Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Міжособистісні стосунки у підлітковому віці як психологічна проблема ... 5
1.1. Поняття міжособистісних стосунків. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках ... 5
1.2. Особливості стосунків з однолітками та дорослими у підлітковому віці та особливості психодіагностики цих стосунків ... 11
1.2.1. Особливості стосунків з однолітками та дорослими у підлітковому віці ... 11
1.2.2. Принципи та методи діагностики міжособистісних відносин ... 16
Розділ 2. Експериментальне вивчення особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці ... 21
2.1. Опис методики дослідження ... 21
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 27
Висновки ... 31
Література ... 33
Додатки ... 36

Для придбання курсової роботи "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці"

Курсова робота "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ - (від лати. socialis - суспільний), розвиток і самореалізація людини протягом всього життя в процесі засвоєння і воспроиз-ва культури суспільства. Термін "З." запозичений з політекономії, де він означав усупільнення землі, коштів произ-ва і т. д., застосовно до розвитку людини став використовуватися в поїв, третини 19 в., коли амер. соціолог Ф. Г. Гид-дінгс (F. G. Giddings, 1885 - 1931). в кн. "Теорія социализации" (1887). вжив його в значенні, близькому до сучасного - "розвиток соціальної природи" або характеру індивіда, "підготовка людського. ЛОСЕВ. Олексій Федорович - [10(22). е! 1893, Новочеркасськ, - 24.5.1988, Москва], філософ і філолог-класик, дер филол. наук (1943), проф. (1923). Закінчив Моськ. ун-т (1915), вів науч. роботу там же. Брав участь в діяльності филос. про - в 10-х-нач. 20-х рр.: Релігиозно-філос. об-ва пам'яті В. С. Соловьева, Психол. об-ва при Моськ. ун-ті, Філос. кухоль ім. Л. М. Лопатіна, Вільної академії духовної культури. Викладав в Ніжегородськом ун-ті (1919 - 21), Моськ. консерваторії (1922 - 30). Д. ч. Гос. академії худож. наук (1923 - 30), Гос. ин-та муз. науки (1921 - 31). У 1930 був арештований, від'їжджав висновок в. БУДДИСТСКИЕ ШКОЛИ - інститут духовної освіти в буддизмі. Виникли з поширенням буддизму як религ. вчення (6 в. до н. е., Індія), преим. при монастирях. У різні періоди були численні в регіонах Південної і Південно-Вост. Азії, Д. Востока (Індія, Китай, Корея, Японія і інш.), у мн. країнах виявилися першими образоват. установами. Б. ш. грали важливу роль в древніх і середньовічних азіатських суспільствах, т. до. вважалося, що справжнє пізнання і залучення до вчення Будда можливе саме через прочитання ряду канонічних книг. Навчання в Б. ш. було иерархизировано і диференційовано за змістом. Нарівні із загальним мінімумом. ВУДВОРД Калвін Мілтон - (25.8.1837, Фітчберг, шт. Массачусетс, - 12.1.1914, Сент-Луис), амер. педагог, фахівець. в області трудового навчання і техн. освіти. Закінчив Гарвардський коледж (1860). У 1870 - 1910 декан политехн. ф-та ун-та Вашингтона в м. Сент-Луис (шт. Міссурі), проф. математики і прикладної механіки. У 1876 на Філадельфійської виставці познайомився з русявий. системою виробництв. навчання, к-рую представляв В. К. Делла-Вос. Впровадив цю систему на ф-ті і в організованій з його ініціативи в 1890 Вищій школі ручного труда в Сент-Луисе. Популярізация В. і нек-рими інш. амер. педагогами русявий. системи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТОЛСТОЙ Дмитро Андрійович, граф (1823-1889) - - державний діяч, історик. У 1865-80 обер-прокурор Святійшого Синоду, одночасно в 1866- 1880 міністр народної освіти. Захоплюючись в молодості ліберальними ідеями, мабуть, вже в кінці 1850-х рр. перейшов на консервативні позиції: виступав послідовним захисником дворянських інтересів, вважаючи, що благородний стан повинен зберегти в суспільстві свої політичні позиції і культурно-етичний вплив. За участю Т. проведена реформа православних учбових закладів, були оновлені учбові програми. При Святійшому Синоді установлений комітет Училища. У роки міністерства Т. проведені освітні реформи, що. Солов'їв Сергій Васильович - Солов'їв (Сергій Васильович, помер в 1875 р.) - професор російської мови і літератури в Гельсингфорськом університеті (1830 - 1843); відомий археографическими розисканиями, виробленими в архівах Швеції і Данії. С. здійснив ряд поїздок в Швецію в 1837 - 40 рр. і відкрив безліч документів, що відносяться до російської історії, переважне XVII віку; перелік їх див. в "Протоколах археографической комісії" (вип. 1, Санкт-Петербург, 1885, стор. 169 - 180, 367 - 385 і інш.; вип. II, 1886, стор. 4 - 11, 419 - 421) і інші. Між іншим, С. відкрив славнозвісні записки дяка Котошихина (в. Марокко - Марокко (Morocco), гос-у в Сівбу. Африці. У 17- 18 вв. - незалежний султанат, в 19 в. із-за внутр.беспорядков і палацових переворотів стало об'єктом імперських амбіцій Франції і Іспанії. У нач. 20 в. протидія Німеччини франц. експансионизму породило серйозні междунар. кризи 1905 і 1911 рр., ледве що не привели до війни. У 1912 р. М. розділили на франц. і исп. протекторати і междунар. зону Танжер. У 20-х рр. вооруж. повстанці на чолі з Абд аль-Керимом вели боротьбу проти исп. і франц. окупаційної влади. У 1956 р. М. стало незалежною монархією на чолі з королем Мухаммедом V, тоді ж був.
У вступі курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864 - м., "Положення про губернські і уїздні земські установи" поклало початок земству. Проект реформи був затверджений законом від 1 січня 1864 м., в Росії уперше вводилися земські і міські органи всесословного самоврядування. Члени думських зборів (голосні) вибиралися на основі майнового цензу трьома розрядами виборців: землевласниками, городянами і представниками неподатного стану. Виборні голосні складали земські збори (розпорядливий орган) і формували з своєї середи управу, що постійно діяла (виконавчий орган) (див. Земська управа). Введення в дію "Положення про земські.

Лісовський Микола Михайлович - Лісовський, Микола Михайлович - відомий бібліограф. Народився в 1854 р.; вчився в лісовому інституті. Складається членом від військового міністерства в московській військово-окружном раді. У 1881 - 1882 роках редагував журнал "Російська Бібліографія"; в 1884 - 1894 роках був видавцем і редактором журналу "Бібліографія". Брав участь в "Комісії з поліпшення побуту робітників військового відомства"; в зв'язку з цим ним складені: "Звіт про поїздку влітку 1903 р. на заводи", "Матеріали для покажчика літератури з робочого питання" (СПб., 1905) і книга "Робітники у військовому відомстві" (СПб.. КОНСЕРВАТИЗМ - (від лати. conservare - зберігати) - ідеологічний феномен, нарівні з лібералізмом і соціалізмом являє собою одну з ідеологій епохи Освіти і буржуазних революцій. У XVII-XVIII вв. ідейна боротьба розверталася між тими, хто відстоював феодальні порядки - церква, держава, сільське просте життя, сім'ю і проч. (консерватори), і тими, хто виступав за науку і техніку, промисловість, місто, свободу слова, інститути цивільного суспільства, рівні виборчі права всім видам меншин, підприємництво без меж (ліберали). Саме в XVIII в. складається нова концепція історії як звільнення людини. Лібералізм, що.
Список літератури курсової "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" - більше 20 джерел. Вільна економічна зона - територія з преференційним (пільговим) митним, торговим або виробничим режимом. У сучасному світі поняття "вільна економічна зона" відображає різні форми лібералізації економіки, пріоритетні напрями якої історично змінювалися. Коли основою міжнародних економічних відносин була торгівля, це сприяло розвитку зон безмитної торгівлі (порто-франко), вільних міст і торгових союзів (Ганза), де створювалися умови для високої оборотності капіталу. Наприклад, зона порто-франко Трієст (Італія) - долгожительница в Європі, що нараховує понад 270 років. У цей час найбільший в світі вільний порт знаходиться в. НОСИРЕВ Даніїл Павлович - (1915-1992) Начальник Управління КДБ СРСР по Ленінграду і Ленінградської області в 1969-1987 рр., коли там в 1975-1985 рр. служив В. В. Путін. Народився в з. Тюковка (не Борісоглебського району Воронежської області). Освіту отримав в Борісоглебськом автодорожний технікумі (1936) і в міжкрайовій школі НКВД в Ташкенті (1943). Після закінчення технікума отримав розподіл на роботу виконробом стройучастка Уссурійської залізниці. У 1938 р. покликаний в Червону армію, проходив термінову службу в системі ВНУС Забайкальського військового округу. У 1940-1941 рр. інженер "Дорстроя".

СТИЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА - (реч. stylos - паличка з гострим кінцем для писання, англ. leader - ведучий, керівник) - сукупність прийомів і методів діяльності політичного лідера, а також характер його взаємодії з конституентами (послідовниками). Традиційно виділяються два основних стилі лідерства: авторитарний (з чітким розподілом ролей, використанням примушення, санкцій як заходи впливу на підлеглих) і демократичний (лідер як координатор загальних дій, основні заходи впливу - заохочення і винагороди). М. Херманн поділяє політичних лідерів згідно з іміджем на "лідерів-прапороносців" (прагнучих до радикальних.
Посилання в тексті роботи "Діагностика міжособистісних стосунків у підлітковому віці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦАР СВІТУ - таємниця таємниць: цар світу - керівник царством Агарти, Шамбалой, центром світу, помешканням безсмертних. Столицю Агарти оточують поселення вчених, над якими піднісся трон царя світу. Його палац знаходиться в центрі жител повелителів природних і людських сил на землі, на небі і в пеклу: життя кожної людини повністю в їх владі. Повелителям все підвладне: народження, смерть, хвороби, природні катастрофи і техногенний катаклізм, рух вод і вітрів, зміна клімату і зникнення цілих материків. Царя світу часто ще називають Брахитмой, його двох найближчих помічників - Махитмой (відповідає за майбутнє) і. ДОКАЗ - в самому загальному значенні прийом, до якого вдаються з тією метою, щоб переконати в правильності тези, достовірності пізнання або - в тому випадку, якщо дане положення оспорюється, - ще раз його доповнити і підтвердити. Суворий, або дедуктивне е, доказ (демонстрація) має місце в тому випадку, якщо дане висловлювання підтверджується положеннями (основи доказу, аргументи), які признаються істинними, так що те, що затверджується виходить з них як висновок з логічного умовиводу. Якщо такий доказ виявляється неможливим, то потрібно зробити зворотне, тобто привести як основи доказу факти. ШУМ - безладні неперіодичні звукові коливання. У залежності від положення максимальних складових розрізнюють Ш. особливо низькочастотний, среднечастотнии і високочастотний. Нізкочастотние Ш. надають значний маскуючий ефект, заглушаючи більш високі звукові сигнали. Високочастотні Ш., особливо маю: щие нестаціонарний характер (завивання, дренькіт), викликають неприємні суб'єктивні відчуття. Ш. впливає несприятливий чином на стан людини, спричиняє не тільки стомлення слуху, але і ряд розладів вегетативних і психічних функцій (порушуються швидкість сенсомоторних процесів, точність і координированность.

МЕСМЕР - (Mesmer) Франц Антон (1734-1815) - австрійський лікар, творець вчення про тваринний магнетизм (месмеризм ). Вивчав теологію і медицину в Венськом ун-ті. У 1766 р. отримав міру д-ра медицини, захистивши дис. Про вплив зірок і планет як лікувальних сил. Надалі займався питаннями практичного застосування магнетизму. У 1776 р. прийшов до висновку, чтомагни-тотерапия сприятливо діє на пацієнта, але не завдяки самому магніту, а внаслідок дії таємничої сили - флюїда, вихідної від магнетизера. Ця сила, названа ним тваринним магнетизмом, може нагромаджуватися і передаватися іншим з метою. Гештальт-тест Бендер - (Bender gestalt) У 1938 р. Лауретта Бендер опублікувала монографію під назвою "Візуально-моторний гештальт-тест і його клінічне використання" (А visual motor Gestalt test and its clinical use). Цей простий тест складається з 9 геометричних фігур, освічених точками, лініями, кутами і кривими. Ці фігури пред'являються випробуваному в певній послідовності і змальовуються ім. Самі фігури були запозичені з класичної роботи Макса Вертгеймера по теорії гештальт-психології. Фігури розроблялися з метою мул. гештальт-принципів нормальної перцептивной організації (напр., близькості, безперервності. НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК - спільна учбова діяльність педагога і учнів, направлена на засвоєння учнями знань, на активізацію учбово-пізнавальної діяльності учнів, оволодіння ними способами і прийомами добування знань. Психичеськоє Р. включає безповоротні, закономірні, направлені, якісні (прогресивні і регресивні) зміни психологічних функцій і систем. У психології існує декілька підходів до співвідношення О. і Р.: - О. пасивно слідує за Р. і пристосовується до його рівнів; Р. визначається стадіями біологічного дозрівання; відрив Р. від Про.; - О. отождествляетсяс Р., коли заперечується якісна своєрідність вікових періодів і різна. Неврінома VIII нерва - Неврінома (див.) становить 8-10% випадків внутрішньочерепних новоутворень. Зростає повільно, частіше у жінок у віці 30-50 років, з кліток шванновской оболонки слухового нерва, звичайно з його дільниці, що знаходиться у внутрішньому слуховому проході, який при цьому розширяється. Пухлина, що Збільшується проникає в бічну цистерну моста або мосто-мозжечковий кут. Перша стадія пухлини може бути названа нейроотиатрической, так як клінічно виявляється лише зниженням слуху по звуковоспринимающему типу і монотонним шумом у вусі, рідше - вестибулярний розладами. У другій стадії.