На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
1. Діагностика і усунення несправностей паралельних портів ... 5
1.1. Усунення несправностей ... 5
1.2. Вирішення ускладнень з конфігурацією Windows ... 7
1.3. Загальні симптоми несправностей паралельних портів та методи їх усунення ... 9
2. Діагностика і виправлення несправностей послідовних і інфрачервоних портів ... 14
2.1. Використання команди MODE ... 14
2.2. Конфлікти послідовних портів ... 15
2.3. Правильний вибір параметрів настройки ... 17
2.4. Правильна настройка кадрів ... 17
2.5. Визначення адреси порту за допомогою Debug ... 18
2.6. Загальні симптоми несправностей СОМ-портів та методи їх усунення ... 19
2.6. Симптоми несправностей IrDA та методи їх усунення ... 21
Література ... 28

Для придбання курсової роботи "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів"

Курсова робота "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" і призначений виключно для пошукових систем.

УРОК - форма організації уч. процесу в уч. закладах при класно-призначеній системі навчання; складова частина процесу навчання. У. проводиться з колективом учнів постійного складу (класом). протягом певного проміжку часу (як правило, 45 мін; в нач. школі 30 - 35 мін). Теоретіч. можливість одночасного навчання одним вчителем великого кол-ва учнів (30 - 50 чол.). однакового віку і рівня підготовки уперше обгрунтована Я. А. Каменським. Гл. задачею вчителя при такій системі навчання була передача учням готових знань. У. чергувалися з незмінною послідовністю по розкладу, складеному на півріччя або навіть. БЛОНСКИЙ Павло Петрович - [14(26). 5.1884, Київ, - 15.27.1941, Москва], педагог і психолог, проф. (1918), д-р пед. наук (1935). Закінчив ист. ф-т Київського ун-та (1907). З 1907 в Москві, з 1908 викладав педагогіку в ср. уч. закладах. З 1913 приват-доцент Моськ. ун-та. Одночасно викладав в ун-ті Шанявського, на Тіхоміровських висш. дружин. курсах і на літніх вчительських курсах. Після Окт. революції Б. вів інтенсивну викладацьку (МГУ і інш. вузи) і науч. роботу (Н. ин-ти педагогіки і психології), брав участь в складанні шк. програм, писав підручники для пед. вузів і уч. допомоги для нач. школи ("Червона. БИKOB Ролан Антонович - (р. 12.11.1929, Київ), артист. і режисер, суспільств. діяч. Нар. арт. СРСР (1990). Один з членів-засновників Зростав. академії освіти (1992). Уперше знявся в кіно в 1939, перший спектакль поставив в т-ре подітий. творчість в 1945. У 1951 закінчив уч-ще при Т-ре ім. Вахтангова в Москві. У 1951 - 58 актор і режисер в Моськ. ТЮЗе. У 1957 організував при МГУ Студентський т-р, перетворювавши традиційно самодіяльний колектив в той, що розвивався по шляху професійного; в т-ре почався творчий шлях багатьох, що стала відомими акторів. У 1958 - 60 гл. режисер Ленінгр. т-ра ім. Ленінського комсомолу. ПИШКАЛО Анатолій Михайлович - (р. 23.5.1919, Москва), педагог, ч.-до. РАО (1993; ч.-до. АПН СРСР з 1985), д-р пед. наук (1976), проф. (1977). Закінчив физ. ф-т МГЗПИ (1952). Викладав математику в Моськ., школі-інтернаті № 30, одночасно працював методистом по математиці в МП РСФСР (1955 - 57), в Моськ.. гір. ИУУ (1958 - 59). З 1960 в НДІ змісту і методів навчання АПН (з 1992 - НДІ общеобразоват. школи РАО); з 1968 зав. лабораторією, з 1991 гл. науч. співробітник. Досліджував структуру і закономірності функціонування метод. системи навчання, особливу увагу приділивши дидактиці і методиці нач. освіти, в т. ч.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бесіда - (ст.-слав. - слово, мова) - це педагогічний метод і одночасно форма організації педагогічного процесу. Суть бесіди складається в організації діалогу між педагогом і учнем, між самими учнями. Використовується бесіда як в учбовій роботі, так і у внеучебной діяльності учнів. Бесіда може також бути методом вивчення, вживаним з метою виявлення індивідуальних особливостей учнів, колективу. Бесіда - це завжди спілкування людей, передача один одному словесних повідомлень, обмін думками і почуттями. Це спосіб з'ясування відносин, пояснень, переконання один одного в чомусь. Вона широко. Реставрація Бурбонів - Реставрація Бурбонів, ненависних широкій масі французького народу, була здійснена за допомогою військ реакційних європейських монархів. У Францію повернулися дворяни-емігранти. Вони були повні ворожнечі до революції і її завоювання. По наполяганню союзників (особливо Олександра I) і тих французьких політичних діячів, які розуміли неможливість повернення до феодально-абсолютистських порядків, скинених за чверть віку до цього, Людовік XVIII обнародував хартію (конституцію). Вона встановлювала у Франції режим конституційної монархії, але широкі верстви населення були абсолютно відчужені від. Жолкевський Станіслав - Жолкевський Станіслав - польський гетьман і канцлер. Народився в 1547 р. в Червоній Русі; відрізнившись вже під час воєн Баторія, він був призначений польським коронним гетьманом. Утихомирив козацьке повстання, що спалахнуло на Україні під предводительство Налівайко і Лободи. Брав участь у війні з шведами в Ліфляндії. Під час бунта шляхти проти короля Сигизмунда, відомого під ім'ям бунта (рокоша) Зебржідовського, Жолкевський, хоч і не любимий королем і сам несхильний до нього, встав на його сторону і в 1607 р., в битві під Гузовом, наголову розбив бунтівників. Проте, король відносився до.
У вступі курсової "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЕНЕРАЛІСИМУС - вище вояцьке звання а збройних силах деяких країн. Привласнювалося полководцям, що командували під час війни декількома союзними арміями, а також іноді особам з сімей царюючих династій, державним діячам як почесне звання. Уперше введене французьким королем Карлом IX в 1 569 м. Він привласнив його своєму 18-літньому брату, згодом королю Генріху III. Потім це звання мали більше за 30 чоловік, серед них герцог Г. де Гиз (1550-1588), принц Л. Конде (1621-1688), герцог А. Рішелье (1696-1788), в Німеччині - граф А. Валленштейн (1583-1634), в Австрії - принц Євген Савойський (1663-1736), ерцгерцог Карл.

АРХЕОЛОГІЯ - наука, що вивчає історичне минуле людства по речовинних пам'ятниках. Термін "археологія" (наука про древності) уперше вжив інш.. філософ Платон (427-347 м. до н.е. (архайос - древній, логос - наука, слово). У XVIII в. цим терміном стали означати історію древнього мистецтва, і понині в ряді країн археологія означає мистецтво древнього світу, а сама історія мистецтв обмежується подальшим часом. У Франції археологічними, як правило, називають музеї, де зібрані тільки античні древності, а знаряддя кам'яного віку і інші матеріали первісної А. зберігаються в музеях історії мистецтв. Досі в більшості. Прошьян Прош Перчевич - (22 квітня 1883, Єреван, - 16 грудня 1918, Москва). Син відомого письменника, вченого, просвітника і суспільного діяча. По закінченні гімназії (1902) студент юридичного факультету Новороссийського університету (Одеса); виключений (1905) за несплата плати за навчання. З 1903 есер, один з лідерів есеровских організацій Одеси; писав і розповсюджував листівки, осуджуючі національну і аграрну політику самодержавства, російсько-японську війну, виступав на мітингах, пропагандист в робочих кухлях, відповідальний за підтримку зв'язків з організаціями есеров в інших містах. У 1905 за участь в спробі.
Список літератури курсової "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" - більше 20 джерел. СИМВОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛІТИКИ - являє собою символічну дію в політичних цілях. Символічна політика - це не просто дія із застосуванням політичних символів, а політична дія, сама виступаюча як символ. Даний символ перетворює політичну дію у видовищі (часто без всякого відношення до реального політичного процесу) і лише інсценує те, символом чого він по видимості виступає. У умовах асиметричної масової комунікації символічне інсценування політики створює штучний і естетично привабливий мир, який публіці здається ще більш реальним, ніж сама реальність. Суть сучасної символічної політики витікає із зв'язку демократичних. ПЛЮРАЛІЗМ - Теорією плюралізму передбачається, що влада не сконцентрована в якому - те єдиному центрі, а широко розсіяна в суспільстві. Плюралізм є ключовою характеристикою ліберально-демократичних політичних систем, в яких можливе відкрите суперництво за владу, оскільки вона, влада, не знаходиться в руках який - те невеликої групи людей, що формує правлячу еліту суспільства. Деякі ідеологи плюралізму вказують на важливість тієї ролі, яку грають в ліберально-демократичних політичних системах групи інтересів. Такі групи розглядаються як ключовий механізм, за допомогою якого громадська думка.

ПОРАДА БЕЗПЕКИ ООН - головний постійно діючий політичний орган ООН. Згідно з Статутом ООН, на нього покладена основна відповідальність за підтримку міжнародного світу і безпеки. Складається з 15 членів: п'яти постійних (РФ, США, Великобританія, Франція, Китай) і десяти непостійних, що обираються в Раду на дворічний термін. Рада наділена широкими повноваженнями в справі мирного урегулювання міжнародних суперечок, недопущення військових зіткнень між державами, припинення актів агресії і інш. порушень світу. Тільки С.Б. ООН має право приймати рішення про проведення операцій з використанням Збройних сил ООН. Для надання.
Посилання в тексті роботи "Діагностування паралельних, послідовних та інфрачервоних портів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУТТЯ - 1) все, про що можна сказати, що воно "є" або що воно "не є ніщо"; загальна властивість всіх речей - їх "здатність бути", до якого б роду речей вони ні належали. Визнання буття чого-небудь є необхідною апріорною передумовою всякого пізнання речей, їх порівняння між собою і пр. 2) Вище буття розглядається як нічим не обмежене і абсолютно довершене, по відношенню до якого повторне будь-яке кінцеве буття. Останнє вкорінене в Вищому або ж спрямоване до Нього в становленні або сходженні. У бутті земного світу нерідко бачать причетність Буттю вищому, що і виразилося, напр., у свящ. П.Флоренського в. ПОНЕДІЛОК - день тижня, символізуючий початок важких будні. Понеділок астрологічно підлеглий місяцю. Протегує понеділку ангел Самцил, а демони понеділка - Белал і Ліліт. Люди понеділка добре складені, люб'язні, миролюбні, скромні, белокожи, круглолиці, з очима витрішкуватий, чорною довгою бородою, зрощеними бровами. Понеділок просторово орієнтований на північний захід. Його стихією є вода. Забезпечує здоров'я шлунка, легких, око. Але на понеділок доводяться такі хвороби, як подагра, хирагра, водянка, ревматизм. Відповідає віку від року до семи років. Понеділок є вдень мандрівників, рибаків, моряків. Синдром Аспергера - (Asperger, 1943) - дитяче первазивное порушення невідомої етіології з вираженими симптомами аутизма, такими, як розлад соціальної взаємодії, одноманітна гра і інтереси, стереотипна поведінка, рухова незграбність, заримоване дозрівання афективної сфери, що не супроводиться, на відміну від синдрому Каннера, значною затримкою розвитку мови, мислення, інтелекту і самоосознавания, вираженою агресивністю і симптомами органічного пошкодження головного мозку. Характерним вважають також зовнішній вигляд дітей (красиве, з бідною мімікою і спрямованим мимо співрозмовника поглядом обличчя -.

Шкала "Успішність військової посттравматической адаптації" багатокомпонентна - (Шкала УВПА). Е. О. Лазебная. Призначена для оцінки суб'єктивної ефективності процесу післявоєнної посттравматической стресової адаптації (ПСА). УВПА містить спеціалізовані шкали для суб'єктивної оцінки ПСА по 4 осн. параметрам (областям) соціального функціонування - професійна діяльність ("Робота"); організація і проведення вільного часу ("Дозвілля"); межличностное взаємодія ("Спілкування"); підтримка соматичного і психич. здоров'я ("Здоров'я"). З використанням пятибалльних біполярних семантичних шкал оцінюються особливості рішення в ході ПСА. БАБИНСКОГО СИМПТОМИ - описані французьким неврологом J. F. F. Babinski (1857-1932). 1. Ознака пошкодження пирамидного шляху: патологічний стопний рефлекс, що характеризується повільним розгинанням великого пальця стопи з віялоподібний розходженням інших пальців, іноді зі згинанням ноги в голеностопном, колінному, тазобедренном суглобах, у відповідь на штриховое роздратування зовнішнього краю підошви. Розгинання великого пальця стопи при поразці головного мозку уперше описане неврологами - французьким F. A. Vulpian (1826-1887) і німецьким E. J. Remak (1849-1911). Однак рефлекс названий в честь Ж. Бабінського. ДЮПЮИТРЕНА СИНДРОМ - (контрактура Дюпюїтрена, описана G. Dupuytren; синоніми - долонний фасцит, контрактура долонного апоневроза) - безболісна сгибательная контрактура, що поступово розвивається з порушенням функції V - III пальців однієї або обох кистей. Виникає внаслідок рубцового переродження поверхневого долонного апоневроза. Частіше розвивається у чоловіків старше за 25 років. Привертаючими чинниками вважають алкоголізм, епілепсію, туберкульоз легких, цукровий діабет, захворювання печінки, хронічну травму при піднятті тягарів. Є вказівки на зв'язок контрактури із запаленням локтевого нерва. Захворювання може. Розладу психіки при захворюваннях бруньок - Ниркоподібна недостатність в стадії компенсації і субкомпенсации найчастіше супроводиться розвитком астенічного синдрому, що є самим ранньою ознакою захворювання і нерідко "крізним" виглядом патології. Особливість астенії ниркоподібного походження звичайно складається в поєднанні вираженої гиперестезии і дратівливості зі стійкими порушеннями сну. Характерною також є наявність дисфорического відтінку настрою, слабо виражені вегетативні розлади, періодично виникаючі порушення схеми тіла. Вищеперелічені розлади психічного статусу, так само як розвиток присмеркових затьмарень.