курсової "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИЗЯСЛАВ (в хрещенні Дімітрій) ЯРОСЛАВИЧ - (1024 - 03.10.1078), великий російський князь. Син вів. російського кн. Ярослава Володимировича Мудрого і вів. російської кн. Ірина (до заміжжя - шведської королевни Інгигерд). За житті батька Ізяслав володів Туровської землею. У 1054 він став великим російським князем. У до. 1050-х здійснив звитяжний похід на чудь, в 1058 переміг голядь, в 1067 воював з Всеславом Брячиславичем, князем полоцким. У 1068 Ізяслав потерпів поразка від половцев на р. Альті і був вимушений під тиском повсталих киян бігти в Польщу. У 1069 за допомогою польських військ повернув собі великокняжеский стіл. У 1073.

Михайловский-Данилевский Олександр Іванович - Михайловский-Данилевский Олександр Іванович - генерал-лейтенант, військовий історик (1790 - 1848). Під час війни 1812 р. був ад'ютантом Кутузова і був важко поранився в битві при Тарутіне. Перебуваючи при начальникові головного штабу, брав участь в багатьох битвах 1813 і 1814 років. Під час венского конгресу знаходився при імператорові Олександрові I; супроводив його, як флігель-ад'ютант, в його подорожах по півдню Росії і на конгрес в Ахене. Брав участь в турецькій війні 1828 - 29 років. Під час польської війни 1831 р. поранився в битві при Грохове. У 1835 р. призначений сенатором, в 1839 р. АКАЕВ Аськар Акаєвич - (р. 10.11.1944) Президент Киргизії з жовтня 1990 р. по березень 2005 м. Народився в селі КизилБайрак Кемінського району Киргизької ССР. Освіту отримав в Ленінградськом інституті точної механіки і оптики (1967, з відмінністю) і в аспірантурі. Доктор технічних наук. Академік Академії наук Киргизії (1987). Дійсний член НьюЙоркської академії наук. У 1972-1973 рр. асистент, старший викладач Фрунзенського політехнічного інституту. У 1973-1976 рр. старший науковий співробітник, старший викладач Ленінградського інституту точної механіки і оптики. У 1976-1986 рр. доцент, завідуючий кафедрою Фрунзенського.
Список літератури курсової "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" - більше 20 джерел. Банда Менсона - (США). Угруповання сектантсько-релігійного характеру, що орудувало в 1967-69 і що здійснило ряд вбивств провокаційного характеру. Організована карним злочинцем-рецидивістом Чарлі Менсоном в 1967, після звільнення з висновку. Члени секти усвідомлювали себе, як "сім'ю". Менсон вербував в "сім'ю" в основному дівчат, в результаті їх набралося 17. Створив власну доктрину порятунку, що обіцяла попадання в рай: "сім'я" (вибраний народ) - спочатку піде під предводительство Менсона в пустелю, де число їх зросте до 144000; потім через печеру в долині Смерті спуститься під землю. СПЕРАНСЬКИЙ Михайло Михайлович (1772-1839) - граф, політичний мислитель, теоретик законодавства, державний і суспільний діяч. Оцінюючи діяльність М.М. Сперанського як ідеолога реформ і політичного діяча, В.В. Леонтович пише: "Сперанський взагалі мало цікавився чистими ідеями, їх теоретичним обгрунтуванням і суспільною проповіддю. Важ інтерес його направлений був на практичне здійснення тих принципів, які він вважав правильними. Тому він зосереджував всю свою увагу на тих вимогах лібералізму, які представлялися йому здійсненними за даних обставин" (Леонтович В.В. Історія лібералізму в Росії (1762- 1914). М., 1995. С.94). Проаналізувавши.

АНИЩЕНКО Михайло - Студент з м. Челябинска, автор "Пісні про Президента", що подав в суд на німецьку газету за іронічний відгук про його твір. ГІМН ПРО ПРЕЗИДЕНТА Ти скажи мені, Росія, Ти відповідай на питання: "Чому президенту ти віриш?" І дивлячись на нього, ти не відчуваєш сліз І душею за нього не болієш. Застигаючи, серця всі рубали з плеча І кидали у вогонь наші душі. "Голосуй і гуляй!" - закликали тебе, Але ти зробила вибір свій кращий. Все погане піде, і повернеться світанок - Той, який ми всі довго чекали. Це наш президент! Це наш президент! Росіяни його підтримали. Говорять.
Посилання в тексті роботи "Екологічний стан каналізаційної системи підприємств м. Луцька" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГУМАНІЗМ ХРИСТИЯНСЬКИЙ - різновид христ. ідеології і религ. антропологія. Складається у вт. підлога. 19 в. як результат союзу буржуазії і церкви перед особою зростаючого революц. рухи, як наслідок відмови буржуазії від ніколи властивого їй матеріалізму і атеїзму, з одного боку, і обуржуазнення христ. церкв, її спроб з'єднати бурж. гуманізм з християнством - з іншою. Ідеологи Г. х. затверджують, що вчення Христа сповнене наивисш. гуманізму, т. до., по-перше, воно визнає не залежну ні від яких соц. умов духовну цінність человеч. особистості, створеної за образом і подобою бога; по-друге, воно проголошує нравств. норми і. ПРОТЕСТАНТИЗМ - (лати. protes-tans - протестуючий, що публічно доводить) - третій, після православ'я і католицизму, різновид християнства, виниклий в період Реформації. Протестанти не визнають католицького чистилища, відкидають православних і католицьких святих, ангелів, богородицю; християнський триєдиний бог займає у них абсолютно монопольне положення. Гл. відмінність П. від католицизму і православ'я складається у вченні про безпосередній зв'язок бога і людини. По представленню протестантів, благодать сходить на людину від бога, минуя церква, "порятунок досягається тільки завдяки особистій вірі. ВИКЛИКАНІ ПОТЕНЦІАЛИ - (англ. evoked potentials) - биоелектрические коливання, виникаючі в нервових структурах у відповідь на роздратування рецепторов або еффекторних шляхів і пред'явлення стимулу, що знаходяться в суворо певному тимчасовому зв'язку з моментом. У людини В. п. звичайно реєструється з поверхні голови. У зв'язку з тим що В. п. на фоні спонтанної биоелектрической активності важко помітні, запис В. п. здійснюється спеціальними технічними пристроями, що дозволяють виділяти сигнал з шуму, для чого підсумовують деяке число відрізків електричної активності мозку, що знаходяться в однаковому тимчасовому.

ПРОГРЕС І РЕГРЕС - (від лати. progressus - рух уперед і regressus - повернення) - найбільш загальні, протилежні за своїми характеристиками, разнонаправленні і разом з тим невіддільні один від одного, діалектично взаємопов'язані тенденції розвитку. Будучи діалектично протилежними, П. і р. пов'язані між собою нерозривно, включені один в одну. Діалектичне співвідношення П. і р. виявляється і в об'єктивної многонаправленности процесів розвитку природних і соціальних явищ; вони включають в себе не тільки П., але і Р., і одноплоскостні, і кругові зміни; прогресивний розвиток - лише один з можливих напрямів розвитку. Циєн (ZIEHEN) Георг Теодор - (12.11.1862, Франкфурт-на-Майні - 29.12.1950, Вісбаден) - німецький психіатр, невропатолог і філософ. Біографія. Вчився у Кальбаумса в Герліце. Головний лікар психіатричної клініки Йени, в 1897 р. захистив дисертацію. З 1900 р. - професор психіатрії і невропатології в Утрехте, з 1903 р. - в Галле, з 1904 по 1912 р. - в Берліні. Надалі перемкнувся на питання філософії. З 1917 по 1930 р. - професор філософії і психології в Галле. Дослідження. Фахівець в області загальної психопатології і соціальній психіатрії, одним з перших став займатися проблемами прикордонних станів. Займався проблемами. Концепція професійного розвитку Сьюпера - Автор. Д.Сьюпер. Категорія. Генетична теорія. Специфіка. Сьюпер засновувався на уявленнях Ш.Бюлер про життєвий шлях. Їм даються опису наступних стадій і етапів професійного розвитку, що розрізнюється типовими задачами: - стадія "пробудження", що характеризується ідентифікацією дитини з навколишніми його людьми, включає етапи "фантазії" (домінування дитячих потреб, у віці 4-10 років), "інтересів" (програння професійних ролей в уяві, 11-12 років), "здібностей" (їх вияв і співвіднесення із зовнішніми вимогами, 13-14 років); - стадія "дослідження", на якій відбувається реальне програння різних ролей, включає. Недостатність живлення і поведінка людини - (malnutrition and human behavior) Голод і його страхітливі наслідки були привидом, що лякав людство протягом тисячоліть. Цілий ряд порушень поведінки м. би. викликаний відхиленнями в живленні. Існує два осн. типу недостатності живлення: а) загальний дефіцит споживаної їжі; б) відсутність певних істотно важливих інгредієнтів живлення, таких як амінокислоти, вітаміни і мінерали. Генерализованная алиментарная дистрофія має дві форми: клінічна (гостра) і субклиническая (хронічна). У клінічній категорії можна виділити три підгрупи: квашиоркор, що характеризується набряками при помірному зниженні ваги.