На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Егоцентризм в організації мовних дискурсів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження егоцентризму в організації мовних дискурсів ... 5
1.1. Егоїзм і егоцентризм ... 5
1.2. Мовний егоцентризм. Рівні актуалізації ... 8
1.2. Особливості жіночого егоцентризму і його прояви ... 17
Розділ 2. Практичне застосування егоцентричних проявів в організації мовних дискурсів ... 20
Висновки ... 25
Література ... 27

Для придбання курсової роботи "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Егоцентризм в організації мовних дискурсів"

Курсова робота "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Егоцентризм в організації мовних дискурсів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ - напрям в теоретич. педагогіці і человекознании, виниклому в Зап. Європі після 2-й світової війни. якби. розвиток отримав в Німеччині, що було зумовлено пошуком виходу з кризи системи соціальних і воспитат. цінностей і необхідністю відповідного осмислення пед. реальності. Філос. основи в розумінні людини П. а, знайшла в філософській антропології. Тенденція до антропологич. обгрунтуванню уч. процесу виявилася ще у 2-й підлогу. 19 в. в Німеччині і Росії. Уперше поняття "П. а." вжито в 1867 К. Д. Ушинським як особлива точка розгляду людського виховання. Даний досвід - один з виявів. ЗЕНЬКОВСКИЙ Василь Васильович - [4(16) 7 1881, Проськуров. Подольской губ., нині Україна - 58 1962, Париж], філософ і богослов, теоретик і історик педагогіки, суспільств. діяч Закінчив (1909) Київський ун-т, з 1912 доцент, з 1915 проф. цього ун-та, викладав також на вищих дружин курсах Дір Київського Фребельовського ин-та дошк. виховання Перед. Київського религ. -филос. і Фребельовського про-в В 1919 мін культури і віросповідань в пр-ве ПП Скоропадського Емігрував в Югославію в 1920 - 22 проф. Белградского ун-та. З 1922 в Празі Перед. Пед.бюро у справах ср і нижчої русявий. школи за межею (1923 - 27). БЛИЗНЕЦОВИЙ МЕТОД - метод зіставлення психол. особливостей членів близнецовой пари (див. Близнюки), що дозволяє визначити міру впливу спадщини, чинників і середи на формування тих або інакших психич. якостей людини. Запропонований Ф. Галетоном в 1875. Заснований на тому, що монозиготні (однояйцеві) близнюки мають ідентичний генотип, дизиготні (двуяйцеві) - неідентичний. При умові, що члени близнецових пар будь-якого типу мають схожу середу виховання, більша всередині-парна схожість монозиготних близнюків в порівнянні з дизиготними може свідчити про наявність спадщини, впливів на мінливість. ЛАВУАЗЬЕ Антуан Лоран - (26.8.1743, Париж, - 8.5.1794, там же), франц. хімік, один з основоположників совр. хімії. Чл. Парижской АН (1772, ад'юнкт 1768). У 1764 закінчив юрид. ф-т Паріжського ун-та. У 1768 - 91 чл. "Компанії відкупів" (орг-ция фінансистів, що брала на відкуп гос. податки). Частину доходів використав для науч. дослідженні. Страчений з інш. відкупниками по вироку трибуналу. З 1791 брав участь в роботі Совещат. бюро позов - в і ремесел, за дорученням к-рого розробив пропозиції до реформи нар. утворення з метою поширення естеств. і техн. знань в інтересах розвитку проводить, сил.
Кожна вагома структурна частина курсової "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОДДЬЯКОВ Микола Миколайович - (р. 4.10.1929, Томськ), психолог, акад. РАО (1992; ч.-до. АПН СРСР з 1978, акад. АПН СРСР з 1990), д-р психол. наук (1974), проф. (1981). У 1953 закінчив филос. ф-т МГУ. З 1965 в НДІ дошк. виховання АПН СРСР, в 1965 - 81 зав. лабораторією розумового виховання, в 1981 - 92 директор. Ісследованія П. присвячені широкому колу проблем розумового розвитку і виховання дошкільнята. Вивчав закономірності розвитку допонятийних форм мислення в дошк. дитинстві, уперше як самої рання форма мислення виділив наочно-образне мислення. У загальній структурі познават. сфери дитини відмітив специфіку внутр. Вагильович Іван Миколайович - Вагильович (Іван Миколайович) - русинско-польський письменник, народився в 1811 р., помер в 1866 р., син униатского священика, кінчив курс на філософсько-богословському факультеті Львівського університету. У 1837 р. він брав участь в журналі "Днестровая Русалка", друкованому кирилицею. Це, а рівним образом його зносин з Шафаріком і одного разу висловлена схвальна думка про противника унії, львівського єпископа Гедеоне Балабане, були причиною страшного переслідування Вагильовича униатским духовенством і урядом. Вагилевич довго не міг отримати ніякого місця; але в 1845 р., завдяки. ПОРТРЕТ - в літературі, опис зовнішнього вигляду персонажа (особи, фігури, міміки, одягу), один з способів його характеристики. Місце портрета в творі, одинаково як і способи його створення, мінялося. У фольклорі, в античній і середньовічній літературі, де індивідуальний початок був виражений досить слабо, портретні характеристики або зовсім був відсутній, або зводився до гранично узагальнених описів і стійких епітетів, які прямо відповідали соціальному статусу і внутрішнім якостям героїв. Довгий час - включаючи епоху романтизму - в літературі домінували ідеалізуючі портрети, особливо якщо мова йшла про.
У вступі курсової "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МУХАММАД I - Турецький султан з династії Османов, що правив в 1413-1421 рр. Син Байазіда I. Род. в 1375 р. + в травні 1421 р. Мухаммад, самий молодший з сини Байазіда I, отримав в долю від Тімура Анатолію. У 1411 р. він включився в боротьбу проти старшого брата Муси за європейські володіння Османов. Союзником його виступав візантійський імператор Мануїл II, що переправив армію Мухаммада на своїх кораблях до стін Константінополя. Декілька сутичок не принесли успіху жодному з противників. Невдовзі Мухаммад повинен був повернутися в свої азіатські володіння, яким загрожувала небезпека зі сторони.

ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА - 1775 м., реформа місцевого самоврядування. Для керівництва губернаторами вводилися посади намісників (генерал-губернаторів), кожному з яких ввірялися 2 сусідні губернії (усього було освічено 19 намісництв). Намісникам, що підкорялися Сенату і імператриці, передавалися багато які з прав і функцій колегій, які скасовувалися. Число губерній було збільшене з 23 до 50, що повинне було сприяти посиленню нагляду за населенням і створенню більш сприятливих умов для ефективної роботи урядового апарату. Губернії ділилися на повіти, провінції скасовувалися. У кожній губернії повинне було. ЗМІ - (засоби масової інформації, mass media) - в сукупності газети, журнали, радіо, телебачення, інтернет-видання і т. п. Сущностні особливості ЗМІ - обращенность до масової аудиторії, общедоступность, періодичність, орієнтація на певну аудиторію, здатність надавати ідеологічний, політичний, економічний або організаційний вплив на думку і поведінку людини. Періодичне поширення інформації серед населення мало місце у всіх суспільствах (від наскальний написів і глиняних табличок древніх шумеров до глашатаїв, що зачитують укази царюючих персон). Однак в сучасному розумінні ЗМІ виникли лише в кінці XVI.
Список літератури курсової "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" - більше 20 джерел. Паніна Софья Володимирівна - (1871-1957). З старовинного знатного роду, дід - граф В.Н. Панін - міністр юстиції при Олександрові II; мати - з роду мільйонерів Мальцевих, другим браком дружина І.І. Петрункевича. Багата спадкоємиця. Славилася своєю красою. У 20 років поєднувалася браком з офіцером-аристократом А.А. Половцевим, сином царського сановника; Олександр III був посадженим батьком на цьому весіллі. Невдовзі розлучилася. Закінчила Вищі жіночі курси в Петербурге. Присвятила своє життя добродійним цілям. На її кошти побудований Ліговський Народний будинок, відкритий в 1903; в ньому влаштовувалися спектаклі і концерти. Політики - сфера життєдіяльності людей, що склався в суспільстві по мірі виникнення, розвитку владних відносин, призначеного для підтримки цілісності суспільства, регуляции соціальних взаємодій. П. відрізняє особливий вигляд влади, владних відносин, стержнем яких є влада, здійснювана державою. Влада держави розповсюджується на всіх членів суспільства. Завдяки цій владі здійснюється управління суспільством, підтримуються його цілісність і єдність. Саме тому П. визначають як регулятивную сферу суспільства, що забезпечує узгодження інтересів різних соціальних груп, управління суспільними справами, досягнення.

ПРАВО ВИБОРУ - природне право кожної людини, що декларується в демократичних державах здійснювати вільний вибір представників до органів державної влади. Однак шляхом маніпуляції громадською думкою людина робить вибір, потрібний владі. Дуже часто перед людьми ставлять всього два варіанти - в такому випадку, вибирають з двох золи менше, хоч в таких виборах, що більш нагадують фарс і театр абсурду, взагалі не повинен брати участь свідомий громадянин. Також поширена ілюзія вибору з безлічі. Наприклад, при партійних виборах в Державну Думу голоси виборців "розкидаються" по більш дрібних.
Посилання в тексті роботи "Егоцентризм в організації мовних дискурсів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСТОРИЧНЕ НЕСВІДОМЕ - Франц. INCONSCIENT HISTORIQUE. Категорія историко-культурної концепції М. Фуко, що ставив однією з цілей своїх робіт виявлення історичного несвідомого різних епох починаючи з Відродження і по XX в. включно; історична конкретизація культурного несвідомого. Виходячи з концепцій язикового характеру мислення і зводячи діяльність людей до дискурсивним практик, Фуко постулює для кожної конкретної історичної епохи існування специфічної епистеми - "проблемного поля", досягнутого до даного часу рівня культурного знання, що утворюється з дискурсов різних наукових дисциплін. При. КАССИРЕР Ернст - (28.7.1874, Бреславль, нині Вроцлав, Польща - 13.4.1945, Прінстон, Нью-Джерсе), ньому. філософ-ідеаліст, представник марбургской школи неокантианства. ПРОФ. (1919-33) і ректор (1930-33) Гамбургського ун-та. З 1933 в еміграції: в Оксфорді (Великобританія), в 1935-41 в Гстеборге (Швеція), з 1941 в США. На початку своєї діяльності займався фйлос. проблемами природознавства, розробив теорію понять, або "функцій"; після 1920 створює оригінальну філософію культури. Услід за До геном і Наторпом К. усуває з кантовской системи поняття "речі в собі" як одного з двох (нарівні з суб'єктом. СЛУХ МУЗИЧНИЙ - здатність розрізнювати музичні звуки, сприймати, переживати і розуміти зміст музичних творів і відтворювати їх. Складна многосоставная система, що виконує пізнавальну і творчу функції. Многокомпонентность музично-слухової системи зумовлена складом музичних звуків, складністю будови, структури і змісту музичних творів, різноманіттям коштів художньої виразності. У залежності від цілей і задач музичної діяльності виділяються такі рівні і види слуху музичного: 1) на сенсорному рівні - абсолютний і бинауральний; 2) на перцептивном рівні - звуковисотний, тембровий і динамічний; 3) на емоційно-семантичному.

Клімат соціально-психологічний - [гр. klima (klimatos) - нахил] - якісна сторона межличностних відносин, що виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, сприяючих або перешкоджаючих продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі. Найважливіші ознаки сприятливого К. с.-п.: довір'я і висока вимогливість членів групи один до одного; доброзичлива і ділова критика; вільне вираження власної думки при обговоренні питань, що стосуються всього колективу; відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права приймати значущі для групи рішення; достатня інформованість членів. ПАРОДОНТИТ - захворювання тканин пародонта, що супроводиться деструкцией периодонта і кісткової тканини альвеолярного паростка. Процес характеризується реактивним запаленням ясен (гінгівіт) з виникненням зубодесневих кишень, гноетечением, розхитуванням зубів, атрофією альвеолярного паростка внаслідок резорбции кістки. Процес хронічний, розвивається повільно. Розрізнюють три стадії пародонтита. ВI стадії хворих можуть непокоїти неприємні відчуття в яснах, кровоточивость, зуд, розлад чутливості. Основні симптоми у II стадії - кровоточивость ясен і явища гингивита. Десна розпушується, виникають. Материнський потяг (материнський інстинкт) - тенденція жіночих особнів різних біологічних видів виявляти моделі так званої материнської поведінки: годівлі, опіки і захистів своїх дітей. Вираження "материнський" має на увазі, що чоловічі особні до такої поведінки нездібні, що не зовсім вірно навіть і для тварин, а вираження "потяг", "інстинкт" мають коннотацию, згідно з якою така поведінка є виключно природженою і універсальною для всіх без виключення видів тваринних, але і це не зовсім так. Крім того, як було показано в ряді досліджень, різні аспекти материнського потяга не коррелируют один з іншим. Таким чином, роль. ГЕНТИНГТОНА СИНДРОМ - (хореї Гентінгтона, описана американським неврологом G. Huntington, 1851-1916) - спадкове дегенеративне захворювання головного мозку з переважною поразкою смугастого тіла і кори великих півкуль. У 95 % випадків починається у віці 30-50 років і тільки в 5 % - до 14 років. Перші вияви: метушливість, дратівливість, рассеяность, насильні рухи у вигляді гримас, випинання губ, рухів голови, разгибательних рухів в пальцях рук, прогресуючого хореоатетоза; потім порушується хода, розбудовується мова; зміни з боку вегетативної нервової системи включають акроцианоз, трофічні порушення, в основному на.