Дружба і любов у ранній юності

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження дружби і любові в ранньому юнацькому віці ... 6
1.1. Загальна характеристика ранньої юності ... 6
1.2. Поняття любов і дружба у психології ... 8
1.3. Особливості психології жіночої та чоловічої статі щодо дружби і кохання ... 18
1.3.1. Розвиток статево-ролевої ідентичності ... 18
1.3.2. Відмінності між чоловіками і жінками ... 18
1.4. Особливості переживання феномену дружби і кохання в ранньому юнацькому віці ... 20
Розділ 2. Емпіричне дослідження гендерних відмінностей у ставленні до кохання в юнацькому віці ... 28
Висновки ... 34
Список літератури ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Дружба і любов у ранній юності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дружба і любов у ранній юності"

Курсова робота "Дружба і любов у ранній юності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дружба і любов у ранній юності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дружба і любов у ранній юності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дружба і любов у ранній юності" і призначений виключно для пошукових систем.

ШВЕЙЦАРІЯ - (франц. Suisse. ньому. Schweiz, итал. Svizzera), Швейцарська Конфедерація, гос-у в Центр. Європі. Пл. 41,3 тис. км2. Нас. ок. 7 млн. чол. (1993). округів, 3 з к-рих розділені на полукантони. Кожний з них має свої конституцію, законодавство, парламент.н. пр-у. Округи діляться на общини (комуни), к-рих нараховується в Ш. 3024. Гос. мови: німецький (на ньому говорить 65% населення), французький (18%), італійський (12%); ок. 1% населення говорить на ретороманском яз. Столиця - Берн. Великим центром ср. культури в 9 в. став мої, в Санкт-Галлене. У 11- 12 вв. школи з'явилися при мн. ПАНСІОНИ - (франц. pension, від лати. pensio, буквально - плата за квартиру), інтернати, закриті образоват. установи, вихованці к-рих знаходилися під постійним опікуванням своїх наставників і підкорялися встановленому кодексу правил. Форма виховання і навчання в П. передбачала совм. мешкання учнів в стінах уч. закладу. У Зап. Европе П. виникли в період раннього середньовіччя, спочатку при духовних уч. закладах (монастирські школи, соборні школи). Пізніше при дворах правителів отд. герм. земель з'явилися світські П., т. н. придворні школи. З 13 в. створювалися П. при університетах (Сорбонна у Франції. НІГІЛІЗМ - (від лати rahil - ніщо) моральний, мировоззренч позиція, що перебуває в запереченні свідомості людського існування, значущості загальноприйнятих нравств. і культурних цінностей, невизнання будь-яких авторитетів В зап филос. думки термін "Н " ввів ньому письменник і філософ ФГ Якобі Це поняття використали мн зап -европ. філософи З Кьеркегор джерелом Н вважав кризу християнства і поширення "естетич. " світовідчування Ф Ніцше вживав це поняття в соціально-культурному значенні, розуміючи під Н усвідомлення иллюзорности і неспроможність як христ. ідеї над-мирного Бога. Духовність - ця найвища властивість людської особистості, виникаюча в процесі розвитку душі і тіла на основі духа, несучого Божественну мораль і що дає силу і волю цьому розвитку. Душа дозволяє людині вільно розвиватися по індивідуальному шляху. Тіло є матеріальна форма, всередині якою дух і душа сполучаються і через яку реалізовуються. Духовність виявляється як одухотворення душі і тіла. "Складається" ця властивість в єдності самосвідомості (інтелекту), поведінки (етичного) і почуттів (свободи і достоїнства). Самосвідомість людини прагне до збагнення істини, до розуміння власної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дружба і любов у ранній юності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЛАГОДІЯННЯ - дія, зумовлена турботою і співчуттям і направленим на благо інш. людей, суспільства. Б. протилежне лиходійству. По своєму внутр значенню Б. безкорисно. Однак в тій мірі, в якій інтереси людей відособлені і взаимопротиворечиви, Б. як дія, що схвалюється суспільств. моральністю, може виступати як засіб здійснення корисливих інтересів і відповідно приймати разл. форми уявного Але і справжнє, гуманистически орієнтоване Б. може провокувати моральні конфлікти, оскільки воно ставить людину, потребуючу допомоги, в положення, до-ой може принизити його нравств. достоїнство; і навпаки, обличчя, що. Тихон (ім'я святих православної церкви) - Тихон - ім'я святих православної церкви: 1) святий Тихон Чудотворець, єпископ міста Амафунта на острові Кіпрі, де він і народився. У його час на острові Кіпрі було ще немало язичників, і він ревно і успішно обертав їх до Христа. Помер в 0425 р. в глибокій старості, прославясь чудотворною силою. Пам'ять 16 червня. 2) Тихон Калужський, чудотворець. Житіє його до нас не збереглося: воно згоріло разом з церквою Тіхонової помешкання під час литовського спустошення Калужського краю в 1610 р. У честь Тіхона складена служба, в 1805 р. схвалена до вживання в помешканні Феофілактом Русановим, першим єпископом. Перемежко Петро Іванович - Перемежко (Петро Іванович) - професор гістології (1833 - 1891), виховувався в новгородсеверской гімназії (1848 - 1854) на медичному факультеті в університеті св. Володимира (1854 - 59), по закінченні курсу якого призначений спочатку міським лікарем м. Лаишева Казанської губернії, а потім прикомандирований до казанской лікарні наказу суспільного піклування. У Казані займався гістологією під керівництвом Ф.В. Овсянникова. У 1863 році захистив дисертацію на міру доктора медицини. У 1865 році відряджений за межу, де слухав Шульце (Бонн), Фрея і Мейера (Цюріх), Брюкке, Гиртля і Штрікера (Вена). У 1868.
У вступі курсової "Дружба і любов у ранній юності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СА - (Sturmabteilung; SA), Штурмові загони, полувоенні з'єднання нацистської партії, що почали створюватися в Німеччині з серпня 1921 на базі деяких підрозділів "Добровольчого корпусу" (під назвою "Гімнастичний і спортивний дивізіон"; перейменовані в СА 4 листопада 1921). Були знаряддям фізичної розправи з противниками нацистського режиму і передусім комуністами. Першими загонами СА командував капітан Пфеффер фон Заломон. З січня 1931 СА очолив капітан Ернст Рем, який будував їх за зразком німецької армії. Під його керівництвом були створені Генеральний штаб СА, штаб-квартири в різних.

Селяни - податне населення Росії. У дореформеній Росії ділилися на 3 основні категорії: поміщицькі (кріпаки), державні, питомі. Вільне сільське населення Росії в XVI-XVII вв., залежне безпосереднє від держави, називалося черносошними селянами. Згодом, в XVIII-XIX вв. вони стали називатися державними селянами. Вони несли повинності на користь держави, але вважалися особисто вільними. У XII-XIII вв. з'являються залежні селяни, які з розвитком кріпацтва повністю втрачають економічну і особисту свободу і стають поміщицькими (або кріпаками). Вони працюють на поміщика і не мають права піти від нього. Лише в 1861 р. ИЛЛАРИОНОВ Андрій Миколайович - (р. 16.09.1961) Радник Президента РФ В. В. Путіна з економічних питань з 12.04.2000 м. по 27.12.2005 м. Народився в Ленінграде. Батько Микола Андрійович Пленкин і мати Юлія Георгіївна Ілларіонова - викладачі. Освіту отримав на економічному факультеті Ленінградського державного університету по спеціальності економіст - викладач політекономії (1983) і в аспірантурі БРЕШУ на кафедрі економіки сучасного капіталізму (1987). У БРЕШУ вчився в одній групі з А. Л. Кудріним. Кандидат економічних наук (1987). Тема дисертації "Суть государственномонополистического капіталізму і його.
Список літератури курсової "Дружба і любов у ранній юності" - більше 20 джерел. КОВАЛЕВ Микола Дмитрович - (р. 06.08.1949) Попередник В. В. Путіна на посту директора ФСБ Росії. Народився в Москві в робочій сім'ї. Освіту отримав в Московському інституті електронного машинобудування (1972). Після закінчення середньої школи в 1966 р. працював монтеромрадистом в системі "Мосенерго". У 1972-1974 рр. инженерконструктор КБ напівпровідникового машинобудування. З 1974 р. в органах КДБ. Працював в Московському УКГБ. Починав молодшим оперуповноваженим Першотравневого райотдела УКГБ по Москві і Московській області. Два роки знаходився у відрядженні в Афганістані. Керував службою. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - вигляд громадської організації, створеної на основі спільної діяльності людей з метою реалізації политико-владної мети, політичних інтересів. Для політичної організації характерне стійке членство, структурированность, дисциплінованість і відповідальність, використання багатоманітних коштів для досягнення загальної мети. Вона складається з лідера, його заступників - близьких прихильників, активних і пасивних членів. Види політичних організацій розрізнюються по безлічі основ. По відношенню до держави виділяють державні політичні організації (парламент, уряд, органи представницької і.

"Група Штерн" - (Lehi-Lohame Herut Yisra'el, "Борці за свободу Ізраїля"). Сіоністська терористична організація, заснована Аврахамом Штерном в складі Іргун цвай леуми. Виділилася в самостійну організацію в 1940. Нараховувала до 200 бійців, розділених на осередки по 3 людину. Ідеологічно орієнтована на ультранационализм. Бойовиками групи здійснювалися атаки проти британських чиновників, військовослужбовців і поліцейських в Палестіне, проводилися диверсії на залізницях, в аеропортах і на інших стратегічних об'єктах. Деякий час "Група Штерн" розглядала можливість залучення допомоги.
Посилання в тексті роботи "Дружба і любов у ранній юності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАУЕР Бруно - (6 вересня 1809. Ейзенберг, Тюрінгия - 15 квітня 1882, Ріксдорф під Берліном) - лівий гегельянець, протестантський теолог і історик християнства. Відкинув ортодоксально-релігійне тлумачення правими гегельянцями вчення Гегеля про релігію. У полеміці 1840 - 42 з Д. Штраусам протипоставити міфологічному погляду на походження християнства - історичний. Головною діючою силою історії є "самосвідомість", християнство створюється реальними дійовими особами: батьком християнства Бауер вважає Філона Александрійського, а його «дядьком" - римського стоїка Сенеку. У Євангеліє Бауер не. ЕНЦИКЛОПЕДИСТИ - група діячів франц. Освіти на чолі з Д. Дідро, що випускала "Енциклопедію, або Тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел" (в 35-ти т., 3751-1780). У її склад входили великі мислителі, вчені і суспільств, діячі предре-волюц. Франції (Даламбер. Бюф-фон, Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Кене, Кондільяк, Лагарп, Маблі, абат Вирішиш, Руссо і інш.). Хоч їх переконання по мн. проблемам не співпадали, завдяки умілій діяльності Дідро Енциклопедія стала рупором передових ідей франц. буржуазії в боротьбі проти абсолютизму, феодалізму, церкви і релігій. Е. прагнули показати і зробити доступним. НІЧНЕ ПЛАВАННЯ ПО МОРЮ - (Night sea journey; Nachtmeerschwiemmen) - архетипический мотив в міфології, психологічно пов'язаний з депресією і втратою енергії, що характеризує невроз. "Нічне плавання по морю це свого роду спуск в пекло descen-sus ad inferos - спуск в Гадес (Пекло) і подорож по землі духи десь за межами цього світу, за межами свідомості, отже, занурення в несвідоме" (CW 16, par. 455; ЮПП, пара. 455). Міфологічно мотив нічного плавання по морю звичайно пов'язаний з проковтуванням драконом або морським чудовиськом. Він також представлений приміщенням у в'язницю або розп'яттям.

Сомнамбулізм - (лати. somnus - сон, ambulo - бродити) - снохождение, присмерковий розлад свідомості, виникаючий під час нічного сну (приблизно, в 3-ю або 4- фазу медленноволнового сну на початку 2-го циклу нічного сну) і що виявляється автоматизмом ходьби в місці перебування (в будинку, десь в іншому місці). Сновидіннями, за повідомленнями пацієнтів, звичайно не супроводиться. Очі пацієнтів при цьому відкриті, погляд застиглий, зіниці звужені, на ЕЕГ реєструється альфа-ритм, що не подавляється зовнішніми стимулами (на відміну від розслабленого пильнування). Пацієнти у час снохождения не взнають навколишніх. ЕКСТРАПОЛЯЦИОННИЙ РЕФЛЕКС - (англ. extrapolation reflex) - термін, введений Л. В. Крушинським для позначення елементарної одиниці розсудливої діяльності. Стімулом Е. р. служить рухома приманка, що переховується за перешкодою; дію у відповідь на стимул - рух тварини до інш. сторони перешкоди. Т. о., термін Е. р. вказує на здатність тварини прогнозувати події на основі уловлювання особливостей ходу поточних подій. Збільшення в процесі филогенеза розміру мозку, а також асоціативних зон кори, ускладнення нейронної організації кори півкуль великого мозку - це умови, які грають істотну роль в розвитку здібності до освіти Е. р. КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ ВАРИАТИВНАЯ - (в спорті) - спортивна ситуація противоборства, якою властивий ймовірностний характер розгортання соревновательной діяльності (поєдинку, гри), зумовлений: експлицитно-невизначеними прийомами, які може застосувати суперник (партнер) для рішення конкретної задачі в чому склався ситуації спортивного противоборства; невизначеністю моментів початку дій противника; елементами дезинформації, що навмисно вносяться учасниками змагань. Діяльність спортсмена в К. з. в. характеризується: значним арсеналом спеціалізованих коштів-прийомів, вживаних для рішення специфічних рухових задач. Гра процесуальна - ¦лати. processus - просування уперед] - різновид ігрової діяльності дітей, характерний для раннього віку. У И. п. дитина опановує значеннями предметів навколишнього світу за допомогою умовних дій з ними. І. п. з сюжетними іграшками є початковим етапом в розвитку сюжетно-ролевой гри дошкільнята. Прімером И. п. може служити гра з реалістичними іграшками, що мають схожість з людьми, тваринними, предметами побуту і знаряддями труда. З їх допомогою дитина відтворює звичні для нього дії дорослих: укладає іграшки спати, купає або годує кукол, готує їм їжу, робить споруди з кубиків, їздить на автомобілі. Етапи.