Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці

(курсова робота з психології)

Вступ.....3
Розділ 1. Міжособистісні стосунки у підлітковому віці як психологічна проблема.....5
1.1. Поняття міжособистісних стосунків. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках.....5
1.2. Особливості стосунків з однолітками та дорослими у підлітковому віці та особливості психодіагностики цих стосунків.....11
1.2.1. Особливості стосунків з однолітками та дорослими у підлітковому віці.....11
1.2.2. Принципи та методи діагностики міжособистісних відносин.....16
Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці.....21
2.1. Опис методики дослідження.....21
2.2. Аналіз результатів дослідження.....27
Висновки.....31
Література.....33
Додатки.....36

Для придбання курсової роботи "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці"

Курсова робота "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ - (від лати. socialis - суспільний), розвиток і самореалізація людини протягом всього життя в процесі засвоєння і воспроиз-ва культури суспільства. Термін "З." запозичений з політекономії, де він означав усупільнення землі, коштів произ-ва і т. д., застосовно до розвитку людини став використовуватися в поїв, третини 19 в., коли амер. соціолог Ф. Г. Гид-дінгс (F. G. Giddings, 1885 - 1931). в кн. "Теорія социализации" (1887). вжив його в значенні, близькому до сучасного - "розвиток соціальної природи" або характеру індивіда, "підготовка людського. ЛОСЕВ. Олексій Федорович - [10(22). е! 1893, Новочеркасськ, - 24.5.1988, Москва], філософ і філолог-класик, дер филол. наук (1943), проф. (1923). Закінчив Моськ. ун-т (1915), вів науч. роботу там же. Брав участь в діяльності филос. про - в 10-х-нач. 20-х рр.: Релігиозно-філос. об-ва пам'яті В. С. Соловьева, Психол. об-ва при Моськ. ун-ті, Філос. кухоль ім. Л. М. Лопатіна, Вільної академії духовної культури. Викладав в Ніжегородськом ун-ті (1919 - 21), Моськ. консерваторії (1922 - 30). Д. ч. Гос. академії худож. наук (1923 - 30), Гос. ин-та муз. науки (1921 - 31). У 1930 був арештований, від'їжджав висновок в. БУДДИСТСКИЕ ШКОЛИ - інститут духовної освіти в буддизмі. Виникли з поширенням буддизму як религ. вчення (6 в. до н. е., Індія), преим. при монастирях. У різні періоди були численні в регіонах Південної і Південно-Вост. Азії, Д. Востока (Індія, Китай, Корея, Японія і інш.), у мн. країнах виявилися першими образоват. установами. Б. ш. грали важливу роль в древніх і середньовічних азіатських суспільствах, т. до. вважалося, що справжнє пізнання і залучення до вчення Будда можливе саме через прочитання ряду канонічних книг. Навчання в Б. ш. було иерархизировано і диференційовано за змістом. Нарівні із загальним мінімумом. ВУДВОРД Калвін Мілтон - (25.8.1837, Фітчберг, шт. Массачусетс, - 12.1.1914, Сент-Луис), амер. педагог, фахівець. в області трудового навчання і техн. освіти. Закінчив Гарвардський коледж (1860). У 1870 - 1910 декан политехн. ф-та ун-та Вашингтона в м. Сент-Луис (шт. Міссурі), проф. математики і прикладної механіки. У 1876 на Філадельфійської виставці познайомився з русявий. системою виробництв. навчання, к-рую представляв В. К. Делла-Вос. Впровадив цю систему на ф-ті і в організованій з його ініціативи в 1890 Вищій школі ручного труда в Сент-Луисе. Популярізация В. і нек-рими інш. амер. педагогами русявий. системи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТОЛСТОЙ Дмитро Андрійович, граф (1823-1889) - - державний діяч, історик. У 1865-80 обер-прокурор Святійшого Синоду, одночасно в 1866- 1880 міністр народної освіти. Захоплюючись в молодості ліберальними ідеями, мабуть, вже в кінці 1850-х рр. перейшов на консервативні позиції: виступав послідовним захисником дворянських інтересів, вважаючи, що благородний стан повинен зберегти в суспільстві свої політичні позиції і культурно-етичний вплив. За участю Т. проведена реформа православних учбових закладів, були оновлені учбові програми. При Святійшому Синоді установлений комітет Училища. У роки міністерства Т. проведені освітні реформи, що. Солов'їв Сергій Васильович - Солов'їв (Сергій Васильович, помер в 1875 р.) - професор російської мови і літератури в Гельсингфорськом університеті (1830 - 1843); відомий археографическими розисканиями, виробленими в архівах Швеції і Данії. С. здійснив ряд поїздок в Швецію в 1837 - 40 рр. і відкрив безліч документів, що відносяться до російської історії, переважне XVII віку; перелік їх див. в "Протоколах археографической комісії" (вип. 1, Санкт-Петербург, 1885, стор. 169 - 180, 367 - 385 і інш.; вип. II, 1886, стор. 4 - 11, 419 - 421) і інші. Між іншим, С. відкрив славнозвісні записки дяка Котошихина (в. Марокко - Марокко (Morocco), гос-у в Сівбу. Африці. У 17- 18 вв. - незалежний султанат, в 19 в. із-за внутр.беспорядков і палацових переворотів стало об'єктом імперських амбіцій Франції і Іспанії. У нач. 20 в. протидія Німеччини франц. експансионизму породило серйозні междунар. кризи 1905 і 1911 рр., ледве що не привели до війни. У 1912 р. М. розділили на франц. і исп. протекторати і междунар. зону Танжер. У 20-х рр. вооруж. повстанці на чолі з Абд аль-Керимом вели боротьбу проти исп. і франц. окупаційної влади. У 1956 р. М. стало незалежною монархією на чолі з королем Мухаммедом V, тоді ж був.
У вступі курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864 - м., "Положення про губернські і уїздні земські установи" поклало початок земству. Проект реформи був затверджений законом від 1 січня 1864 м., в Росії уперше вводилися земські і міські органи всесословного самоврядування. Члени думських зборів (голосні) вибиралися на основі майнового цензу трьома розрядами виборців: землевласниками, городянами і представниками неподатного стану. Виборні голосні складали земські збори (розпорядливий орган) і формували з своєї середи управу, що постійно діяла (виконавчий орган) (див. Земська управа). Введення в дію "Положення про земські.

Лісовський Микола Михайлович - Лісовський, Микола Михайлович - відомий бібліограф. Народився в 1854 р.; вчився в лісовому інституті. Складається членом від військового міністерства в московській військово-окружном раді. У 1881 - 1882 роках редагував журнал "Російська Бібліографія"; в 1884 - 1894 роках був видавцем і редактором журналу "Бібліографія". Брав участь в "Комісії з поліпшення побуту робітників військового відомства"; в зв'язку з цим ним складені: "Звіт про поїздку влітку 1903 р. на заводи", "Матеріали для покажчика літератури з робочого питання" (СПб., 1905) і книга "Робітники у військовому відомстві" (СПб.. КОНСЕРВАТИЗМ - (від лати. conservare - зберігати) - ідеологічний феномен, нарівні з лібералізмом і соціалізмом являє собою одну з ідеологій епохи Освіти і буржуазних революцій. У XVII-XVIII вв. ідейна боротьба розверталася між тими, хто відстоював феодальні порядки - церква, держава, сільське просте життя, сім'ю і проч. (консерватори), і тими, хто виступав за науку і техніку, промисловість, місто, свободу слова, інститути цивільного суспільства, рівні виборчі права всім видам меншин, підприємництво без меж (ліберали). Саме в XVIII в. складається нова концепція історії як звільнення людини. Лібералізм, що.
Список літератури курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" - більше 20 джерел. Вільна економічна зона - територія з преференційним (пільговим) митним, торговим або виробничим режимом. У сучасному світі поняття "вільна економічна зона" відображає різні форми лібералізації економіки, пріоритетні напрями якої історично змінювалися. Коли основою міжнародних економічних відносин була торгівля, це сприяло розвитку зон безмитної торгівлі (порто-франко), вільних міст і торгових союзів (Ганза), де створювалися умови для високої оборотності капіталу. Наприклад, зона порто-франко Трієст (Італія) - долгожительница в Європі, що нараховує понад 270 років. У цей час найбільший в світі вільний порт знаходиться в. НОСИРЕВ Даніїл Павлович - (1915-1992) Начальник Управління КДБ СРСР по Ленінграду і Ленінградської області в 1969-1987 рр., коли там в 1975-1985 рр. служив В. В. Путін. Народився в з. Тюковка (не Борісоглебського району Воронежської області). Освіту отримав в Борісоглебськом автодорожний технікумі (1936) і в міжкрайовій школі НКВД в Ташкенті (1943). Після закінчення технікума отримав розподіл на роботу виконробом стройучастка Уссурійської залізниці. У 1938 р. покликаний в Червону армію, проходив термінову службу в системі ВНУС Забайкальського військового округу. У 1940-1941 рр. інженер "Дорстроя".

СТИЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА - (реч. stylos - паличка з гострим кінцем для писання, англ. leader - ведучий, керівник) - сукупність прийомів і методів діяльності політичного лідера, а також характер його взаємодії з конституентами (послідовниками). Традиційно виділяються два основних стилі лідерства: авторитарний (з чітким розподілом ролей, використанням примушення, санкцій як заходи впливу на підлеглих) і демократичний (лідер як координатор загальних дій, основні заходи впливу - заохочення і винагороди). М. Херманн поділяє політичних лідерів згідно з іміджем на "лідерів-прапороносців" (прагнучих до радикальних.
Посилання в тексті роботи "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦАР СВІТУ - таємниця таємниць: цар світу - керівник царством Агарти, Шамбалой, центром світу, помешканням безсмертних. Столицю Агарти оточують поселення вчених, над якими піднісся трон царя світу. Його палац знаходиться в центрі жител повелителів природних і людських сил на землі, на небі і в пеклу: життя кожної людини повністю в їх владі. Повелителям все підвладне: народження, смерть, хвороби, природні катастрофи і техногенний катаклізм, рух вод і вітрів, зміна клімату і зникнення цілих материків. Царя світу часто ще називають Брахитмой, його двох найближчих помічників - Махитмой (відповідає за майбутнє) і. ДОКАЗ - в самому загальному значенні прийом, до якого вдаються з тією метою, щоб переконати в правильності тези, достовірності пізнання або - в тому випадку, якщо дане положення оспорюється, - ще раз його доповнити і підтвердити. Суворий, або дедуктивне е, доказ (демонстрація) має місце в тому випадку, якщо дане висловлювання підтверджується положеннями (основи доказу, аргументи), які признаються істинними, так що те, що затверджується виходить з них як висновок з логічного умовиводу. Якщо такий доказ виявляється неможливим, то потрібно зробити зворотне, тобто привести як основи доказу факти. ШУМ - безладні неперіодичні звукові коливання. У залежності від положення максимальних складових розрізнюють Ш. особливо низькочастотний, среднечастотнии і високочастотний. Нізкочастотние Ш. надають значний маскуючий ефект, заглушаючи більш високі звукові сигнали. Високочастотні Ш., особливо маю: щие нестаціонарний характер (завивання, дренькіт), викликають неприємні суб'єктивні відчуття. Ш. впливає несприятливий чином на стан людини, спричиняє не тільки стомлення слуху, але і ряд розладів вегетативних і психічних функцій (порушуються швидкість сенсомоторних процесів, точність і координированность.

МЕСМЕР - (Mesmer) Франц Антон (1734-1815) - австрійський лікар, творець вчення про тваринний магнетизм (месмеризм ). Вивчав теологію і медицину в Венськом ун-ті. У 1766 р. отримав міру д-ра медицини, захистивши дис. Про вплив зірок і планет як лікувальних сил. Надалі займався питаннями практичного застосування магнетизму. У 1776 р. прийшов до висновку, чтомагни-тотерапия сприятливо діє на пацієнта, але не завдяки самому магніту, а внаслідок дії таємничої сили - флюїда, вихідної від магнетизера. Ця сила, названа ним тваринним магнетизмом, може нагромаджуватися і передаватися іншим з метою. Гештальт-тест Бендер - (Bender gestalt) У 1938 р. Лауретта Бендер опублікувала монографію під назвою "Візуально-моторний гештальт-тест і його клінічне використання" (А visual motor Gestalt test and its clinical use). Цей простий тест складається з 9 геометричних фігур, освічених точками, лініями, кутами і кривими. Ці фігури пред'являються випробуваному в певній послідовності і змальовуються ім. Самі фігури були запозичені з класичної роботи Макса Вертгеймера по теорії гештальт-психології. Фігури розроблялися з метою мул. гештальт-принципів нормальної перцептивной організації (напр., близькості, безперервності. НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК - спільна учбова діяльність педагога і учнів, направлена на засвоєння учнями знань, на активізацію учбово-пізнавальної діяльності учнів, оволодіння ними способами і прийомами добування знань. Психичеськоє Р. включає безповоротні, закономірні, направлені, якісні (прогресивні і регресивні) зміни психологічних функцій і систем. У психології існує декілька підходів до співвідношення О. і Р.: - О. пасивно слідує за Р. і пристосовується до його рівнів; Р. визначається стадіями біологічного дозрівання; відрив Р. від Про.; - О. отождествляетсяс Р., коли заперечується якісна своєрідність вікових періодів і різна. Неврінома VIII нерва - Неврінома (див.) становить 8-10% випадків внутрішньочерепних новоутворень. Зростає повільно, частіше у жінок у віці 30-50 років, з кліток шванновской оболонки слухового нерва, звичайно з його дільниці, що знаходиться у внутрішньому слуховому проході, який при цьому розширяється. Пухлина, що Збільшується проникає в бічну цистерну моста або мосто-мозжечковий кут. Перша стадія пухлини може бути названа нейроотиатрической, так як клінічно виявляється лише зниженням слуху по звуковоспринимающему типу і монотонним шумом у вусі, рідше - вестибулярний розладами. У другій стадії.