На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Партизанська війна Української повстанської армії в 1944-1946 pp ... 5
Розділ 2. Українська повстанська армія на Закерзонні. Рейди УПА ... 18
Розділ 3. Підпільна діяльність ОУН-УПА в 1947-1953 pp ... 26
Висновки ... 33
Список використаних джерел та літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки"

Курсова робота "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" і призначений виключно для пошукових систем.

Уміння писати - Уміння писати сьогодні залишаються одними з найбільш важливих в навчанні в школі. Вони можуть вимірюватися у наступних основних напрямах: письменність, креативность (творческость), точність викладу думки, стислість, зрозумілість. У зв'язку з розвитком комп'ютерної техніки проблема не тільки не зникає, але стає ще більш серйозною. Під письменністю буде розумітися написання відповідної букви або розділового знака в потрібному місці. Аналіз успішності дітей в школі показує, що оволодіння письменністю листа в цей час можна відмітити як недостатнє. Діти по закінченні школи роблять багато помилок. КЛУБИ дитячі і підліткові - суспільств. орг-ции, добровільно об'єднуючі групи дітей з метою спілкування, пов'язаного з разл. інтересами, а також для відпочинку і розваги дітей і підлітків. До клубів відносяться: подітий. позашкільні установи [напр., К. юних моряків, дитячі (підліткові) і інш.]; самодеят. об'єднання - клуби учнів в школах, ПТУ і інш. уч. закладах, К. по місцю проживання; неформальні групи (напр., политклуби, К. авангардної музики і т. п.); сімейні К. і інш. У нек-рих концепціях авторських шкіл поняття "До." об'єднує позаурочну, позакласну, внешк. роботу і розглядається перспективним напрямом. ЯМАЛО-НЕНЕЦЬКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - входить в Рос. Федерацію. Пл. 750,3 тис. км2. Нас. 488 тис. чол. (1996), в т. ч. ненці (18 тис.), ханти (6,6 тис.), селькупи (1,8 тис.), манси (0,1 тис.). Центр - Салехард. Перша русявий. тубільна школа осн. в 1850 в Обдорське (нині Салехард). У кон. 19 в. відкрита школа з інтернатом. У 60-х рр. в Обдорське діяли 2 приватні школи, 2-класне училище і початкові школа: церк.-приходська і місіонерська з пансіоном для дітей ненців, хантов і селькупов. Навчанням було охоплено св. 150 учнів, в т. ч. ок. 20 представників корінного населення. Письменність корінного населення в нач. 20 в. складала. НОВИКОВА Людмила Іванівна - (р. 22.1.1918, м. Гірки, Білорусія), педагог, акад. РАО (1993; акад. АПН СРСР з 1990), д-р пед. наук (1977), проф. (1979). По закінченні механико-матем. ф-та МГУ (1941) працювала вчителем математики, в 1944 - 49 директор ср. школи (Моськ. обл.). З 1951 в системі АПН: ст. науч. співробітник, зав. лабораторією, гл. науч. співробітник. Осн. напряму науч. діяльність - розробка теорії виховання (в т. ч. проблем воспитат. колективу, самоврядування учнів, взаємодії школи і середи, шк. виховальних систем), методології і методики исследоват. пошуку. Н. розширені уявлення об шк. колективі як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мстивість - (інш. русявий. - навперемінно один одного) - негативна етична якість особистості, що виражається в діях розплати злом за зло, за заподіяні людині образи і прикрощі, за смерть і хвороби. Виявляється як непоступливість, непрощення, злопам'ятність, почуття відплати. Ця якість має глибоке історичне коріння. У родовому суспільстві, де був відсутній закон, існував звичай помсти (в тому числі і кревної) як приватного покарання тому, хто заподіяв зло. Мстив або сам потерпілий, або його родичі або друзі (у разі смерті). Така помста була не тільки родовим правом, але і обов'язком потерпілої сторони. НИКИФОР III ВОТАНИАТ - Візантійський імператор в 1078- 1081 рр. Рід. ок. 1001. Помер ок. 1081 р. Никифор Вотаніат, зі слів Врієнія, "один з найбільш мужніх мужей Сходу", став імператором вже в дуже преклонном віці. На початку 1077 р. Михайло VII зробив його головнокомандуючим східних військ, а в жовтні Во-таніат відкрито оголосив про початок повстання і наказав збирати розсіяні по Азії війська. З Фрігиї він рушив в Віфінію, але мав дуже мало сил. Тільки після того, як його відкрито підтримала Нікея, заколот став розростатися і невдовзі охопив всю Азію. У столиці також сталося обурення, Михайло добровільно залишив трон і. Ханенки - Ханенки - відомий малороссийский дворянський рід. Родоначальником його вважається запорожець Стефан Х., що жив на початку XVII століття. Син його Михайло гетьманував Правобережної України (див.), один з внуків - Федір (помер в 1744 р.) був обозним полковником київським, інший внук - Даніло був наказним лубенским полковником під час походу російського війська під начальством Бориса Петровича Шереметьева на низов'я Дніпра і в 1697 р. убитий при облозі Кизікерменя. Даніло Х. був одружений на дочці генерального есаула Ломіковського, людини дуже близької до Мазепе. Від цього браку народився Ніколай.
У вступі курсової "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Місто - евр. ир. Місто. Міста в Палестіне звичайно будувалися на височинах, і обнеслися стіною для захисту від розбійників і різних хижаків. Але нерідко міцність, або укріплене місце, будувалася на піднесеності, а інша частина міста була розкинена на схилах або біля підніжжя гори; у разі небезпеки навколишнє населення знаходило притулок в цій міцності. Великі міста не тільки обнеслися для захисту кріпосними стінами з вежами і комірами (Пс. 106:16; Іс. 45:2), але також мали внутрішню міцність або вежу - останній оплот після заняття ворогами міста (Суд. 9:46,51). Маленькі міста або селища не були оточені.

Мюллер, Людвіг - (1883-1945), пастор Кенігсбергського військового округу, вибраний 27 вересня 1933 під натиском Гитлера і за ревною участю т. н. німецьких християн (т. е. пронацистских) Імперським єпископом. Народився 23 червня 1883 в Гютерсло. У середині 20-х рр. став армійським капеланом в I військовому округу в Кенігсберге, де отримав популярність своїми проповідями про безкорисну любов до батьківщини і високий борг бути німцем, а також своїм непримиренним антисемітизмом. У 1926 командуючий східно-пруським військовим округом генерал Вернер фон Бломберг представив його Гитлеру, після чого Мюллер швидко пішов в. ЯКОВЛЕВ Володимир Анатолійович - (р. 25.11.1944) Переможець мера СанктПетербурга А. А. Собчака на виборах 1996 р. Народився в м. Олекминске Якутської АССР, куди в 1942 р. сім'я (мати Хильма Ляхтінен мала фінське походження) була вислана з Ленінграда. Освіту отримав в Ленінградськом монтажному технікумі (1965), на вечірньому відділенні СевероЗападного заочного політехнічного інституту по спеціальності "капітальне будівництво" і реконструкція" (1974). Доктор економічних наук (2001), професор. Після закінчення технікума був розподілений на будівництво в м. Астрахань. У 1965-1968 рр. служив в Радянській армії в.
Список літератури курсової "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" - більше 20 джерел. МАТВЕЕВ Лазарь Лазаревич - (р. 1927) Керівник радянської разведгруппи в Дрездене, в якої в 1985-1990 рр. працював В. В. Путін. Народився в Красноярськом краї. Батько в 1943 р. був покликаний в армію, але при підході до фронту ешелон з новобранцями був розбомблений німецькими літаками. У 1945 р. померла мати. Залишившись круглою сиротою, Л. Л. Матвеєв поступив в Красноярськую школу військових техніків залізничного транспорту. Ставши кадровим офіцером держбезпеки, працював в Німеччині, в центральному апараті розвідки, знов в Німеччині. У загальній складності провів за межею біля двадцяти років. ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ - Політична участь передбачає наявність у громадян можливості грати самостійну роль в політичному житті країни. Основним інструментом реалізації принципу служить механізм виборів. У деяких ліберальних демократіях (зокрема, в Австралії і Бельгії) участь у виборах обов'язкова. У інших, як, наприклад, в Великобританії або Сполучених Штатах Америки, ця справа добровільна. Міра активності, з якою громадяни країни реалізовують своє право обирати (там, де участь у виборах добровільна), є одним з показників "здоров'я" існуючої системи правління. Високий рівень участі виборців (іноді.

МОНЕТАРИЗМ - одна з економічних теорій, згідно якою сукупний об'єм продукту і рівень цін змінюються в залежності від зміни пропозиції грошей, і, отже, для досягнення безинфляционного зростання економіки необхідний контроль за грошовою масою, що звертається. Т. е. гроші в цій теорії є наріжним каменем, від якого відштовхуються в побудові все інші концепти. Там самим адепти монетаризму намагаються звести (як теоретично, так і практично) всі суспільні відносини до грошових відносин типу "купив - продав", що є вельми спрощеною моделлю організації суспільства. Наприклад, в рамках демократичних реформ.
Посилання в тексті роботи "Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ - або національно-державні релігії - релігії, що склався в рамках визначених гос-в або етнич. спільності і що не набули помітного поширення у інш. народів. Термін Н.р. увійшов в обіг ще в 19 в. (Ф. Енгельс, А. Мензіс, П.Д. Шантепи-де-ля-Сосей і інш.). До Н.р. прийнято відносити релігії, виниклі з "початком цивілізації" або, інакше говорячи, з появою класового суспільного устрій. Прикладами Н.р. служать релігії древніх народів - ассирийцев, вавилонян, греків, єгиптян, кельтів, инков, римлян і т.д. В цей час продовжують існувати небагато Н.р.: даосизм і конфуцианство в Китаї, індуїзм в Індії. Ідеалізм Лейбніца - Лейбниц був переконаним противником матеріалізму. Для ідеаліста Лейбніца непорушно, що в рамках філософії дух має першість перед матерією, дух, вірніше за душу - перед тілами, За допомогою матеріального як принципу не можна, по Лейбніцу, задовільно пояснити єдність, універсальність, безперервність світу: це означало б звести дух, душі до матерії, до тілесного. Тим часом духовне, по Лейбніцу, має свої особливі закони, які ставлять душі вище за зміни, що відбуваються в матерії. А ось завдяки имматериальной, духовній субстанції і принципу неусвідомлених сприйнятті универсум як би збирається. Маревні ідеї переслідування - Марення відношення полягає в патологічному переконанні людини, що все має до нього відношення: навколишні сміються над ним, перемигиваются за його адресою, він викликає їх глумливе або навіть гидливе до себе відношення. Такі хворі перестають відвідувати суспільні місця, користуватися громадським транспортом, ходити в театр або на лекції, оскільки переконані, що варто їм тільки з'явитися, як всі тут же помічають їх, глумливо усміхаються, якте підозріло дивляться, погано говорять про них. Різновидом марення відношення є марення особливого значення (особливого значення). При цьому самим звичайним речам.

Класифікація запахів Цваардемакера - (Zwaardemaker odor system) Науці відомі численні спроби створити єдину систему классиф. запахів, що охоплює всю їх різноманітність. Одна з перших таких систем була разраб. в XVIII в. шведським ботаником-систематиком Карлом Ліннеєм як допоміжний засіб для классиф. рослин; вона включала сім категорій запахів. Але сама відома, ймовірно, система була вигадана голландським отоларингологом Хендріком Цваардемакером, к-рий представив перероблену і розширену ним схему Ліннея в своїй класичній монографії "Фізіологія запаху", опублікованої в 1895 р. Система Цваардемакера відрізнялася від линнеевской:. Навик - автоматизована дія, сформована шляхом багаторазового його повторення і що відтворюється в подальшому без зусиль, без покрокової свідомої регуляции і контролю. Навики виявляють себе в сприйнятті, інтелектуальній діяльності, в руховій і, можливо, в емоційній сфері. У цей час розрізнюють 3 основних категорій навиків. 1) Навики замкненого циклу - кожна подальша дія жорстко пов'язана в них з попереднім. Наприклад, це навики ходьби, бігу, опиту по стандартній схемі і т.п. 2) Навики розімкненого циклу - будь-яка подальша дія не має жорсткого зв'язку з яким-небудь одним з попередніх. Наприклад, це вільне. Гіпотеза Сепира-Уорфа (гіпотеза лінгвістичної відносності) - розроблена в 30-х роках ХХ віку концепція, згідно якою структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. Виникла в етнолингвистике США під впливом трудів Е. Сепіра і Б. Л. Уорфа. Відповідно до їх уявлень, мова і образ мислення народу взаємопов'язані. Опановуючи мовою, його носій засвоює і певне відношення до миру і бачить його під точкою зору, "нав'язаною" структурами мови, приймає картину світу, відображену в рідній мові. Оскільки мови по-різному класифікують навколишню дійсність, то і їх носії розрізнюються за способом відношення до неї: "Ми розчленовуємо природу в напрямі. ЕКЗИСТЕНЦИАЛЬНИЙ АНАЛІЗ - (лати. existentio - існування). Течія в зарубіжній психології і психіатрії, виникла в 20-е роки нашого сторіччя. У основі його лежать ідеї "філософії існування" [Binswanger O.L., Minkowski Е., Fischer ПРО.]. Психопатологические категорії розглядаються з позиції екзистенциальной філософії, із залученням категорій простору, часу. Центральне поняття - екзистенция (людське існування) як нерозчленована цілісність суб'єкта і об'єкта. Екзистенция виявляється турботою, страхом, рішучістю, совістю. Всі вони визначаються через смерть. Свою суть, екзистенцию чоловік може зрозуміти в ситуаціях.