На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностика уваги молодших школярів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти діагностики уваги молодших школярів ... 6
1.1. Увага в пізнавальних процесах молодшого школяра ... 6
1.1.1. Поняття про увагу ... 6
1.1.2. Основні види уваги ... 8
1.1.3. Особливості уваги молодшого школяра ... 14
1.2. Методи оцінки уваги молодшого школяра й дитини, що вступає до школи ... 17
Розділ 2. Експериментальне вивчення уваги молодших школярів ... 20
2.1. Опис методики дослідження ... 20
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 23
Висновки ... 30
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Діагностика уваги молодших школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика уваги молодших школярів"

Курсова робота "Діагностика уваги молодших школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика уваги молодших школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика уваги молодших школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика уваги молодших школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ КОНСТРУЮВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ - Педагогічний принцип - це основне, початкове положення, яким керуються при конструюванні і застосуванні педагогічних технологій. У педагогічній літературі описуються самі різні принципи. У даній роботі представлені, як нам представляється, найбільш важливі з позиції гуманистической психології і демократизації. 1. Принцип виховуючого навчання. Стратегічними цілями будь-якої педагогічної технології повинні бути особові характеристики (відносно стійкі і постійні, високообобщенні відношення). Отже, психічним матеріалом є відносини. Можна виділити три самих важливих групи відносин: 1). ТАЙЛАНД - Королівство Таїланд (до 1939 і в 1945 - 48 офиц. назв. Сиам), гос-у в Південно-Вост. Азії. Пл. 514 тис. км2. Нас. св. 57 млн. чол. (1994); більше за половину складають тай-ци; живуть також китайці, малайці і інш. Офіц. яз. - тайский, гос. релігія - буддизм. Столиця - Бангкок. До 70-х рр. 19 в. центрами освіти були буддистские школи. У 1871 при королівському дворі створена перша гос. школа для підготовки чиновників і службовців. У 1887 встановлений Департамент освіти, в 1890 перетворений в мін-у. По указу 1902 служителі монастирів, при к-рих діяли школи, стали підзвітні мин-ву. У нач. 20 в. ПОЗАУРОЧНА РОБОТА, позакласна робота - складова частина уч. процесу в школі, одна з форм організації вільного часу учнів. В. р. в дорев. Росії проводилася уч. закладами гл. обр. у вигляді занять творчістю, організації тематич. вечорів і інш. Великий розвиток В. р. отримала після Окт. революції, коли в школах почали активно створюватися різноманітні кухлі, самодеят. колективи, агітбригади. А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский і інш. педагоги розглядали В. р. як невід'ємну частину виховання особистості, заснованого на принципах добровільності, активності і самостійності. З створенням в 20-е рр. в СРСР загонів. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ - Це складна система діяльності (загальної, творчої, цивільної) вихователів і вихованців, що направляється вихователями. Ця єдність двох типів відносин  - відносин товариського творчого навчання і відносин товариської співдружності поколінь. Діяльність, в процесі якої переважають відносини товариського творчого навчання, дозволяє відкрито вирішувати виховальні задачі двох типів: це задачі оволодіння системою знань, умінь і навиків по певній програмі (освітні) і задачі оволодіння окремими знаннями, уміннями і навиками для успішної участі в поточному житті (задачі навчання в житті). Творче оволодіння.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика уваги молодших школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БАРТЛЕТТ Фредерік Чарлз - (20.10.1886, Стоу-он-те-Уолд, Глостершир, - 30.9.1969, Кембрідж), англ. психолог, проф. Кембриджского ун-та (з 1922), ред. "Британського психол. журналу" (1924 - 48). Автор досліджень по експерим. психології (гл. обр. пам'яті, сприйняття, мислення, навиків), соціальної, пром. і воен. психології. Особливе значення для педагогіки має дослідження Б. процесів пам'яті ("Спогад. Експериментальне і соціальне дослідження", 1932). Б. показав, що при запам'ятовуванні сприйняте зазнає спрощення, схематизации і узагальнення - в пам'яті залишається недо-раю його основа і пов'язаний з нею. Око - евр. аин. Око, як дзеркало душі, часто згадується в таких виразах, як, наприклад, "очі горді" (Пріт. 6: 17); "чисте око" (Мат. 6:22) і т.д. Дивитися на будь-кого є вираженням благовоління; так, напр., написано: "Око Господнє над Його" (Пс, що бояться. 32:18; 33:16). Срав. слово ", що часто повторюється дивися", в значенні радості або зловтіхи; перше, наприклад, про Мессія (Іс. 53:11), останнє - про Його ворогів (Пс. 21:18). Срав Пс. 34:21; 53: 9. Деякі місця Ветхого Заповіту мають на увазі прагнення східних жінок за допомогою фарби або притираний додати своїм очам. Іоанн Лаврентій Лід - візантійський вчений, чиновник і письменник VI в., що займав видні державні посади при дворі імператорів Анастасия, Юстіна і Юстініана. Народився в Філадельфії в провінції Лідія в 490 р., помер приблизно біля 565 р. Його рідною мовою був грецький, але також добре знав латинь. У 511 р. Иоанн прибув в Константінополь і по протекції свого земляка префекта претория Зотіка поступив на службу в палацову адміністрацію. У вільний час слухав лекції по філософії. Провів на службі 40 років, заслуживши повагу імператора Юстініана I, який допоміг йому отримати посаду професора. Після виходу у відставку біля.
У вступі курсової "Діагностика уваги молодших школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Рейхель Яків Яковльович - Рейхель (Яків Яковльович, 1778 - 1856) - медальер, син і учень польського медальера, народився в Варшаві. Після третього розділу Польщі і закриття Варшавського Монетного двора, на якому Р. працював разом з своїм батьком, він з'явився, услід за ним, в Петербург шукати занять, в 1802 році. Невдовзі йому вдалося визначитися медальерним учнем на Санкт-Петербургский Монетний двір. З метою свого удосконалення в медальерном справі, він зробив в 1810 році поїздку в чужі краї і після повернення отримав на Монетному дворі штатне місце медальера. Після того брав участь в установі Експедиції заготовляння.

Скальковський Аполлон Олександрович - Скальковський (Аполлон Олександрович, 1808 - 1897) - історик. Закінчив курс на юридичному факультеті Московського університету, був директором головного статистичного комітету Новороссийського краю і завідував їм же організованим в Одесі архівом міністерства внутрішніх справ. Головні його труди, всі майже складені на основі архівних даних: "Хронологічний огляд історії Новороссийського краю" (Одеса, 1835), "Перше тридцятиріччя Одеси" (Одеса, 1837), "Зносин Запоріжжя з Кримом. Матеріали для історії Новороссийського краю" (Одеса, 1844), "Історія Нової Сечи і останнього. ЕКОНОМІКА - (греч. oikonomike, букв. "мистецтво господарювання домашнього "): 1. Сукупність суспільних відносин в сфері виробництва, обміну і розподілу продукції. 2. Народне господарство країни або його частина, що включає певні галузі і види виробництва. 3. Наука, що вивчає ту або інакшу галузь господарства. Економіка - сфера людського буття. Саме в сфері матеріального виробництва, тобто в процесі перетворення природи, людина забезпечує умови свого існування, створює передумови для відтворювання роду. Економічні потреби багато в чому формували і формують зовнішню і внутрішню політику.
Список літератури курсової "Діагностика уваги молодших школярів" - більше 20 джерел. Всеросійська конференція меншовистський і об'єднаних організацій РСДРП - 7 - 12 травня 1917, Петроград. 89 делегатів з вирішальним і 35 з дорадчим голосами представляли 31 меншовистський і 28 об'єднаних організацій (всього 46,7 тис. членів партії). Конференцію відкрив А. Н. Смірнов  - представник ОК. Президія: В. Н. Крохмаль і Б. Н. Трубіцин (від OK), K. С. Гріневич (Шехтер) (від Петрограда), А. Б. Романів (від Москви), Б. С. Васильев (від Ростова-на-Дону); секретарі  - В. В. Цубербіллер (від Ржева), Н. І. Биховський (від м. Сормово); почесні голови  - І. Г. Церетелі, М. І. Скобельов, Н. С. Чхеїдзе. Обговорені питання: Про діяльність ОК з 1912  -. УРБАНІЗАЦІЯ - підвищення ролі міст в житті суспільства. Зосередження населення, матеріальної і духовної культури в містах. Урбанізація - общецивилизационная тенденція розвитку. До найбільш вагомих результатів світового процесу урбанізації можна віднести: пріоритетне зростання столиць, а також промислово-портових і рекреационних центрів (центрів загальносвітового значення); формування агломераций; розвиток ще більш великих форм розселення - мегалополисов. Серед 55 великих і середніх країн з населенням більше за 10 мільйонів в 39 країнах їх столиця - це і самий велике по числу жителів місто з населенням більше за.

ЛЕГІТИМНІСТЬ - (від лати. legitimus - законний) - признанность суспільством або його переважно влади, прав і повноважень якої-небудь особи, органу, організації або об'єднання, їх поведінки, політики і практичної діяльності. Так, політична влада, що не отримала свого схвалення, визнання на референдумі, виборах або інакшим нормативним шляхом, не може володіти Л., а отже, може не признаватися суспільством, тією або інакшою його частиною, втратити повагу і авторитет, а зрештою виявляється приреченою. Велику увагу проблемі Л. приділив М. Вебер, який виділив три її вигляду і відповідно три вигляду влади: 1).
Посилання в тексті роботи "Діагностика уваги молодших школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. телеприсутствующие вірусні позиції - Заразливі (вірусні) вірування, інформації, що впроваджуються в тіло як погляди - це жести, що передбачуються; позиції, які потрібно прийняти. Можуть представлятися вельми привабливими позиції, здатні поставити противника в невигідне положення (відомі по військових мистецтвах і ритуальних жестах), або ті, які знімають відчуття страху, що випробовуються по невідомих причинах. Спроби налякати можуть виявитися успішними, якщо вони містять обіцянки, щодо яких об'єкт вірить, що вони ефективні і здійснимі. * Натяк на TCP (transport communication protocol), протокол передачі даних, що є програмною основою. НІГІЛІЗМ - (від лати. nihil - ніщо), в широкому значенні - заперечення загальноприйнятих цінностей, ідеалів, моральних норм, культури і т.п. Іноді це заперечення робилося з метою затвердження і піднесення к. інакших цінностей (напр., заперечення культури в руссоизме, що супроводилося закликом до відродження єств. моральність). У русявий. культурі 2-й підлога. 19 в. нигилистами називали представників радикальної течії разночинцевшестидесятников, що заперечували соціальні засади, що зживися себе крепостнич. Росії і религ. ідеологію, що проповідували матеріалізм і атеїзм. Згодом термін" Н.". ЕФЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - небажані побічні явища (артефакти), що спотворюють істинну картину процесу, що вивчається. Одним з них є ефект Розенталя, що полягає в тому, що експериментатор, бажаючи получитьтот або інакший результат, мимовільно діє на випробуваних так, що очікуваний результат знаходить своє фактичне підтвердження. Близьким до розглянутого є ефект Хоторна, суть якого складається в наступному. Якщо випробуваним відома прийнята експериментатором гіпотеза, то цілком ймовірно, що вони мимовільно або навмисно будуть поводитися відповідно очікуванням експериментатора. Для усунення цих ефектів розділення.

Епізодична пам'ять - Відмінність між епізодичною пам'яттю (для особистих подій або епізодів) і семантичною пам'яттю (пам'яттю про факти) було запропоновано Тулвінгом в 1972 році. Затверджувалося, що в епізодичній пам'яті міститься інформація, пов'язана з епізодами особистого життя - наприклад, з навчанням в коледжі або дитячими переживаннями. З іншого боку, в семантичній пам'яті зберігається більш абстрактна інформація - наприклад, алгебраїчні правила або окремі аспекти теоретичної психології. Хоч ця корисна відмінність, і цілком зрозуміло, що два вказаних вигляду пам'яті розрізнюються по характеру інформації, питання про. ЛІКУВАННЯ - (Cure; Kur) - перехід від хвороби до стану здоров'я. Існує поширене переконання, що аналіз забезпечує щось схоже лікуванню. Юнг був іншої думки, вважаючи малоймовірним існування якої-небудь психотерапії взагалі, що здійснює подібне "лікування". Юнг вважав, що саме життя, по своїй суті, підносить людині різні труднощі і проблеми, що іноді є в формі хвороби. Якщо ці труднощі не дуже надмірні, то вони забезпечують його знанням для рефлексії відносно неадекватних форм адаптації его, і тоді у людини з'являється шанс знайти більш відповідні і правильні установки, зробити відповідні. Невроз очікування - (Крепелин, 1908) - невротичний стан, який автор відносить до понопатии (греч. ponema - труд, pathos - страждання, хвороба) - розладу, виникаючому в зв'язку насилу, діяльністю. Характеризується почуттям очікування провалу в здійсненні якої-небудь звичної функції (мова, лист, ковтання, публічний виступ, екзамен і т.д). Це почуття звичайно виникає після того, як пацієнти одного разу випробують невдачу або прикрість (ускладнення при уринации, ораторський конфуз, порушення мови під час хвилювання, недостатня ерекція або передчасне семяизвержение під час статевого акту і інш.). Боязнь повторення. Раціоналізація - (лати. rationalis - розумний) - 1. взагалі - процес прояснення, осмислення, внаслідок якого те, що на початку було представлено в свідомості як щось заплутане, незрозуміле, невизначене або непередбачуване, робиться через деякий час чітким, структурованим, доступним розумінню і контролю; 2. в психоаналізі - термін E. Jones (1908), означає процес, за допомогою якого дії (або бездіяльність) пояснюються ex post facto (виходячи з доконаного пізніше) причинами, які не тільки виправдовують поведінку, але і приховують їх істинну мотивацію. Наприклад, індивід не кинувся у воду, щоб врятувати.