На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
1. Основні характеристики процесорів Pentium і AMD ... 5
2. Діагностика несправностей центрального мікропроцесора ... 15
3. Контроль температурного режиму ... 16
4. Симптоми несправностей і методи їх усунення ... 17
5. Симптоми несправностей, пов'язані з розгоном мікропроцесора ... 24
Література ... 27

Для придбання курсової роботи "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD"

Курсова робота "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" і призначений виключно для пошукових систем.

СПІЛКУВАННЯ - взаємодія двох або більше за людей з метою встановлення і підтримки межличностних відносин, досягнення загального результату спільної діяльності; один з найважливіших чинників психічного і соціального розвитку дитини. Тільки в контакті з дорослими людьми можливі засвоєння дітьми обществ. досвіду людства і реалізація ними природженої можливості стати представниками людського роду. Недолік і обмеження О., як це видно на прикладах психич. депривации, істотно вповільнюють і обедняют розвиток дитини. Згідно Л. С. Виготському, все вищі психич. функції людини спочатку формуються як зовнішні, тобто. КОММУНИКАТИВНОЕ НАМІР (ИНТЕНЦИЯ) - означає конкретну мету висловлювання говорячого, тобто чи питає він, або затверджує, або закликає, засуджує або схвалює, радить або вимагає і т. д. К. н. є регулятором мовної поведінки партнерів. Крім того, відображаючи потреби, мотиви і думки, К.н. роблять експлицитними причини, що зумовлюють спілкування. Нарівні з поняттям К. н. існує поняття І. (від лати. intentio - прагнення), намір, мета, напрям або спрямованість свідомості, волі, почуття на який-небудь предмет. Ці поняття синонимични. Будь-яка окремо взята мовна дія в діалозі, монологу використовується для виконання конкретного К. ДОПОМІЖНА ШКОЛА - спеціальна уч. установа для мислено відсталих дітей; Перші такі установи з'явилися у Франції і Німеччині в нач. 19 в. У Росії перший вспомогат. клас був відкритий в 1908 в Москві, перші В. ш. - в 1910 в Москві і в 1915 в Петербурге. У Рос. Федерації школи цього типу відносяться до гос. общеобразоват. уч. закладам і знаходяться у ведінні органів освіти. Осн. тип В. ш. - школи-інтернати. Значить. частина В. ш. у великих містах має групи продовженого дня. Осн. контингент учнів В. ш. - діти, страждаючі олігофренією в мірі дебільності і інш. порушеннями, перелік к-рих визначений інструкцією про прийом дітей. НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ - - загальнодоступні просвітницькі установи, сприяючі підвищенню культури і професійної майстерності незалежно від освітнього рівня і віку. Часто включаються в систему утворення дорослих. Перший Н.у. - "Вища народна школа", осн. в 1844 в Данії Н.Ф. Грундтвігом. У 40-70-х рр. 19 в. учбові заклади такого типу виникли в скандінавських країнах, Німеччині і Фінляндії. Навчання здійснювалося у вигляді популярних лекцій; формальних прав випускники не отримували, програми офіційно не затверджувалися. Інший тип Н.у. отримав розвиток в Англії, де в 1870 при Кембріджськом університеті був створений.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦЕРЕТЕЛИ Акакий Ростомович - [9(21). 6 1860, з Схвіторі, нині в Сач-херськом р-не Грузії, - 26 1(8 2). 1915, там же, похований в Тбілісі], грузнув письменник, суспільств. діяч Вчився на виє ф-ті Петерб ун-та (1859 - 63). Разом з І Чавчавадзе очолював вантаж демокр суспільств. течія "шестидесятников" Своїми худож. творами сприяв підйому нац. самосвідомість Велике просвітить значення мали його ист поеми - біографії вантаж діячів, з к-рими пов'язані героич сторінки нац. історії "Баграт Великий" (1875), "Торнике Еріставі" (1884), повість "Баши Ачуки" (1895 - 96). і інш. У поемі. СУДЕЙКИН - Сергій Юрійович (1882, Санкт-Петербург - 1946, Нью-Йорк), російський живописець, графік, художник театру. Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (1897-1909); У 1909 м. поступив в Петербургськую академію мистецтв, займався в майстерної Д. Н. Кардовського. Один з організаторів художнього об'єднання "Блакитна троянда". Член об'єднання "Мир мистецтва" (з 1910 м.). У 1911 м. став одним з організаторів літературно-художнього кабаре "Бродяча собака", для якого створив настінний розпис. Після Жовтневої революції (1917) поїхав в Крим, в 1919 м. ЦИДКИЙАХУ (СЕДЕКИЯ) - Цар Іудеї, що правив в 597-586 рр. до Р.Х. Син царя Йошийаху і Завуди. Рід. в 616 р. до Р.Х. Після того як вавілонський цар Набукудурріуцур II взяв в 598 р. до Р. Х. Ієрусалім і страчував старшого брата Цидкийаху Йехойакима, царем в Іудеї протягом трьох місяців був син Йехойакима Йехойахин. Але потім Нубукудурріуцур позбавив влади його з престолу і відвів бранцем в Вавілон, а царем проголосив Цидкийаху. Останній, за свідченням Іосифа Флавія, зневажливо відносився до вимог справедливості і боргу. Так і весь народ в цю смутну епоху відрізнявся крайньою розбещеністю, і кожний робив що хотів.
У вступі курсової "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Декарт Рене - Декарт Рене (Descartes, Rene) (1596 - 1650), франц. математик, вчений і філософ. Дістав освіту в єзуїтській школі, потім захистив дисертацію по праву (1616). З 1617 по 1619 р. служив в арміях Нідерлан-" дов і Баварії. Здійснивши неск. подорожей по Європі, недо-рої час жил в Парижі, а потім (1628) переїхав в Нідерланди, де приступив до роботи над книгою "Правила управління духом" (1628, опубл. 1701). Пізніше написав ще неск. трудів, к-рі принесли йому прижиттєве визнання і посмертну славу: "Міркування про метод" (1637), "Метафізичні роздуми про першу філософію" (1641) і.

Безобразова Єлизавета Дмитрівна - Безобразова, Єлизавета Дмитрівна (1834 - 81), дочка директора неокладних зборів Маслова, дружина (з 1852 року) економіста Влад. П. Б., освічена і даровитая жінка, що писала майже виключно на іноземних мовах в різних закордонних виданнях на літературні і публіцистичні теми. Перша її стаття - об Тургеневе - в "Rivista Europea" шурина її чоловіка Андж. де-Губернатиса (1869, т. I), остання - про жіночі типи в російській літературі - в "Nouvelle Revue" (1881). Писала також по-немецки і по-англійському. Добре знала економічні теорії, цікавилася юридичними науками, соціальними питаннями. Четверіков Сергій Іванович - (1850, Перемишль, - 1927). Потомствений дворянин; батько суміщав керівництво Городіщенської фабрикою з суспільною діяльністю - в числі перших 20 почесних світових суддів Москви. У 1869 закінчив гімназію в Москві і курс практичних робіт в конторі Міллера в Петербурге. Відправлений батьком для огляду закордонних суконних фабрик. Вивчав на Городіщенської фабриці суконне виробництво. У 1871, після смерті батька, прийняв на себе керівництво справою. Займався пристроєм побуту робітників на фабриці: ліквідовував нічні зміни для жінок і малолітніх; замінив 12-часову роботу 9-вартовий; заснував фабричну школу.
Список літератури курсової "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" - більше 20 джерел. БАГЛАЙ Марат Вікторович - (р. 13.03.1931) Голова Конституційного суду Російської Федерації з 20.02.1997 м. і з 21.02.2000 м. по 21.02.2003 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Баку Азербайджанської ССР. Освіту отримав на юридичному факультеті Ростовського державного університету (1954), в аспірантурі Інституту держави і права АН СРСР (1957). Доктор юридичних наук (1968). Професор (1970). Членкорреспондент РАН (1997). За його визнанням, під час навчання в інституті видавав підпільний християнський журнал. У 1957-1962 рр. науковий співробітник Інституту держави і права АН СРСР. У. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - Терміном "глобализация" означається процес інтеграції держав, підіймаючий цілий ряд питань, в тому числі культурного і політичного характеру (особливо питання поширення ліберально-демократичних політичних цінностей). Глобализация розвивається, зокрема, завдяки появі нових комунікаційних технологій, до яких відносяться Інтернет і супутникове телебачення, що зробили вельми скрутним для влади контроль за поширенням ідей, а крім того, дій, що спростили організацію протестних на міжнародному рівні (наприклад, з боку всесвітнього антикапіталістичного руху). Надзвичайно.

 "Троянський кінь" модернізації - Соціальні інститути, що забезпечують перетворення в західноєвропейському суспільстві не завжди прийнятні, для інших культур, де існує пріоритет держави над особистістю. Лібералізація не завжди означає демократизацію в країні, де любов до ближнього вище за закон, а почуття колективізму домінує над індивідуалізмом. У результаті на шляху до європейської інтеграції "сп'янілі свободою" восточноевропейские країни занурилися в міфологічний хаос. Серед народжених численних міфів найбільше поширення отримали міфи про державу, демократію і прості рішення: "Захід нам допоможе".
Посилання в тексті роботи "Діагностика центральних процесорів Pentium і AMD" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНФУЦИАНСТВО - одна з ведучих ідейних течій в древн. Китаї. Основоположник К. - Конфуций (55) - 479 до н. е.), погляди к-рого були викладені його послідовниками в книзі "Лунь юй ("Бесіди і думка ). Центральне місце у вченні Конфуция займає концепція "жень ("людинолюбство ), що являє собою систему ідей "чжун ("відданість государю ), "і ("вірність боргу ), "сяо ("синівська шанобливість ), "куань ("великодушність ), "ди ("повага до старших ) і інш. Згідно з Конфуцию. доля людини визначається "небом, і те, що люди діляться на. ВЕСЕЛИЙ РОДЖЕР - піратський знак, символізуючий смерть і диявола. Представляв один з аспектів семиотики контркультури. Різні модифікації "Веселого Роджера" включали зображення людського скелета, черепа зі схрещеними кістками, пісочних годин, Смерті з косою. На чорному прапорі Тімоті Уїлсона зображалася Смерть, що тримає в одній руці пісочні години, а в інший дротик, на який було нанизане серце з витікаючими з нього трьома краплинами крові. Вважають, що відомий пірат Едвард Тіч, "Чорна Борода", мав аналогічний прапор. Назва "Роджер" відбувається від імені диявола, яке дали йому англійські. РЕГРЕСІЯ - Дуже багатозначний термін в психології. Основне його значення - повернення, рух назад, відступ; протилежність прогресу. Таким чином: 1. Повернення до більш ранньої, більше за примітивну або більш дитячу модель поведінки. Коли термін вживається в цьому значенні, індивід, що характеризується таким чином, міг раніше демонструвати примітивну поведінку, що виявляється в цей час, а міг і не демонструвати; 12-літня дитина може виявляти регресію в сосании пальця, навіть якщо він ніколи не робив цього немовлям. Тут це протиставляється ретрогрессии (2). Крім того, коннотация рецидиву тут завжди присутній; поняття.

Симпатична нервова система - (sympathetic nervous system) С. н. з. - один з двох відділів автономної НС (інш. представлений парасимпатической НС). Анатомічно симпатичний відділ складається з тих нейронів, к-рі беруть початок в тораколюмбальних сегментах спинного мозку і прямують до ганглиям - скупченням клітинних тіл і синапсов, - розташованим вдовж хребта, але поза спинним мозком. Для кожного спинального сегмента, від I грудного до III поясничного, є соотв. ганглий. Ці спинальні ганглии сполучаються між собою волокнами нейронів і утворять ланцюжки ганглиев по обидві сторони від хребетного стовпа. Ефферентні волокна. ТЕРАПІЯ РЕАЛЬНІСТЮ ПО ГЛАССЕРУ - Психотерапевтичний підхід, розвинений Глассером (Glasser W., 1961), основною метою якого є активізація у пацієнта "почуття реальності" і допомога йому в подоланні розриву між його планами і їх здійсненням в реальному житті. При використанні даного підходу відмовляються від багатьох понять, так або що інакше "пояснюють" розходження між планами індивіда, що стосуються його майбутніх вчинків, і їх реалізацією ("мотиви", що неусвідомлюються, "захисні механізми" і т. п.). Не дані механізми ослабляють почуття реальності, а, навпаки, ослаблення останнього. ШВАРЦА - БАРТТЕРА СИНДРОМ - (по іменах американських лікарів W. B. Schwartz, рід. в 1922, і F. C. Bartter, 1914-1983; синонім - синдром неадекватної секреції антидиуретического гормону) - пов'язаний з надлишковою секрецією антидиуретического гормону (вазопрессина), що приводить до затримки в організмі рідини, зниження змісту натрію і осмолярности крові. При цьому, незважаючи на гипонатриемию, виділення натрію з мочой продовжується, що попереджає розвиток набряків. Причиною можуть бути черепно-мозкова травма, інсульти, інфекційні захворювання центральної нервової системи, гидроцефалия, вплив деяких. Техніка другого етапу сімейної психотерапії - Реконструкція сімейних відносин. Критерієм готовності сім'ї конфронтировать зі своїми проблемами, що неусвідомлюються є довірчість і свобода, коли вони приводять такі факти з свого життя, які викликають у них негативні реакції. Психотерапевт проводить послідовну фрустрацию у учасників різних підсистем за допомогою різних прийомів: зміна рассадки, роз'єднання і об'єднання членів сім'ї, створення нових коаліцій, підкріплення і блокування. Аналізу зазнають думки і почуття, вчинки "тут і тепер". Розігруються ролеві ситуації, вправи гештальт, "раунди", діалог частин "Я" і.