Дослідження соціальної структури в історії соціології

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження соціальної структури ... 5
1.1. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи ... 5
1.2. Трансформація соціальної структури українського суспільства ... 9
Розділ 2. Особливості дослідження соціальної структури в історії соціології. Теорії соціальної стратифікації ... 13
2.1. Теорії соціальної стратифікації в Європі ... 13
2.2. Класова теорія К. Маркса ... 17
2.3. Проблема класу в спадщині М. Вебера ... 20
2.4. Неомарксистське обґрунтування класового аналізу ... 22
2.4.1. Теорія нового класу А. Гоулднера ... 23
2.4.2. Теорія класів Еріка Райта ... 24
2.5. Неовеберіанскі підходи до класової структури ... 25
2.6. Елітарні теорії, концепція "політичного класу" ... 27
Розділ 3. Сучасні теорії соціальної нерівності ... 30
3.1. Суспільний поділ праці як основний класоутворюючий принцип ... 30
3.2. Системи соціальної стратифікації ... 31
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Дослідження соціальної структури в історії соціології" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дослідження соціальної структури в історії соціології"

Курсова робота "Дослідження соціальної структури в історії соціології" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дослідження соціальної структури в історії соціології", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дослідження соціальної структури в історії соціології" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дослідження соціальної структури в історії соціології" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНВАЛІДИ - Психолого-педагогічні аспекти реабілітації. Лати. слово "інвалід" (invalid) букв, означає "непридатний" і служить для характеристики осіб, к-рі внаслідок захворювання, поранення, каліцтва обмежені у виявах життєдіяльності. У русявий. мові це слово укорінитися в 18 в.; спочатку інвалідами називали колишніх військовослужбовців, к-рі за станом здоров'я не могли себе обслуговувати. Пізніше, в 19 в. до І. сталі відносити осіб, повністю або що частково втратили можливість заробітку в зв'язку з станом здоров'я. Довгий час при характеристиці І. УЗАГАЛЬНЕННЯ - (лати. generalisatio), в навчанні, мислительное дія, що виявляє відношення і зв'язки приватних і загальних властивостей матеріалу, що засвоюється. мислить, дій, присутній в будь-якій діяльності, дозволяючи людині виявляти в різноманітті предметів щось загальне, необхідне йому для правильної орієнтації в навколишньому світі. О. нерозривно пов'язане з процесом абстракції і в навчанні дозволяє учнем виявляти і виділяти в приватних знаннях, що засвоюються об'єднуючу їх загальну властивість, що дає ним нек-рую цілісність, що забезпечує мисленню учнів визначеність, послідовність і. ВЕРДЖЕРИО Пьетро (Пьер) Паоло Старший - (1370, Каподістрія, нині м. Копер, Словенія, - 1444, Будапешт), итал. гуманіст. Освіту отримав в грамматич. школі в Падує, потім у Флоренції. Викладав в Болонськом і Падуанськом ун-тах. Після 1405 перейшов на службу в папську курію, з 1417 в Угорщині, де зіграв видну роль в розвитку гуманізму. Писав на етич. і политий. теми. Автор першої, що дійшла до нас гуманистич. комедії "Павло" (1388- 1390), написаної "для виправлення вдач юнаків". Випробував вплив пед. ідей Арістотеля, Цицерона, Плутарха і інш. Осн. пед. твір - трактат "Про благородні вдачі і вільні науки". ШТУРМ Іоганнес - (1.10.1507, Шлейден, Рейнланд-Пфальц, - 3.3.1589, Страсбург), педагог-гуманіст. Після закінчення школи в Льеже вчився в Левенськом ун-ті (1524 - 29). Викладав в Коллеж де Франс в Парижі (1530 - 36). У 1537 запрошений гір. магістратом Страсбурга для організації вченої школи. У 1538 - 67 керував протестантською гімназією, куди діти поступали після дворічного підготує, навчання (осн. курс тривав спочатку 7, а потім 8 років). У 1567 гімназія Ш. перетворена в академію, к-рую Ш. очолював до 1581 (усунений з посади через розбіжності з гір. владою). Деятельность Ш. - перший досвід масового.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дослідження соціальної структури в історії соціології" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УПОКОРЮВАННЯ - - етична якість, протилежна гордості і самомнению; одна з християнської доброчесності, що характеризує такий внутрішній стан людини, при якому він не вважає себе здібним до самостійних добрих вчинків, а у всьому сподівається на Бога. У античній літературі С. в життєвому плані переважно означало покірний образ думок, приниження людини, убогість. Згідно І. Канту, С. приводить до двох морально-негативних властивостей: до раболіпства, коли людина відмовляється від всяких домагань на моральну цінність самого себе; і до зарозумілості, коли він прагне порівнятися в С. з іншими або перевершити. Наукова революція - Наукова революція (Scientific Revolution), стрибок в накопиченні знань і більш глибоке розуміння устр-ва і законів Всесвіту; почалася в 16-м і досягла найвищої точки в 17 в. Імпульсом Н.р. послужило те, що панувало в епоху Ренесансу прагнення до пізнання істини, до-ой привело астрономів - Коперника (1473 - 1543), Кеплера (1571 - 1630) і Галілея (1564 - 1642) - до ідей, що спростовували ср. уявлення про Землю як центр світобудови. Їх теорії отримали широке визнання тільки в нач, 17 в. - віку інтелектуальної активності і науч. прогресу. Вчені того часу не відкидали нові ідеї, що йдуть врозріз із. Громадянська війна в Швейцарії. Конституція 1848 р. - 21 жовтня 1847 р. швейцарський сейм наказав союзним військам зайняти територію бунтівних округів. Союзна армія чисельністю в 100 тис. чоловік примусила Фрейбург і Цуг до капітуляції. 23 листопада після запеклої битви війська Зондербунда були витіснені з їх укріплених позицій у Люцерна, а саме місто зайняте союзною армією. На цьому громадянська війна в Швейцарії закінчилася. Зондербунд розпався. На бунтівні округи була накладена контрибуція. Внаслідок поразки Зондербунда союзна конституція в 1848 р. була переглянена; Швейцарія з неміцного союзу держав перетворилася в єдину союзну.
У вступі курсової "Дослідження соціальної структури в історії соціології" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХОЛМСКИЙ Даніїл (Данило, Даніла) Дмітрієвич - (ск. 1493), великий полководець, князь, боярин. Відбувався з тверских князів. Син князя Холмського Дмитра Юрьевича. Приїхав з Тверської землі служити Івану III в 1460-е. У 1468 Холмський, будучи воєводою в Муроме, розбив казанских татар, що розоряли Муромськую землю. У 1469 він ходив в похід на Казань в передовому полку "суднової рати". У 1471 командував авангардом великокняжеского війська під час походу на Новгород Велику. Спустошив новгородские володіння і спалив м. Русу. Холмский розбив загін, що виступив проти нього новгородцев. Отримав рішучу перемогу над новгородцами на р. Шелоні. У.

Троцкий Віталій Миколайович - Троцкий (Віталій Миколайович, помер в 1901 році) - генерал-адьютант, генерал від инфантерии; закінчивши курс в I-м московському кадетському корпусі, в 1853 році поступив в єгерський полк. Троцкий здійснив похід в Молдавію і брав участь в кримській кампанії, відрізнившись в битві при р. Альме. У 1858 році Троцкий поступив в Миколаївську академію генерального штабу, по закінченні курсу якої в 1860 році був зарахований в генеральний штаб. У 1867 році Троцкий призначений був начальником штабу військ Сир-Дарьинской області, а два роки опісля йому вже було доручено виправляти посаду помічника. Подвойський Микола Ілліч - (16 лютого 1880, сіло Кунашевка Ніжинського повіту Чернігівської губернії, - 28 липня 1948, санаторій під Москвою). З сім'ї сільського вчителя (потім сільського священика). Закінчивши духовне училище, поступив в Чернігівську духовну семінарію, виключений в 1901 за революційну діяльність і поступив в Демідовський юридичний ліцей (Ярославль). Член РСДРП з 1901 (в революційному русі з 1898); після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. У Революцію 1905-07 член Ярославського комітету РСДРП, один з організаторів першої Ради РД в Иваново-Вознесенске. У жовтні 1905 під час демонстрації по-звірячому.
Список літератури курсової "Дослідження соціальної структури в історії соціології" - більше 20 джерел. Тинишпаєв Мухамеджан - (12 травня 1879, за іншими даними, 1880, Лепсинський повіт Семіреченської області, - 1937?). З сім'ї скотаря. У 1906 закінчив Петербургський інститут інженерів шляхів повідомлення. У роки навчання вступив в Партію соціалістів-революціонерів; співробітничав в ліберальних і радикальних виданнях "Син Вітчизни", "Мова", "Радикал", "Російський Туркестан"; один з організаторів есеровского союзу автономістів-федералістів (Асхабад, Ташкент). Депутат 2-й Державної Думи від Семіреченської області, член мусульманської фракції. Повстанець національно-визвольного 1916, був. ПОЛІТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ - Політична толерантність є похідне від правил поведінки, якими регулюється ведіння політичної діяльності. Це передбачає наявність меж того, що признається допустимою політичною поведінкою, а що держава має право класти край. Політична толерантність - важлива особливість ліберально-демократичних політичних систем, що забезпечують реалізацію цивільних прав, до яких відносяться свобода самовираження і свобода об'єднань. Тим часом всі ліберальні демократії займаються регулюванням політичної діяльності, тобто встановлюють, що політичні партії можуть проповідувати і якими методами мають право діяти.

Китайські тріади - сама організована мафія в світі, найбільше угруповання світового етнічного бізнесу. Тріади контролюють і захищають китайський бізнес від місцевого рекету (в тому числі державного) по всьому світу. По своїй організованості і ефективності з тріадами не можуть суперничати італійська, російська або яка-небудь інша мафія. Поняття "тріада" пов'язано з конфуцианским сприйняттям світу. У об'єктивно існуючій тріаді (земля, людина і небо) людина стоїть в центрі всесвіту і з'єднує протилежні полюси. Перші секретні організації (тріади), що з'явилися в Китаї в 1674 р., ставили політичну мету.
Посилання в тексті роботи "Дослідження соціальної структури в історії соціології" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗВ'ЯЗКИ СОЦІАЛЬНІ - залежність, що зумовлює спільне життя і діяльність людей, визначальні системи людського буття, звані звичайно суспільствами. С. з. можуть бути витлумачені майже буквально, коли є, наприклад, у вигляду "прив'язка" невільника до знарядь труда або "прикріплення" селянина до землі. У більш широкому значенні С. з. охоплюють все буття людських індивідів, реалізовуються через їх потреби і здібності, інтереси і свідомість, через умови, кошти і результати їх діяльності, через соціальні інститути, що формуються людьми. На ранніх етапах людської історії домінували С. з., виражені в формах. ХРЕСТОНОСЦІВ ХРЕСТ - являє собою п'ять золотих хрестів на срібному фоні. Як герб цей хрест був взятий норманнским завойовником Годфрідом Бульонським, який став Охоронцем Святої Гробниці і першим правителем Ієрусаліма після його звільнення від мусульман в кінці першого хрестового походу в 1099. Хрест хрестоносців, званий ще єрусалимським хрестом, часто використовується на алтарних покривалах: великий хрест символізує Христа, чотири маленьких - авторів чотирьох Євангеліє, що розповсюджують вчення на чотири сторони світла. П'ять хрестів разом також можуть символізувати рани Христа. Слово "хрестоносець". Синдром лобний Брудзінського - При поразці премоторной області патологічна інтертність, захоплююча лише виконавчу ланку дії. При масивній поразці лобних часткою інертними стають і механізми, відповідальні за формування програми дії. На цьому фоні виявляється заміна складних рухових актів на більш прості, "польові" форми поведінки або інертні стереотипи. Переважна поразка базальних відділів і полюсів лобних часткою веде до розладу уваги, расторможенности, асоціальним вчинкам. С.л.Б. характеризують порушення активного сприйняття, абстрактного мислення, перемикання з одного виду діяльності на іншій.

КОЛЕКТИВНЕ - (Collective; Kollektive) - психічні змісту, належні не окремому індивіду, а суспільству, людям або людству взагалі (див. також колективне несвідоме, индивидуация і персона]. "Такими содержаниями є описані Леви-Брюлем "колективні містичні представлення" первісних людей, а також поширені серед культурних людей загальні поняття про право, державу, релігію, науку і т. д. Але колективними можна називати не тільки поняття і переконання, а і почуття. Леви-Брюль показує, що у первісних людей їх колективні уявлення суть одночасно і колективні почуття <...> У культурної людини з відомими. "F62" Стійкі зміни особистості, не пов'язані з пошкодженням або хворобою головного мозку - Ця група включає розлади зрілої особистості і поведінки, які розвинулися у індивідуума без попереднього особового розладу внаслідок катастрофічних або надмірних тривалих стресів або услід за важкими психічними захворюваннями. Цей діагноз може бути встановлений, якщо є помітні або тривалі особові зміни сприйняття і оцінки оточення і самого себе, а також відношення до них. Особові зміни повинні бути вираженими і пов'язаними зі стійкою погано адаптованою поведінкою, яка був відсутній до патогенного переживання. Зміни не повинні бути виявом інакшого психічного розладу або резидуальним симптомом. Совість - (калька з греч. symboulion) - 1. в релігійному контексті - етичне ядро особистості людини, дане йому від природи, понад, абсолютний етичний імператив, деякий внутрішній голос або голос Бога в людській душі; 2. в психоаналізі - система моральних цінностей людини або та частина особистості людини, яку він відчуває як голос моральних цінностей. Термін, суворо говорячи, відноситься тільки до свідомих цінностей і до свідомих "тихих голосів", і його не рекомендують змішувати з супер-Его, відмінним від совісті тим, що воно частково несвідоме і містить накази, під якими індивід свідомо навряд чи. КАСЛМЕНА СИНДРОМ - (Каслмена лимфома, описана американським патологом В. Castleman, 1906-1982; синоніми - ангиофолликулярная лимфома, гігантська гиперплазия лімфатичного вузла, ангиоматоидная лимфоидная гамартома, лимфогамартома) - захворювання, що характеризується доброякісної гиалинизирующей плазмоклеточной гиперплазией лімфатичних вузлів; виявляється збільшенням різних груп лімфатичних вузлів (частіше за медиастинальних, рідше - шийних, пахових, пахвових, забрюшинних). Клінічна симптоматика зумовлена мірою збільшення їх і впливом збільшеного конгломерату лімфатичних вузлів на сусідні тканини і.