На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екологічна мережа України

(курсова робота з екології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми боротьби із забрудненням навколишнього середовища ... 4
Розділ 2. Транскордонні забруднення в світі і в Україні. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані ... 17
Розділ 3. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи ... 22
3.1. Історія і роль міжнародного співробітництва ... 22
3.2. Роль ООН в міжнародній співпраці в галузі охорони навколишнього середовища ... 24
Висновок ... 27
Література ... 29

Для придбання курсової роботи "Екологічна мережа України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екологічна мережа України"

Курсова робота "Екологічна мережа України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екологічна мережа України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екологічна мережа України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екологічна мережа України" і призначений виключно для пошукових систем.

ПИСЬМЕННІСТЬ - певна міра володіння людиною навиками читання і листа у відповідності з грамматич. нормами рідної мови. Застосовно до характеристики населення - один з базових показників його соціально-культурного розвитку. Конкретний зміст поняття Г. мінявся історично, розширяючись із зростанням суспільств. вимог до розвитку індивіда - від елементарних умінь читати, писати, вважати і т. п. до володіння мінімумом суспільно необхідних знань і навиків (т. н. функціональна Г.). Питання визначення поняття Г., його статистич. характеристики з кон. 19 в. розглядалися на междунар. нарадах по статистиці і. ТИХОМИРОВ Дмитро Іванович - [24.10(5.11). 1844, з. Рождествено, нині в Костромської обл., - 14(27).10. 1915, Москва], педагог, теоретик і організатор нач. навчання, суспільств, діяч. У 1866 закінчив Моськ. військово-вчительську семінарію, ок. 10 років хпреподавал в зразковій школі при неи'В кон. 60-х рр. організував вечірню школу для робітників на фабриці Ф. С. Міхайлова в Москві. Пізніше досвід роботи розповсюдив в двох школах на текстильних фабриках Морозових у Володимирській і Тверської губ. З 1870 перебував членом Моськ. до-та письменність. У 1874 призначений інспектором шкіл Моськ. благотворит, об-ва і в. РІДКИМ Петро Григорійович - [4(16). 10.1808, Ромни, - 7(19).3.1891, Петербург], юрист, філософ, педагог і суспільств, діяч. Поч. чл. Петерб. АН (1890). Закінчивши Ніжинську гімназію вищих наук кн. А. А. Безбородко (вчився разом з Н. В. Гоголем). в 1826, поступив на етико-политий. відділення Моськ. ун-та. Продовжував освіту в ун-тах Дерптськом (з 1828). і Берлінськом (1830 - 34; слухав лекції Гегеля, Бене-ке), готуючись до звання професора. У 1835 - 48 проф. енциклопедії законознавства і гос. права в Моськ. ун-ті, відомий як блискучий лектор (в числі слухачів Р. був К. Д. Ушинський). Інспектор мийок, приватні уч. МОДЕЛЮВАННЯ - 1. метод дослідження об'єктів на їх моделях - аналогах певного фрагмента природної або соціальної реальності; 2. побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів і явищ (органічних і неорганічних систем, інженерних пристроїв, різноманітних процесів - фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) і об'єктів, що конструюються. Форма М. залежить від моделей, що використовуються і сфери їх застосування. По характеру моделей виділяють предметне і знакове (інформаційне) М. Прі знаковому М. моделями служать схеми, креслення і т.п. Найважливішим виглядом такого М. є математичне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екологічна мережа України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИЙМАЛЬНА СІМ'Я - - одна з форм пристрою на виховання дітей, що залишилися без піклування батьків, що знаходяться у виховальних і лікувальних установах, установах соціального захисту і інш. У основі правових відносин в П.с. лежить договір про передачу неповнолітньої дитини на виховання в сім'ю, укладений між органами опіки і опікування і приймальними батьками. У договорі фіксуються умови змісту і виховання дитини, права і обов'язків приймальних батьків, обов'язку органів опіки і опікування і інш. При передачі дитини в П.с. враховується думка самої дитини; необхідна згода дитини, якщо він вже досяг 10 років. Солов'їв Микола Іванович (лікар і критик) - Солов'їв (Микола Іванович) - лікар і критик (1831 - 1874), вчився в Казанськом університеті, а потім в Київському, де отримав міру лікаря в 1855 р., служив військовим лікарем в різних госпіталях і полицях. З 1860-х рр. став діяльним співробітником "Вітчизняних Записок". У ряді статей, тут вміщених ("Питання про мистецтво", "Критика критики", "Про відношення природознавства до мистецтва", "Мова, як основа національності", "Труд і насолода", 1865 - 68), а також у "Всесвітньому Труді". ВИРОБНИЧЕ МИСТЕЦТВО - художня течія в радянському мистецтві 1920-х рр. Програма виробничого мистецтва закликала художника до роботи в промисловості і активній участі в будівництві нового життя. Група теоретиків виробничого мистецтва (Н. М. Тарабукин, О. М. Брік, Б. І. Арватов і інш.) висловлювали свої ідеї на сторінках журналу "ЛЕФ". Спочатку рух знаходив підтримку у керівництва країни, з ним зв'язували надію на відновлення промисловості. Ідеї виробничого мистецтва знайшли своє втілення в роботах великих сучасних художників, основоположників радянського дизайну (Л. С. Попова, В. Ф. Степанова.
У вступі курсової "Екологічна мережа України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Танненберг II 1-я світова війна - 26-30 авг. 1914 8-я герм. армія (12 дивізій при 800 знаряддях) під командуванням ген. Гинденбурга отримала велику перемогу над 2-й російською армією ген. Самсонова (10 пех. і одна кав. дивізія при 620 знаряддях) біля дер. Танненберг в 110 милях до північного сходу від Варшави, а потім ще одну перемогу в Східній Пруссиї. Російські війська вступили в Східну Пруссию в авг. 1914, не закінчивши мобілізації, на прохання франц. командування з метою зірвати ньому. наступ на Францію. Під ударами російських військ німці були вимушені відступати від Гумбіннена і Інстербурга на північ. Герм. верховне.

ПРЯНИШНИКОВ - Ілларіон Михайлович (1840, сіло Тімошево Калужської області - 1894, Москва), російський живописець і графік. Народився в купецькій сім'ї. Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (МУЖВЗ) (1852-53 і 1856-66) у Е. Я. Васильева, Е. С. Сорокина і С. К. Зарянко. За час навчання був нагороджений двома срібними медалями. Член Московського суспільства любителів мистецтв (з 1867 м.). Один з членів-засновників Товариства пересувних художніх виставок. У 1870-е рр. зблизився з Л. Н. Товстим, дружба з яким продовжувалася довгі роки. З 1873 м. і до кінця свого життя викладав. Коновалів Олександр Іванович - (17 вересня 1875, Москва, - 1948, Нью-Йорк). З сім'ї бавовняно-паперових фабрикантів. У 1894-95 вчився на фізико-математичному факультеті Московського університету, з 1895 - в професіонально-технічній Школі прядения і ткацтва в Мюльгаузене (Ельзас, Німеччина), стажувався на текстильних підприємствах Німеччини і Франції. Обдарований музикант, піаніст. З 1897 голова правління Товариства мануфактури "Іван Коновалів з сином". Застосувавши новітні технології і організації труда, вивів фірму в число ведучих в галузі. Проводив політику патерналізму відносно робітників, прагнув.
Список літератури курсової "Екологічна мережа України" - більше 20 джерел. Чхенкелі Акакий Іванович - (1874, місто Хоні Кутаїсської губернії, - 1959 або 1931?)(, Париж). З дворян. Вчився в Кутаїсської гімназії і Київському університеті, завершив освіту в Берліні і Лондоні; юрист, літератор. У соціал-демократичному русі з 1898, з 1903 меншовик. Працював друкується партійній в Тіфлісе. Учасник Революції 1905 - 07. У роки реакції "ліквідатор". У 1911 висланий за межі Кавказу. Самовільно повернувся в Батум напередодні виборів в 4-ю Державну Думу, був арештований, але після обрання депутатом Думи звільнений. У Думі виступав за культурно-національне самовизначення. У роки першої світової війни. Оффшорний бізнес - Термін "оффшор" (буквально "поза берегом") з'явився в США в кінці 50-х років застосовно до фінансових організацій, що уникають державного податкового контролю шляхом зміни країни реєстрації. Таким чином, створюються податкові гавані з преференційним режимом. Більшість оффшорних компаній витягують прибуток з джерел, діючих за межами країни реєстрації. Скасування валютних обмежень і введення взаємної конвертованості ведучих світових валют, надало банкам можливість обійти національні обмежувальні норми кредитногрошовий регулювання, виносячи грошові операції на ринок.

Працездатність - Президент РФ В. Путін: "Тільки у вільному суспільстві кожний працездатний громадянин має право на рівних брати участь в конкурентній боротьбі і вільно вибирати собі партнерів". (Послання 2005 року.) Працездатним населенням в Росії вважаються: чоловіки у віці 1659 років і жінки у віці 1654 року за винятком інвалідів I і II груп, а також неработающих облич працездатного віку, одержуючих пенсії. Щорічно економічний збиток, зумовлений тимчасовою або стійкою втратою працездатності, передчасною смертністю по причинах артеріальної гіпертонії і її ускладнень, а також витрати.
Посилання в тексті роботи "Екологічна мережа України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Діомед - (греч.) - 1. Аргосский герой, син етолийского царя Тідея, внук Адраста, учасник Троянської війни і походу епігонів, що захопили Фіви. Д. був одним з женихів Олени і привів під Трою 80 кораблів. Завдяки заступництву Афіни він поранив Афродіту, що спасала Енея від загибелі, і самого бога війни Ареса, ледве не убив Гектора, якого врятував Зевс, метнувши між тими, що билися блискавку. Разом з Одіссеєм Д. ходив в розвідку, в якій вони захопили троянского розвідника Долона. Випитавши у Долона, де знаходиться стоянка фракийского царя Реса, союзника троянцев, Д. убив Реса і відвів його чудових коней. Д. і. БРАЙТМЕН Едгар Шеффілд - (20 вересня 1884, Хомбрук - 25 лютого 1953) - американський філософ, представник персонализма. Доктор філософії (1912), доктор права (1929), доктор теології (1942). У 1906 - 08 асистент викладача філософії в університеті Брауна, в 1912 - 17 професор філософії, психології, релігії в університеті Веслеян в Небраське. З 1919 професор Бостонського університету, в 1925 - 51 лектор Гарвардського і Бостонського університетів. Президент Американської філософської асоціації (1936) і Американського теологического суспільства (1933 - 34). У релігійно-філософській концепції Брайтмена особистість. ЗАНКОВ - Леонід Володимирович (1901 - 1977) - російський психолог, дефектолог, педагог, учень і послідовник Л. С. Виготського. Д-р педагогічних наук (1943). Д. чл. АПН РСФСР (1955). Закінчив факт суспільних наук Московського ун-та (1925). З 1918 р. працював вчителем сільської школи, вихователем, потім - завідуючим дитячою сільськогосподарською колонією в Тамбовської області (1919- 1922). З 1929 по 1951 р. працював в психологічної лабораторії Інституту дефектології АПН РСФСР, де в 1941 р. захистив докт. дис: Психологія відтворення. З 1944 по 1947 р. -директор інституту. З 1951 по 1977 р. працював в НДІ теорії.

РАПТОВІСТЬ - один з ключових принципів досягнення переваги в конфлікті. Содержаніє В. полягає в істотній і значущій відмінності прогностической моделі майбутніх подій, що є у учасника конфлікту, від їх реального розвитку, оцінці несподіваних дій протилежної сторони як загрозливих і важкопереборний, виникненні психічної перенапряженности як реакції на трудність і зниженні ефективності дій по парируванню раптового удару. Виділяють стратегічну, оперативну, тактичну і індивідуальну В. Аналіз ситуацій бойовий В. показав, що оцінка полководцями ролі В. в досягненні перемоги протягом останніх 2 тис. років не. Семантичний диференціал - (semantic differential) С. д. був разраб. Ч. Е. Осгудом як вимірювальна процедура для оцінки значень. Осгуд передбачав, що значення слів можуть змінюватися відносно досить значного, але невідомої кількості вимірювань. С. д. яв-ця стандартизованою процедурою видобування ретельно продуманої вибірки розміщень суб'єктом поняття (слова) по безлічі континууму. Типовим прикладом може бути наступне питання: "Як би ви оцінили яблуко, використовуючи для цього наступні шкали? Де б ви вмістили значення яблуко вдовж континууму, що тягнеться між двома вказаними точками, де оцінка 1 або 7. Сприйняття межличностное - сприйняття, розуміння і оцінка людини людиною. Значне число досліджень В. м. присвячено вивченню формування першого враження про людину. У них з'ясовуються закономірності "добудування" образу іншої людини на основі готівковій, нерідко обмеженій інформації про нього і при виявленні актуальних потреб сприймаючого суб'єкта, фіксується дія механізмів, що приводять до спотворення В. м. Важливою особливістю В. м. є не стільки сприйняття якостей людини, скільки сприйняття його у взаємовідносинах з іншими людьми (сприйняття переваг в групі, структури групи і т.д.). Дослідження ролі спільної діяльності. Вищих психічних функцій формування - [греч. psyche- душу; лати. functio - виконання] - найважливіший напрям розумового розвитку дитини: становлення і вдосконалення складних, системних психічних процесів, що прижиттєвий складаються, соціальних за своїм походженням. В. п. ф. - одне з основних понять культурно-історичної теорії психічного розвитку, розробленої Л.С. Виготським. Психофізіологічною основою В. п. ф. ф. є утворення складних функціональних систем, що включають велике число ланок. Деякі ланки функціональної системи жорстко "закріплені" за певними мозковими структурами, інші володіють високою пластичністю і можуть.