На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Діагностика плати оцифровки відеозображення

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
1. Процес оцифровки відеозображення ... 6
2. Діагностика і усунення несправностей плати оцифровки відеозображення ... 8
2.1. Апаратні конфлікти ... 8
2.2. Видалення або заборона старих пристроїв оцифровки відеозображення ... 10
2.3. Помилка чорно-білого відтворення ... 11
2.4. Перевірка синхронізації звуку і зображення ... 12
2.5. Рекомендовані настройки ... 13
2.6. Рекомендації по діагностиці і усуненню несправностей ... 15
3. Симптоми несправності апаратури та їх усунення ... 18
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Діагностика плати оцифровки відеозображення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика плати оцифровки відеозображення"

Курсова робота "Діагностика плати оцифровки відеозображення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика плати оцифровки відеозображення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика плати оцифровки відеозображення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика плати оцифровки відеозображення" і призначений виключно для пошукових систем.

Розвиток емоційної сфери - Емоційна сфера є регулятором відносин людини до зовнішнього світу. Вона виконує захисну функцію, сигналізує іншим про стани людини. Задача людини - позбуватися негативних емоцій і отримувати позитивні. Це прагнення закладене в людину як регулятор його виживання в навколишньому середовищі. У роботах по вихованню і в різних публікаціях, що не відносяться прямо до освітньої області, в кіно і літературі нерідко культивується людина, не схильна до ніяких емоцій. Культивується також незворушність і холоднокровність в різних ситуаціях, куди попадає людина. Це з одного боку добре, але з іншого боку - чи. Виховання - цілеспрямований і організований процес формування особистості; цілеспрямоване створення умов для різностороннього розвитку і саморазвития людини, становлення його социальности; цілеспрямований процес передачі соціального досвіду від одного покоління до іншого; керівництво (управління) процесом формування і розвитку особистості; передача суспільно-історичного досвіду новим поколінням з метою підготовки їх до суспільного життя і продуктивного труда; підготовка молодого покоління до життя в даному і майбутньому суспільстві, здійснювана через державні і суспільні. ДИДАКТИЧНА ГРА - - спеціально або пристосовані для цілей навчання гри, що створюються. Системи Д.і. уперше розроблені для дошкільного виховання Ф. Фребелем і М. Монтессорі, для початкового навчання - О. Декролі. У вітчизняній педагогічній практиці в 1940-50-е рр. Д.і. розглядалися переважно як форма роботи в дошкільному вихованні. У 60-70-х рр. Д.і. стали застосовуватися не тільки в початкових, але і в середніх класах. Введення навчання з 6-літнього віку (70-80-е рр.) стимулювало використання Д.і. в учбовому процесі. З 80-х рр. широке поширення отримала ділова гра. Специфічною ознакою Д.і. є. НИКИФОРОВ Олександр Ісаакович - [9(21) 6 1893, З -Петербург, - 21 4 1942, Ленінград], філолог і етнограф Закінчив Петрогр ун-т (1917) З 1919 вів практич.занятия по літературознавству в Казанськом висш. пед.ин-ті В 1922 - 30 вів науч. роботу в Ленінграде, співробітничав в НДІ порівняє вивчення літр і мов Заходу і Сходу при Ленінгр ун-ті, Толстовськом музеї, Ін-ті історії позов-в, Ін-ті мовної культури В 1930- 36 викладав в Ленінгр пром академії З 1936 проф. Ленингр пед.ин-та (вів курси фольклору і інш. -русявий. літри, палеографії) У кн "Етнографія в школі" (1926), а також в отд. статтях в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика плати оцифровки відеозображення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕКУЧЕВ Олексій Васильович (1903-1987) - - мовознавець, методист, дійсний член АПН РРФСР (1959), дійсний член АПН СРСР (1968), д-р педагогічних наук (1952), професор (1953). З 1919 на викладацькій роботі в школі, робітфаках; пізніше - у вузах Ростова, Нахічевані, Ставрополя. З 1932 у вузах Москви: у Міському педагогічному інституті ім. В.П. Потемкина (1933-41), МГПІ (1939-65; професор, зав. кафедрою російської мови). У 1965-69 зав. сектором методики навчання російській мові в НДІ ОП АПН РРФСР; у 1970-80 зав. кафедрою в МГПІ (з 1980 професор). Автор робіт по проблемах викладання російської мови в школі, в т.ч. фундаментальної. Чикольов Вдадімір Миколайович - Чикольов (Вдадимир Миколайович, 1845 - 1898) - російський електротехнік. Закінчивши курс в Александровськом сиротському військовому училищі в Москві, Чикольов поступив вільним слухачем в Московський університет. Невдовзі був запрошений асистентом в фізичний кабінет професора Цветкова. Потім займався в лабораторії московського технічного суспільства, переважно по електротехнікі і електриці. У 1869 р. працював над застосуванням диференціального принципу до електричних дугових ламп, в 1874 р. влаштував першу диференціальну лампу. У 1880-х роках Чикольов брав діяльну участь в трудах. Гелланик - Hellanikos, з Мітілени на Лесбосе, ок. 485-ок. 400 рр. до н. е., грецький історик. Перший грецький автор, що писав численні твори на різні теми, ймовірно, перший письменник, який працював з джерелами в бібліотеці, а не писав про те, що сам бачив і чув. Г. вважається останнім ионийским логографом, спираючись на генеалогічні системи попередників, він намагався створити універсальну схему, в якій знайшли б відображення міфи усього грецького світу, вибудовані в єдиній хронографии, що виключає всі колишні хронологічні неточності. Писав на ионийском діалекті. Серед творів Г. ми розрізнюємо:.
У вступі курсової "Діагностика плати оцифровки відеозображення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Рейхстаг - Рейхстаг (Reichstag) (німий. - імперський парламент), законодат. орган Німецької імперії і Веймарської республіки. Центр, орган влади, що існував в Середні віки в "Священній Римській імперії", відроджений Бісмарком (1867) в кач-ве представницької асамблеї гос-в, вхідних в Північно-Німецький союз, ас 1871 р. - в Німецьку імперію. Деятельность Р. була обмежена: йому заборонялося втручатися в справи федер. пр-ва, його контроль над гос. витратами зводився до мінімуму. При Веймарської республіці користувався більш широкими правами, пр-у було йому підзвітно. У ніч на 27 фев. 1933 р. в приміщенні.

Олександр II (1818-1881) - російський імператор, що офіційно іменувався "визволителем". Його вихованням керували реакційні капітан гвардії Мердер і поет В. А. Жуковський. Вступив на престол 19 лютого 1855 р. Під впливом поразки Росії в Кримській війні, був вимушений в 1861 р. піти на відміну кріпосного має рацію. Не дивлячись на спроби зберегти економічну залежність селян, відміна кріпосного права похитнула всю будівлю крепостнічеського держави і примусила Олександра піти далі по шляху наближення Росії до капіталістичних держав Західної Європи. За селянською реформою послідували судова, земська, військова. Проте, зрозуміло. ІНВЕСТИЦІЇ - (від лати. investio - одягаю) - вкладення капіталу з метою отримання доходу. Об'єкти інвестицій діляться на матеріальні (частіше за все земля і нерухомість), нематеріальні (ліцензії, патенти, знання), фінансові (частіше за все акції і облігації). Інвестиції - одні з основних передумов економічного зростання. Об'єм інвестицій в економіку тієї або інакшої країни залежить від існуючого в ній інвестиційного клімату. По об'єму прямих іноземних інвестицій (ПИИ) Росія в 2007 р. (49 млрд доларів ) випереджала Японію, Індію і багато які інші країни, але значно поступалася Китаю (82,7 млрд доларів). По.
Список літератури курсової "Діагностика плати оцифровки відеозображення" - більше 20 джерел. РОТЕНБЕРГ Борис Романович - (р. 1957) Познайомився з В. В. Путіним в 1960е рр. Відтоді підтримує з ним дружні відносини. 29.11.2003 м. знаходився разом з В. В. Путіним під час турніру на Кубок Президента РФ по дзюдо. Народився в м. Ленінграде. Батько провів в місті всю блокаду, з першого до останнього дня. Голодував, як все ленинградци, ночами зі своїми однолітками гасив "запальнички" на дахах будинків. Був відправлений в евакуацію, втік з поїзда, повернувся в Ленінград. Поїзд, з якого він втік, був розбомблений німцями, майже всі діти загинули. Зі слів Б. Р. Ротенберга, коли він слухав розповіді. ЦІННОСТІ В ПОЛІТИЦІ - норми, актуальні стереотипи політичної свідомості, які дозволяють оцінювати політичну ситуацію і орієнтуватися в ній. Політичні цінності входять як складова частина в набір соціальних цінностей (аксиология), виражають як їх, так і осмислення політичного досвіду. Цінності входять також в структуру ідеології і ментальності, або суспільної психології. Одні і ті ж політичні явища в залежності від ідеології і системи цінностей будуть розумітися, інтерпретуватися різним образом. Можна констатувати, що в західній політичній культурі і практиці склався ряд парадигмальних наборів цінностей. До них можна.

ПАВЕЛИЧ - Анте (14.7.1889, Брадіна, Боснія - 28.12.1959, Мадрид). Син залізничного чиновника. Вчився в Загребськом університеті на юридичному факультеті. Прилучився до націоналістів в студентські роки, член Хорватської партії права. Уперше арештований за націоналістичну пропаганду в 1912. У роки війни - офіцер австрійської армії. Виступав в 1918 проти створення Югославії. У 1927 Павеліч обирався депутатом скупщини від Хорватської партії державного права. Після парламентської кризи 1928 Павеліч створив озброєну організацію "Хорватський домобран". Її членами був убитий редактор проправительственной газети.
Посилання в тексті роботи "Діагностика плати оцифровки відеозображення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДИСЦИПЛІНАРНА МАТРИЦЯ - поняття, введене Т. Куном йдучи уточнення значення терміну "парадигма". Необхідність вказаної експликации була викликана тим, що в книзі Куна "Структура наукових революцій" (1962) поняття парадигми і наукового співтовариства визначаються один через одну. Щоб уникнути логічного кола, Кун визнав доцільним відділити поняття парадигми від поняття наукового співтовариства. Аналіз парадигми повинен починатися з визначення групи вчених, пов'язаних з проведенням наукового дослідження. Наукове співтовариство складається з фахівців, пов'язаних загальними традиціями освіти і працюючих в певній. ОБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ - (від лати. предмет) - 1) в широкому значенні слова - це фрагмент  реальності  (матеріальної  або  ідеальної),  на  яку  направлена активність суб'єкта, тобто все те, на що направлений пізнавальний процес дослідника, як які виступають ідеалізовані об'єкти,  своєрідні аналоги предметів і явищ реального світу; 2) у вузькому значенні слова - це те, що вивчає дана наука  або наукова дисципліна. Розрізнюють різні типи наукових об'єктів: почуттєві об'єкти, емпіричні  об'єкти, теоретическиеобьекти. Поняття "об'єкт пізнання" відрізняється від поняття "об'єктивна реальність". Якщо. АФАНИЗИС - невротична тривога, пов'язана з можливістю втрати статевого потяга.    Термін "афанизис" (afanisis) був введений англійським психоаналітик Е. Джонсом (1879-1958) в роботі "Ранній розвиток жіночої сексуальності" (1927). Згідно з його уявленнями, у жінок афанизис зумовлений страхом втрати любимого об'єкта, а у чоловіків - таким внутрішнім страхом, який виходить за рамки страху кастрації. Е. Джонс висловив припущення, відповідно до якого внаслідок ряду обставин у деяких чоловіків спостерігається бажання кастрації, зв'язане з прагненням до більш сильних сексуальних.

Гипнопедія - [греч. hypnos- сон paideia - навчання, виховання] - метод навчання, заснований на сприйнятті і запам'ятовуванні людиною звучної мови в стані природного сну. При збереженні в мозку деякого "сторожового пункту" в цьому стані включаються процеси вищої нервової діяльності людини, що неусвідомлюються, що полегшують і прискорюючі процеси запам'ятовування інформації, що збільшують "поглинювальну здатність пам'яті" (A.M. Свядощ). Метод Г. намагалися використати в навчанні іноземним мовам, однак він не отримав розвитку через неясність психофізіологічної природи вселяючого. Спілкування в екстремальних ситуаціях - динамічний, з підвищеним характером взаємного впливу процес, що об'єктивно вимагає постійного звернення до психології окремих індивідів і групи загалом (особливо до її норм і санкцій), уміння передбачувати стратегії поведінки групи і індивідів. Це породжує дуже важливу в психол. відношенні систему альтернатив при визначенні оптимального варіанту для групи прийняття ("удару") стрессора: на всю групу або на найбільш сильного, досвідченого керівника, або на "новеньких", слабих, психологічно незахищених і т. д., щоб за їх рахунок вийти з стрессогенной ситуації. Фази розвитку взаємовідносин в психотерапевтичній групі - Фази розвитку відносин (Ф. р. про.) послідовні зміни відносин між членами психотерапевтичної групи (, що приводять до зближення цілей діяльності психотерапевта і індивідуальних цілей його клієнтів. Підхід запропонований і експериментально підтверджений в 1970-х рр. А. В. Петровським, крим було виділено 4 Ф. р. в. в 1) спочатку кожний член психотерапевтичної групи розглядає всіх інш. учасників в кач. конкурентів, перешкоджаючих максимальному зосередженню уваги психотерапевта особисто на ньому; 2) внаслідок організації психотерапевтом ефективного О. для кожного його члена інш. учасники. Залежність від психотерапевта - особливість клієнта, що виявляється в процесі психотерапії: психотерапевт починає сприйматися їм як головне джерело сили, здоров'я. Більшість клієнтів на початку лікування, з одн. стор., прагне до незалежності, протидіє контролю і тиску, з інш. стор. - шукає опору і допомогу. Потреба в залежності може періодично зростати, (напр., під час загострення хвороби, психол. кризи). У разі вияву у клієнта залежності від психотерапевта терапевтичний процес утрудняється, клієнт не міняє свою життєву ситуацію, противоборствуя тим самим закінченню лікування і припиненню взаємовідносин з психотерапевтом.