На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДУХОВНЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність духовності як галузі дослідження психології та соціальної педагогіки ... 5
1.1. Визначення поняття "особистість". Співвідношення понять "людина", "індивід", "індивідуальність" з поняттям "особистість" ... 5
1.2. Поняття свідомості особистості ... 7
1.3. Душа людини як основа її духовного формування ... 10
Розділ 2. Основні прояви духовності в житті людини ... 19
2.1. Творчість як прояв духовності особистості ... 19
2.2. Любов як прояв духовності ... 21
2.3. Віра в Бога як прояв духовності ... 24
Розділ 3. Духовні переживання особистості як соціально-педагогічна проблема ... 29
3.1. Криза світогляду ... 29
3.2. Кохання як джерело духовних переживань ... 34
3.2.1. Кохання і ревнощі ... 34
3.2.2. Драма нерозділеного кохання ... 36
3.2.3. Драма покинутого ... 38
Розділ 4. Соціально-педагогічна діяльність в конфесіях ... 41
4.1. Функції релігії в суспільстві ... 41
4.2. Християнські конфесії як суб'єкт соціально-педагогічної діяльності ... 44
4.2. Соціально-педагогічна діяльність в християнських конфесіях ... 46
Висновки ... 47
Література ... 49

Для придбання курсової роботи "Духовне формування особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Духовне формування особистості"

Курсова робота "Духовне формування особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Духовне формування особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Духовне формування особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Духовне формування особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

ТАДЖИКИСТАН - РеспублікаТаджікистан, гос-у в Ср. Азії. Пл. 143,1 тис. км2. Нас. 5248 тис. чол. (1989, перепис). Гос. яз. -таджицький. Столиця - Душанбе. У склад гос-ва входить Гірський Бадахшан. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 лет.н. старше доводилося 837 чол. з висш. і середнім (повним і неповним). освітою (в 1979 - 707 чол.). У галузях економіки було зайнято св. 175 тис. чол. з висш. і св. 166 тис. чол. зі ср. спец. освітою. Дошкільні установи. Перші подітий. "вогнища" з'явилися в 1921. У 1929 в Душанбе організований перший подітий. сад на 25 вихованців. У 1932 працювало 32 дошк. установи. СПЕЦІАЛЬНІ УЧБОВО-ВИХОВАЛЬНІ УСТАНОВИ для неповнолітніх - - потребуючих особливих умов виховання, в Рос. Федерації учбові заклади для осіб, що здійснили соціально небезпечні діяння (правопорушення або злочини, але звільнених за віком від карної відповідальності) (див. Злочинність неповнолітніх, Карна відповідальність неповнолітніх). Знаходяться у ведінні Міністерства освіти РФ. До С.у. відносяться спеціальні загальноосвітні школи і спеціальні ПТУ (створюються з 1964 роздільно для хлопчиків і дівчинок). Поділяються на два вигляду: відкритого і закритого типу. До установ відкритого типу відносяться спеціальні загальноосвітні школи; спеціальні ПТУ і. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА - (від лати. aggredior - нападаю, франц. agressif - зухвалий, нападник, войовничий) - вмотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування людей в суспільстві, що шкодить об'єктам нападу, що приносить фізичний або моральний збиток людям, зухвала у них психологічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості і т.п.). Виділяються: 1. фізична агресія (напад); 2. вербальная агресія - вираження негативних почуттів як через форму (сварка, крик), так і через зміст (загроза, прокляття і пр.); 3. пряма агресія - дії, безпосередньо направлені. БОЦВАДЗЕ Луарсаб - [4(16).1.1866, з. Нога, нині Самтредського р-на Грузії, - 24.6.1919, Тбілісі], вантаж, педагог і суспільств. діяч, учасник просвітницького руху в Грузії. По закінченні вчительської семінарії в Хоні з 1888 вів пед. роботу в школах; з 1906 викладав у вантаж, гімназії в Тбілісі. Фундатор і редактор-видавець першого вантаж, теоретико-пед. щомісячного журн. "Ганатлеба" ("Освіта", 1908 - 18), що зіграв видну роль в твердженні шк. навчання на рідній мові, в зміцненні зв'язків між русявий. і вантаж, народами. Сприяв поширенню передових пед. ідей і розвитку вантаж. пед. думки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Духовне формування особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТИФЛОТЕХНИКА (від греч. TYPHLOS - сліпий і техніка) - - галузь приладобудування, що займається конструюванням і виробництвом тифлотехнических коштів для людей з порушеннями зору. Т. спирається на дані фізіології, офтальмології, тифлопедагогики і інш. Разлічают Т. учбову, виробничу і побутову. Корекція зору здійснюється шляхом посилення корисного оптичного сигналу (яскравості, контрастности і інш.) на сітчатці ока за допомогою звичайних очок. При складних порушеннях зору використовуються спеціальні прилади, за допомогою яких візуальна інформація перетворюється в сигнали, доступні для сприйняття слуху або дотику. Для слабовидящих призначені різні лупи, очки. Маорі - Маорі (Maori), народність в Новій Зеландії, одна з гілок полинезийской раси. М. переселялися в Нову Зеландію з островів центр, частини Тихого океану прибл. з 800 р. н.е. неск. хвилями. До 18 в. їх числ. перевищувала 100 тис. чол. Загальні мова і звичаї, змішані браки і торгівлю об'єднували майже всі племена, хоч між ними постійно йшла міжусобна боротьба. Названіє М. (що означає "звичайний" або "простого") було прийнято, коли ці племена усвідомили свою спільність перед обличчям поселенців з Європи. Вони охоче вступали в контакт з європейцями, але в той же час прагнули стримувати чужоземців, що. Фан-дер-Флит Олександр Петрович - Фан-дер-Флит (Олександр Петрович) - народився в 1870 році. Освіту отримав в СПб. університеті на математичному відділенні фізико-математичного факультету, який закінчив в 1895 році. З 1896 по 1900 рік перебував викладачем математики у військово-топографічному училищі і з того ж 1896 по 1902 рік репетитором по математиці і механіці в інституті інженерів шляхів повідомлення. У 1902 році перейшов в спб. політехнічний інститут лаборантом по теоретичній механіці. У тому ж році вибраний керівником вправ по теоретичній механіці і викладачем теорії корабля. У 1904 році, по захисту дисертації.
У вступі курсової "Духовне формування особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Австралія в 19 в. - У другій чверті XIX в. відбувалося швидке заселення і освоєння австралійського материка англійцями. До того часу англійські власті використали Австралію лише як місце посилання засуджених до каторжних робіт. Трудом катожанин там будувалися дороги, споруджувалися гавані і т. д. Заслані віддавалися урядом в розпорядження багатих фермерів і капіталістів. Використовуючи дарову робочу силу, великі підприємці і капіталістичні компанії розвивали в широких масштабах скотарство. Після відкриття перевалів через гори, що тягнуться вдовж східного побережжя Австралії, для колонізації стали.

Іудаїзм - древнейшая монотеистическая релігія, лежача в основі верований, життєвого укладу і культури євреї. Формування іудаїзму почалося з 2-го тис. до н.е. в середовищі скотоводческого і землеробського населення східного Середземномор'я, коли впроваджувалася принципово нова релігійна концепція єдиного Бога, творця і володаря всього Всесвіту, в центрі якої стояло формування народу Ізраїля і його заповіт з Богом (богоизбранность єврейського народу). Розвиток іудаїзму супроводився подоланням пережитків політеїзму, які підтримувалися в єврейському середовищі під впливом навколишніх народів. У зіткненні. Букейханов Аліхан Нурмухамедович - (1870, за іншими даними, 1866, 7 аул Токраунської волості Каркаралінського повіту Семіпалатінської області, - 27 вересня 1937). З знатної (султанской) сім'ї. Закінчив Омськоє технічне училище, потім економічний факультет Петербургського лесотехнического інституту. Викладач, журналіст, етнограф. Відносив себе до "западническому напряму" суспільного руху киргизької (казахської) інтелігенції, яка "бачить майбутнє киргизького степу в свідомому перетворенні західної культури - в самому широкому значенні цього слова" і "візьме за зразок... зокрема, Партію Народної Свободи" ( "Киргизи", в книзі: Форми.
Список літератури курсової "Духовне формування особистості" - більше 20 джерел. Мурашок Микола Костянтинович - (21 березня 1870, сіло Щербініно Тверського повіту Тверської губернії, - 31 грудня 1936, Москва). З дворян. У 1890 - 96 вивчав медицину і право в Московському і Казанськом університетах. Присяжний повірений. У 1896 - 1917 виступав оборонцем на процесах робочих, селян, сектантів, політичних партій. Серед процесів з участю Муравьева: безладдя на заводах Брянського суспільства в Орлові і Екатерінославе, справа селян Харківської і Полтавської губерній, процес сормовских робітників, процес Ніжегородської демонстрації (П.А. Заломов і інші), процес озброєного повстання на Пресне в Москві, справа. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - Політична система є конституциональной структурою, в рамках якої виражаються вимоги і приймаються рішення. Політична система не має фізичного втілення або формальної моделі існування, але представлена інститутами, процесами і взаємовідносинами, задіяними в механізмі формування політичної повістки, виробітку політики і прийняття рішень. У ліберально-демократичних політичних системах запити суспільства можуть доводитися до влади при посередництві декількох каналів, включаючи політичні партії, групи інтересів, засоби масової інформації, вибори і позапарламентську політичну.

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Володимир Олександрович - (1884, Воронеж - 1937, Москва?). Соціаліст-революціонер. Член ПСР в 1905-07 і 1917-18. Син суддівського чиновника. У 1903 закінчив гімназію в Воронеже, в 1911 - юридичний факультет Московського університету. Активний учасник Революції 1905-07. У 1906 арештований як член ПСР за участь в студентському русі, невдовзі звільнений. У 1913-14 помічник присяжного повіреного в Москві. У 1914-17 служив прапорщиком в 33-м артилерійському дивізіоні. У кінці 1917 вибраний членом Засновницьких зборів. У лютому 1918 помічник уповноваженого в продкомитете Московській області. З березня 1918 в.
Посилання в тексті роботи "Духовне формування особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЙОДЛЬ Фрідріх - (23 серпня 1849, Мюнхена - 26 січня 1914, Віна) - австрійський філософ, послідовник фейербаховского антропологизма, витлумаченого в дусі позитивізму. Професор в Празі (з 1885), в Віні (з 1896). Піддавши критиці ідеалізм (особливо платонизм, кантіанство, махизм), Йодль протипоставити йому "реалізм", критично витлумачений і орієнтований на "дійсність фізичного" ("Критика ідеалізму" - Kritik des Idealismus. Lpz., 1909, изд. 1920). Мислення, по Йодлю, не створює мир, а "знаходить" і відтворює його. Розум закладений в основі світу як його можливість. Мир. ПОЗИТИВІЗМ - ідеаліст, течія в філософії, виникла в 30-х рр. 19 у., вихідне з визнання "позитивної" (позитивної, конкретної) науки єдино справжнім знанням. Як філософія П. виступає з претензією на "найбільш загальне знання" (О. Конт, Г. Спенсер), а в кінці 19 - нач. 20 в. оголошує себе "теорією пізнання точних наук" (Е. Мах, емпіріокритицизмом). Осн. гносеологич. установка переконанні, що человеч. пізнання обмежене "явищами" як психич. станами суб'єкта. Спочатку направлений проти теології і метафізики, к-рі в умовах "промислового суспільства". МАЛЬЦЕВА - Катерина Олексіївна (1883-1964) - російський психолог, музикознавець, д-р філософії (1913). Фахівець в області музичної психології. Закінчила в Берліні консерваторію Штерна по класу. П.К. Луценко, в 1912 р. - філософський факт Берлінського ун-та. У 1913 р. захистила докт. дис. на тему: Пізнавання музичних інтервалів в крайніх регістрах музичної скелі. У 1914 р. повернулася в Росію. У 1917 р. закінчила екстерном історико-філологічний факт Московського ун-та по спеціальності психологія. З 1918 р. вела педагогічну роботу в Москві. У 1920 р. початки роботу в області музичної психології в.

Наркомафія - (нарко итал. мaf(f)ia) - злочинні організації, контролюючі виробництво, транспортування ("трафік"), збут наркотиків і "відмиття", відпирання" своїх доходів (приводяться орієнтувальні дані про те, що він досягає 300 млрд доларів США, насправді він може бути набагато більше). Наркомафия багато що і цілком успішно робить для того, щоб перешкодити організації системи ефективної лікувально-реабілітаційної допомоги наркоманам, зокрема, починаючи з підкупу чиновників і лоббирования своїх інтересів у владі, парламентах і закінчуючи блокуванням різних, що обіцяють хоч би скромні. Сприйняття межличностное - сприйняття, розуміння і оцінка людини людиною. Значне число досліджень сприйняття межличностного (В. м.) присвячено вивченню формування першого враження про людину. У них з'ясовуються закономірності "добудування" образу інш. людини на основі готівковій, нерідко обмеженій інформації про нього і при виявленні актуальних потреб сприймаючого суб'єкта, фіксується дія механізмів, що приводять до спотворення В. м. Важливою особливістю В. м. є не стільки сприйняття якостей людини, скільки сприйняття його у взаємовідносинах з інш. людьми (сприйняття переваг в групі, структури групи і т. ФУНКЦІОНУВАННЯ СЧМ - процес досягнення поставлених перед СЧМ цілей, що складається з впорядкованої сукупності операцій СЧМ. Метою Ф. СЧМ є образ майбутнього результату, тобто продукту труда заданої якості. Мета Ф. СЧМ задається (формується) оператором і є системообразующими чинником, завдяки якому реалізовується принцип зворотного зв'язку, який дозволяє коректувати проміжні результати і направляти Ф. СЧМ на досягнення цієї мети. Частина процесу Ф. СЧМ, що виділяється в інтересах полегшення опису, оцінки, проектування експлуатації або дослідження СЧМ по деяких ознаках, найбільш важливих для задачі, що. ТВАРИНА: ПОВЕДІНКА ІНСТИНКТИВНЕ - сукупність Сформованих в ході розвитку даного вигляду тварин - в филогенезе - спадково закріплених, природжених, загальних всім представникам вигляду (видоспецифических) компонент поведінки, становлячих основу життєдіяльності тварин. У ході індивідуального розвитку - онтогенеза - поведінка інстинктивна формується в поєднанні і взаємодії з процесами навчання (-> тварина: навчання), але не потребує вправи, зберігається без періодичного підкріплення і відрізняється стійкістю, малою індивідуальною мінливістю і автономністю по відношенню до короткострокових змін в середовищі мешкання. З позицій.