На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження діяльності референта по проведенню презентацій і прийомів ... 5
1.1. Організація інформаційного обслуговування керівника ... 5
1.2. Роль референта в інформаційному обслуговуванні керівника ... 8
1.3. Посадові обов'язки та вимоги до посади референта у контексті діяльності організації ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності референта по проведенню презентацій і прийомів ... 27
2.1. Особливості діяльності референта по проведенню презентацій ... 27
2.2. Особливості діяльності референта по проведенню прийомів ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів"

Курсова робота "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІКА - - багатозначний термін, вказуючий: 1. різні ідеї, уявлення, погляди (релігійні, суспільні, народні і інш.) на стратегію (цілі), зміст і тактику (технологію) виховання, навчання, освіти; 2. область наукових досліджень, пов'язаних з вихованням, навчанням, освітою; 3. спеціальність, кваліфікацію, практичну діяльність по вихованню, навчанню, освіті; 4. учбовий предмет в складі середньої і вищої професійної і послевузовского педагогічної освіти; 5. мистецтво, віртуозність, майстерність, маневри і тонкість виховання. П. як область наукових дисциплін про виховання і навчання, утворення людини. КОНФОРМІЗМ - (від лати. conformis - подібний, згідний), тенденція особистості змінювати свої переконання, ціннісні установки і вчинки під впливом групи, в к-рую людина включена. У психології схильність до особова межа, в більшій або меншій мірі властива кожній людині. Розрізнюють зовнішню (публічну) і внутрішню (особисту) конформность. Перша являє собою демонстративне Підкорення думці, що нав'язується групою з метою заслужити схвалення або уникнути осуду, а можлива, і більш жорстких санкцій з боку вхідних до групи осіб; друга - дійсне перетворення індивідуальних установок в результаті внутр. ВАЛЛОН Анрі - (15.3.1879, Париж, - 1.12.1962, там же), франц. психолог і суспільств. діяч, фундатор Паріжської школи генетич. психології. Чл. Франц. коммунистич. партії (з 1942), учасник Рухи Опору. Отримав филос. освіта в парижской Нормальній школі (Еколь нормаль). Захистив докторську дисс. по медицині (1908) і психології (1925). Працював в психіатрія, клініці в Парижі (осн. Ж. Куля-до; 1908 - 31), викладав в Сорбонне (1920 - 1937). Директор Практіч. школи висш. знань (1927 - 50), проф. Коллеж де Франс (1937 - 49). Заснував першу у Франції лаб. дитячої психології (1927) і перший в цій області журн. МУЗИЧНІ ШКОЛИ дитячі - - державні, муніципальні освітні установи додаткового утворення дітей, реалізуючий освітні програми в області музичного мистецтва і що дають учнем початкову музичну освіту. У Росії приватні платні М.ш. виникли в 1-й половині 19 в. в деяких великих містах (наприклад, "Музичний клас" Д. Кашина в Москві, 1840). Загальнодоступні безкоштовні М.ш. створені у 2-й половині 19 в. А.К. Лядовим, Н.А. Римским-Корсаковим, С.І. Танеєвим (часто вони називалися Народними консерваторіями і не були призначені спеціально для дітей, але підлітків, молодь їх відвідували). Найбільш відома Безкоштовна музична школа.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Синергия - (гр. - співдружність) - вчення Православної Церкви про з'єднання людської енергії з Божественною, нетварной, і стяжении благодаті Божієй і обожения. Синергия - це і процес з'єднання волі людини. вільно спрямованої до Творця, з Божественною благодаттю. Тварюка і Творець роблять рухи назустріч один одному. При такій взаємодії йде взаємне посилення дій. Для людини - це імпульс духовного життя, рух думки і почуттів. Енергія в ньому виявляється як бажання, хвилювання, спрямування діяння, порив. Але поза Божественною енергією все це разнонаправленно, роздроблено. Завдяки з'єднанню людської енергії з. ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР - один з основних стилів класичного мистецтва Древньої Греції. Доридой називалася гірська місцевість в Середній Греції, де розселилися племена дорийцев. Їх нашестя вважається початком залізного віку я Середземномор'я. Вони відрізнялися суворою військовою дисципліною, простим образом життя, принесли з собою мистецтво суворого "геометричного стилю", стали авторами нової архітектури. Могутні, приземисті колони стали встановлювати на невеликій відстані один від одного, забезпечуючи надійність встановлених на них таких же могутніх горизонтальних блоків. Ці пропорції стали нормою дорийского. Фемінізм - Фемінізм (feminism), рух за соціальні, политий. і економ, права жінок. Його прихильники вимагали надання жінкам рівних прав з чоловіками, але часом відстоювали і особливі права жінок. Протягом мн. віків жінки, як правило, знаходилися в підкоренні у чоловіків і були позбавлені возможностиполучать освіта, володіти власністю. Рух за підвищення статусу жінок почався з часу Французької революції. Філософ Антуан Ніко-ля Кондорсе написав есе (1790), в до-ром виступав за надання жінкам всіх прав громадянства, а в Англії Мері Уоллстонкрафт опублікувала перший з основоположних документів У США.
У вступі курсової "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Адміралтейський наказ (Наказ адмиралтейских справ) - одна з перших військово-морських установ Росії. Створений в 1700 р. в Москві замість скасованого Володімерського судного наказу (існував з 17 грудня 1696 р. під керівництвом адмиралтейца окольничего А.П. Протасьева і відав "морські справи", спорудою судів, відведенням лісів кумпанствам, призначенням майстрів-кораблебудівників, заготівлею інструментів і т.п.). Адміралтейський наказ спочатку займався питаннями суднобудування на півдні Росії, завідував корабельними лісами Воронежського краю, відав пристроєм морських артилерійських заводів. У підкоренні наказу знаходилися всі корабельні майстри.

БАТУ або БАТИЙ - монгольський хан, що заснував царство Золотої Орди або Дешт і Кипчак. Внук Чингисхана і побічний син хана Джучи, Б. був визнаний спадкоємцем свого батька і отримав у володінь "Улус Джучи" в Середній Азії і на Уралі. Він розширив його, підкоривши Половцев в Чорноморських степах і на Сівбу. Кавказі. У 1240 р. завоював всю Русь і примусив князів виплачувати щорічну данину - "вихід". Від цього часу в російській історії починається епоха, так званого, татарського ярма. Канзачьи племена залишилися під владою ханів в своїх колишніх поселеннях на рубежах лісу і степу. Зі слів російського генерала і. Устінов Олексій Михайлович - (17 вересня 1879, сіло Беково Сердобського повіту Саратовської губернії, - 26 вересня 1937, Таллінн). З сім'ї багатого поміщика. Закінчив історико-філологічний факультет Московського університету (1904) і агрономічне відділення Цюріхського політехнікума (1917). У 1902 був арештований за участь в студентському русі, але невдовзі звільнений. Есер з 1906. У листопаді 1906 арештований у справі про замах на земського начальника Сердобського повіту; обвинувачення не було доведене, але з Саратовської губернії Устінов був висланий. Літом 1907 направлений ЦК ПСР на відновлення розгромленого охранкою.
Список літератури курсової "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" - більше 20 джерел. ПРАВОВА ДЕРЖАВА - Термін "П. Г" (переклад з ньому. rechtsstaat) уперше з'явився в ньому. юридичній літературі в першій третині XIX в., завдяки роботам К. Велькерта, X. 3игварта і Р. Моля. Однак уявлення об П. Г. з'явилися задовго до того як "слово було знайдено". Народження ідеї П. Г. відноситься до античності, коли древніми заторами було поставлене питання про співвідношення держави і права. Глибока і серйозна розробка теорії П. Г. починається з епохи буржуазних революцій. У історію людства назавжди увійшли імена філософів, що стали основоположниками вчення об П. Г. - Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье. ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ - документ, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Проголошує пріоритет достоїнства особистості, прав і свобод людини, закріплює рівність всіх перед законом і рівний захист закону, право кожного на особисту свободу і недоторканість, свободу думок і релігії, совісті, пересування і інш. Проголошені також соціально-економічні і культурні права людей. 10 грудня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відмічається у всьому світі як День прав людини. Незважаючи на те, що декларація має цілком певну гуманну мету, яка була ясні перед людством після другої світової війни, в сучасному.

Реїнтеграция Східної Німеччини - Після падіння Берлінської стіни возз'єднання двох Германії зажадало не тільки величезні кошти, але і породила гострі соціально-психологічні проблеми. За возз'єднання 16,5 млн. східних німців з Західною Німеччиною вже заплачено понад трильйона доларів бюджетних надходжень. Однак зруйнувати Берлінськую стіну виявилося, простіше, ніж подолати економічні і соціально-психологічні рубежі. Часткова реструктуризація промисловості супроводилася крупномасштабний деиндустриализацией. Рівень безробіття в східних землях становить 20%, а понад мільйона жителів  мігрували в "старі" федеральні землі.
Посилання в тексті роботи "Діяльність референта по проведенню презентацій і прийомів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НЕОПТОЛЕМ - Син Ахилла, народжений йому Деїдамієй (дочкою Лікомеда, царя острова Скирос). Коли ахейцам стало відомо від троянского віщуна Олена, що однією з умов їх перемоги над троянцами є участь Н. у воїнові на стороні ахейцев, Одіссей і Фенікс отиравились на острів Скирос і привезли Н. під Трою. Одіссей поступився Н. доспехи Ахилла. Н. брав активну участь в боях і убив багато троянцев. Від його руки пас також Евріпіл, син Телефа, прибулий на допомогу Пріаму з великим ополченням мисийцев. Н. входив в число добірних ахейских воїнів, що сховалися в дерев'яному коні. У ніч взяття Трої він відрізнявся. АПИС - в єгипетській міфології символ родючості в образі бика. Його зовнішній вигляд характеризував ряд неодмінних ознак: чорна масть, біла пляма певної форми на лобу, наріст в формі скарабея під мовою і т. п. Аписа вважали ба - т. е. третім компонентом душі - бога Птаха, а згодом і Ра. Іноді проводилося ототожнення Апіса з Атумом. Часто він зображався з сонячним диском між рогами. Апис був також пов'язаний з хтоническим культом, тому він вважався биком Осиріса. "Апис,  - писав Плутарх,  - повинен розумітися нами як прекрасний і найкрасивіший образ душі Осиріса". Іноді зображався на саркофагах. ВИТАКЕР - (Witaker) Карл (1912-1995) -американський психолог і психотерапевт, один з класиків сімейної терапії. Запропонував символічний підхід до сімейної терапії, заснований на особовому досвіді. Велике значення в концепції В. має поняття несвідомого, однак, на відміну від психоаналізу, він фокусується на несвідомому сім'ї загалом, а не на глибинах індивідуальної психіки. Сімейна терапія по Описуючи хід процесу сімейної терапії і його основні стадії, В. ввів уявлення про Битву за Структуру і Битву за Ініціативу. Перше поняття передбачає, що відповідальність за вихід роботи - у сім'ї, а не.

РЕФРЕЙМИНГ - створення нового контексту, придання предмету, явищу нового значення, значення. Понятіє Р. розробляли Р. Бендлер і Д. Гріндер. Букв. Р. означає "приміщення в нову рамку, переформулирование". Р. не є брехнею, злісним обманом, хоч і впливає на свідомість і підсвідомість людей. Р. націлений на зміну чого склався уявлень, пропонує поглянути на мир в новому ракурсі. Напр., Р. жанру є телеролик, в якому діти, сидячи на горщиках, проводять ділову нараду про туалетний папір. Р. в рекламі і маркетингу часто пов'язаний з перепозиционированием товару. Так здійснила свій прорив "Пепси-кола". Методика експертної оцінки невербальной комунікації. А. М. Кузнецова - Визначає діапазон зорово і коммуникативно-значущих рухів людського тіла, що відтворюються, включаючи оцінку різноманітності невербального репертуару, сенситивность до сприйняття невербальной інформації і самоврядування невербальним репертуаром, В кач. експертів можна залучати одного з батьків або керівників, педагогів, друга і що самого оцінюється. Методика заснована на тому, що через невербальную комунікацію передається достатня кількість інформації. Думки дослідників в її кількісному вимірюванні коливається від 50 % до 93 %. Невербальная комунікація детерминируется социокультурними. БЛАНДА-УАЙТА-ГАРЛЕНДА СИНДРОМ - (по іменах американських кардіологів Е. F. Bland, рід. в 1901, P. D. White, 1886-1973, і J. Garland, 1893-1973, уперше аномалію у 5-місячної дитини спостерігав в 1911 російський патолог А. І. Абрікосов, 1875-1955) - аномалія розвитку артерій серця, при якій ліва вінцева артерія бере початок від легеневого стовбура, що веде до недостатнього постачання міокарда артеріальною кров'ю. Клінічні симптоми з'являються через 2-3 місяці після народження: неспокій, задишка, переривання годівлі, сригивание, потливость у час і після годівлі, блідість і легкий ціаноз шкіри, постійне задушення. При огляді. БОГООБРАЗ -  Це поняття бере свій початок в трудах батьків церкви, що вважали, що Imago Dei ( богообраз ) запечатлен в душі людській. Якщо подібний образ спонтанно з'являється в сновидіннях, фантазіях, видіннях і так далі, його необхідно розуміти в рамках психологічного способу розгляду як символ Самості ( див. нижче ). К. Г. Юнг: "Вплив божества на нас ми можемо виявити тільки за допомогою психіки, не маючи при цьому, правда, можливості відрізнити його від впливу несвідомого, оскільки неможливо відповісти на питання про той, чи є божество і несвідоме різними величинами. Вони обидва є прикордонними.