ДІАГНОСТУВАННЯ ЗВУКОВИХ ПЛАТ

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
1. Основні відомості про звукову плату ... 4
1.1. Процес запису звуку ... 4
1.2. Процес відтворення звуку ... 4
1.3. Дискретизація звуку ... 5
1.4. MIDI-інтерфейс ... 7
1.5. Конструкція звукової плати ... 8
2. DOS-драйвери і порядок їх установки ... 10
3. Дуплексні драйвери ... 11
4. Прискорення роботи звукової плати ... 11
5. Дублі кодеків ... 12
6. Проблеми відтворення WAV-файлів ... 13
6.1. Програмні причини ... 13
6.2. Неправильна настройка звукового пристрою ... 13
6.3. Неправильно настроєний мікшер ... 14
6.4. Неправильно настроєна звукова карта ... 14
6.5. Пошкодження звукових файлів ... 15
6.6. Проблеми стиснення ... 15
7. Симптоми несправності апаратури ... 15
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Діагностування звукових плат" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностування звукових плат"

Курсова робота "Діагностування звукових плат" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностування звукових плат", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностування звукових плат" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностування звукових плат" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВА ШКОЛА - напрям в пед. теорії і практиці організації загальної освіти кон 19 - 1-й підлога 20 вв Прихильники Т.Ш. прагнули підвищити воспитат. ефективність і соціальну значущість шкільної освіти шляхом формування у учнів общетрудових умінь і навиків, сприяючих індивід розвитку і проф. самовизначенню особистості Ідея Т.Ш. пов'язана з тривалими емпирич пошуками шляхів до надійної образоват. мотивації учнів і пови - 4шению ефективності пед. впливів В великих соціально-пед. теоріях 17- 18 вв (ЯА Коменського, Дж Локка, ЖЖ Руссо і інш.). містилися многочисл. аргументи на користь включення різноманітної. НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ - уч. закладу для дорослих і працюючих дітей; історично якби. рання форма позашкільної освіти. Поділяються на 2 осн. типу: конфессиональні школи разл. віросповідань для религ. виховання (у християн - недільні, у мусульман - пятничні, у іудеїв - суботні) і обшеобразоват. в. ФШ. В. ш. виникли як конфессиональні в сірок. 16 в. (перша при Міланськом соборі) в формі недільних бесід. У 17 - 18 вв. вони широко розповсюдилися в Європі і Сівба. Америці. Потреба в грамотних робітниках, пов'язана з розвитком капіталізму, спричинила введення в конфессиональних В. ш. занять по общеобразоват. предметам, з. БОРГ - - етичне поняття, яке означає етично аргументоване примушення до вчинків; етичну необхідність, фіксовану як суб'єктивний принцип поведінки. Д. виражає императивность моралі. Дії, оскільки вони вмотивовані Д., іменуються обов'язками. Російське слово "Д." має ще друге значення (те, що взято у позику). Початок теоретичного осмислення Д. сходить до стоїчної школи, до запропонованому Зеноном з Китія виділенню в людській поведінці двох зрізів: власне етичного і належного. У книзі "Про обов'язки" Цицерон трансформував стоїчне вчення об Д. таким чином, що два способи мотивації поведінки були інтерпретовані. GENERIC TOP LEVEL DOMAIN - GTLD (загальний домен вищого рівня) - З 80-х рр. XX в. були створені вісім загальних доменов вищого рівня gTLDs (. com,. arpa,. edu,. gov,. int,. mil,. net і. org). У трьох з цих доменов (. com,. net і. org) реєстрація імен ведеться без яких-небудь обмежень. Інші п'ять доменов були створені для обмежених цілей. Протягом подальших дванадцяти років велися детальні обговорення додаткових gTLDs, які привели до вибору на введення в користування в листопаді 2000 р. семи нових TLDs. Ці домени були введені в користування в 2001 і 2002 рр. Чотири з цих доменов (. biz,. info,. name і. pro) не мають спонсорів і обмежень на реєстрацію імен, так.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностування звукових плат" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛАЗАРСКИЙ Олександр Федорович - [31.3(12.4). 1874, Переяслав. нині Переяслав-Хмельницький Київської обл., - 27.2(12.3). 1917], психолог. ПРОФ. Психоневрологич. ин-та в Петрограде і Пед. академії. Один з організаторів і активних учасників русявий. з'їздів по пед. психології і експерим. педагогіці. Разработанная Л. методика природного експерименту (1911) зближувала психол. дослідження з життєвою ситуацією і вплинула на совр. подітий. і пед. психологію. У ряді робіт ("Загальна і експерим. психологія", 1912, і інш.) Л. підкреслював, що психологія повинна бути не філософською, а "биол." наукою. ЧИСТЯКОВ - Павло Петрович (1832, село Ставки Тверської області - 1919, Дитяче Село, нині м. Пушкин), російський педагог і живописець. Вчився в Петербургської академії мистецтв (1849-61) у П. В. Басина. Викладав в Малювальній школі при Суспільстві заохочення мистецтв (1860-64). У 1862-70 рр. продовжив освіту в Парижі і Римі як пенсіонер АХ. Ранні картини Чистякова ("Боярін", 1876; "Портрет матері художника", 1880) відрізняються високою професійною майстерністю, психологічною загостреністю. Однак своє справжнє покликання Чистяков знайшов в педагогічній діяльності. У. ГУРІЙ (Тушин Григорій) - (1452 або 1455-1526), чернець, літописець. Відбувався з старовинного боярского роду Квашніних, постригся в Кирилло-Белозерском монастирі у віці 23-26 років (1478-79). У 1484-85 протягом дев'яти місяців игуменствовал. Прагнучи точно слідувати прикладу і розпорядженням фундатора помешкання Кирила Белозерського, Гурій повернув вів. князю отримані від нього при попередньому ігуменові Серапіоне землі і просив тільки "в тих сіл місце оброку житнаго". Ставши знов простим ченцем, залишився в Кирилло-Белозерском монастирі. Гурій перебував в переписці з Нілом Сорським, помер оточений загальним.
У вступі курсової "Діагностування звукових плат" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Фортовая міцність - міцність, що мала попереду кріпосної огорожі окремі винесені уперед зміцнення - форти. Ідея Ф. до. уперше була теоретично обгрунтована військовим інженером М. Р. Монталамбером в кінці XVIII в. Однак перше практичне здійснення Ф. до. було втілено в життя набагато раніше за Монталамбера Петром I в Кронштадте, де за його задумом була зведена міцність, що складалася з ядра і окремих передових фортів перед нею. Така ж ідея була закладена Петром I п в зміцненні Петербурга. Висловлюється припущення, що Монталамбор під час свого перебування Петербурге бачив ці зміцнення, і звідси у нього і.

Монігетті Іпполіт Антонович - Монігетті, Іполит Антонович - архітектор (1819 - 1878). Вчився в московському Строгановськом училищі і в Академії Мистецтв; за проект театрального училища нагороджений медаллю. У Італії, Греції і на Сході вивчав пам'ятники зодчества і склав багаті збори малюнків, за які отримав звання академіка. Призначений головним архітектором царсько-сільських палаців, він керував спорудою купальні, у вигляді турецької мечеті, на великому ставку, обробкою палацових квіткових оранжерей, пристроєм двох містків в паренні і спорудою декількох дач. У Петербурге ним вибудовані будинки Новосильцева, графині. МНОГОПОЛЯРНОСТЬ - характеристика світового порядку, при якому гегемонії однієї сверхдержави (в цьому випадку США) протистоять інші центри сили. Зачатки ідеї многополярного світу можна виявити ще в трудах німецького геополітика К. Шмітта, що затверджувало, що нарівні з протиборствуючими атлантичним і континенталистским блоками (США і СРСР) існують маса цілих континентів, "великі простори", які коливаються між виключаючими один одну протилежностями, раптово подаючись то в одну, то в іншу сторону. До одного з таких великих просторів Шмітт відносив, зокрема, комуністичний Китай. Зсув від бінарної (Суша -.
Список літератури курсової "Діагностування звукових плат" - більше 20 джерел. Європейський Союз (ЄС) - світовий полюс економічної потужності (нарівні з США і АТР). Міжнародна організація, що створила торговий, митний, економічний і валютний союз Об'єднаної Европи.ЕС є інтеграційним об'єднанням в області зовнішньої політики, правосуддя, внутрішніх справ і європейської безпеки. Процес європейської економічної інтеграції засновується на чотирьох свободах. Це свобода пересування товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Європа через загальний ринок йде до політичного об'єднання. Початок інтеграції був встановлений в 1950 р. декларацією, з якою виступив міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман. ЕРЕМЕНКО Володимир Іванович - (р. 10.04.1941) Прокурор СанктПетербурга в 1992-1997 рр. Народився в з. Фанагорийское ГорячеКлючевского району Краснодарського краю в селянській сім'ї. Освіту отримав на юридичному факультеті Ростовського державного університету по спеціальності правознавство (1967). Трудову діяльність початків в 1960 р. слесареммонтажником Курського монтажних управління "Промтехмонтаж". У 1962-1964 рр. працював газорезчиком, мастильником насосів, инструкторомметодистом виробничої гімнастики Кшенського цукрового заводу Курської області. У 1966-1968 рр. стажист, слідчий прокуратури.

ТЕРОРИЗМ - багатолике і завжди актуальне в умовах ліберальної демократії явище. Умовно можна розбити на дві течії - ринковий тероризм, де люди здійснюють теракти за гроші, і соціалістичний тероризм, де висаджують і воюють за деяку ідею. Ринковий тероризм має властивість різко посилюватися в потрібні для лібералів і демократів моменти, зокрема передвиборні періоди в Росії. Треба захопити країни Ближнього Сходу - будь ласка, вибухи хмарочосів в Нью-Йорку, треба перемогти на виборах в Росії, будь ласка, вибухи будинків в Москві і околицях, зараз вже і світовий жупел Усама бен Добрий напередодні нових.
Посилання в тексті роботи "Діагностування звукових плат" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ - комплекс стійких принципів, норм, установок, регулюючих певну сферу людської діяльності. Понятіє С. і. широко застосовується в структурному функционализме. При цьому, відповідно видам людської діяльності, виділяються С. і., що являють собою аналітичну абстракцію - наприклад, наука, право, держава, сім'я як С. і. На рівні соціальної інтеграції С. і. характеризуються більшою мірою самотождественности. Відповідно до дослідницької практики С. і. описується в термінах стабільності, стійкості, перманентності, тимчасової тривалості існування. Останні виступають іншим позначенням необхідності. ФАСЯН-ЦЗУН - кит. будда. школа, заснована в 7 в. ченцем Куйцзі. Догматика школи базується на теоретич. розробках виджнянавади, одного з двох ведучих напрямів буддизму махаяни. Доктринальний комплекс Ф. складається з трьох розділів, перший з к-рих являє собою розгорнену типологію будда. вчень з т. зр. їх наближення до "прозрінь" Будда. Значення класифікації полягає в доказі недосконалості доктрин всіх будда. шкіл за винятком Ф. филос. аспект вчення Ф. відображений у 2-м розділі. Всі речі і явища, що являють собою комбінації дхарм ста різновидів, трактуються як мислительні конструкції, прообрази к-рих у. Богема - (фр. boheme - циганщина) - середа художньої інтелігенції (актори, музиканти, художники, літератори), для якої (для багатьох з яких) характерний безладний, безтурботний, нерідко досить дивний і загалом нездоровий образ життя, якими або навіть перекрученими дуже часто є і продукти відповідної творчості.. Так, В. Набоков відомий головним чином книгою "Лоліта", досить огидною історією об педофилии без тіні її засудження хоч би одним рядком. У 2011 році в РФ розвернулася дискусія відносно того, чи є цей твір шедевром літературної творчості або звичайної патографией, як у маркіза.

ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - сукупність заходів, направлених на забезпечення і підвищення ефективності СЧМ шляхом раціонального обліку, закономірностей трудової діяльності працюючих в ній людей і використання досягнень ергономіки і пов'язаних з нею наук по забезпеченню їх труда. Е. про. про. д. включає в себе три складових - технічне, медико-біологічне і організаційне забезпечення операторської діяльності. Технічне забезпечення вирішує питання створення раціональної структури і технічних засобів СЧМ. Найбільше число задач цього вигляду вирішується в процесі проектування технічних засобів і створення їх. Група дитяча - співтовариство дітей, об'єднаних спільною діяльністю і сопереживанием. На основі регламентованих дорослими форм діяльності (трудової, учбової і т.д.) Г. д. виникла на ранніх рівнях социогенеза і існує як організована форма активності індивідів, направлена на оволодіння і відтворення ними суспільно-історичного досвіду і форм людських взаємовідносин. Г. д. являє собою соціально-психологічну реальність, включену в конкретні обставини розвитку суспільства (суспільно-політичні, економічні, правові) і що володіє власним соціальним статусом. Динамічним вираженням соціального статусу, його реалізацією. МИЛЛЕРА - ДИКЕРА СИНДРОМ - (описаний американським неврологом J. Q. Miller, пізніше - німецьким лікарем H. Dieker; синонім - лиссенцефалия) - рідке спадкове захворювання: микроцефалия з недоразвитием мозку і полисистемними природженими вадами. Характерні: високий опуклий лоб, звужений в скроневих областях, виступаюча потилиця; маленька верхня щелепа, "карпий рота" (рот з опущеними кутами рота і дугоподібною верхньою губою); ротированні назад деформовані вушні раковини; широко розставлені очі з опущеними зовнішніми кутами очних щілин (антимонголоидний розріз очей), помутніння рогівки; патологія грон і стоп -. ИГРОТЕХНИКА - техніка професійного вдосконалення людей в ігровій формі. Це процес рішення і постановки задач і проблем игротехником, реалізація синтетичної функції режисури і сценарирования гри і організація її практичного проведення. Игротехник як людина, реалізуючий игротехническую функцію, є особливим типом управленца. Специфіка рішення управлінських задач і проблем зумовлюється моделюванням і його ігровою формою. Тому особлива увага игротехник приділяє рефлексивному аналізу як дій гравців, так і своїх дій, а також всього ходу ігрового процесу. Методологія як джерело суворо певних систем понять і.