Діагностування накопичувачів на жорстких дисках

(курсова робота з інформатики)

1. Вступ
2. Основні вказівки по пошуку несправностей
3. Симптоми несправностей обладнання
4. Симптоми несправностей файлової системи
5. Симптоми несправностей, зв'язаних з програмним забезпеченням
6. Симптоми несправностей систем з FAT 32
7. Симптоми несправностей, які виникають при модернізації і установці
8. Використана література

Для придбання курсової роботи "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностування накопичувачів на жорстких дисках"

Курсова робота "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА - Термін "екологія" (від греч. oikos - будинок, житло і logos - наука) введений в 1866 Е. Геккелем, що вважав предметом дослідження екології зв'язок живих істот зі середою. Спочатку екологія залишалася в сфері биол. наук і розвивала ідеї Ч. Дарвіна про багатоманітні взаємозв'язки рослин і тварин зі середою. У совр. науці поняття "екологія" не обмежується тільки биол. рамками. Виділяють соціальну, техн., мед. екологію і інш., к-рі разом з екологією природних систем складають совр. комплексну екологію, покликану забезпечити равновесно-динамич. стан природи, а також оптимальна. МОЗАМБИК - (Mosambique), Республіка Мозамбік, гос-у на Ю.-В. Африки. Пл. 783 тис. км2. Нас. 15,6 млн. чол. (1990, оцінка). Офіц. яз. - португальський. Столиця - Мапуту. Перші школи для афр. населення були відкриті місіонерами в 1-й підлогу. 19 в. У 70-х рр. 19 в. в школах навчалося 400 чол. До сірок. 20 в. в країні фактично існували дві системи освіти: для африканцев - тільки місіонерські, для європейців - гос. і приватні общеобразоват. школи. 5-літня початкова, т. н. адаптована, школа для африканцев (та, що включала 2-літній підготує, курс і 3-літню елементарну) була тупиковою. Для європейців були 4-літня. ЗОНА НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ - розходження між рівнем актуального розвитку (він визначається мірою трудності задач, що вирішуються дитиною самостійно) і рівнем потенційного розвитку (к-рого дитина може досягнути, вирішуючи задачі під керівництвом дорослого і в співпраці з однолітками). Поняття введене Л. С. Виготським, к-рий вважав, що 3. би. р. визначає психич. функції, що знаходяться в процесі дозрівання. 3. би. р. пов'язана з такими фундаментальними проблемами подітий. і пед. психології, як виникнення і розвиток висш. психич. функцій, співвідношення навчання і розумового розвитку, рушійні сили і механізми психич. розвитку. ЗЕЙДЕЛЬ Роберт - (23.11.1850, Кирхберг, поблизу Цвіккау, Німеччина, - 19.7.1933, Цюріх), швейц. педагог, літератор, суспільств. діяч. Один з теоретиків трудової школи. З 17 років включився в організований робочий рух. У 1870 емігрував з Німеччини в Швейцарію. Займався самообразованием; здав екзамени за курс вчительської семінарії, учителював (з 1880), відвідував Цюріхський ун-т (1882 - 84), викладав там же (проф. з 1910) і в Федеральної висш. техн. школі. Вважав, що ідея трудової школи може здійснитися тоді, коли суспільство визнає труд основою всієї культури. У 80 - 90-х рр. в питаннях шк. політики.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОРПОРАТИВНИЙ ТРЕНІНГ - - інтенсивне навчання, що проводиться для співробітників організації і направлене на розвиток їх робочих навиків і умінь. К.т. широко використовується як форма навчання в бізнесі-освіті. К.т., як правило, короткостроковий, окремий тренинговий курс займає від 1 до 5 днів; більш тривалі програми в організаціях звичайно проводяться як послідовність коротких учбових (тренингових) курсів з помітним розривом у часі - від 2-3 тижнів до декількох місяців. Організація К.т. звичайно покладається на відділ по роботі з персоналом, у великих організаціях - на спеціальний відділ тренінгу. На. ПЕТРО I - (1672-1725), цар (з 1682), перший російський імператор (з 1721). Молодший син царя Олексія Михайловича від другого браку (з Н. К. Наришкиной). У перші роки царювання П.I його противники групувалися навколо царівна Софьі і Мілославських. Після придушення стрілецького повстання 1689 правил самостійно (формально до 1698 розділяв владу зі своїм зведеним братом Іваном V). У 1695 очолив Азовські походи, внаслідок яких в 1711 Росія закріпилася на побережжі Азовського моря. П. I використав досвід західноєвропейських країн в розвитку промисловості, торгівлі, культури. З його ініціативи були проведені реформи в. Рокотов Федір Степанович - Рокотов (Федір Степанович) - один з кращих російських портретистів, народився в тридцятих роках XVIII сторіччя, помер в 1810 році. Діставши художню освіту під керівництвом Л.-Же. Ле-Лоррена і гр. П. де-Ротари, працював в манері цього останнього, але більше нього вникав в натуру і був старанний у виконанні. У 1762 році прийнятий в новоучрежденную Санкт-Петербургскую Академію Мистецтв ад'юнктом за представлену їй картину "Венера" і за портрет імператора Петра III. Користувався вже популярністю в петербургском вищому суспільстві, коли вступила на престол Катерина II. Вона доручила.
У вступі курсової "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Юліанський календар (старий стиль) - літочислення, введене з ініціативи римського державного діяча і полководця Юлія Цезаря (100 - 44 р. до н.е.). У основу календаря було встановлене річне переміщення Сонця між зірками. Середня тривалість року встановлювалася в 365 1/4 днів. (Насправді середня тривалість року була менше, ніж тоді нехтували). Але щоб початок календарного року завжди доводився на одне і те ж число, а також на один і той же час діб, ухвалили рішення протягом трьох років вважати в кожному році по 365 днів, а в четвертому 366. Цей останній рік був названий високосним. Рік був розділений на 12 місяців, за якими збереглися.

Цейдлер Петро Михайлович - Цейдлер (Петро Михайлович, 1821 - 1873) - педагог. Закінчив курс на юридичному факультеті Санкт-Петербургского університету. У 1849 р. помістився наглядача і викладача гатчинского сиротського інституту і встиг зробити тут дуже багато що: припинилися прочуханка і віддача в солдати вихованців, помалу піднявся етичний лад, поліпшилося вчення, прокинулася потреба вищої освіти, для задоволення якої Ц. виклопотав вихованцям право вступу до університету і медичну академію, тоді як до нього з них готували тільки канцелярських чиновників. У 1860 р., залишивши за собою в гатчинском інституті тільки. СУВЕРЕНІТЕТ - (державний суверенітет) - незалежність державної влади від всякої інакшої влади всередині країни і поза її, виняткове право на політичну самостійність, необхідна і достатня умова існування держави, його здатності ефективно здійснювати свої функції. Суверенітет - джерело верховної влади в державі. Володіння суверенітетом - володіння цим джерелом. Поняття "суверенітет" було введено в XVI в. французьким юристом Ж. Боденом (1530-1596). У його трактуванні суверенітет означає єдність, безперервність і безумовність верховної влади. Єдність і безперервність влади означає, що влада належить.
Список літератури курсової "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" - більше 20 джерел. Третій з'їзд Партії соціалістів-революціонерів (ПСР) - 25 травня - 4 червня 1917, Москва. 306 делегатів з вирішальним і 40 з дорадчим голосами. З'їзд відкрив Д. Ф. Раків. Президія: Н. І. Ракитников (голова), А. Р. Гоц, В. В. Руднев, Н. Д. Авксентьев, І. А. Рубанович, М. А. Натансон, Б. Д. Камков, О. С. Мінор і Н. С. Русанов (товариш голови), В. М. Зензінов (секретар), М. К. Миколаїв і П. Л. Деконський (товариш секретаря); почесний голова  - В. М. Чернов. Обговорені питання: Про стан партійної роботи за даними анкети  - Раків; Теперішній момент  - Чернов; Відношення до Тимчасового уряду  - Авксентьев, співдоповідач В. А. Алгасов; Відношення. УНІТАРНА СИСТЕМА ПРАВЛІННЯ - Унітарна система правління являє собою форму державного пристрою, при якій влада сконцентрована в руках національного уряду. Ніякі інші уряди в рамках держави не мають в своєму розпорядженні самостійні владні функції. Така система державного правління існує, зокрема, в Великобританії, Швеції і у Франції і кардинально відрізняється від федеративної системи правління (в Німеччині і США), при якій влада поділена між центральним урядом і органами управління адміністративно-територіальних одиниць. У Німеччині такі одиниці іменуються землями, в США - штатами. Головна перевага.

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ - найважливіший соціально-політичний документ сучасності, прийнятий Генеральною Асамблеєю OOH 10 грудня 1948 р. і що закріпив в світовому масштабі основоположні принципи і норми, що визначають з позицій справжнього гуманізму і демократизму загальний соціально-економічний і політичний статус особистості. В.Д.П.Ч. виходить з того, що "всі люди народжуються вільними і рівними" (ст. 1), що "кожна людина повинна володіти всіма правами і всіма свободами, проголошеними справжньою Декларацією, без якого б те не було відмінності..." (ст. 2). У В.Д.П.Ч. визначаються конкретні особисті.
Посилання в тексті роботи "Діагностування накопичувачів на жорстких дисках" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІСІМ НЕ - формула "серединного шляху" в махаянистской школі буддизму мадхьямика. У її основу встановлені перші фрази творця мадхьямики Нагарджуни, що почав свій трактат "Мадхьямікашастра" словами: "Я, схиливши голову, поклоняюся Будда (який проповідує): ніщо не народжується і ніщо не зникає, все - непостійно і безперервно, неєдино і непо-різному, не приходить і не йде". У цій фразі афористически виражене одне з найбільш істотних положень мадхьямики як першої школи махаяни - принцип "неподвійності" або сущностной тотожності усього сущого. Махаяна, в порівнянні з раннім буддизмом (хинаяной), більш активно. ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ - субьективно-идеалистич. вчення Дьюї і його послідовників; різновид прагматизму. І. вважає свідомість( інтелект, по Дьюї) одним з коштів пристосування до умов середи, що змінюються. Для И. логич. поняття, ідеї, науч. закони і теорії - лише інструменти (звідси і назв.), знаряддя, "ключі до ситуації", "плани дії". Заперечуючи, т. о., об'єктивний зміст знання і уявлення про істину як відображення матеріальної дійсності, І. розглядає істину в часто функціональному плані як щось "що забезпечує успіх в даній ситуації". Виходячи з поняття "ситуації" і. ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ - (англ. gestalt therapy) - напрям психотерапії, розвинений у 2-й підлогу. XX в., що засновується на поняттях класичної гештальт-психології, зокрема, на поняттях гештальта, фігури і фону і на теорії поля К. Левіна. У той же час в Г. можна знайти елементи самих різних психологічних і філософських течій - психоаналізу, екзистенціалізму, психодрами, феноменології, дзен-буддизму і інш. Творець Г. - амер. психіатр Фредерік (Фріц) Перлз (Perls, 1893-1970). Він вважав, що людину потрібно розглядати як цілісну живу систему, включену у взаємодію з навколишнім світом, причому саме психологічне.

МЕТОДИКА "МАСКА" - Варіант непрямої (опосередкованої) психотерапії. У цьому випадку медичний персонал заздалегідь готує хворого до процедури, що полягає в інгаляції "нових, надзвичайно ефективних" ліків, які "спеціально замовлені для хворого" і будуть використане в особливих умовах. Пацієнта укладають на стіл, кладуть на обличчя наркозну маску, змочену невідомої йому пахучою рідиною, і, коли він починає її вдихати, здійснюють навіювання, направлене на відновлення порушених функцій, звичайно істеричної природи (мутизм, стійких гиперкинези, параліч і т. д.). Уперше про використання. Розвиток - (калька з фр. defelopреment - розгортання, розвиток) - 1. послідовність змін протягом всього життя організму. Нині відмічається тенденція використати цей термін більш обмежено; 2. дозрівання організму, функції, здатності в ході онтогенеза. Мається на увазі, що процес дозрівання контролюється генетичними і конституциональними чинниками; 3. безповоротна послідовність змін. Термін використовується в медицині і означає розвиток болезенного процесу, визначені стадії якого регулярно слідують одна за іншою; 4. прогресивна зміна, ведуча до більш високих рівнів диференціацію. БЕНЕДИКТ (BENEDICT) - (1887-1948) - американський культуроантрополог, представник етнопсихологической школи в американській етнографії, професор Колумбійського університету. Декілька років прожила в індіанських племенах Північної Америки, організувала дослідження "транскультурних" передумов, ведучих до зменшення національної ворожості етноцентризма. Б. є автором широко відомих робіт: "Моделі культури" (1934), "Хризантема і меч" (1946), "Раса: наука і політика" (1953). У своїх трудах Б. обгрунтувала тезу про посилення ролі свідомості в процесі розвитку етносов, про необхідність вивчення їх історичного і. Мозжечковий синдром - розлад функцій мозочка. Симптомокоплекс розладу утворять наступні основні ознаки: 1. розлад ходи (так звана п'яна, атактична хода); 2. интенционное тремтіння пальців кистей (тобто тремтіння, виникаюче при довільному русі); 3. нистагм (частіше спостерігається горизонтальний нистагм); 4. адиадохокинез або асинергия рухів (наприклад, нездатність послідовно і швидко чергувати пронацию і супинацию передпліччями і кистями; при цьому руху на стороні поразки виконуються повільно і ніяково); 5. порушення при виконанні проб на координацію рухів в силу дисметрии, тобто збільшенні амплітуди рухів, що.