На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти діагностики рівня розвитку уяви молодшого школяра ... 5
1.1. Поняття про уяву ... 5
1.2. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси ... 7
1.3. Процес створення образів уяви ... 9
1.4. Різновиди уяви ... 11
Розділ 2. Особливості уяви молодших школярів та методи її дослідження ... 15
2.1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра ... 15
2.2. Особливості розвитку уяви молодших школярів ... 19
2.3. Методи діагностики рівня розвитку уяви молодшого школяра ... 20
Розділ 3. Експериментальне вивчення рівня розвитку уяви молодшого школяра ... 27
2.1. Опис методики дослідження ... 27
2.2. Аналіз отриманих результатів ... 29
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра"

Курсова робота "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИДАВНИЦТВА ДИТЯЧОЇ І IOHOШЕСКОЙ ЛІТЕРАТУРИ - изд-ва, що спеціалізуються на випуску книг для дітей і юнацтва. У Росії спеціально створені подітий. книги - підручники - видавалися з 16 в. Подітий. книгоиздание сформувалося у 2-й підлогу. 18 в., коли були дозволені приватні друкарні (було видано ок. 400 книг для дітей, половину з к-рих складали уч. книги). З 1708 книги друкувалися новим гражд. шрифтом. У 18 в. видне місце займали видання Н. І. Новікова, що випустив ок. 60 книг для дітей (не вважаючи підручників), перший русявий. подітий. журнал "Дитяче читання для серця і розуму" (1785 - 89). Знайомству з книгою сільських і мн. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА - - область педагогічної науки, що вивчає переважно в порівняльному плані стан, закономірності і тенденціях розвитку педагогічної теорії і практики в різних країнах і регіонах світу, а також співвідношенні їх загальних тенденцій, національної і регіональної специфіки; виявляє форми і способи взаємозбагачення національних освітніх систем шляхом використання ними зарубіжного досвіду. Для С.п. методологічно важливі об'єктивність, комплексність, конкретно-історичний, культурологический, етнопсихологический підходи. Приклади порівняльного опису стану освіти в різних країнах можна знайти в. СПЕРАНСКИЙ Георгій Несторович - [7(19).2.1873, Москва, - 14.1.1969, там же], педіатр, один з організаторів в Росії системи охорони материнства і дитинства, ч.-до. АН СРСР. (1943), акад. АМН СРСР. (1944). Після закінчення мед. ф-та Моськ. ун-та (1898). працював там же в клініці під керівництвом Н. Ф. Філатова. У 1895 організував одну з перших постійних подітий. майданчиків, що працювала круглогодично. У 1910 заснував в Москві на благотворит, кошти перший в Росії леч. стаціонар. для грудних дітей, після 1912 розгорнений в своєрідний мед. центр "Будинок немовляти". Ініціатор реорганізації (1915 - 19). Моськ. воспитат. ВИШНЕГРАДСКИЙ Микола Олексійович - [5(17).12.1821, Вишній Волочек, - 19.4(1.5). 1872, Петербург], педагог, організатор дружин. освіти в Росії. Закінчив Гл. пед. ин-т (1844). У 1849 проф. педагогіки в цьому ин-ті. У 1845 - 51 викладач русявий. словесність в петерб. Ла-ринской гімназії, в 1848 - 59 викладач русявий. словесності, історії і педагогік в Смільному ин-ті. З 1851 викладач, в 1853 - 59 інспектор класів Павловського дружин. ин-та, де удосконалив зміст освіти і організацію уч. процесу, створив спец. пед. клас (1851). З 1855 чл. Вченого до-та МНП. розробив проект організації нач. уч-щ і пристрої вчительських.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Свідомість - 1) в філософії: "сукупність деяких когнитивних операцій, пов'язаних з суб'єктивним переживанням своїх думок, почуттів, вражень і можливістю передати їх іншим за допомогою мови, дій або продуктів творчості".[18] Вітчизняний психолог П.В.Симонов, підкреслюючи соціальну природу свідомості, розглядає свідомість як спільне знання. Він пише: "Свідомість є знання, яке за допомогою слів, математичних символів і узагальнюючих образів художніх творів може бути передане, стати надбанням інших членів суспільства, в тому числі інших поколінь, у вигляді пам'ятників культури".[19] "Усвідомити -. АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ, Чухломської, Городецкий, ігумен (ок. 1375) - Учень і постриженик прп. Сергия Радонежського, Авраамій після довгих років искуса був удостоєний священицького сану. Прагнучи до довершеної безмовності, він в 1350 виклопотав у свого вчителя благословення віддалитися в галичскую країну, населену чудскими племенами. Перебуваючи в пустинних місцях, він знайшов ікону, що сяяла непрореченим світлом Божієй Матері ( "Розчулення" Галічська, або Чухломська; святкується 28 травня/10 червня, 20 липня/2 серпня, 15/28 серпня). На прохання галичского кн. Димитрия Авраамій приніс ікону в місто, де від неї здійснилися численні зцілення. На отримані від князя. КИМ Юлій Черсанович - (р. 1936, Москва), російський поет, драматург. У 1959 м. закінчив історико-філологічний ф-т Московського педагогічного ин-та, працював на Камчатці викладачем історії, літератури, географії, потім повернувся в Москву. З 1968 м. професіонально зайнявся драматургією, а також написанням пісень для кінофільмів. У тому ж році відбувся перший великий концерт Кима в залі Політехнічного музею. У 1969 м. пройшла прем'єра спектакля "Недоросток" по п'єсі Д. І. Фонвізіна в Саратове, а в Театрі на Малої Бронной в Москві - прем'єра комедії У. Шекспіра "Як вам це сподобається" з піснями Кима. У.
У вступі курсової "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛОРРЕН - (lorrain) Клод (справжнє ім'я - Клод Желле) (1600, сіло Шамань, поблизу Меркура, Франція - 1682, Рим), французький живописець, представник класицизму. Вчився в Римі у художника У 1630-х рр. став отримувати замовлення від представників італійського і французького знання, в тому числі тата Урбана VIII; тоді ж був прийнятий в Академію Св. Луки в Римі. Лоррен відомий передусім як творець елегійних пейзажів. Він любив зображати манливі променисті далі, види з руїнами і могутніми деревами ("Храм в Дельфах", "Зачарований замок", 1664). Вміщені по боках скелі, дерева, споруди.

Гаден (Стефан фон, Даніло Евльович, Даніло Ільін, Даніло Жідовінов) - Гаден (Стефан фон, він же Даніло Евльович, Даніло Ільін, Даніло Жідовінов), за походженням польський єврей, в 1657 р. посланий був Василем Васильовичем Бутурліним з Києва в Москву, де спочатку був цирюльником, але невдовзі став лікарем, в 1667 р. зроблений поддоктором, а в 1672 р. цар його подарував докторським ім'ям. Звідси виводять, що Гаден не відвідував ніякого університету. Навряд чи це справедливе: в справах аптекарского наказу він іменується "бакалавром медицини". За свідченням Кильбургера, Гаден був в той час самим популярним лікарем при московському дворі. Цей же Кильбургер розказує, що. ІВАНА Сергій Борисович - (р. 31.01.1953) Секретар Поради Безпеки Російської Федерації в першому президентському терміні В. В. Путіна, міністр оборони Російської Федерації в урядах М. М. Касьянова і М. Е. Фрадкова в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. З 14.11.2005 м. заступник Голови Уряду РФ - міністр оборони РФ; з 15.02.2007 м. перший заступник голови Уряду РФ в уряді М. Е. Фрадкова, з 24.09.2007 м. в уряді B. А. Зубкова. Народився в Ленінграде в сім'ї службовця. Одночасно вчилися в Ленінградськом державному університеті: В. В. Путін на юридичному факультеті, C. Б. Іванов на перекладацькому відділенні.
Список літератури курсової "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" - більше 20 джерел. СУСПІЛЬСТВО ЦИВІЛЬНЕ - сукупність соціальних утворень (груп, колективів), об'єднаних специфічними інтересами (економічними, етнічними, культурними і т.д.), що реалізовуються поза сферою діяльності держави. Термін "О.г." був уперше вжитий в Англії в 1594, а своє специфічне значення він придбав в Шотландії в XVII в. і в Німеччині в XIX в. Спочатку О.г. трактувалося як суспільство в недеспотичній державі, але вже в філософії Гегеля воно визначається як сфера суспільного життя, що знаходиться між сім'єю і державою. У економічній сфері структурними елементами О.г. є недержавні підприємства (акціонерні товариства, товариства. ДИКТАТУРА - необмежена влада в державі однієї особи або невеликої групи. У Древньому Римі диктатором (від лати. dictator) називався правитель, що призначився на вищу посаду і що наділявся для виконання особливих доручень або у разах загрози державі широкими повноваженнями. Час правління диктатора був суворий обмежено - не більш 6 місяців (semestris dictatoria), але повноваження часто складалися відразу ж після виконання доручень. Саме правління диктатора і означалося словом "Д.". Першими диктаторами вважаються Т. Ларций (498 р. до н. е.) і М. Рутій (356 р. до н. е.). Останнім.

Житло, якість і доступність - Президент РФ В. Путін: "Тепер ми разом повинні вирішити самі насущні для громадян країни проблеми. Це передусім - якість і доступність житла, утворення, медичного обслуговування. Ми підійшли до можливості вирішувати ефективно ці задачі". (Послання 2004 року.) У цей час потреба в житлі оцінюється в 2, 6 млрд. квадратних метрів. Досі одиницею потреби людини в житлі у нас залишається стандарт в 18 квадратних метрів. Якщо розглядати ситуацію по такому показнику, як розподіл домашніх господарств по числу кімнат, то в середньому в одній кімнаті в Росії проживає 1, 2 людини. Згідно з.
Посилання в тексті роботи "Діагностика рівня розвитку уяви молодшого школяра" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВАЛЕНТІНОВ (Вольський) Микола Владиславович (1879-1964) - російський публіцист, історик і філософ. Діяч соціал-демократичного руху (до 1917 примикав до меншовиків). Вчився в Гірському і Технологічному інститутах в Петербурзі (1897-1898) і Київському політехнічному інституті (1900-1901). Брав участь в роботі економічного семінару Булгакова. У 1897 почав революційну діяльність. Багато разів заарештовувався, посилався, сидів в Бутирськой в'язниці, був в еміграції (Женева) і декілька років нелегально жил в Харкові і Москві. У 1899 почав публікувати статті в лівій пресі. У 1905 був співредактором "Псковської газети" - першої легальної. КАЛОКАГАТИЯ - (від греч. calos - прекрасний і agathos - хороший, етично довершений) - одне з центральних понять античної естетики, вказуюче гармонію зовнішнього і внутрішнього, краї є умовою краси індивіда. Термін "До." тлумачився по-різному в різні періоди соціально-історичного розвитку античного об-ва і в залежності від типів мислення. Піфагорійці розуміли його як зовнішню поведінку людини, визначувану внутрішніми якостями. Старовинно-аристократичне розуміння К. властиве Геродоту, що розглядав її в зв'язку з жрецькими традиціями, Платону, к-рий зв'язував її з вояцькою доблестю, "природними". ПРИНЦИП "ТУТ І ТЕПЕР" У ПСИХОТЕРАПІЇ. - Один з принципів психотерапії, що означає концентрацію пацієнта або групи на процесах, що відбуваються в даний конкретний момент і в даному місці, на актуальних взаємовідносинах, взаємодіях і переживаннях. Ряд психотерапевтичних шкіл постулював цей принцип як ведучий (гештальт-терапія, групи зустрічей і пр.), інші поєднують його з минулим досвідом (психодрама, групова психотерапія). Орієнтація на П. "з. і т." в п. в більшій мірі характерна для психотерапевтичних шкіл, належних до "досвідченого" напряму в психотерапії. Важливе значення має П. "з. і.

СТЕЖЕННЯ - вид діяльності оператора, в якій головну роль грає руховий навик ручного управління; різновид сенсомоторной координації. Задача оператора при С. полягає в тому, щоб за допомогою впливів на органи управління втримувати рухомий об'єкт на заданій траєкторії або суміщати його з іншим рухомим об'єктом. Розрізнюють два основних вигляду С.- переслідуючі і компенсуючі. У першому випадку оператор сприймає весь хід змін вхідного і вихідного сигналу і зводить до нуля помилку розузгодження. У другому випадку оператор бачить тільки помилку розузгодження і також повинен звести її до мінімуму. Різновидом. Комп'ютеризоване навчання - (computer-assisted instruction) Поширення невеликих, могутніх і недорогих персональних комп'ютерів залучило до них підвищений інтерес і прискорило процес впровадження К. про. в більшості учбових закладів. Персональні комп'ютери можуть управляти безліччю зовнішніх пристроїв, таких як програвачі аудіо і відеокасета, а також різноманітними вхідними пристроями, такими як клавіатура, світлове перо і т. д. З придбанням так широкого спектра опцій можливості програм К. про. більше не обмежуються комп'ютерними апаратними коштами як такими, а залежать від умінь методистов і викладачів в їх. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЕМОЦІЙ - концепція, згідно якою міра емоційного напруження Е кількісно залежить від міри потреби (потяга, мотивації) П- а також різниці між інформацією, прогностически необхідної для задоволення потреби (Іп), і інформацією, що реально є у людини (Ір). Вказані відносини виражаються формулою: Е = -П(ИП-Ир). При користуванні цією формулою потрібно мати на увазі, що вона носить всього лише дискурсивний характер. Кількість інформації тісно пов'язана і визначається імовірністю досягнення мети. Її оцінку чоловік проводить на основі природженого і раніше придбаного досвіду, мимовільно зіставляючи інформацію про. ЦИРОЗ - (cirrhosis) - безповоротний дифузний процес, який характеризується фиброзом, перебудовою нормальної архітектоніки і судинної системи печінки з узелковой трансформацією і внутрипеченочними судинними анастомозами. При цирозі печінка має колір дубленой шкіри, на ній з'являються характерні вузлики. Причини розвитку цирозу: алкоголізм (алкогольний цироз (alcoholic cirrhosis)), вірусний гепатит (постнекротический цироз (postntcrotic cirrhosis)), хронічна закупорка загального жовчного протоку (повторний билиарний цироз (secondary biliary cirrhosis)), аутоиммунні захворювання (наполегливий.