На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екологічний менеджмент у молочній промисловості

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика молочної промисловості і виробництва морозива ... 4
1.1. Класифікація промисловості ... 4
1.2. Технологічний процес ... 7
Розділ 2. Організація екологічного управління ... 13
2.1. Методи запобігання негативному впливу антропологічної діяльності на стан навколишнього середовища та здоров'я людей ... 13
2.2. Характеристика шкідливих речовин ... 15
2.3. Засоби для визначення екологічних показників виробництва ... 22
2.4. Методи визначення екологічних показників виробництва ... 24
Висновок ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екологічний менеджмент у молочній промисловості"

Курсова робота "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екологічний менеджмент у молочній промисловості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - складова частина злочинності, одне з джерел формування злочинності дорослих. Уровень П. н. розглядається як один з показників нравств. здоров'я суспільства. П. н. має свої особливості. По характеру злочинів підлітки частіше здійснюють крадіжки, грабунки, розбої і згвалтування, рідше за вбивство, наносять тяжкі тілесні пошкодження. Злочини відбуваються по місцю навчання, роботи, проживання, проведення дозвілля, пре-им. в теплий час року. Мн. злочини плануються і підготовлюються підлітками зазделегідь, в ряді випадків використовуються техн. кошти (число таких злочинів збільшилося в. СУХОДОЛЬСКИЙ Богдан - (27.12.1903, м. Сосновец, Польща, - 2.10.1992, Варшава), польск. педагог, філософ, історик науки і культури, проф. (1938), д. ч. Польськ. АН (1952). Закінчив Варшавський і Краковський ун-ти (1921 - 25), вивчав історію літри, філософію і педагогіку в Берлінськом і Паріжськом ун-тах (1926 - 27). У 1925 - 38 вчитель ср. школи. У 1937 - 38 працював в Мін-ве віросповідання і нар. освіти. З 1938 проф. і зав. кафедрою педагогіки Львівського ун-та; під час 2-й світової війни викладав в т. н. таємному ун-ті, що діяло нелегально. У 1946 - 70 проф. і зав. кафедрою загальної педагогіки Варшавського. НУРМИНСКИЙ Сергій Андрійович - [13(25).9.1839, з. Володимирське, нині в Горномарійськом р-не Республіки Марії Ел, - 26.12.1914 (8.1.1915), Казань], діяч нар. освіти, просвітник мар. народу, літератор, етнограф. Закінчив Казанськую духовну академію (1864). Був доглядачем і вчителем в Миколаївському духовному уч-ще в Самарської губ. Інспектор (з 1870) і директор (з 1874) нар. уч-щ Вятської губ.; директор Самарської вчительської семінарії (1884 - 88), Вятської гімназії (1888 - 1903). Сприяв створенню і розширенню мережі шкіл в мар. селищах, пропагував шк. навчання у виступах перед селянами. Осн. увагу приділяв невеликим по. ЛІНГВІСТИЧНА ПРАГМАТИКА (ЛИНГВОПРАГМАТИКА, ПРАГМАЛИНГВИСТИКА) - (греч. pragma - справа, дія; рід. п. pragmatos - справа, дія) - область язикознания, що вивчає функціонування язикових знаків в мові в аспекті відношення "знак - користувач знака". Теоретичні основи Л. п. були закладені до 60-м рр. XX в. трудами лінгвістів-філософів Оксфордської школи (Б. Рассел, Дж. Остин, X. Грайс, Дж. Серл); книга останнього - "Мовні акти. Нарис філософії мови" - з'явилася в 1969 р. і стала важливим етапом розвитку прагматичної теорії. До 60 - 70-м рр. наших віки для становлення Л. п. як науки про мову в його живому функціонуванні виникли об'єктивні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Компетентність - (лати. - належний, здатний) - рівень кваліфікації і професіоналізму фахівця, в професійному становленні що поміщається між рівнями виконавським і досконалістю. Компетентність виражається в розширенні власне професійної діяльності за рахунок внепрофессиональной і надпрофессиональной. Професійна діяльність компетентного керівника визначається: мобільністю його знань і здібністю до їх постійного оновлення; володінням широкою інформацією і орієнтацією в різних ситуаціях; гнучкістю методів діяльності; умінням вибирати оптимальні варіанти діяльності. Внепрофессиональная діяльність компетентного керівника. Хрущев Андрій Федорович - Хрущев (Андрій Федорович, 1691 - 1740) - радник адмиралтейской контори, "конфидент" Волинського. Після декількох років навчання в слов'яно-латинській школі, Х., в 1714 р., по велінню Петра Великого, був відправлений в Голландію для вивчення "екіпажних і інших адмиралтейских і машинних справ", звідки повернувся через 7 років і призначений був в "контору екіпажних справ". З 1726 р. він перебував радником в адмиралтейской конторі. У 1735 р. був відряджений, як головний помічник В.Н. Татіщева, в Сибір, "для нагляду за рудокопними заводами". Після. СТЕФАН ПЕРМСКИЙ - єпископ (1346 - 26.04.1396), народився в Великому Устюге в сім'ї причетника, з юних років виявляв незвичайну старанність до церковного служіння. Прийнявши иночество в Ростовськом монастирі Григорія Богослова, він занурився у вивчення багатої монастирської бібліотеки, вивчив грецьку мову, добре оволодів книжковою премудрістю. Бажаючи привести до віри нехрещених зирян, мешкаючих в його рідних краях, Стефан склав азбуку їх мови, переклав на нього декілька книг і, отримавши благословення, відправився в Пермськую землю. Багато трудів, боротьби, позбавлень і скорбей витерпів праведник, живучи.
У вступі курсової "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тіхомандріцкий Олександр Микитович - Тіхомандріцкий (Олександр Микитович, 1800 - 1888) - математик. Освіту отримав в тверской духовній семінарії і головному педагогічному інституті, по закінченні курсу в якому по математичному факультету, в 1836 р., був посланий в Кенігсбергський університет для подальшої освіти; після повернення з-за кордону призначений ад'юнктом-професором в університет святого Володимира по кафедрі математики, а після отримання ним міри доктора математичних наук - екстраординарним і потім ординарним професором, в тому ж університеті, прикладної математики. У 1848 р. був призначений на посаду інспектора.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Микола Михайлович - (31.03.1839 - 20.10.1888), географ, мандрівник, дослідник Центральної Азії, почесний член Петербургської АН (з 1878), генерал-майор (з 1886). Відбувався з смоленских дворян. Вчився в смоленской гімназії (1849-56). У 1856 поступив вольноопределяющимся в піхотний полк, в якому прослужив п'ять років. У 1863 закінчив Академію генерального штабу, в 1864-66 викладав географію і історію в Варшавськом юнкерському училищі. У 1866 приписаний до Генштабу і переведений в Сибірський військовий округ для наукових занять. Тут Пржевальський познайомився з відомим географом, дослідником Центральної Азії П.П. Дзержінський Фелікс Едмундович - (30 серпня 1877, маєток Дзержіново Ошмянського повіту Віленської губернії, - 20 липня 1926, Москва). З дрібномаєтної дворянської сім'ї. Будучи гімназистом, в 1895 вступив в соціал-демократичний гурток в Вільно. У 1896 делегат 1-го з'їзду Соціал-демократичної партії Литви. З 1902 секретар закордонного комітету Соціал-демократії Королівства Польського і Литви (СДКПіЛ), з 1903 член Головного правління СДКПіЛ. У 1906 делегат 4-го з'їзду Російської соціал-демократичної робочої партії (РСДРП), після з'їзду кооптирован в ЦК РСДРП як представник СДКПіЛ; член ЦК РСДРП в 1907 - 1912. У в'язницях, посиланнях.
Список літератури курсової "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" - більше 20 джерел. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - (фр. modernisation, від moderne - сучасний) - процес трансформації суспільства, пов'язаний із зміною, оновленням інститутів політичної системи, а також характеру політичних відносин. Теорія політичної модернізації виникає в 50-х рр. XX в.; основний внесок в її розвиток внесли Г. Алмонд, Д. Пауелл, Л. Пай, С. Хантінгтон і інш. На відміну від терміну "політичний розвиток", термін "політична модернізація" вживається застосовно до країн, що здійснюють перехід від традиційного (доиндустриального, аграрного) до індустріального суспільства. У більшості розвинених сучасних. Гамаа, аль-аль-Исламийя - (Ісламська група, IG, Al Gam'a Al Islamiyya; Єгипет) - ИГ. Угруповання ісламських фундаменталистов, діюче в 1980-90-е рр. Передбачається, що вона не має жорсткої структури і єдиного керівництва. Шейх Омар Абдел Рахман - духовний лідер групи. У розділі організації стоїть "шура", або ісламська рада. Йому безпосередньо підкоряються військовий, пропагандистський, культурний, фінансовий ради. Керівництво базується в Південному Єгипті. Мета боротьби: знищення світського режиму і заміна його на ісламську державу. На рахунку бойовиків організації - сотні убитих. Об'єктом озброєних.

Зарудний Олександр Сергійович - (1863-1934). Син С.І. Зарудного, видного діяча судової реформи 1864, перекладача творів А. Данте. По закінченні Училища правознавства служив по судовому відомству. У 1901 перейшов в адвокатуру, виступав в ряді великих політичних процесів: справи "ЦК Селянського союзу", "лейтенанта Шмідта", "1-го Ради РД", Бейліса. У 1905 судимо у справі про страйки. Після Лютневої революції 1917 прилучився до Партії народних соціалістів і увійшов у Тимчасовий уряд як товариш міністра юстиції. У травні вийшов у відставку; з 5 травня член групи фахівців Особливої наради Тимчасового уряду по підготовці проекту.
Посилання в тексті роботи "Екологічний менеджмент у молочній промисловості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РІВНІСТЬ - 1. Принцип, у відповідності з крим в об-ве забезпечується однакове соціальне становище людей, належних до різних класів і соціальних груп. Він по-різному трактувався в різні епохи різними суспільними силами. У античному об-ве дію даного принципу розповсюджувалося лише на вільних громадян. Християнство проголосило Р. всіх людей перед богом, але церква при цьому санкціонувала станові і класові перегородки і привілеї. Р. в буржуазному об-ве - це передусім Р. можливостей і прав, що захищаються законом, але експлуатація людини людиною, майнову нерівність обмежують можливість досягнення справжнього Р. ТАНЕЕВ Володимир Іванович - [24 серпня (5 вересня) 1840, Володимир - 21 листопада 1921, д. Демьяново Клінського у. Московської губ.] - російський адвокат, філософ, бібліофіл. Закінчив Петербургськоє училище правознавства (1861), працював адвокатом в Москві і Петербурге. У 1870-х га на процесах здійснював захист повстанців "польського "і "нечаевцев". Брав участь в редагуванні правових актів судової реформи. Перебував членом суспільства випробувачів природи при Московському університеті. Філософські і соціально-політичні погляди еклектични. Випробував сильний вплив позитивізму і марксизму (К. Параліч дитячий церебральний (ДЦП) - загальна назва клінічних синдромів, виникаючих внаслідок генетично детермінований аномалій розвитку і наслідків різних патологічних процесів під час внутриутробного розвитку, в період родів і в ранньому дитячому віці (внаслідок інфекції, інтоксикації, травми головного мозку, особливо родової травми). Основною причиною розвитку дитячого церебрального параліча вважається виникаючий внаслідок впливу різних чинників дизонтогенез. У клінічному плані розрізнюють розлад з переважною поразкою пирамидной, екстрапирамидной або мозжечковой систем. 1. Дитячий параліч з пирамидной патологією представляє.

що УТИЛІЗОВУЄ (ПІДХІД) - En.: Utilisational (approach) Як і в педагогіці, способів навчити пацієнта новому типу функціонування існує багато. Новий гіпноз пропонує як відправна точка використати те, що вже наличествует в психіці пацієнта і/або те, що даний пацієнт вже уміє робити. Як в дзюдо, в гіпнозі поведінка і енергія пацієнта прямують, щоб він міг добитися того, для чого прийшов. 1. Утилізовуючий підхід в індукції гіпнозу. Він полягає в тому, щоб нічого не нав'язувати, а тільки використати мову пацієнта, його ідеї, його образи і його внутрішню позицію. Після цього пацієнт може навчитися новому, слідуючи інформації. зловживання речовинами, не зухвалими залежності - (F55) [abuse of non-dependence-producing substances] - В МКБ-10 визначається як неодноразове і неадекватне використання якої-небудь речовини, що супроводиться, незважаючи на відсутність у даної речовини потенціалу залежності, шкідливими фізичними або психологічними ефектами або що приводить до зайвого контакту з медичними працівниками (або і те і інше). Цю категорію, можливо, доречніше було б визначити терміном "неправильне вживання непсихоактивних речовин" (сравн. неправильне застосування (вживання), психоактивних/ лікарських засобів або алкоголю). У МКБ-10 цей діагноз включений в розділ. Прогноз психічних порушень при черепномозкових травмах - Прогноз хвороби при черепномозкових травмах неоднозначний. Існує ряд ознак, що свідчать про сприятливий прогноз: 1) повне стихання основного активного травматичного процесу і його ускладнень і відсутність виражених общемозгових порушень; 2) локальність поразки і парциальность дефекту психіки (ізольовані явища випадання, єдиний синдром або нерізко виражені зміни психіки); 3) порівняльне збереження інтелекту і соціальнотрудових установок особистості; 4) молодий вік хворого; 5) відсутність важких супутніх нервових і соматичних захворювань і виражених рис психопатії у хворого до травми;. Концепція рівності результату - суть сучасної концепції рівності, відповідно до якої признається, що для досягнення рівних (однакових) результатів жінками і чоловіками до них необхідно виявляти різне відношення - тому що життєві умови тих і інших різні, або для того, щоб компенсувати дискримінацію жінок в минулому. Адже рівність означає забезпечення всім людям, незалежно від їх підлоги, національності, віросповідання або здібностей, однакових можливостей доступу до позитивних результатів політичного, що проводиться в країні, економічного, культурного і інакших курсів. Спочатку вважалося, що рівність може бути досягнута за.