На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільників ... 5
1.1. Сутність екологічного виховання ... 5
2.2. Технологія психолого-педагогічного дослідження здорового діалогу дитини з природою в дошкільній установі ... 6
2.3. Наступність у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку ... 13
2.4. Перспективні форми екологічного виховання в дошкільних установах ... 18
Розділ 2. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят ... 21
2.1. Особливості дитячої діяльності ... 21
2.2. Пізнавально спрямована діяльність дітей у природі ... 22
2.3. Моделювання природних об'єктів та явищ ... 23
2.4. Естетично спрямована діяльність дітей у природі ... 24
2.5. Екологізація гри ... 25
2.6. Праця у природі ... 25
2.7. Поведінка як визначальний компонент екологічної культури ... 26
Розділ 3. Практика використання засад екологічного виховання в дошкільних освітніх закладах ... 29
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екологічне виховання дітей дошкільного віку"

Курсова робота "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екологічне виховання дітей дошкільного віку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" і призначений виключно для пошукових систем.

МУЛЬТФИЛЬМИ для дітей - область кіномистецтва, представлена фільмами, к-рі створюються шляхом покадровой зйомки последоват. фаз руху мальованих, мальовничих (графич. мультиплікація) або об'ємно-лялькових (об'ємна мультиплікація) образів. Мультиплікація (від лати. multiplicatio - множення) завдяки специфіці і необмеженим виразить, можливостям (трансформації можуть зазнавати і простір, і рух, і час) дозволяє не тільки "надихнути", але і "оживити" героїв лит. творів, нар. казок і оригінальних сценаріїв, зробити їх зрозумілими для дітей. Иск-ву мультиплікації підвладно практично все, що. ХЕДЕР - (від іврит "хедер" - кімната), базова нач школа в традиц. евр ашке-назской системі освіти (см також Ієшива, Талмуд-Тора). На відміну від Талмуда-Тори, X - приватна школа, належна учителю-меламеду (від іврит "меламед" - повчальний). X виник між 14 - 16 вв в Центр Європі (Німеччини, Австрії, Чехії), потім отримав розвиток в Польщі, де став осн. формою евр нач религ. школи. Навчалися хлопчики, на 1-й рівні - від 3 - 5 до 9 - 10 років, на 2-й рівні - до 13 років (в евр традиції - вік повноліття і здійснення конфірмації). Перед надходженням в X. хлопчик проходив через спец. МУЗИЧНІ ШКОЛИ для дітей - уч. заклади, що дають учнем нач. муз. освіта. У дорев. Росії приватні платні М. ш. виникли в 1-й підлогу. 19 в. в нек-рих великих містах (напр., "Муз. клас" Д. Кашина в Москві, 1840). Загальнодоступні безкоштовні М. ш. були створені у 2-й підлогу. 19 в. русявий. музикантами А. К. Лядовим, Н. А. Римским-Корсаковим, С. І. Танеєвим (часто вони наз. нар. консерваторіями і не були призначені спеціально для дітей, але підлітків, молодь їх відвідували). якби. відома Бесплатная М. ш., організована М. А. Балакиревим і керована ним в 1862 - нач. 70-х рр. і в 1881 - 1908 (специфич. муз. НОВІКОВ Микола Іванович (1744-1818) - - просвітитель, письменник, журналіст, книговидавець. Свою педагогічну програму виклав в статтях "Про виховання і повчання дітей" (1783), "Про ранній початок учення дітей" (1784) і ін. Рахував виховання справою суспільства. Його програма передбачала гармонійний розвиток фізичних, етичних і розумових здібностей особи. Осн. засобом розумового виховання вважав систематичну освіту, що розвиває уміння логічно мислити, міркувати, фантазувати. Велику роль в етичному вихованні відводив сім'ї, але віддавав перевагу шкільному вихованню, яке відкриває можливості для спілкування і змагання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬСЬКИЙ СОЮЗ (ВУС) - - професіонально-політична організація. Осн. в 1905 як "Всеросійський союз вчителів і діячів народного утворення" з метою організації боротьби за політичні свободи, скликання Засновницьких зборів, демократизації і децентралізації народної освіти. У 1906 нараховувалося 16 тис. членів. Союз брав участь в Революції 1905-07, провів 4 з'їзди (1905-07), здійснював юридичну і матеріальну допомогу вчителям, в підвищенні їх професійного рівня (бібліотеки, кухля, лекції), створював експериментальні учбові заклади, видавав літературу. У Центральне бюро з'їзду входили В.П. Вахтеров, В.В. Водовозов, В.А. Епіхарм - VI/V вв. до н. е., грецький драматичний поет. Народився, ймовірно, в Сиракузах, а згідно з іншими джерелами, в Мегаре Гиблейської на Сицилії або на острові Кіс. Передбачуваний період його життя - 530-490 рр., а вершина літературної діяльності доводиться на 500-490 рр. - Згідно з Книгою Суда Е. був нарівні з Формієм творцем сицилийской комедії (особливо грецької драми; "драма" - від дієслова dran - "діяти"), а по версії Арістотеля він першим ввів в ці п'єси фабулу. Ми знаємо 35 назв п'єс Е. і понад 200 фрагментів (усього він повинен був написати 52 комедії). 18 заголовків вказують на міфологічну. ИГНАТИЙ РОСТОВСКИЙ - єпископ (ск. 1288), народився в благочестивій сім'ї. У ранній юності прийняв постриг в Ростовськом Авраамієвом Богоявленськом монастирі, в якому згодом був архімандритом. У 1261 св. Игнатий був зведений на єпископську кафедру Ростова Великого. Двадцять шість років невтомно трудився суворий подвижник на користь Церкви і Вітчизни. Він побудував декілька иноческих помешкань, примиряв ворогуючих князів, затверджував паству у вірності Св. Православ'ю у важкий період татаро-монгольського ярма. Св. Игнатий - єдиний з всього сонма росіян святих, якого Господь прославив нетлінням і цілющим.
У вступі курсової "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Фольборт Олександр Федорович - Фольборт (Олександр Федорович, 1800 - 1876) - доктор медицини, мінералог і палеонтолог, уродженець Могильова. Вивчав медицину в Тюбінгене, Едінбурге, Лондоні, Парижі і Берліні, де отримав в 1825 р. міру лікаря, в 1826 р. ту ж міру він придбав в Росії в медико-хірургічній академії. У 1833 р. зроблений ад'юнктом-професором медико-хірургічної академії. З 30-х років Ф. нарівні з лікарською діяльністю зайнявся мінералогією, склав обширну колекцію і відкрив новий мінерал - ванадиево-кислу мідь, яка згодом в честь його отримала назву фольбортита. Пізнє він перейшов до занять палеонтологією. Ф.

Желябов Андрій Іванович - (1851-1881). Революційний народник. Член гуртка "чайковцев" в Одесі. Один з творців і керівників "Народної волі". Народився в сім'ї кріпосного селянина, в селі Ніколаєвке, Таврічеської губ. Закінчивши гімназію, Желябов в 1870 р. поступив в Одеський університет. У 1871 р. він був виключений з університету за участь в демонстрації. У кінці 1873 р. Желябов примикає до місцевого революційного гуртка. У 1874 р. він був арештований, але через рік був взятий на поруки. У 1877 р. він був знову арештований за участь в "ходінні в народ" і разом з іншими народниками був відданий суду особливої. Томський Михайло Павлович - (справжнє прізвище Ефремов) (19 жовтня 1880, посад Колпіно Петербургської губернії, - 22 серпня 1936, дачний селище Болшево, поблизу Москви). З бідної міщанської сім'ї. Закінчив 3-класне початкове міське училище (навчався за казенний рахунок). З 13 років працював на промислових підприємствах Петербурга; до 20 років - хромолитограф. Восени 1904 вступив в соціал-демократичний рух, більшовик. Учасник Революції 1905 - 07, чл. Ради РД в Ревеле, арештований в січні 1906, після 4-місячного висновку був засланець в Наримський край, біг, знов зайнявся партійною і профспілковою роботою. У січні 1907.
Список літератури курсової "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" - більше 20 джерел. Корнілов Олександр Олександрович - (18 листопада 1862, Петербург, - 26 квітня 1925, Ленінград). З потомствених дворян; народився в сім'ї морського офіцера. Закінчив в 1886 історико-філологічний факультет Петербургського університету. Служив комісаром по селянських справах в Царстві Польському, в 1894 - 1900 чиновником за особливими дорученнями при иркутском генерал-губернаторі. У квітні 1901 за участь в протесті 42 літераторів проти биття молоді на площі перед Казанським собором в Петербурге висланий в Саратов. У 1904 жил в Парижі, працював в редакції журналу П.Б. Струве "Звільнення". Брав участь в утворенні партії кадетів, секретар і. КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД - Коаліційний уряд має в своєму складі представників більш ніж однієї політичної партії. Основною перевагою такої конструкції є те, що політика, що проводиться урядом не базується на перевагах якоїсь однієї партії, враховує більш широкий спектр думок, а отже, потенційно відображає більш широкий спектр суспільних настроїв. Тим часом факт існування коаліційного уряду породжує немало проблем і підозр. Нерідко його формування трактується як фактичне позбавлення суспільства права визначати склад уряду або політику, яка буде цим урядом провестися, оскільки і те, і інше стає предметом операції між.

МАЛИШЕВ Валерій Іванович - (20.01.1950-07.05.2002) Колега В. В. Путіна в посаді вицемера СанктПетербурга при А. А. Собчаке в 1993-1996 рр. Народився в Ленінграде в сім'ї робітників. Освіту отримав в Вищому військовому инженернотехническом училищі по спеціальності "инженерстроитель" (1973). Трудову діяльність початків в 1976 р. слюсарем в Ленінградськом оптикомеханическом об'єднанні. З 1973 р. майстер, виконроб, старший виконроб строительномонтажного управління № 1 будівельного тресту № 16. У 1979-1985 рр. на партійній роботі: інструктор, заступник завідуючого промишленнотранспортним.
Посилання в тексті роботи "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДАВИД - грецький філософ, представник Александрійської школи неоплатонизма. Судячи на ім'я і окремі пасажі творів - християнин (див., напр., CAG XVIII 2, 129, 8 - 9). Збереглися учнівські записи лекцій Давида: стандартні пролегомени до філософії (див. Арі - стотеля коментатори) загального характеру (24 заняття), де філософія розглянута в 4-х аспектах: "чи існує? ", "чим є?", "яка вона?", "ради чого існує?" (ср. Arist. Anal. post. Il 1 89b); пролегомени (4 заняття) і коментарі (32 заняття) до "Введення" Порфірія, що передували розгляд. АЛЬБИН - (сірий. 2 в.) - грецький философплатоник, учень Гая, що вчив в Смірне ок. 150, де його слухав Гален; автор твору ", що дійшов Введення до діалогів Платона" (в якому дається визначення діалогу, класифікація і порядок читання платоновских діалогів, якості учня, що приступає до їх читання, і мета їх вивчення), а також ряду загублених творів: "Лекції Гая про платоновском вчення" в 11 кн., "Думка Платона", "Про безтілесне", а також коментарів до "Тімею", "Державі", "Федону". Його згадують і на нього посилаються Гален. МУДРИК Анатолій Вікторович - (р. 1941) - російський дослідник проблем О., социализации і виховання. Закінчив историко-филол. ф-т МГПИ ім. В. І. Леніна (1963), захистив канд. дис. "Педагогічні проблеми вільного спілкування старшеклассников" в 1970 р., докт. дис. "Спілкування як чинник виховання школярів" - в 1982 р., проф. (1987), чл.-кор. РАО (1992), лауреат премії Уряду РФ в обл. освіти за 1999. Працював вожатим, зав. метод. кабінетом Всерос. піонер. табору "Орля" (1963-1966), вчителем історії і організатором виховальної роботи в школі (1967-1969), мл. і ст. науч. сотр. НДІ загальних.

Сверхценние ідеї - Патологічне мислення часто виражається в такому феномені, як сверхценні ідеї - гиперквантивалентні ідеї, т. е. думки, виникаючі в зв'язку з якимите дійсними фактами або подіями, однак що придбавають для людини особливу значущість, що визначають всю його поведінку. Дане мислення характеризується великою емоційною насиченістю, сильно вираженим емоційним підкріпленням. Так, автор, в реальності пишучий вірші, можливо, що удостоївся за свої труди похвали, може почати думати, що він незвичайний, надзвичайно талановитий, геніальний поет, і поводитися відповідним образом. Невизнання ж його навколишніми. СОЛОВ'ЇВ В. С. - (1853-1900) - російський релігійний філософ і публіцист. С. запропонував до визначення національного характеру підходити за допомогою вивчення ідеалів і ціннісних орієнтації росіян на відміну від представників іншої етнічної спільності. З його точки зору, ідеал російського народу не є "могутність", влада (що є спонукальною силою для інших націй), не є багатство, матеріальне процвітання (властиві на його думку, англійцям), не є краса і "бучлива слава" (характерні для французів). Не так важливо для росіян залишатися самобутнім народом, вірним традиціям глибокої старовини (ця межа, властива англійцям, в. ДУШЕВНА ХВОРОБА - психічний розлад (Mental illness; Geistkrankheit) - захворювання, те, що характеризується переважний розладом психіки. "Під душевними хворобами я розумію всі ті, які за останні десятиріччя сполучаються під неясною, що подає мотив до багатьох непорозумінь, рубрикою dementia praecox (шизофренія); іншими словами, всім тими галлюцинаторні, кататонические і параноидні стану, якими не суть часткові явища відомих органічних процесів руйнування, подібно прогресивному паралічу, dementia senilis, епілепсії і хронічній або гострій інтоксикації або ж маніакально-депресивному божевіллю" (ИТАП, т.З. Лікування і профілактика маніакальнодепресивного психозу у дітей і підлітків - При лікуванні депресивних станів у дітей частіше користуються антидепрессантами з седативним дією. Для активізації дитини застосовують паразидол, егланид, ноотропи, малі дози амитриптилина. У зв'язку з тим, що у дітей часто відмічаються додаткові симптоми, використовуються малі дози нейролептиков і транквілізатор. Для лікування маніакальних і гипоманиакальних станів застосовуються нейролептики антиманіакальної дії: галоперидол, тизерцин, сонапакс, неулептил, лепонекс в поєднанні з терапевтичними дозами солей літію. Для профілактики афективних фаз у дітей використовуються.