На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностика психологічного клімату в малих групах

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження психологічного клімату в малих групах (колективі) ... 6
1.1. Проблеми малої групи в соціальній психології ... 6
1.2. Динамічні процеси в малих соціальних групах ... 9
1.3. Психологічний клімат у колективах і групах ... 12
1.4. Застосування апарату системного аналізу до проблеми оцінки соціально-психологічних характеристик малих груп ... 17
Розділ 2. Емпіричне дослідження ... 25
Висновки ... 30
Література ... 32
Додатки ... 34

Для придбання курсової роботи "Діагностика психологічного клімату в малих групах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика психологічного клімату в малих групах"

Курсова робота "Діагностика психологічного клімату в малих групах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика психологічного клімату в малих групах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика психологічного клімату в малих групах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика психологічного клімату в малих групах" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНДІЯ - (India), Республіка Індія, гос-у в. Юж. Азії. Пл. 3287,6 тис. км2. Нас. св. 800 млн. чол. (1989, оцінка). гос-у. Офіц. мови - хинди і англійський. Столиця - Поділи. Історія розвитку освіти в І. йде в глибоку древність (див. в ст. Древній Схід). З 8 в. в зв'язку з поширенням буддизму почали з'являтися висш. школи при буддистских монастирях і т. н. громадські школи при сільських храмах, в к-рих діти навчалися читанню, листу на місцевих мовах і рахунку. З кон. 12 в. в мусульм. регіонах при мечетях діяли нач. школи, де вчили гл. обр. читанню Корану, іноді рахунку; відкривалися і медресе, в програму. РАДІОМОВЛЕННЯ - - система поширення соціально-культурної інформації в звуковій формі за допомогою електромагнітного випромінювання; електронний засіб масової комунікації. Технічна основа У вітчизняній історії Р. прийнято вважати, що ідея радіозв'язку уперше реалізована А.С. Поповим, що продемонстрував свій винахід 7 травня 1895 в С.-Петербурге (ця дата відмічається як День радіо). У зарубіжних джерелах автором цієї ідеї називається італійський інженер і підприємець Г. Марконі, що отримав в 1897 патент на винахід радіоприймача (Нобелівська премія, 1909), фактично тотожного пристрою Попова. З 1920 почалося. ІНСТИТУТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ - (ИУУ), в Росії пед. науч. установи. Ведуть роботу з педагогами і керівниками шкіл, дошк. і внешк. установ, викладачами общеобразоват. предметів уч. закладів проф.. освіти, а також з фахівцями, що залучаються до пед. роботі з учнями. Перший ин-т підвищення кваліфікації педагогів був створений при Наркомпросе РСФСР в 1928 (пізніше за ЦИУУ). Інтенсивно мережа ИУУ стала розвиватися з кон. 30-х рр. ИУУ діють при респ., крайових, обл. і гір. органах управління освітою. У нач. 90-х рр. в Рос. Федерації нараховувалося 80 ИУУ (включаючи ин-ти підвищення кваліфікації пед. працівників). Осн. увага ИУУ направлена. ПИСЬМОВІ РОБОТИ учнів - вигляд самостійних робіт, що виконуються по завданню і під керівництвом вчителя. Застосовуються на всіх етапах навчання. По дидактич. цілям, прийомам виконання, міри самостійності учнів П. р. дуже різноманітні. якби. простим виглядом П. р. є списування, до-ой дозволяє оволодіти навиком листа як на рідному, так і на нерідній мові. Велику групу П. р. складають тренувальні роботи, мету к-рих виробити навики і уміння, напр. вправи на застосування грамматич. форм, на виконання арифметич. обчислень. Вправи розташовуються по мірі трудності. З зростанням трудності робіт збільшується самостійність.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика психологічного клімату в малих групах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Єзуїтське виховання - виховальна система, розроблена і вживана педагогами католицького ордена єзуїтів. Орден приймав на навчання юнаків тільки з привілейованих і заможних шарів і виховував їх в дусі безмежної відданості католицизму. При монастирях і храмах для цього створювалися такі освітні установи, як колегії, семінарії, академії. Єзуїтська система виховання відрізнялася від прийнятої в середньовіччі (XVI-XVIII вв.) тим, що була прагматичной (виховувала "христова воїна"), розвивала індивідуальні здібності, виховувала честолюбство, дух соревновательности і індивідуального суперництва. У цій системі. Петлюра, Симон - колишній український соціал-демократ правого напряму, що перетворився в ярого націоналіста. У кінці 1917 року Петлюра став у розділі директорія, організованому Українською Радою. Після заняття Києва радянськими військами, в період Брестських переговорів, увійшов в угоду з німецьким командуванням і, за допомогою німців, відновив владу Ради на Україні. Німецьке командування на Україні, зустрівши протидію Ради по максимальній викачке хліба з сіл, інсценувало державний переворот, і, в результаті, у влади став гетьман Скоропадський. Після листопадової революції в Німеччині, що призвела за собою відхід. Конюшина Юлій Юлійович - Конюшина (Юлій Юлійович) - живописець-пейзажист, народився в 1850 р. Діставши загальну освіту в тамтешній гімназії, в 1867 р. поступив в учні Імператорської Академії Мистецтв, по розряду архітектури, але невдовзі обрав ландшафтную живопис, в якому першим його керівником був професор С.М. Воробйов. Отримавши за етюди з натури малу і велику срібні медалі, Конюшина вийшла з числа учнів академії і розвинула своє обдаровання без допомоги всяких наставників, єдино роботою з натури. У 1876 р. придбав звання класного художника 1 міри, через 2 роки після того був визнаний академіком (за вигляд запущеного парку в.
У вступі курсової "Діагностика психологічного клімату в малих групах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. залізниці - залізниці (railways), вигляд транспорту, що використовується для перевезення людей і вантажів на великі відстані. Періодом бурхливого розвитку Ж.д. став 19 в. З 16 в. в Європі на рейковому шляху використовувалися возики, що приводилися в рух людиною або конем для транспортування вугілля і мінеральних ресурсів: одна з перших таких доріг була побудована в 1550 р. в Ельзасе. Перший паровоз, минулий по Ж.д., був сконструйований Річардом Тревітіком в Уельсе в 1804 р. "Стоктон енд Дарлінгтон рейлуей" стала першою в світі Ж.д., що перевозила вантажі і пасажирів (1825). У 1830 р. до неї приєдналася.

Монгольська імперія - центральноазиатская феодальна імперія, склалася внаслідок завойовних походів Чингисхана і його наступників в XIII - XIV вв. Фундатором Монгольської держави став хан Темучин (1162 - 1227 рр.), який в 1206 р. був проголошений Чингисханом, тобто Великим ханом. Була створена централізована військово - адміністративна система державного управління, жорстко пригнічені спроби сепаратизму. Населення було розбите на "десятки", "сотні", "тисячі", "десятки тисяч" кочівників, які у військовий час негайно ставали воїнами. Складене зведення законів "Яса". До початку XIII в. відноситься поява общемонгольской. ПРАВА ІДЕОЛОГІЯ - Традиційно праву ідеологію прийнято визначати по противоположению лівої ідеології - як що ставить капіталізм, економічні або національні цілі вище за рівність прав і шансів для всіх верств населення і інших егалитаристских цінностей. Вважається, що ділення на "правих" і "лівих" в політиці є відсиланням до відомої притчі Іїсуса Христа: "Коли ж приидет Син Людський у славі Своїй і всі святі Ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним всі народи; і відділить одних від інших, як пастир відділяє вівці від козлів; і поставить вівці праворуч Свою, а.
Список літератури курсової "Діагностика психологічного клімату в малих групах" - більше 20 джерел. КОШЕНЯТ Олександр Олексійович - (р. 23.09.1952) Повноважний представник Президента Російської Федерації В. В. Путіна в Державній Думі Федеральних зборів РФ з 03.06.2000 м. в його першому президентському терміні; повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Пораді Федерації Федеральних Зборів РФ з 05.04.2004 м. у другому президентському терміні. Народився на хуторі Білому Ленінградського району Краснодарського краю в сім'ї робітника. Освіту отримав на факультеті гарячої обробки металів Ростовського інституту сельхозмашиностроения (1974), на заочному факультеті Воєннополітічеської академії ім. В. І. Леніна. РЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНА - (від лати. revolutio - поворот, переворот) - насильний спосіб кардинальної зміни політичної системи, який здійснюється в ході озброєної боротьби одного класу, що має владу, і інших класів, прагнучих до завоювання політичного панування. У кінцевому результаті, по Марксу, політична революція направлена на створення такої суспільної цілісності, яка відповідає інтересам історично пануючого класу. Будь-яка революція починається в головах ідеологічних пассионариев. Ідеологи, як правило, формулюють нові соціально-політичні цінності, які сприймаються їх сучасниками як фантазії. Даний продукт ідеологів.

БРОЙДО (вроджена Гордон по 1-му чоловіку Едельман, Бройдо-Гордон) Ева Львівна (Хава Лейбовна) (парт. псевд. - Наташа, лит. псевд.: Е. Бронська, Е. Львова) - (7.10.1876 - 11.11.1941, Ойрот-Туру). Соціал-демократ. Член РСДРП з 1899, искровка. До 1917 зазнавала арештів, містилася у в'язниці, 2 року була в посиланні в Якутське, бігла, в 1913 і 1915 також була в посиланні. З 1912 член ОК РСДРП. З 1917 до еміграції, член ЦК РСДРП, з 1920 член Закордонної делегації, співробітник журналу "Соціалістичний вісник". У листопаді 1927 нелегально приїхала в Баку. Арештована 22.4.1928 (по одній версії в Баку, по іншій - на зворотному шляху в поїзді). У липні 1928 осуджена по ст. 58 УК РСФСР, засуджена до висновку на 3 року, відправлена в Суздальський политизолятор, де.
Посилання в тексті роботи "Діагностика психологічного клімату в малих групах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГОЛЕМ - (інш.  - евр. "грудка", "неготове", "неоформлене") - символ ненатхненної людини, биоробота. Згідно з єврейськими фольклорними переказами, Голем - пожвавлений магічними коштами глиняний велетень. Втілював утопію про створення робота. Каббалистика розробляла практичні рецепти виготовлення Голема. Згідно з цими рекомендаціями, він вилепливался з червоної глини, зростанням з 10-літньої дитини, і пожвавлювався або ім'ям Бога, або словом "істина", написаним на його лобу. У Голема немає душі, і він не здатний говорити. За переказами, Альберту. ПИРРОН - з Еліди (4в.- нач. 3 в. до н. е.), інш. греч. філософ, фундатор скептич. школи (див. Скептицизм). Брав участь в поході Олександра Македонського і, як затверджує биографич. традиція (Діоген Лаертій IХ 61,63), спілкувався з инд. мудрецями. Сприйняв ряд ідей Демокріта, критично относивншегося до знання, що спирається на свідчення органів чуття. П. нічого не писав і викладав свої погляди в бесідах з учнями. До вчення П., мабуть, сходять 1-4-й і 6-й скептич. стежки Енесидема - аргументи проти вознможности достовірного знання (Диоген Лаертій IX 79-82, 84-85): не можна нічого затверджувати, оскільки. Келлі репертуарних граток техніка - (Repertory Grid Technique) - метод вивчення індивідуально-особових конструктов, опосредующих сприйняття і самовосприятие при аналізі особового значення понять. Запропонований Дж. Келли в 1955 р. Під поняттям індивідуальної системи конструктов є у вигляду система відносин і установок людини до миру. Згідно Келлі, "конструкт можна уявити собі як референтную вісь, основний параметр оцінки... На поведенческом рівні його можна розглядати як відкритий людиною спосіб поведінки..." (Ф. Франселла, Д. Банністер, 1987). Опис конструкта, по Келлі, зручніше всього провести в біполярних поняттях, при цьому.

ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА - (від греч. techne - мистецтво, майстерність і aisthetikos - таке, що відноситься до чутливого пізнання) - наукова дисципліна, що вивчає социальнокультурні, технічні і естетичні проблеми формування гармонійної предметної середи, що створюється для життя і діяльності людини засобами промислового виробництва. Складаючи теоретичну основу дизайну, Т. вивчає його суспільну природу і закономірності розвитку, принципи і методи художнього конструювання, проблеми професійної творчості і майстерності художника-конструктора (дизайнера). Основні розділи Т. е. - загальна теорія дизайну і теорія. МИСЛЕННЯ ПРАЛОГИЧЕСКОЕ - поняття, введене французьким антропологом Л. Леви-Брюлем для характеризации мислення представників доцивилизованних суспільств, як би принципово відмінного від мислення логічного сучасних людей, - для позначення раннього етапу розвитку мислення, коли формування його основних логічних законів ще не завершене: існування причинно-слідчих зв'язків вже усвідомлене, але суть їх виступає в містифікованій формі. Явища співвідносяться по ознаці причини-слідства і тоді, коли просто співпадають за часом. Відсутність логіки колективних уявлень він пояснював на основі поняття партиципации, згідно з. Комунікація - [лати. communico - робити загальним] - смисловий аспект соціальної взаємодії. Оскільки всяка індивідуальна дія здійснюється в умовах прямих або непрямих відносин з іншими людьми, воно включає (нарівні з фізичним) коммуникативний аспект. Дії, свідомо орієнтовані на смислове їх сприйняття іншими людьми, іноді називають коммуникативними діями. Розрізнюють процес К. і становлячі його акти. Основні функції комунікаційного процесу складаються в досягненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента. У окремих актах К. реалізовуються управлінська. ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЯ - (людини) - регулятивное поняття, властиве всякій розвиненій світоглядній системі, яке виправдовує і витлумачує властиві цій системі моральні норми і цінності, показує, в ім'я чого необхідна діяльність, що наказується ними. Існування людини визначається соціальними умовами; він є активною силою; істотним образом впливає на соціальний розвиток, прискорюючи або вповільнюючи його. Єдність протилежностей особистого і суспільного, вірніше їх міра, що змінюється на різних етапах історії і в різних суспільно-економічних формаціях, і визначає С. же. людину, її цінність. C. же., "таємниця буття".