На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Друге Болгарське царство

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Падіння візантійської влади і утворення Другого болгарського царства ... 5
Розділ 2. Особливості феодальних відносин ... 14
Розділ 3. Сільське господарство, торгівля, ремесло, гірнича справа ... 20
Розділ 4. Послаблення Другого болгарського царства у 13-14 ст ... 25
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Друге Болгарське царство" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Друге Болгарське царство"

Курсова робота "Друге Болгарське царство" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Друге Болгарське царство", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Друге Болгарське царство" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Друге Болгарське царство" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ - форма організації уч. процесу для осіб, що поєднують отримання освіти з проф. трудовою діяльністю; частина системи безперервної освіти. Передбачає самостоят. проходження учнями отд. розділів уч. курсів у відповідності зі спеціально розробленими уч. програмами і планами, виконання контрольних завдань, що перевіряються викладачами специализир. уч. заклади і очну здачу в ньому встановлених екзаменів. Система 3. про. формується і розвивається на основі спеціально створених метод. центрів - заочних шкіл, курсів, заочних відділень висш. і ср. спец. уч. закладів. Такі центри організують. СУСПІЛЬСТВА ПЕДАГОГІЧНІ І ОСВІТНІ - - громадські організації в області освіти. У Росії до 1917 діяли суспільства просвітницькі, що мають на меті розвиток освіти загалом; науково- педагогічні, питання теорії, що розробляли і практики освіти; професійні вчительські організації, орієнтовані на захист прав вчителя і сприяючі їх професійному зростанню. Найбільш численними були добродійні суспільства вспомоществования учнем і взаємодопомоги вчителів (організовувалися при учбових закладах і як самостійні організації - наприклад, Суспільство заохочення освіті в Самаре, 1886, Ніжегородськоє суспільство заохочення вищої освіти, 1894). У. ІНФАНТИЛІЗМ - відставання в розвитку, збереження в фізичному вигляді або поведінці рис, властивому попереднім віковим етапам. У медицині поняттям "І." означають відставання в фізичному розвитку, який виявляється у деяких дітей як наслідок охолоджування, отруєння або інфікування плоду в період вагітності, кисневого голодування (асфиксии) при родах, важких захворювань в перші місяці життя, порушення обміну речовин і інших чинників. У таких дітей сповільнюються зростання і розвиток всіх фізіологічних систем організму. Це відхилення в більшості випадків успішно компенсується при відповідних. ТИФЛОПЕДАГОГИКА - (від греч. typhlos - сліпий і педагогіка) - наука про виховання і навчання дітей з порушеннями зору, одна з галузей коррекционной (спеціальної) педагогіки. Перший учбовий заклад для сліпих осн. в 1874 у Франції (Париж) В. Гаюї. У 1829 Л. Брайль винайшов найбільш раціональний варіант рельєфно-точкового шрифту, що набув поширення у всьому світі. У Росії перша школа для сліпих була відкрита в Петербурге в 1807. Развітію Т. сприяли К.К. Грот, А.І. Скребіцкий і інш. Т. вивчає проблеми навчання і виховання дітей при різній мірі порушення зору, манливого за собою повторні відхилення в психічному і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Друге Болгарське царство" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АНЦИФЕРОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА - (рід. 1924) - вітчизняний психолог. У 1948 м. закінчила філософський факультет МГУ. Потім вчилася в аспірантурі на кафедрі психології МГУ, під керівництвом С.Л. Рубінштейна написала і захистила в 1952 м. кандидатську дисертацію на тему "Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність і проблема мислення". З 1953 м. по 1956 м. працювала в Інституті психології АПН РСФСР, потім - в секторі психології Інституту філософії АН СРСР. У 1972 м. була переведена в складі цього сектора в Інститут психології АН СРСР, де з 1974 м. по 1984 м. завідувала сектором філософських проблем. Гватемала - Гватемала (Guatemala), гос-у в Центр. Америці. Більшість населення складають нащадки індіанців майі. У 1821 р. проголошена незалежність Г. від Іспанії, в слід, року вона увійшла до складу недовговічної Мексиканської імперії на чолі з Агустіном де Ітур-біде (Агустіном I). Після її падіння в 1823 р. Г. сприяла створенню федерації під назв. Сполучені провінції Центральної Америки (1823-38). Сильна антифедер. опозиція на чолі з Рафаелем Каррерой привела до розпаду федерації, і Г. була проголошена незалежною республікою. Каррера став її першим президентом (1844-48 і 1851-65). Всі його. СЕНКЕВИЧ - (Sienkiewicz) Генрік (1846, д. Воля-Окшейска на Подляшье - 1916, Веве, Швейцарія), польський письменник, член-кореспондент Петербургської АН (1896). Діставши університетську освіту, працював журналістом. У всіх його творах звучить патріотизм, скорбота поляка про пригноблену вітчизну, - якої б теми ні торкався письменник: русифікації і онімечення польських шкіл ("З щоденника познанского вчителя", 1879), доль сільських дітей (розповіді "Янко-музикант", 1879; "Ангел", 1880), еміграції селян ("За хлібом", 1880), поневірянь.
У вступі курсової "Друге Болгарське царство" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сузи - Шушан. Сузи, тобто лілія - персидська столиця на ріці Улає, де Артаксеркс влаштував урочистий бенкет в третій рік свого царювання (Есф. 1:2 і дав.), де Неємія отримав дозвіл від Артаксеркса повернутися в Палестіну і відновити стіни Ієрусаліма (Неєм. 1:1 і дав.), і де Данило бачив одне з своїх видінь, поблизу ріки Улая (Дай. 8:2,16). У Сузах жили євреї, що видно з Есф. 2: 5; 4:16. Місто Сузи грекам і римлянам було відоме під назвою Суза при ріці Хоаспе, що славився своєю водою. Це місто було столицею провінції Сузіс або Сузіани, між Вавілоном і Персією, зимовим місцепроживанням персидських царів. Він.

Ушаков Феодор Феодорович - Ушаков (Феодор Феодорович, 1743 - 1817) - відомий моряк. Вчився в морському кадетському корпусі. Під час першої турецької війни командував різними судами в Азовському морі і брав участь в захисті берегів Криму. У 1787 р. з 2 фрегатами крейсеровал в Чорному морі з нагоди війни, що знову почалася з Туреччиною; в наступному році прийняв начальство над авангардом (4 фрегати) в ескадрі контр-адмірала Войновича і брав участь в битві з турецьким флотом при Фідоніси. У 1790 р. Потемкин ввірив йому начальство над чорноморським флотом, і з цих часів почалася військова слава Ушакова. Маючи свій прапор. Череванін Федір Андрійович - (справжнє прізвище Ліпкин) (листопад 1869, місто Черіков Могильовської губернії, - 8 березня 1938). З сім'ї дійсного статского радника, світового судді. Закінчив гімназію і 5 семестрів юридичного факультету Петербургського університету; за участь в студентських хвилюваннях був виключений з університету. З 1891 в соціал-демократичному русі. Член РСДРП з 1900; меншовик. Учасник Революції 1905 - 07. Делегат 4-го (1906) і 5-го (1907) з'їздів РСДРП. У роки реакції брав участь у виданнях ліквідаторського напряму, в меншовистський пятитомнике "Суспільний рух в Росії на початку XX століття". На.
Список літератури курсової "Друге Болгарське царство" - більше 20 джерел. Цюрупа Олександр Дмитрович - (19 вересня 1870, місто Алешки Таврічеської губернії, - 7 травня 1928, сіло Мухалатка, Крим). З сім'ї секретаря міської управи. У 1887 - 93 вчився в Херсонському сільськогосподарському училищі; член нелегальних учнівських гуртків. У 1898 в Уфе вступив в РСДРП; працював земських статистик; з 1900 агент газети "Іскра". Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Неодноразово зазнавав арештів і посилань. Учасник Революції 1905 - 07 (Уфимская губернія). З 1905 працював керівником маєтками князя В.А. Кугушева в Уфімської губернії (до 1918); продовжував революційну діяльність. У першу світову війну - в. СВОБОДА - Свобода передбачає відсутність перешкод самостійному вишиковуванню індивідом свого життя такого, який він хоче її бачити, без яких-небудь зовнішніх обмежень його діяльності. Тим часом подібне трактування свободи користується успіхом переважно у прихильників анархізму, тоді як іншими ідеологіями признається необхідність наявності тих або інакших регулюючих механізмів, оскільки нічим не обмежена свобода дасть можливість одним членам суспільства діяти у шкоду іншим членам суспільства. Таким чином чинники обмеження свободи лежать в площині взаємовідносин між індивідом і державою, а.

ПАРЛАМЕНТ - (від фр. parler - говорити, parlement - парламент; англ. parliament, ньому. parlament) - загальнонаціональна представницька установа, що здійснює законодавчі функції; виборний вищий законодавчий орган. У Англії в середні віки - зі-немов-представницька установа, виникла в XIII в. У Франції до революції XVIII в. - вища судова установа. У демократичних державах парламенти є найважливішими гарантами дотримання конституції, захисту суспільства від беззаконня. У різних країнах парламент має різні форми (одне- або двопалатне, розрізнюється чисельність депутатів і інш.), міра повноважень називається.
Посилання в тексті роботи "Друге Болгарське царство" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕАЛІЗАЦІЯ - конструювання мисленням особливого роду реальності - миру теоретичних об'єктів, які істотно відрізняються по своїх властивостях від миру емпіричних (абстрактних) об'єктів, миру об'єктів, що почуттєво-сприймаються, а тим більше - миру реальних об'єктів ("речей самих по собі"). Приклади теоретичних, ідеальних об'єктів добре відомі (це - всі об'єкти "чистої" математики і логіки, а також значне число об'єктів теорій природознавства, соціальних наук і філософії: інерція, матеріальна точка, ідеальний газ, абсолютне чорне тіло, суспільно-економічна формація. КЕНОТИЗМ (кенозис) - (греч. kenosis - приниження, виснаження) - петрологическая (святоотеческая) концепція, що має на увазі Божественне самоуничижение Христа через з'єднання з фізично обмеженою людяністю, аж до прийняття ним вільного страждання і смерті. У православній філософії митрополита Московського Платона (Левшина) ця концепція зазнала гносеологічної зміни, містивши в собі ідею заклания людського розуму перед антиномическим "безумством" анагогического (див. Анагогия) методу. Флоренский переусвідомити поняття К. в софиологическом дусі "вічного упокорювання" і "трагічній, жертовній любові", краї допускає. СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ ПОРУШЕННЯ - (англ. disturbances, або impairments of space perception) - втрата або зниження здатності орієнтуватися (труднощі орієнтування) у зовнішньому (зоровому, слуховому) і внутрішньому (кожно-кинестезическом) просторі. В. п. н. виникають внаслідок різних патологічних станів мозку, а також при спотворенні сенсорних сигналів. Існують різні форми В. п. н. 1. Порушення, пов'язані з порушенням свідомості (див. Свідомості патологія) і дезориентировки, що виявляються у вигляді в навколишньому зовнішньому просторі (місці знаходження і інш.), подібні порушення часто спостерігаються одночасно з.

ГІНГІВІТ - запалення слизової оболонки ясен. Може виникати при бактерійній і вірусній інфекції, недотриманні правил особистої гігієни, внаслідок постійного травмування ясен гострим краєм зруйнованого зуба, зубним каменем, що нависає краєм пломби, погано пригнаними коронками або зубними протезами, при опіках ясен кислотами, лугами, термічних опіках і інш. Поряд з цим гінгівітом може бути симптомом вітамінної недостатності, алергічних реакцій, ендокринних порушень, хвороб шлунково-кишкового тракту, бруньок, системи крові, інтоксикацій солями важких металів (свинця, ртуті і інш.), пародонтита. ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. ecological psychology). 1. Назва підходу до дослідження сприйняття і поведінки, який розвивав амер. психолог Джеймс Гибсон (1904-1980). Син. екологічна оптика. 2. Практично будь-яке психологічне дослідження можна представити як вивчення впливу на поведінку і психіку тих або інакших чинників середи (від космічних, кліматичних, метеорологічних, просторово-географічних до безмежно різноманітних социокультурних). З цієї т. зр. вся психологія може вважатися екологічною. Проте в останні десятиріччя спостерігається прагнення до институционализации Е. п. як самостійної галузі. ФОТОМЕТР - (від греч. phos - світло і metreo - вимірюю) - прилад для вимірювання видимого світла по вироблюваному ним світловому відчуттю. Фотометрические вимірювання застосовуються в областях, де людське око є основним чутливим елементом, напр, при освітленні приміщень або визначенні характеристик видеоканалов і коштів відображення інформації. Щоб отримувати при фотометрических вимірюваннях согласующиеся результати, Міжнародна комісія з освітлення (МКО) встановила спектральну світлову чутливість для стандартного фотометрического спостерігача. Крива спектральної чутливості ока має максимум на. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІММІГРАНТІВ І БІЖЕНЦІВ - процес соціального залучення іммігрантів і біженців в активну, самостійну діяльність в новому етнічному середовищі. Реабілітація передбачає здійснення комплексу заходів, направлених на звільнення індивіда від стану стресу і життєвої кризи, викликаного зміною місця проживання, отриманням знань про нову етнічну середу, навиків активної діяльності в ній. Комплекс реабілітаційних заходів включає матеріальну допомогу і економічне стимулювання (надання грошових коштів, забезпечення житлом, одягом, продуктами), розробку довготривалої програми економічної активності (оволодіння новою професією або.