На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТСЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РЕГІОНУ

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості розвитку рекреаційного комплексу Українських Карпат ... 5
1.1. Рекреаційний комплекс Карпат - складова частина територіальної соціальної системи ... 5
1.2. Передумови розвитку територіально-рекреаційного комплексу Карпат ... 6
1.3. Сучасний рівень розвитку, структура та характеристика територіально-рекреаційного комплексу Українських Карпат ... 11
Розділ 2. Екологічний стан рекреаційного комплексу Українських Карпат ... 16
2.1. Природа Карпат ... 16
2.2. Екологічні проблеми Карпат ... 19
Розділ 3. Перспективи розвитку Карпатського рекреаційного регіону та роль екологічного фактору ... 29
3.1. Роль екологічного фактору у туристичній діяльності Карпатського рекреаційного регіону ... 29
3.2. Створення єдиної екологічної системи (екомережі) природоохоронних територій ... 36
Висновки ... 39
Список використаної літератури ... 41

Для придбання курсової роботи "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону"

Курсова робота "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" і призначений виключно для пошукових систем.

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ - - область науки, що вивчає історичний розвиток освітньої практики і педагогічного знання в їх єдності, а також у взаємозв'язку з сучасними проблемами освіти і педагогічних наук. Інтегруючи дані педагогіки, соціології, історії філософії і культури, історії психології і інш., І.п. розглядає историко-педагогічний процес як невід'ємну частину историко-культурного процесу. Склад, зміст і задачі І.п. видозмінювалися і збагачувалися в ході її розвитку. У дослідницькій літературі представлено декілька точок зору на визначення предмета І.п. - від вузької, що зводить предмет. КЛАСНО-ПРИЗНАЧЕНА СИСТЕМА навчання - організація уч. процесу, при до-ой учні групуються в отд. класи відповідно до віку і рівня знань. Осн. формою навчання є урок. Вміст навчання в кожному класі визначається уч. планами і програмами. Уроки проводяться по твердому розкладу, складеному на основі уч. плану. Місцем проведення уроків служать класні кімнати, уч. кабінети, майстерні, уч.-досвідчені дільниці. У нач. школі, як правило, за кожним класом закріплена постійна класна кімната з меблями і обладнанням. У мн. школах є також кімнати для уроків труда, а заняття по музиці і фізкультурі проводяться в спец. приміщеннях. Для учнів ср. і. ГУГЕЛЬ Егор Осипович - (1804, Хильд-бургхаузен, Саксонія, - 1842, Петербург), педагог, теоретик і практик нач. освіти. П'ятирічною сиротою вивезений в Росію. Освіту отримав в Петербурге, в пансіоні пастора Іоганна Мюраль-та, послідовника І. Г. Песталоцци. По закінченні пансіону недо-рої час залишався там вихователем. У 1830 - 41 вчитель і інспектор класів Гатчинського воспитат. вдома (з 1837 Гатчинський сиротський ин-т), де реорганізував систему нач. навчання: розукрупнив класи, ввів нові методи викладання (в т. ч. звуковий метод навчання грамоті, усний рахунок), підвищив роль рідної мови, додав всім заняттям. ЩЕЛОВАНОВ Микола Матвійович - [18(30).1.1892, м. Вольск Архангельської губ., нині в Вологодської обл., - 26.5.1984, Москва], фізіолог, ч.-до. АМН СРСР (1946), д-р мед. наук (1934). Закінчив естеств. ф-т Психоневрологич. ин-та в Петрограде (1911). У 1917 - 21 асистент В. М. Бехтерева по кафедрі рефлексологии Психоневрологич. ин-та. У 1918 - 31 вів Н. і адм. роботу в Ін-ті мозку, в 1927 - 31 очолював організовану ним Клініку фізіології нервової системи і невропатології дитинства, а також Відділ розвитку нервової системи і поведінки. У 1931 відділ і клініка переведені в Москву і реорганізовані в Відділ розвитку і виховання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛАПИ Поль - (1869, Монмор, - 1927, Париж), франц. педагог і діяч нар. освіти. Закінчив Висш. нормальну школу, викладав в ліцеях Туніса, Ріпа, Тулузи, Бордо. Ректор академії (керівник уч. округа) Тулузи (1911 - 12), директор відділу нач. утворення в Мін-ве нар. освіти (1920 - 25), ректор Паріжської академії (1925 - 27). У 1927 читав курс педагогіки в Гарвардськом ун-ті. Л. брав участь в реорганізації нормальної школи, в програму до-ой в 1920 по його рекомендації був введений курс соціології. Під керівництвом Л. була здійснена реформа нач. школи (1923): змінені уч. програми, дозволений екзамен на. КНЯЗЬ - 1) вождь племені, союзу племен, глава держави у слов'ян, литовців. К. у слов'ян був виборним, а потім спадковим правителем, виконував військові, адміністративні, релігійні і інші обов'язки. К. проводили найважливіші державні реформи, упорядковували Збори данини. У зв'язку із збільшенням числа полусамостоятельних князівств в XI в. К. прагнули закріпити за собою їх в спадкове володіння. Взаємовідношення князів і міської общини часом були досить складними: наприклад, в Новгороде віче прагнуло направляти діяльність До.: його присутність і княження там були суворо обумовлені спеціальним договором, що. Культура Древнього Єгипту:Писемність - В Єгипті завдяки господарським вимогам система писемності склалася вже до Раннього царства. Склад знаків показує етапи розвитку древнього листа. Знаки єгипетського листа були рисуночними і звуковими, що виражали один або більш згідного. Звуковими знаки ставали, коли малюнок перестав передавати лише значення слова, але почав використовуватися, як в ребусі, і для передачі самих звуків, що входили в нього. Хоч для кожного окремого звуку (згідного, оскільки голосні не виписувалися) був вироблений знак, на алфавітний лист єгиптяни не перейшли ніколи. Як правило, користувалися змішаною словесно-звуковою.
У вступі курсової "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВЕРЧЕНКО - Аркадій Тімофеєвич (1881, Севастополь - 1925, Прага), російський письменник-гуморист, драматург, театральний критик. Виріс в сім'ї дрібного торговця. Систематичної освіти не отримав. З 1896 м. працював писарем в транспортній конторі Севастополя, з 1897 м. - конторщиком в Харкові (за пізнішим визнанням письменника, "поводився з начальством настільки гумористично, що після семирічного їх і мого страждання був звільнений"). З 1908 м. - співробітник, потім редактор ліберального гумористичного журналу "Сатірікон"; з 1913 м. - редактор журналу "Новий Сатірікон".

Адреєв, Олександр Григорійович - російський, син ремісничий., студ.; рід. 19 окт. 1882 р. в з. Вири, Харьк. губ.; вчився в у-ті. У 1904 р. робіт. в Новоросійську і Одесі в студенч. орг. Партії соц.-революціонерів, участв. в студенч. страйку; сидів в Одесі 1 м. У 1905 р. вів организац. і пропаг. роботу в Мінську, Чернігові і Одесі, як чл. до-та Партії соц.-революціонерів; перебував в єврейській "самообороні" в Чернігові. У 1906 р. в Одесі керував захватом приватних типогр. для друкування прокламацій Сов. Раб. Деп.; керував Севестоп. бойовою дружиною Партії Соц.-революціонерів, участв. в орг. замахи на ген. ТОТАЛЬНА АЛКОГОЛИЗАЦИЯ - цілеспрямований процес збільшення споживання алкоголю на душу населення в тій або інакшій країні. Тотальна алкоголизация російської нації і інших корінних народів Росії є однією з найгостріших проблем нашої держави. Вигадки про "вічно п'яну Русь" не мають відношення до реальності. Протягом багатьох віків пияцтво було долею знання, родовитого боярства і служивого стану - дворян. Епізодичний характер їх служби (війни йшли не кожний рік), доходи, що отримується від експлуатації кріпосних селян і скарбниці, багато в чому визначали образ времяпрепровождения правлячої верхівки. Фатальну.
Список літератури курсової "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" - більше 20 джерел. Манатов Шаріф Ахметзянович - (20 жовтня 1887, за іншими даними, 1892, селу Манатова Катайської волості Челябінського повіту Оренбургської губернії, - 1936, село Кучуково Учалінського району Башкирської АССР). Народився в сім'ї мулли. Вчився в Петербургськом психоневрологічному інституті (товаришував з М. Вахитовим), потім в Стамбулі (з 1914). У Цюріхе зустрічався з В.І. Леніним. Соціолог, журналіст. У 1914 в газеті "Тормош" ( "Життя", Уфа) опублікував статтю, в якій писав, що мусульмани Росії завжди будуть працювати рука об руку з російською інтелігенцією. З січня 1917 меншовик-інтернаціоналіст. Після Лютневої революції. Рух 2 червня - (Німеччина) - Д2. Створене Тойфелем і однодумцями в 1968 в пам'ять загибелі Бенно Онезорга (2.6.1967) під час антишахской демонстрації. Організатори Д2 не займалися теоретизуванням, віддаючи перевагу "вільної анархії". Тойфель закликав до підпалів магазинів, за що (підпали) був осуджений. Рейндерс, член "Соціалістичного колективу пацієнтів", наступник Тойфеля в керівництві Д2. Деякий час Д2 очолював Брокман, який з в'язничними приятелями Георгом фон Раухом, Петером Кноллем, Міхаелем Бауманом і Томасом Вайсбеккером намагався виручити з в'язниці членів РАФ, але.

АЛМОНД (ALMOND) Габріель Абрахам - (1911-2002) - видатний американський політолог, один з ініціаторів "бихевиористской революції", На початку 1960-х рр. ввів в науковий оборот термін "політична культура". Що Стало класичним визначення політичної культури як "системи переконань, символів і цінностей, що визначає ситуацію, в якій відбувається політична дія" приведено в спільній роботі Г. Алмонда і С. Верби "Цивільна культура і стабільність демократії" (1963), де на прикладі зіставлення політичних культур народів п'яти країн - США, Мексіка, Італія, Великобританія і Німеччина - дається аналіз.
Посилання в тексті роботи "Екологічний аспект розвитку туристичного комплексу Карпатського рекреаційного регіону" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - одне з основних понять соціології Вебера для аналізу сучасного капіталізму, що характеризує процеси, за допомогою яких всі аспекти людської діяльності підлягають контролю і численню. Понятіє Р. знаходиться в тісному зв'язку з основними методологічними принципами Вебера, зокрема із запропонованою ним концепцією чотирьох видів соціальної дії. Саме целе-раціональна дія і формальна раціональність характеризують сучасний капіталізм. Згідно Веберу, Р. являє собою універсальний для усього західного миру процес. Р. проникає у всі сфери суспільного життя: в економіку, політику, релігію. КУЛЬТ РЕЛІГІЙНИЙ - (лати. сultus - шанування) - вигляд релит. діяльності, практично-духовного освоєння світу. Об'єктом є ті, що усвідомлюються в формі религ. образів сили, пануючі над людьми в їх повсякденному житті. Зміст, значення і значення К. р. додають відповідні религ. вірування, догмати, ідеї, міфи. Розрізнюють 2 осн. різновиди К. р. - магію (чаклунство) і умилостивлюючий (пропициальний) культ. Виникши в первобитн. об-ве, магія згодом стала елементом всіх релігій клас. суспільства. Умилостивлюючий культ звернений до духа або бога. Суб'єктом культової діяльності може бути религ. група або. АФЕКТ - сильне і відносне короткочасне нервово-психічне збудження - емоційний стан, пов'язаний з різкою зміною важливих для суб'єкта життєвих обставин. Супроводиться різко вираженими руховими виявами і змінами в функціях внутрішніх органів, втратою вольового контролю і бурхливим вираженням емоційних переживань. Виникає у відповідь на подію, що вже відбулася і як би здвинути до його кінця. У його основі лежить стан внутрішнього конфлікту, що переживається, що породжується протиріччями між влечениями, прагненнями і бажаннями, або ж протиріччями між вимогами, що пред'являються людині (також самому собі), і.

Спілкування в пенітенціарних установах: криміногенне - Криміногенне спілкування (К. про.) в середовищі осуджених - особливий вигляд О., деформованого в умовах соціальної ізоляції. Воно характеризується підвищеної стрессогенностью, конфликтностью, жорсткої ролевой заданностью і конспіративністю, використовується для встановлення незаконних зв'язків, обміну злочинним досвідом, створення передумов, виробітку плану, розподілу ролей, визначення місця, часу і способів умисного здійснення злочинів. Концептуальним підходом до пояснення К. про. в середовищі осуджених є поняття про деформацію О. в умовах соціальної ізоляції. Деформация О. ТВАРИНА: ПОВЕДІНКА ГРУПОВЕ - узгоджені спільні дії, поведінка тварин (багатьох вищих беспозвоночних і хребетних), що виконуються за житті в співтовариствах - постійних або тимчасових об'єднаннях, кои на відміну від простих скупчень мають певну структуру взаємодій і спілкування: стадах, стаях, сім'ях і пр. Включає всі форми межиндивидуальних відносин тваринних, в тому числі між статевими партнерами, батьківськими особнями і детенишами, і інші; реалізовується неодмінно в умовах спілкування між членами співтовариства (-> тварина: комунікація). Склад співтовариств в їх розвинених формах більш або менш постійний. МЕТОДИ ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ - (англ. electrophysiological methods) - методи вивчення органічних функцій, засновані на реєстрації биопотенциалов, виникаючих в тканинах живого організму спонтанно або у відповідь на зовнішнє роздратування. Частіше за все використовується реєстрація биотоков мозку (спонтанна електроенцефалограмма - ЕЕГ і викликані потенціали - ВП), биотоков м'язів (електромиограмма - ЕМГ), биотоков шкіри {кожно-гальваническая реакція - КГР) і биотоков серця (електрокардіограма - ЕКГ). Метод ЕЕГ (див. Електроенцефалографія) передбачає реєстрацію спонтанної биоелектрической активності з різних дільниць. ПРОЕКТИВНИЕ МЕТОДИКИ - [Frank L.K., 1939]. Поняття, введене для об'єднання ряду психологічних методик за загальним для них принципом виявлення специфічних особових особливостей в ситуації експерименту, відмінній невизначеністю стимульного матеріалу. Відповідно до концепції С.Л. Рубінштейна, по якій зовнішні причини діють через внутрішні умови, які самі формуються внаслідок зовнішніх впливів на психіку, проективні психологічні методи можна розглядати як прийоми опосередкованого вивчення особистості, що базуються на створенні специфічної пластичної стимульной ситуації. Такого роду експериментальна ситуація внаслідок.