Дослідження ключів на польових транзисторах

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Польові транзистори ... 5
1.1. Принцип дії польового транзистора ... 5
1.2. Схеми включення польового транзистора ... 7
1.3. Параметри польового транзистора ... 8
1.3.1. Частотні властивості ... 10
1.3.2. Шумові властивості ... 10
1.3.3. Теплові параметри ... 10
1.3.4. Максимально допустимі параметри ... 12
1.3.5. Вольт-амперні характеристики польових транзисторів ... 12
1.5. Застосування польових транзисторів ... 13
Розділ 2. Ключі на польових транзисторах ... 15
2.1. Загальні відомості про ключі ... 15
2.2. Устрій і принцип роботи ключа на польових транзисторах ... 16
2.3. Статичні характеристики ... 20
2.4. Динамічні характеристики ... 22
Висновки ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Дослідження ключів на польових транзисторах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дослідження ключів на польових транзисторах"

Курсова робота "Дослідження ключів на польових транзисторах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дослідження ключів на польових транзисторах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дослідження ключів на польових транзисторах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дослідження ключів на польових транзисторах" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ - область науки, техніки і культур, пов'язана з передачею на відстань зображень об'єктів і звукового супроводу (мови, музики і інш.). за допомогою радіосигналів Частіше за все під назв "телебачення" розуміється формування і трансляція телепрограмм (власне - телевізійне віщання) - одне з коштів масової комунікації Т синтезує в своїх передачах мн информац жанри і разл види иск-ва. Теоретич основи техніки передачі зображення на відстань були закладені в нач 80-х гг 19 у в роботах А ди Пайва (Португалія), II І Бахметьева (Росія). і інш. Спочатку передача елементів зображення була здійснена. КАУНТС Джордж Сильвестер - (9.12.1889, поблизу Болдуин-Сити, шт. Канзас, - 10.11.1974, Белвілл, шт. Іллінойс), амер. педагог, соціолог, публіцист. Закінчив Бейкеровський ун-т (1911). У 1918 - 56 викладав педагогіку у вузах США. Президент Амер. федерації вчителів (1939 - 42), чл. Нац. комітету Амер. союзу гражд. свобод (1940 - 73). Услід за Дж. Дьюм К. розвивав концепцію школи як "культурного інструмента" перетворення суспільства, його гуманизации і демократизації. Дотримуючись загалом позицій прагматистской педагогіки, критикував властиві їй ідеї педоцентризма, тенденцію культивування відособленою. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає розвиток психіки людини і її особливості на разл. вікових етапах. Включає дитячу психологію, психологію індивідуального розвитку дорослої людини і геронтопсихологию (психологію старості). У подітий. психології у відповідності з, існуючою періодизацією вікового розвитку (див. Вік) в якості відносно самостоят. розділів виділяються психологія дошкільника, мл. школяра, підлітка і т. д. До кон. 19 в. специфіка етапів вікового розвитку вислизала від уваги вчених. Зокрема, вельми поширеним був підхід до дитини як до "маленького дорослого", к-рии. ІВАНА Ігор Петрович - (р. 5.11.1923, Батумі), педагог, д. ч. АПН СРСР (1989), д-р пед. наук (1971). Закінчив филос. ф-т БРЕШУ (1949). Вів дослідження в області воспитат. діяльність суспільств. орг-ций в школі. З 1954 старший науч. співробітник в АПН СРСР. ПРОФ. ЛГПИ ім. А. І. Герцена (нині Зростав. пед. ун-т). Розробляв ідеї виховання дітей в колективі, висунених А. С. Макаренко і інш. отеч. педагогами. З 50-х рр. І. вів пед. експеримент по організації колективів дітей і дорослих в школах і створених ним творчих об'єднаннях, в т. ч. в Комуні юних фрунзенцев (1959) при районному Будинку піонерів і школярів в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дослідження ключів на польових транзисторах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Інновація - (від англ. innovation - нововведення) - істотний елемент розвитку освіти, що виражається в тенденціях накопичення і видозміни різноманітних ініціатив і нововведень в освітньому просторі, які в сукупності приводять до більш або менш глобальним змінам в сфері освіти і трансформації його змісту і якості. Інновації - актуально значущі і системно самоорганизующиеся новоутворення, виникаючі на основі різноманітності ініціатив і новин, які стають перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на його розвиток, а також на розвиток більш широкого мультикультурного простору. КУТЕЙНИКОВ Дмитро Юхимович - генерал майор, Донський Наказний атамав від 1827 р. по 1836. Після десятирічної польової служби, в 1820 р. ген. К. був призначений членом комісія з пристрою Війська Донського і своєю податливістю зумів заслужити прихильність міністра ген. Чернишева. Коли отаман А. В. Іловайський втратив довір'я влади і був звільнений, на його місце, як Наказного отаман призначили генерала К. Новий отаман, особистість покірна і безвільна, став точним виполнителем доручень свого заступника Чернишева. На Дону його не любили, т. до. він був провідником заходів, направлених на остаточне політичне засвоєння. Філодем - грецький поет і філософ, епікуреєць (див. Епікур). Приблизно в 75 р. прибув в Італію в супроводі Л. Кальпурнія Пізона, на віллі якого в Геркулануме він провів згодом багато часу в оточенні молодих епікурейців. Був знайомий з Цицероном, а можливо, і з Горациєм і Вергилієм. Ф. є автором приблизно 30 довершених відносно поетичному епіграм, здебільшого еротичних, що збереглися в Палатінської антології. Ф. писав також філософські твори, до XVIII в. була відома тільки одна назва такого труда. У 1752-54 рр. на віллі I в. н. е. в Геркулануме, що належала, ймовірно, другові Ф. Пізону, знайшли 800 обвуглених.
У вступі курсової "Дослідження ключів на польових транзисторах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИББИ-СУЕН - Цар Шумера і Аккада з УРА 3-й ДИНАСТІЇ, що правив в 2027-2003 рр. до Р. Х. В царювання Ибби-Суена під ударами западносемитских аморейских племен сталося швидке ослаблення і розпад держави, створеної правителями 3-й династії Ура - Ур-Намму і Шульги. Перші вісті об пастухах-амореях відносяться ще до царювання батька Ибби-Суена, Шу-Суена, при якому вони переправилися через Евфрат в Месопотамію. Щоб захистити Аккад від вторгнення із заходу, вздовж кордону степу біля 2033 р. до Р. Х. була побудована грандіозна стіна довжиною більше за 200 км. Але ця міра змогла лише відстрочити нашестя. Через.

СВЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ чоловічий монастир - Орловська еп., поблизу Брянська, у р. Свени, або Свіни. Заснований в 1288 кн. Романом Михайловичем Чернігівським у вдячність за чудове зцілення його на цьому місці від сліпоти по молитві перед іконою Пресвятой Богородиці, відомою в цей час під ім'ям Свенської. За переказами, цій св. ікона, написана прп. Алипием і виклопотана кн. Романом у Києво-Печерського помешкання, під час шляху, знаходячись на човні, що плив по Десні в м. Брянск, вночі чудовим образом була перенесена на гілці великого дуба, що зростав біля р. Свени, де на наступний день і була знайдена що супроводили її; тут же по молитвах. Вінніченко Володимир Кирилович - (26 липня 1880, село Веселий Кут Елісаветградського повіту Херсонської губернії, - 1951, Мужен, Франція). Народився в селянській сім'ї. У 1901 поступив на юридичний факультет Київського університету; під час навчання вступив в Революційну українську партію (РУП), яка з 1904 стала називатися Українською соціал-демократичною робочою партією (УСДРП). Вів агітаційно-пропагандистську роботу серед робітників Києва і селян Полтавської губернії. У 1903 арештований, виключений з університету; біг з Лукьяновської в'язниці у Києві, але невдовзі знову арештований і був направлений в дисциплінарний.
Список літератури курсової "Дослідження ключів на польових транзисторах" - більше 20 джерел. Ілларіон (Троицкий Василь Олександрович) - (1866, сіло Ліпіци Серпуховського повіту Московської губернії, - 28 грудня 1929, Ленінград). Народився в сім'ї священика. У 1910 закінчив Московську духовну академію зі мірою кандидата богословия і залишений професорським стипендіатом. У 1913 отримав міру магістра богословия і пострижений в чернецтво, рукоположен у иеромонахи і визначений виконуючим посаду доцента Московської духовної академії, потім призначений її інспектором із зведенням в сан архімандрита. У грудні 1913 затверджений в званні екстраординарного професора по Священному писанню Нового заповіту; доктор богословия. ПОЛІТИКИ ПРОТИСТОЯННЯ - Політика протистояння проводиться партією, яка спочатку орієнтована на те, щоб опонувати точці зору і пропозиціям іншої партії. У результаті партії більше стурбовані тим, щоб осоромити свого політичного суперника, а не роботою в інтересах суспільства. У Великобританії політика партій традиційно будується на основі цього принципу. Одна з пов'язаних з такою ситуацією небезпек полягає в тому, що партія може в принципі протистояти будь-яким діям своїх опонентів. У результаті, коли правляча партія терпить поразку в ході загальних виборів і поступається владними повноваженнями одному з своїх противників.

ХОМА АКВИНСКИЙ (THOMAS AQUINAS) - теолог і філософ. Здійснив синтез аристотелевского вчення про державу з християнським поглядом на життя і призначення людини. Для Ф.А. держава є не продуктом гріха, але швидше слідством суспільної природи людини. Аристотелевскую концепцію благой життя в автаркическом полісі він розглядає в поняттях життя християнського і бачить вищу мету держави в наближенні порятунку. Розділяючи услід за Арістотелем форми правління на монархію, аристократію і демократію, Ф.А. розглядав першу як найкращу з всіх, вважаючи, що вона в найбільшій мірі втілює єдність мети і волі в порівнянні з інш. формами і тому найкраще.
Посилання в тексті роботи "Дослідження ключів на польових транзисторах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНІЯ - поняття, введене в філософію Лейбніцем (1695) для пояснення взаємозв'язку і узгодженості субстанциальних діячів - монад. Останні, будучи замкнені в самих собі, несприйнятливі до спонук ззовні, не можуть взаємодіяти між собою, однак Бог в момент витвору встановив вказану відповідність їх один з одним і з миром загалом. Як приклад Лейбніц приводить однаково відрегульовані години, пояснюючи узгодженість між душею і тілом на прикладі синхронного руху двох маятників часів різної конструкції, які зустрічаються в момент, коли показують однаковий час. Це могло статися трьома способами: 1) погодити їх т. ФУНДАМЕНТАЛЙЗМ - У широкому значенні цей термін вживається застосовно до тим религ. напрямам, к-рі проголошують незмінність догматика, вимагають букв. прийняття пророцтв, що містяться в "священних" книгах і чудес, відкидаючи при цьому всякі спроби їх аллегорнч. тлумачення, віддаючи перевагу сліпій вірі доводам розуму, наполягаючи на суворому і неухильному виконанні всіх тра-дкц. розпоряджень релігії. У вузькому значенні термін використовується для позначення ортодокс, течії в совр. протестантизмі, до-ой виникло в переддень першої світової війни серед найбільш консервативної частини амер. протестантів як. ТВОРЧІСТЬ - психічний процес створення нових цінностей,. как би продовження і заміна гри дитячої. Діяльність, результат якої - створення нових матеріальних і духовних цінностей. Будучи по суті культурно-історичним явищем, має і психологічний аспект - особовий і процесуальний. Передбачає наявність у суб'єкта здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, відмінний новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, що неусвідомлюється компонент розумової активності, а також потреби особистості в самоактуализации, в розкритті і.

ФАХІВЕЦЬ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З БІЖЕНЦЯМИ І ІММІГРАНТАМИ - соціальний працівник, що здійснює свою професійну діяльність по наданню допомоги і соціальної реабілітації біженцям і іммігрантам. Фахівець з соціальної роботи з даною конкретною групою населення виконує наступні функції: соціально-терапевтичну, попереджувально-профілактичну, организационно-коммуникативную, соціально-педагогічну, організаторську, соціально-побутову, психологічну, охоронно-захисну і т. д. Соціально-терапевтична функція направлена на відновлення фізичних сил клієнта, надання йому медичної допомоги. Попереджувально-профілактична функція передбачає. ТЕМБР - (від франц. timbre) -якість ("забарвлення") звуку, що сприймається, пов'язана з поширенням енергії його спектра вдовж частотної осі. Понятіє Т. застосовується частіше за все до музичному звукам, що мають гармонічну структуру, і є характеристикою, що дозволяє розрізнювати звуки різних інструментів при рівності їх висоти і гучності. Однако Т. визначається не тільки співвідношенням інтенсивності складових звуку гармонік. Мова і шум (гуркіт, шипіння, тріск) також розрізнюються по Т. Разлічия в сприйнятті музичних звуків і шумів пояснюються тим, що тембровое якість музичних звуків може. Психологія натовпу - (mob psychology) Р. Браун визначав Т. як "діючі спільно, пліч-о-пліч, анонімна, випадкова, тимчасова і неорганізована спільність". Т. можуть поділятися в залежності від того, активні вони або пасивні, перші при цьому наз. власне Т., а другі - публікою, аудиторією. Собственно Т. класифікуються далі в залежності від домінуючої поведінки учасників. Агресивні Т., до крим відносяться бунтуючі і лінчуючі Т., характеризуються виявом агресії відносно людей або об'єктів. Домінуючою формою поведінки Т., що врятовуються яв-ця паніка, як, напр., у разі пожежі в театрі. Стяжающиє Т. схожі з тими, що врятовуються. КОРЗОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - доктор філологічних наук, професор. У 1991 м. у Києві в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченко АН України захистив докторську дисертацію по темі: Радянська драматургія 60-80-х років. Конфлікт, дія, характер. Проблема театрально-драматургічної виразності" Спеціальність: 10.01.02 - література народів СРСР (радянського періоду). Дав аналіз сфери драматичного конфлікту. Виділені типологічні ряди драматичних конфліктів. А. Конфлікти, що тяжіють по своїй структурі до моделей чеховского типу: зіткнення, протистояння різних етичних позицій; протистояння героя і навколишнього.