На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра ... 5
1.1. Пізнавальні процеси особистості молодшого школяра ... 5
1.1.1. Увага ... 5
1.1.2. Сприйняття ... 8
1.1.3. Пам'ять ... 12
1.1.4. Мислення ... 16
1.1.5. Уява ... 25
1.2. Методи діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра ... 26
Розділ 2. Експериментальне вивчення рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра ... 33
2.1. Опис методики дослідження ... 33
2.2. Аналіз отриманих результатів ... 35
Висновки ... 41
Література ... 43
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра"

Курсова робота "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" і призначений виключно для пошукових систем.

ЖІНОЧА ОСВІТА - виникло як самостоят. галузь освіти в зв'язку з нерівноправним суспільств. положенням жінки. Втрачає своє значення в умовах отримання жінками всієї повноти гражд. і политий. прав. У антич. мирі (Греція, Рим) дівчинки виховувалися в сім'ях, навчаючись домашнім роботам, танцям, співу; в Спарте існувала суспільств. система физич. виховання дівчинок нарівні з хлопчиками. У ср. віки починаючи з 8 в. при дружин. монастирях відкривалися школи, в к-рих давався мінімум знань, необхідних для постриження в черниця. У цих школах навчалися також дівчата із знатних сімей, що мали намір повернутися до. ГІРСЬКИЙ БАДАХШАН - Бадахшанская автономна область, входить в Республіку Таджикистан. Пл. 63,7 тис. км2. Нас. 161 тис. чол. (1989, перепис). Центр - м. Хорог. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 875 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 613 чол.). У галузях економіки (1990) було зайнято св. 17 тис. фахівців, в т. ч. св. 8 тис. з вищим і св. 9 тис. зі середнім спец. освітою. Гл. проблема організації навчання в тому, що рідні мови осн. населення припамирских народів залишилися бесписьменними; крім того, мови язгулемс-кий, ваханский, ишкашимский і інш. Вчення - діяльність індивіда по засвоєнню учбової інформації (об'єкта вивчення, змісту учбової дисципліни). "Діяльність суб'єкта завжди відповідає якійсь його потребі, направлена на предмет, здатний задовольнити цю потребу. Цей предмет спонукає і направляє діяльність суб'єкта. Внаслідок такого розуміння діяльності вчення тільки тоді є власне діяльністю, коли воно задовольняє пізнавальну потребу. Знання, на оволодіння якими направлене вчення, виступають в цьому випадку як мотив, в якому знайшла своє предметне втілення пізнавальна потреба... Якщо такої потреби... ні, то він або не буде. СПРИЙНЯТТЯ - - психічний процес відображення предметів і явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин, пов'язаний з розумінням цілісності що відображається. Виникає внаслідок безпосереднього впливу фізичних подразників на рецепторні поверхні аналізаторів. Початкова форма пізнання - відчуття. В. виступає як синтез відчуттів. У залежності від того, який аналізатор є ведучим в даному акті В., розрізнюють зорове, слухове, дотикове, смакове і обонятельное властивостями В. є предметность, цілісність, константность і категориальность. Предметность В. - отнесенность органів, що отримуються за.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ХВОСТІВ Володимир Михайлович - [11(24). 6 1905, Казань, - 93 1972, Москва], історик і суспільств. діяч, акад АН СРСР. (1964), один з членів-засновників (1967). і перший през АПН СРСР. (1967 - 71), д-р ист. наук (1938), проф. (1939). Закінчив Казанський пед. ин-т (1926). Пед. діяльність початків в 1925 вчителем ср. школи і робітфаку в Казані З 1927 викладав у вузах Смоленська і Москви (з 1934 в МГУ). У 1945 - 57 працював в МЗС СРСР. нач Архівного управління, чл Колегії (1948 - 53). Надзвичайний і повноважний посланник 1-го класу В 1945 - 46 директор Висш. дишюматич школи МЗС СРСР, в 1946 - 54 керівник. ЗБРОЙОВА ПАЛАТА - особлива державна установа. Відома з 1547. У 2-й підлогу. XVI - н. XVIII вв. відала виготовленням, закупівлею і зберіганням зброї, коштовності, предметів палацового побуту. У 1640 і 1683 при ній створені іконописна і мальовнича майстерні, проводилося навчання живопису і ремеслам. У 1700 в Збройову палату передані скарби, що зберігалися в царських Золотій і Срібній палатах. У Збройовій палаті працювали кращі російські зброярі А. і Г. Вяткини, Н. Давидов, ювелір Г.О. Овдокимов, живописці С.Ф. Ушаков і Н.Е. Павловец, а також ряд іноземців. У 1711 більшість майстрів переведено в Петербург. ПОЛИКЛЕТ - (polykleitos) з Аргоса, древньогрецький скульптор і теоретик мистецтва, що працював у другу підлогу. 5 в. до н. е.; один з головних представників високої классики. Створював скульптури переважно в бронзі. Статуї Поліклета не збереглися і відомі лише по древнеримским копіях і по описах античних авторів. Скульптор написав трактат "Канон", присвячений дослідженню ідеальних пропорцій людського тіла. За твердженням Поліклета, довжина ступні повинна становити 1/6 рости людини, висота голови - 1/7, гроно руки - 1/10. На основі цієї пропорційної системи, що зберігалася в древньогрецький.
У вступі курсової "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Іоанн Андрійович (князь можайский) - Іоанн Андрійович - князь можайский, (1430 - 1462), старший син А. Дімітрієвича. Невдовзі після смерті батька Іоанн Андрійович уклав договір з великим князем Василем Васильовичем Темним, яким зобов'язався бути заодно з ним проти ворога, яким треба розуміти, головним чином, Юрія Дімітрієвича, князя Галіча костромского. Коли в 1434 р. великий князь потерпів в Ростовської області поразку від князів галицких, Іоанн Андрійович, бувший з ним в бою, біг в Тверь і невдовзі приєднався до Юрія Дімітрієвичу, разом з яким підступив до Москви. Після смерті Юрія Іоанн Андрійович знову перейшов на сторону великого.

Ханаан - (низовинна земля)-а) (Побут 9.18,22,25-27; 10.6,15; 1Пар 1.8,13)-один з сини Хама, на якого пасло прокляття рабства, і який зробився прабатьком багатьох народів, що населяли древню Палестіну і Хананеямі (див. слід.) (, що називалися Побут 10.15-19); (Див. народи древньої Палестіни) би) (Ісх 15.15; Іс 23.11)-земля вдовж берега середземного море від Гази до Сидона (навіть від Єгипту до Месопотамії) і в глибину-до басейну Іордана, прекрасна і вельми родюча, заселена нащадками Ханаана, обіцяна Богом вірному Аврааму і його нащадкам (Побут 12.1; 13.15; 15.18-21; Евр 11.9), відома пізніше як Палестіна. Секретна озброєна організація - (Organization de l'armee secrete; Франція) ОАС. Правоекстремистская організація, що боролася за збереження Алжіру як французька колонія. ОАС проводила операції проти алжірських повстанців, французів, що вважали за необхідним надати Алжіру незалежність. Особливо прославилася ОАС тринадцятьма замахами на президента Франції генерала Ш. де Голля. Рух до створення ОАС розвивався двома шляхами: серед військових антиголлистов і серед "черноногих" (нащадки французьких переселенців в Алжірі). У дек. 1960 в Мадриді, на зустрічі Салана і учасників путчу 196 °Сюзіні, Ляшруа, Лагайярда був.
Список літератури курсової "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" - більше 20 джерел. ІМПЕРІЯ - (від лати. imperio - управляю, почесний титул головнокомандуючого римської армії, а потім і глави держави в Римі) - могутня багатонаціональна держава, що включила в своїй склад території інших країн і керуюча ними з єдиного центра. Людське суспільство проходить декілька стадій самоорганизации: громадсько-племінний лад - національна держава - багатонаціональна держава (імперія). Об'єднання багатьох народів в імперію зумовлюється різними чинниками. У колишні часи це переважно було завоювання одних народів іншими, згодом - усвідомлення народами загальних економічних, зовні- і внутрішньополітичних. РАСИЗМ - Расизм спирається в своїй ідеології на затвердження про неповноцінність чорношкірих людей по відношенню до білої людини. Твердження це не більш, ніж соціальна конструкція, тобто феномен, позбавлений фактичного підтвердження або безперечного обгрунтування і сформований виходячи з антинаукових затверджень і суб'єктивних оцінок. Мета расизму складається у виправданні прагнення однієї групи людей правити іншою групою. Їм встановлюються (а потім і підтримуються) спочатку нерівноправні відносини між білими і чорними, відносини, при яких одні володарюють, а інші підкоряються. Для досягнення.

ЦЕНТРАЛІЗМ - (лати. centrum- осереддя, центр) - сукупність конкретних заходів і коштів управління політичною системою суспільства. Його змістом є реалізація принципу підкорення нижчестоячого органу влади, управління вищестоящому, наявність в суспільстві одного центра, який жорсткими, адміністративними коштами регламентує все політичне життя суспільства, нижчестоячих политико-владних структур і інститутів. Централізм є істотною становлячої тоталітарної політичної системи, тим механізмом, який дозволяє тоталітаризму реалізувати своє політичне панування. У цій системі централізм виступає у вигляді.
Посилання в тексті роботи "Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СЕКСТ ЕМПІРИК (200-250) - старогрецький лікар і філософ. Жив в Александрії і Афінах. Основні твори С.Е.: "Пірронови основоположення", "Проти учених" (складається з розділів "Проти логіків", "Проти фізиків", "Проти етіков", "Проти граматик", "Проти риторів", "Проти геометрів", "Проти арифметик", "Проти астрологів", "Проти музикантів") є основними джерелами античного скептицизму. Согласно С.Е., "скептична позиція проста і очевидна. Уявіть собі, що в будинку, в якому знаходиться багато коштовностей, багато хто шукає золото вночі; кожен думав би, що знайшов золото, але не знав би цього напевно, хоч би і дійсно знайшов. KAMA - (санскр. kama) - термін індійської думки, вказуючий почуттєве бажання або почуттєву насолоду. У індуїзмі кама представляє задоволення почуттєвих бажань як одну з цілей, а значить і цінностей, людини (пурушартха). З всіх інших цілей кама - сама індивідуалістична, вона торкається найбільш інтимної сфери життя людини, але і в ній (як, проте, і в інших сферах), індійська культура пропонує бачити систему зразків, яка покликана підказати кожному індивіду, як реалізувати його власні якості (трактат "Кама-сутра"). Хоч кама як мета людини відноситься гл. про. до чоловіка, жінка аж ніяк не. СОН - У основному, певна втрата свідомості, що характеризується рядом поведенческих і нейрофизиологических ефектів. У сучасній психології сон і різні фази сну звичайно визначаються і характеризуються через певні фізіологічні події, зокрема, паттерни биоелектрической активності головного мозку, електроенцефалографом, що реєструються, метаболічні процеси, мишечний тонус, частота серцебиття і дихання і, що важливо, наявність або відсутність швидких рухів очей (БДГ). Звичайно сон розділяється на БДГ-сон і МДГ-сон. БДГ-сон характеризується своєю основною відмінною рисою - швидкими рухами очей, і дещо менш.

БУРЯТИ - представники нащадків монгольського суперетноса, що сформувався в XII-XIV віках, проживають в Іркутської і Читінської областях в досить складних умовах. Розвиток і життя бурять з давніх часів їх існування характеризувалися низьким рівнем економічних відносин, тривалий час визначалися патріархально-родовим ладом, тісними і стійкими зв'язками тільки всередині вузького кола близьких і родичів. Як правило, вони вели кочовий образ життя, були ізольовані від зовнішнього світу, що сформувало їх серйозну залежність від сил природи, сприяло появі безлічі пов'язаних з взаємовідносинами з нею традицій і. Символічної функції розвиток - (синоніми: розвиток семиотической функції, знакової функції) [греч. symbolon - знак; лати. functio - виконання] - поява і подальше вдосконалення здатності дитини до представлення (репрезентації) світу, власних дій і переживань за допомогою знаків і символів. Таким чином, в С. ф. необхідно розрізнювати зміст (або що просто "означається"), що означається і вказуючі його освіти ("вказуюче"). Понятіє С. ф. введене Ж. Піаже, який відносить її появу до кінця сенсомоторной стадії розвитку інтелекту (другий рік життя дитини). У цей період, майже одночасно, з'являються 5 основних. Абелі симптом - (Abely, 1927) - прагнення пацієнтів, потривожених з приводу уявного або сильно перебільшеного фізичного недоліку дуже уважно і подовгу розглядати своє відображення в дзеркалі. Деякі пацієнти з ненависті до свого відображення направляють на нього всю свою лють, б'ють і розбивають при цьому дзеркало. Симптом Абелі є одним з ряду варіантів симптому дзеркала (див.). Міфічний Нарцис, прикований до свого відображення в дзеркалі води, був, ймовірно, не стільки закоханий у виключно в свій образ, як прийнято звичайно вважати пояснювач цього гнітючого переказу, в якому злилися немало налюдений за хворими. Ністагм лабиринтний - Син.: Нистагм вестибулярний. Зумовлений роздратуванням або деструкцией вестибулярний апарату. Може бути фізіологічним спонтанним (при заколисуванні), еспериментальним (при вестибулоокулярном рефлексі або калорической пробі Барані) і патологічним (при патології вестибулярний апарату). Лабиринтний нистагм завжди ритмічний або толчкообразний. Він зумовлений роздратуванням структур вестибулярний аналізатора під час клінічного обстеження або в зв'язку хворобою. При цьому згідно із законом Евальда (німецький фізіолог Ewald, 1855-1921) у разах обумовленості нистагма роздратуванням рецепторного апарату.