На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
1. Загальна характеристика взуттєвої промисловості ... 4
1.1. Класифікація промисловості ... 4
1.2. Технологічний процес ... 9
2. Організація екологічного управління ... 12
2.1. Методи запобігання негативному впливу антропологічної діяльності на стан навколишнього середовища та здоров'я людей ... 12
2.2. Характеристика шкідливих речовин ... 19
2.3. Засоби для визначення екологічних показників виробництва ... 28
2.4. Методи визначення екологічних показників виробництва ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості"

Курсова робота "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" і призначений виключно для пошукових систем.

УЧИТЕЛЬНАЯ ЛІТЕРАТУРА - розділ інш.. писемність. Представлений дидактич. жанрами (11 - нач. 18 вв.): ораторська проза, повчання (гомилии), нравоучит. бесіди, екзегези (тлумачення текстів Священного Писання), притчі і інш. Більшість творів У. л. носить назв. "Слово", серед них виділяються особливі жанрові різновиди: "слова" урочисті - панегіричні, присвячені прославлянню святого, христ. свята, ист. події; "слова" учительні, тобто "повчання", "покарання" (повчання), адресовані як мирянам, так і монастирської братии; "слова" викривальні. ВЕРНАДСКИЙ Володимир Іванович - [28.2(12.3). 1863, Петербург, - 6.1.1945, Москва], дослідник,. історик науки, мислитель, суспільств. діяч, акад. АН СРСР (акад. Петерб. АН з 1912), поч. ч. ряду АН Європи. Закінчив Петерб. ун-т (1885), займався науч. діяльністю там же. ПРОФ. Моськ. ун-та (1898 - 1911). Брав участь в земському русі в захист висш. школи. Чл. Гос. Поради Росії з 1908 (вибраний від ун-тов і АН). Товариш міністра нар. освіти у Тимчасовому пр-ве (1917). Один з організаторів Комісії з вивчення єств. продуктивних сил Росії (КЕПС, перед, в 1915 - 30). Фундатор і перший през. АН України (1918). У 1920. САМООСВІТА - - цілеспрямована пізнавальна діяльність, керована самою особистістю; придбання систематичних знань в к. області науки, техніки, культури, політичного життя і т.п. В основі Осн. види Осн. форма - вивчення літератури наукової, науково-популярної, учбової, художньої і інш. Істочникамі С. служать також прослуховування лекцій, звукозаписів, концертів, відвідування музеїв, виставок, консультацій; різні види практичної діяльності - досліди, експерименти, моделювання і інш. Великі можливості для С. з'явилися з створенням системи Інтернету. С. завжди мало на меті підвищення. ЛЕВОРУКОСТЬ - переважне використання лівої руки для здійснення моторних актів. У нек-рих випадках Л. зумовлена пошкодженням або захворюванням правої руки, манливим за собою неможливість користуватися нею (т. н. вимушена Л.). Чаще Л. носить природжений характер і зумовлена успадкованою специфікою функціонування ЦНС. Крім явної Л. часто зустрічається прихована Л. Ліца з такий Л. привчені з дитинства користуватися правою рукою, але при незвичних діях або в стані афекту користуються лівої. Існує багато морфологич. і функціональних ознак прихованої Л. К морфологич. ознакам відносяться трохи велика.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДАУКАНТАС Симонас - [17(28).10.1793, Кальвяй, нині в Скуо-дасськом р-не Литви, - 24.11(6.12). 1864, Папіле, нині в Акмянськом р-не], литов. просвітник, історик. Син селянина. Закінчив Віленський ун-т (магістр права, 1822). Працював в Ризі (1826 - 35), Петербурге (1835 - 50). У 1851 - 61 в Варняе займався підготовкою до видання книг на литов. мові, в поширенні к-рих бачив осн. засіб освіти і форми рования нац. самосвідомість литов. народу. Автор перших трудів по історії Литви на рідній мові. Виходив з переконання, що людина;, властиві нек-рі природжені ідеї. До них він відносив, зокрема, ідею свободи. Всяке примушення. Лаппо Іван Іванович - Лаппо, Іван Іванович - історик. Народився в 1869 р. Закінчив курс в Петербургськом університеті по історико-філологічному факультету. Складається професором російської історії в Юрьевськом університеті; викладає той же предмет на вищих жіночих курсах в Юрьеве; стоїть у розділі історичного відділення юрьевских педагогічних курсів. Його головні труди: "Тверской повіт в XVI віці" (М., 1894); "Велике князівство Литовське за час від висновку Люблінської Унії до смерті Стефана Баторія" (т. I; СПб., 1901); "Велике князівство Литовське у другій половині XVI сторіччя. Вессель, Ханс Хорст - (Wessel), (1907-1930), німецький штурмовик, зведений нацистською пропагандою в ранг т. н. "мученика". Народився 9 вересня 1907 в Білефельде. Як вказувалося в рапорті комісара берлинской поліції Курта Шиссельмана, Хорст Вессель проживав на Максиміліанштрассе, 45 і добував собі кошти для існуванню сутенерством. 4 вересня 1924 він був осуджений берлинским судом до двох років в'язничного висновку за шахрайство. Вийшовши з в'язниці, Хорст Вессель раптово зацікавився політикою і, пригадавши про свого старого друга Гиммлере, вступив в націонал-соціалістичну партію. Це було час, коли НСДАП придивлялася.
У вступі курсової "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Родоводи - Ніколи не існував такий народ, який би надавав так важливе значення зберіганню іменних списків і родоводів, як євреї, бо вони підтверджували приналежність до одного з колін, право володіння дільницею землі і право на вищі посади (1 Пар. 5:1,17; 9: 1; Езд. 2:62). У Ветхому Заповіті ми знаходимо таку родовідну таблицю, складену і 3500 років (1 Пар, що зберігалася більш. гл. 1,3,6). Ці родоводи особливо послужили доказом того, що Іїсус з Назарета, згідно з пророцтвом, народився від сім'я Авраама і що Він був законним спадкоємцем престолу Давида (Лук. 1:32; 2 Тім. 2:8; Евр. 7: 14). Євангелісти дають нам.

Черінов Михайло Петрович - Черінов (Михайло Петрович) - терапевт, народився в 1838 р., освіту отримав на медичному факультеті Московського університету; потім продовжував свою освіту в Вюрцбурге, Гейдельберге, Віні і Берліні. У Віні, в фізіологічній лабораторії професора Брюке Черінов працював над питанням про походження цукрового мочеизнурения (Ср. "Kaiserl. Akademie der Wiss. in Wien", 1865, № XII). Його переконання на суть цукрового мочеизнурения, майже діаметрально протилежні загальноприйнятим тоді переконанням Клода Бернара, були співчутливо прийняті німецькими клиницистами і скоро увійшли в. ПРИВАТИЗАЦІЯ - (від лати. privatus приватний) - передача або продаж державного або муніципального майна (земельних дільниць, промислових підприємств, банків і інших фінансових установ, коштів транспорту, зв'язку, масової інформації, будівель, акцій, культурних цінностей і т. п.) у власність окремих осіб або колективів. Приватизація - одна з інструментів економічної політики. У зв'язку з розподілом, що збільшується праці і ускладненням процесів виробництва, розподілу, обміну, продажу (автомобіль 1970-х рр. робився в 30 країнах світу, тоді як на початку століття той же Форд все комлектуючий.
Список літератури курсової "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" - більше 20 джерел. ВЛАДА ПОЛІТИЧНА - можливість і здатність суб'єктів політики надавати визначальний вплив на процес прийняття політичних рішень, їх реалізацію, а також на політичну поведінку інших учасників політичних відносин. Влада - основа політики. Б. Рассел, визначаючи політичну владу як центральну категорію політології, зазначав, що вона є настільки фундаментальним поняттям будь-якої соціальної науки, наскільки фундаментальним є поняття енергії для фізики. Т. Парсонс, розглядаючи влада як ядро політичних відносин, порівнює її значення в політиці зі значенням, яке мають гроші в економічній сфері. Вивчаючи феномен. ЛЕГІТИМНІСТЬ - Легітимність передбачає суспільне визнання правомірності здійснення влади в рамках діючої політичної системи. Концепції легітимність і авторитету близькі по суті, хоч легітимність, як правило, співвідноситься з політичною системою як такої, тоді як поняття авторитету частіше за все використовується відносно конкретних посадових осіб. Легітимність - це та якісна умова, яка забезпечує визнання народом дій, що робляться владою. Ті, на кого влада розповсюджується, не обов'язково схвалюють дії влади, однак легітимність влади примушує їх визнавати право влади на прийняття рішень, і борг нації - цим.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ (ОЕСР) - (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) - міжнародна міжурядова організація. Створена в 1961. ОЕСР виступила як спадкоємиця Організації європейського економічного співробітництва, координації політики, що існувала в 1948-1960 з метою по ефективному використанню представленою за планом Маршалла американської економічної і фінансової допомоги для відновлення і розвитку післявоєнної Західної Європи. У ОЕСР входять наступні країни: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексіка.
Посилання в тексті роботи "Екологічний менеджмент взуттєвої промисловості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Цзао-ван ("князь вогнища") - в китайській міфології бог домівки. Цзао-ван стежить за всім, що відбувається в будинку і в кінці року відправляється до Юй-ді, якому докладає про всі справи, що відбулися в цьому будинку. Вважалося, що Цзао-ван повертається зворотно 1-го числа нового року. Праобразом Цзао-вана послужив персонаж середньовічного фольклору - бідний ледар Чжан, який жив за рахунок своєї дружини. Під новий рік дружина послала його до своїх батьків за рисом, а ті, жаліючи бідуючу дочку, поклали на дно мішка срібло. Ледарю набридло тягнути важку ношу, і він віддав мішок зустрічному убогому. Розсерджена дружина забила його. АРИСТИПП з Кирени - (розум. після 366 до н. е.), інш.. філософ, фундатор киренской школи. Залучений славою Сократа, з'явився в Афіни і став його учнем (Ксенофонт, Спогади про Сократе II 1; III 8). До кінця життя повернувся на батьківщину і заснував филос. школу (Діоген Лаертій II 65-85). А. вважав, що все існуюче діє ради к. блага або зла і єдиним гідним уваги предметом є цінності - хороше і погане. Поетому А. відкидав, зокрема, математику, для до-ой ці відмінності не існують (Аристотель, Метафізика 996а 32 слл.), і вивчення природи як справа неможлива і некорисна. Вже Сократ робив акцент на недостатності человеч. знання, а. Самооцінка - (self-esteem) С. відноситься до того, яка думка складає про себе чол., включаючи міру самоуважения і самопринятия. С. відображає почуття особистої цінності і компетентності, к-рі люди зв'язують зі своїми Мною-концепціями. Потреби в оцінці досліджувалися А. Маслоу, що описав способи, к-рими С. пов'язана з процесом становлення самоактуализирующейся особистості. Згідно Маслоу, всі люди володіють потребою або прагненням до стабільного і міцного відчуття власної цінності або самоуважению, і вони потребують такої оцінки як від самих себе, так і з боку навколишніх. А. Адлер разраб. свою теорію.

СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (СТК) - цілісна система технічного призначення, яка вимагає системного підходу для рішення задач її аналізу і синтезу. Під цілісною системою при цьому розуміється сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові (интегративні, системні) якості, не властиві створюючим її компонентам. Особливістю системного підходу в цьому випадку є використання таких методів, які не ігнорують всієї складності, властивій системі: тісного взаємозв'язку між великим числом чинників, що визначають її поведінку; невизначеності поведінки системи загалом і становлячих її частин; розвитку системи, зумовленого змінами. Футбольне хуліганство - несамовита поведінка натовпу і безладдя, не завжди викликана подіями на футбольному полі, а зовсім іншими, околоспортивними причинами. Варіанти пояснення даного феномена: 1. протест проти комерціалізації футболу і дистанція, що збільшується між гравцями і прихильниками клубу, з одного боку, і звичайними болільниками з числа робочого класу - з іншою (Тейлор, 1971); 2. вияв ритуальної поведінки (Марш і інш., 1978); 3. результат роздутої ЗМІ "моральної паніки" (Коен, 1973); 4. результат впливів представлення такої поведінки як вияву мужності (Даннинг і інш., 1988). Нечувані раніше. МЕТОД ТРУДА - спосіб здійснення конкретного трудового процесу, характеризується сукупністю прийомів і певною послідовністю їх виконання. М. т. залежить від вигляду і характеру трудового процесу. Становлячими елементами трудового процесу є трудові рухи, трудові дії і трудові прийоми. Трудовий рух являє собою однократне переміщення робочого органу (пальців, руки, корпуси, ноги і т. п.), здійснюване працівником в процесі роботи (напр., "простягнути руку", "нахилитися" і пр.). Трудова дія складається з декількох трудових рухів, що виконуються без перерви працюючого -. МИСЛЕННЯ - (THINKING) Будь-яка форма психічної діяльності, що має справу з уявленнями. У більш вузькому розумінні - психічна діяльність, пов'язана з розв'язанням проблем. Основним внеском психоаналізу в психологію мислення з'явилася зроблена Freud (1900, 1911, 1917) відмінність між ПЕРВИННИМИ І ПОВТОРНИМИ ПРОЦЕСАМИ: первинні процеси - спосіб мислення (психічна діяльність), властивий НЕСВІДОМОМУ (ИД), а повторні процеси - ті, які характерні для СВІДОМОСТІ (ЕГО). аутистическое мишлениеявляется виконуючим бажання (див. ВИКОНАННЯ БАЖАННЯ); воно егоцентрично і забуває про категорії простору і ЧАСУ.