На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Документи на паперових та електронних носіях

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження документів на паперових та електронних носіях ... 5
1.1. Суть поняття "документ" ... 5
1.2. Матеріальна (фізична) складова документа ... 9
Розділ 2. Загальна характеристика деяких видів документів на паперових носіях ... 14
2.1. Видання як вид документа ... 14
2.2. Книга як різновид документа ... 18
Розділ 3. Загальна характеристика документів на електронних носіях ... 22
3.1. Магнітний документ ... 24
3.1.1. Магнітна стрічка ... 24
3.1.2. Магнітна карта ... 26
3.1.3. Магнітний диск ... 26
3.2. Оптичний документ ... 28
Висновки ... 35
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Документи на паперових та електронних носіях" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Документи на паперових та електронних носіях"

Курсова робота "Документи на паперових та електронних носіях" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Документи на паперових та електронних носіях", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Документи на паперових та електронних носіях" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Документи на паперових та електронних носіях" і призначений виключно для пошукових систем.

РУМУНІЯ - (Romania), гос-у на Ю.-В. Центр. Європи, на С. Балканського півострови. Пл. 237,5 тис. км2. Нас. 22,8 млн. чол. (1992); ок. 89,4% - румуни, 7,1% - угорці, 0,5% - німці. Офіц. яз. - румунський. Столиця - Бухарест. Перші свідчення письм. культури на території совр. Р. відносяться до 10 в. Ця культура характеризувалася поєднанням дако-романських традицій з впливом Візантії і слов'ян. У 14 в. утворилися князівства Валахия і Молдавія. Поширення юрисдикції болг. епископий на терр. Добруджи і Валахиї, а Галіцкой епископий на терр. Молдавії привело до того, що в письм. культурі (як церковної, так і. ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА - 1. галузь вищої освіти, система підготовки фахівців-психологів для наукової і практичної діяльності в різних галузях (освіта, медицина, промисловість, спорт і інш.); 2. вигляд додаткової спеціальної освіти, психологічна підготовка фахівців різних галузей в інтересах рішення професійних задач, пов'язаних з людськими взаємовідносинами. Підготовка психологів-професіоналів здійснюється в рамках особливої учбово-методичної системи, спеціально спроектованої для цієї мети. Паралельно має місце неформальний процес П.о., що включає психологічна самоосвіта і самовиховання. Останнє. Ланге Фрідріх Альберт - (28.9.1828, Вальд поблизу Золінгена - 21.11.1875, Марбург) - німецький философ-неокантианец, економіст і психолог. Народився в сім'ї пастора, після закінчення гімназії в Дуйсбурге і Цюріхе дістав вищу освіту в Цюріхе по філософії і психології (1847) і Бонні (1848-1851) по класичній філології, філософії, теології, тут особливий інтерес до філософії у нього з'явився внаслідок спілкування з У 1851 м. Ланге захистив докторську дисертацію по філософії ("Quastiones metrical") в Боннськом університеті і здав державний екзамен для заміщення посади викладача гімназії, після річної. ЛІГА ОСВІТИ - - всеросійська громадська педагогічна організація в С.-Петербурге (Петрограде) (1906-17). Засновники: В.Я. Аврамов, Н.Н. Бекетов, І.А. Бодуен де Куртене, С.А. Венгеров, І.Я. Герд, Г.А. Фальборк, В.І. Чарнолуський і інш. Мета Л.о. - об'єднання і координація діяльності педагогічних і просвітницьких суспільств і організацій в Росії. Задачі: теоретична і практична розробка питань освіти, основа наукових і просвітницьких установ. Сфера діяльності Ліги включала всі рівні шкільної освіти, а також позашкільну освіту. Московський відділ Л.о. (1906-07) відкрив літні курси для вчителів, лекційне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Документи на паперових та електронних носіях" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ШУЛЬГИН Віктор Миколайович - (1894-1965)   - педагог і діяч освіти. З 1918 в Наркомпросе РСФСР, в 1922-1931 директор Інституту методів шкільної роботи (в 1931 Інститут марксистсько-ленінської педагогіки). У 1921-31 член науково-педагогічної секції ГУСа. Розробляв (спільно з М.В. Крупеніной) проблеми виховання нової людини соціалістичного суспільства, а також взаємодії школи і середи. Виховання трактував як складну систему соціальних зв'язків і відносин, що охоплюють всі сфери життя суспільства, а також як процес социализации особистості.  Колективом інституту під керівництвом Ш. були розроблені методики вивчення середи і її. Степана Олександр Петрович - Степана (Олександр Петрович, 1781 - 1837) - письменник. По закінченні курсу в Московському університетському пансіоні Степана брав участь в італійському поході Суворова, який за уміння володіти пером називав його: "наш крихітний Демосфен". У 1812 - 1814 рр. працював під керівництвом сенатора Каверіна, що завідував продовольством армії, а потім приведенням в порядок спустошених ворогом губерній. Пізніше був прокурором в Калуге, з 1822 р. - Енісейським губернатором. Часто об'їжджав губернію і складав про ці поїздки докладні звіти і доповіді, які литературностью викладу особливо. Шапошников Володимир Георгійович - Шапошников (Володимир Георгійович) - інженер-технолог, народився в 1870 р.; закінчив курс в петербургском технологічному інституті в 1893 р. Потім служив на приватній мануфактурі в Иваново-Вознесенске. З 1895 р. перейшов в Санкт-Петербургский технологічний інститут на посаду лаборанта при красильной лабораторії. У 1896 - 1897 рр. знаходився в закордонному відрядженні для підготовці до професури. У 1898 р. запрошений професором в Київський політехнічний інститут, на кафедру хімічної технології, по відділу фарбувальних і волокнистих речовин. Надрукував в спеціальних технічних журналах: "Про.
У вступі курсової "Документи на паперових та електронних носіях" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРШИЙ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР - Невдовзі після прийняття Міланського едикта (313), що покінчило з державним гонінням на Церкву, виникла одна з самих найнебезпечніших ересей - псевдовчення александрийского пресвітера Арія. Вона стосувалася вчення про Божество Сина Божія - головного християнського догмата, на якому грунтується вся Віра і вся Церква Хрістова. Арій відкидав Божественне достоїнство Іїсуса Христа і Його рівність з Богом Батьком, затверджуючи, що Христос є витвір Бога Батька і тому не единосущен Йому. Якби арианство, що захопило за собою безліч пастирів і пасомих, перемогло істинне вчення Церкви і.

Організація країн - експортерів нафти (ОПІКИ) - Організація країн - експортерів нафти (ОПІКИ) (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC), междунар. орг-ция, заснована з метою регулювання цін на нафту. Перші кроки до встановлення більш тісних зв'язків між нафтовидобувними країнами були зроблені Венесуелой, Іраном, Іраком, Кувейтом і Саудівською Аравією в 1949 р. У 1960 р., після зниження цін на нафту междунар. нафтовими компаніями, в Багдаді відбулася конференція представників цих країн, на до-ой було вирішено створити постійну орг-цию, краї була встановлена в Каракасі (Венесуела) в слід. року. Пізніше в неї вступили Катар (1961), Індонезія. Другий Всеросійський з'їзд Рад робітників і солдатських депутатів - 25 - 27 жовтня 1917, Петроград (зізваний ВЦИК 1-го скликання). За новітніми даними, брало участь 1046 делегатів і гостей, з яких 525  - більшовики (див.: Орлів В. С., Султанова Е. А., З'їзд повсталого і народу, що переміг, П., 1987, з. 65 - 66); відомості про партійний склад суперечні, але можна зробити висновок що у відкритті брало участь (без членів ВЦИК 1-го скликання, що мали право на дорадчий голос) не менше за 739 делегатів, в тому числі 338 більшовиків, 211 есеров (в тому числі 127 лівих), 69 меншовиків (в тому числі 32 інтернаціоналіста), 20 об'єднаних.
Список літератури курсової "Документи на паперових та електронних носіях" - більше 20 джерел. ФУТУРОЛОГІЯ - (від лати. futurum - майбутнє) - міждисциплінарний напрям в науці, що засновується на даних суспільних і природних наук і ставляче метою передбачення майбутнього розвитку людства і окремих сфер життя суспільства. Футурологія сьогодні виразно усвідомлює, що подальші перспективи розвитку цивілізації безпосереднім образом пов'язані з тим, наскільки ефективно і своєчасно будуть вирішені стоячі перед людством глобальні проблеми: загроза світової війни, екологічні, економічні, демографічні, бідняцтва в країнах, що розвиваються і т.д. Тому інтерес до вивчення альтернативних моделей грядущого, до. ВЛАДА (ЯК АВТОРИТЕТНО-ВЛАДНЕ ПОВНОВАЖЕННЯ) - (AUTHORITY) - вплив, що виникає з визнання іншими, з їх власної волі, чийого-небудь права вводити нормативні встановлення або віддавати розпорядження і розраховувати на покору. Авторитетне повноваження влади можна характеризувати як вплив, заснований на легітимність: А має в своєму розпорядженні авторитетне повноваження влади у відношенні В ( а тому і впливом), оскільки В розглядає домагання А відносно себе як легітимні (законні) або правомірні. Авторитетно-владне відношення є суб'єктивним, психологічним і моральним по своєму характеру, на відміну від форм впливу, заснованих на.

Поппер Карл Раймунд - (1902 -94), філософ, логік і соціолог. Народився в Віні, з 1945 жил в Великобританії, професор логіки Лондонського університету (1949-69), декан факультету філософії, логіки і наукового методу в Лондонській школі економіки і політичної науки (1945-69).  Творець філософської концепції критичного раціоналізму. Виступав з критикою марксизму і принципу історизму. Автор капітального труда "Відкрите суспільство і його вороги" (Лондон, 1945), написаного в Новій Зеландії між 1938 і 1943 рр. Книга стала "гімном" демократичному відритому суспільству, була направлена проти.
Посилання в тексті роботи "Документи на паперових та електронних носіях" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУРИЦИН Федір Васильович - (15 в.) - російський політичний діяч, дипломат, один з лідерів реформационного руху в Росії 2-й підлога. 15 в., т. н. єресі "жидовствующих". Був чудово освічений, служив дяком по посольських справах, брав участь в декількох успішних і важливих для Московської держави дипломатичних місіях. У 1436 повернувся в Москву з кримського полону. Навколо нього утворився гурток однодумців, що розділяли єретичні, з точки зору офіційного православ'я, погляди. Єресі співчували син Івана III Іван Іванович, митрополит Зосима і, певною мірою, сам Іван III. Визнаючи авторитет Ветхого і Нового. ДОКАЗИ БУТТЯ БОГА - спроби логічно вивести буття Бога і його предикати і тим самим раціонально обгрунтувати віру в Бога. Згідно з Кантом, буття Бога рішуче недоказове, але це не є для Канта основою затверджувати, що Бога не існує. Є шість найбільш відомих доказів буття Бога. 1) Онтологічний доказ буття Бога з наявності суб'єктивної ідеї вищої суті виводить її об'єктивне існування: якби Бог існував не насправді, а лише як ідея, цей недолік суперечив би поняттю Бога як найбільш якдосконалої, найреальнішої суті. 2) Психологічний доказ буття Бога виходить з наявності ідеї Бога в свідомості (тобто з переживання. ДЕКАРТРЕНЕ - (Descartes, 1596-1650) -фр. філософ і дослідник, що зіграв істотну роль в перетворенні психології з умоглядної філософської науки в емпіричну науку про явища свідомості. Використовуючи метод "універсального сумніву" і відкидаючи все те, в чому ми можемо хоч раз засумніватися, як "точку відліку" для побудови філософії нового типу, Д. прийшов до висновку, що найбільш достовірним і безперечним для кожної людини є існування його власного мислення (під "мисленням" Д. розуміє будь-яку психічну діяльність, що усвідомлюється суб'єктом ): "Я мислю, отже.

ТЕОРІЯ СТАТИСТИЧНИХ РІШЕНЬ - система математичних методів, що дозволяють виявити закони (правила), по яких приймаються рішення в техніці зв'язку, загальної теорії систем, економіці і інш. Вельми корисним є методи Т. з. р. при дослідженні процесів прийняття рішення в складних високоорганизованних технічних системах і організмах. Т. з. р. дозволяє оцінити функціонування таких систем в реальних умовах з точки зору оптимальності поведінки, визначуваного оптимальною моделлю, побудованою в рамках Т. з. р. У загальному випадку Т. з. р. розглядає вибір поведінки (стратегії) спостерігача при станах зовнішньої середи, що змінюються. Повчальне спілкування - цілеспрямоване формування професійного бачення світу. О. про. розглядається як процес, що забезпечує учбову діяльність у вищій школі, суб'єкти к-рого відносяться до социономическому типу професій "чоловік-чоловік". Професійне бачення світу - це система взаємовідносин фахівця-професіонала з об'єктами світу. Структура професійного бачення світу зумовлена: а) професійною семантикою; б) особливостями професійного відображення ситуацій; в) особливостями професійного межличностного сприйняття; г) професійними аспектами О. Профессиональноє бачення світу формується в реальному учбовому. ГОРМЕТОНИЯ - термін, запропонований С. Н. Давіденковим (1919) для позначення ранньої контрактури м'язів, наступаючої при гострих судинних поразках головного мозку і що супроводиться приступами тонічних судом в м'язах всіх чотирьох кінцівок. Синдром горметонии вважається патогномоничним для обширного крововиливу з проривом крові в шлуночки мозку. При горметонии в межприступном періоді спостерігається переважно підвищення мишечного тонусу в сгибателях верхніх кінцівок (рідше в разгибателях) і разгибателях нижніх кінцівок. Переважання тонусу в сгибателях або разгибателях верхніх кінцівок пояснюється. ХАНТЕРА СИНДРОМ - (описаний канадським лікарем C. A. Hunter, 1873-1955; синонім - мукополисахаридоз, тип II) - спадкове захворювання, пов'язане з накопиченням в тканинах мукополисахаридов внаслідок недостатності ферменту идуронат-сульфатази в фибробластах, лимфоцитах, сироватці. Клінічні вияви: макроцефалия, довгий череп з виступаючим лобом і потилицею, підведеним і довгастим зведенням, грубої риси обличчя; тугоподвижность суглобів; бучливе дихання внаслідок обструкції верхніх дихальних шляхів, повторні ринити; пахові і пупкові грижі; гепатоспленомегалия; гипертрихоз; потовщена шкіра; коротка шия; рідкі зуби;.