Документи на новітніх носіях інформації

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про способи і засоби запису інформації ... 6
1.1. Суспільний розвиток і зростання потреби суб'єктів в інформації ... 6
1.2. Матеріальна (фізична) складова документа ... 11
1.3. Способи і засоби запису інформації ... 15
Розділ 2. Характеристика новітніх носіїв інформації ... 20
2.1. Загальна характеристика перфорованого документа ... 20
2.2. Загальна характеристика мікрографічного документа ... 22
2.3. Магнітний документ ... 24
2.3.1. Магнітна стрічка ... 24
2.3.2. Магнітна карта ... 26
2.3.3. Магнітний диск ... 26
2.4. Оптичний документ ... 28
2.5. Голограма як вид документа ... 35
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Документи на новітніх носіях інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Документи на новітніх носіях інформації"

Курсова робота "Документи на новітніх носіях інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Документи на новітніх носіях інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Документи на новітніх носіях інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Документи на новітніх носіях інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ТУРКМЕНІЯ - Туркменістан, гос-у в Ср. Азії Пл 488,1 тис. км2 Нас 3622 тис. чел (1989, перепис), в т.ч. 72% - туркмени Гос. яз - туркменська Столиця - Ашхабад В 1989 на 1000 чел населення у віці 15 лет.н. старше доводилося 864 чел з висш. і середнім (повним і неповним). освітою (в 1979 - 748 чел). У галузях економіки було зайнято 275,9 тис. фахівців, в т.ч. 128,3 тис. з вищим і 147,6 тис. зі ср. спец. освітою Дошкільні установи створені в 1919 в Полторацке (з 1927 - Ашхабад), Мерве (з 1937 - Мари). і Красноводське Розвиток дошк. виховання активізувалося після освіти Туркм ССР. У 1925 в Мерве і Чарджоу були. ВИХОВАЛЬНА РОБОТА ПО МІСЦЮ ПРОЖИВАННЯ - організація воспитат. впливів на дітей і підлітків в рамках їх житлово-побутовий микросреди з метою оптимізації позитивних і нейтралізації негативних соціальних чинників, що впливають на формування особистості. Микросреде по місцю проживання властиві разновозрастний склад, широкі соціальні зв'язки, неформальний характер, добровільність вибору цілей і цінностей, форм і видів діяльності. Разом з тим ця микросреда відрізняється суперечністю і стихійністю, що не виключає імовірність виникнення негативних асоціальних тенденцій, небажаних впливів субкультури, висунення неформальних лідерів. КОНЦЕНТРИЗМ - (від новолат. concent-rum - таке, що має загальний центр) в навчанні, принцип побудови шк. курсів основ наук, що характеризується тим, що частина уч. матеріалу повторно, але з різною мірою поглиблення вивчається на неск. рівнях навчання. Так, в початкових класах діти вчаться виробляти всі чотири арифметич. дії з цілими числами. На ср. рівню ці дії вивчаються знову, але більша увага звертається на закони арифметич. дій, на залежність між даними числами і результатами дій над ними. Детально вивчаються питання подільності чисел. Курс літри уч. планом передбачений як тематичний для. БЕНЕКЕ Фрідріх Едуард - (17.2.1798, Берлін, - 1.3.1854, там же), ньому. психолог і педагог. Вивчав богословие в Галле і філософію (з 1817) в Берліні. Філос. переконання формувалися під впливом ідей Ф. Шлейермахера. У 1820 - 22 і з 1827 читав лекції по філософії в Берлінськом ун-ті, в 1824 - 27 - в Геттінгенськом. Осн. филос. наука, по Би., - емпирич. психологія, що базується на аналізі фактів самосвідомості. Услід за І. Ф. Гербартом критикував теорію абстрактних душевних здібностей і вважав, що психологія повинна дослідити душевні явища у взаємному зв'язку, розкладаючи їх на найпростіші складові частини і виявляючи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Документи на новітніх носіях інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ошанін Дмитро Олександрович - (13.02.1907, Вологда - 28.11.1978, Париж) - вітчизняний психолог. На початку 1920-х рр. разом з батьками емігрував в Югославію. З 1922 м. по 1926 м. вчився в македонській гімназії, з 1926 м. по 1928 м. в Сорбонне і одночасно в консерваторії. Закінчив навчання в Югославії в 1931 м., отримавши диплом філософа-психолога. До 1933 м. працював репетитором, з 1933 м. - викладачем гімназії. У 1938 м. захистив в Сорбонне дисертацію на тему "Сопережіваніє і його три аспекти". З 1938 м. працював викладачем в гімназії. У 1941 м. був мобілізований в армію, брав участь в бойових. Грібовський Адріан Моісейович - Грібовський, Адріан Моісейович - державний діяч (1766 - 1833), статс-секретар; вчився в Московському університеті; в 1784 - 86 роках служив при Державіне, в Петрозаводське, скарбником наказу суспільних грошей, причому розтратив казенні гроші, але Державін справу цю зам'яв. З 1787 р. служив у військово-похідній канцелярії князя Потемкина; після того був визначений правителем канцелярії графа П.А. Зубова. Помалу він зробився правою рукою фаворита і отримав доступ в спокій імператриці; читав їй іноземну пошту, підносив до підписання укази, а в 1795 р. був призначений статс-секретарем "у. МЮССЕ - (Musset) Альфред де (1810, Париж - 1857, там же), французький письменник. У першому збірнику віршів "Іспанські і італійські повісті" (1829) виявив себе як яскравий представник романтизму. Однак Мюссе критично оцінював естетику романтиків і їх художні принципи, виступаючи проти поетів-"плакальника", "мрійників сльозливих, що твердять про ночі, озера, човни, верби". Мюссе уперше вводить в систему французького романтизму іронію, за якою переховується найглибша паніка душі, що розчарувалася у високих ідеалах романтизму. Ранні прозаїчні п'єси відрізняються психологизмом і.
У вступі курсової "Документи на новітніх носіях інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ганна - Ганна (Anne) (1665-1714), королева Англії, Шотландії і Ірландії (1702-07), а потім - Великобританії і Ірландії (1707-14), остання з династииСтюартов. Мл. дочка католика Якова II і його першої дружини Ганни Хайд, виховувалася як протестантка, в 1683 р. вийшла заміж за протестанта, дат. принца Георга (розум. 1708). Під час "Славної революції" відмовилася підтримувати політику, що проводиться батьком, а в 1689 р. прийняла сторону свого зятя Віль-гельма III. Смерть її останньої дитини в 1700 р. привела до появи Акту про престолонаслідування, по к-ро-му після смерті А. парламент повинен.

Україна - Україна (Ukraine), гос-у в Вост. Європі, південною межею що виходить до Чорного моря. Хотя У. знаходилася під владою Росії після розділу Польщі в кон. 18 в., тут, незважаючи на репресії, зберігалися сильні націоналістичні настрої. У 1918 р. У. проголосила незалежність, але до 1922 р. її терр. зайняли війська Червоної Армії, і була освічена Українська Радянська Соціалістична Республіка. При проведенні сталинской колективізації населення У. особливо постраждало від репресій. У 1941-44 рр. її терр. спустошили ньому. окупанти, хоч мн. націоналісти їх вітали. Терроритиальні придбання за рахунок. ПРИДНІСТРОВ'Я - (Придністровська Молдавська Республіка, ПМР) - невизнана держава на лівому березі Дністра, утворилося внаслідок краху СРСР. Столиця - м. Тираспіль (заснований А. В. Суворовим). Населення порядку 350 тис. чол. (35% росіяни, 25% українці, 30% молдавани), біля 20% має російське громадянство. ПМР має розвинену економіку, на її території знаходиться Молдавська ГЕС, Молдавський металургійний завод, текстильний завод Тіратекс, відома в Європі взуттєва фабрика "Флоаре", завод Молдавкабель, відомий коньячний завод "Квінт" і інш. Завдяки цьому рівень життя в ПМР, навіть незважаючи на.
Список літератури курсової "Документи на новітніх носіях інформації" - більше 20 джерел. ДЕСПОТИЗМ - (від греч. despotes-повелитель) - форма самодержавної влади, необмежена монархія, що відрізняється повним свавіллям влади, безправ'ям підданих; самовладдя і тиранення по відношенню до тих, що оточують. Античний політичний філософ Арістотель, разом з трьома правильними і трьома неправильними ("що відхиляються") формами політичної організації, виділив сьому форму-деспотизм, яка зовні нагадує вже відому форму - тиранення. Якщо тиранення є однією з перехідних форм політичної організації, то деспотизм за межами цивілізаційного співтовариства або варварського миру - перманентний (постійний). КЕРОВАНА ДЕМОКРАТІЯ - політичний феномен другої половини XX - початки XXI вв. Відображає кризу традиційного поняття і інститутів демократії, доводячи їх до своєї протилежності. Замість властивого демократії вибору народом своєї долі, своєї форми правління, своїх державних лідерів, сьогоднішню "демократію" намагаються перетворити в релігію, стандарт, норму, "еталон" якої знаходиться в Вашингтоні або, в крайньому випадку, в Брюсселі. Замість різноманітності традицій, національних специфік, творчого підходу до історії, політичних інститутів і політичних теорій, сучасні.

Революційна народна армія - (Аргентина) - ЕРП. Організована в 1970, до 1974 нараховувала до 5000 членів. Дотримувалася троцкистской ідеології. ЕРП володіла розробленою організаційною структурою, що забезпечило їй вплив серед аргентинских терористів і дозволило витримати удари, нанесені військовими урядами в 1974 і в подальші роки. У 1970-71 терористи провели невеликі військові операції і акти індивідуального терору, переважно проти правих; сент. 1970 - напад на поліцейську дільницю в м. Россаріо; 1971 - пограбування банку Кордови на 300 тис. доларів; 1970 - убиті 5 поліцейських як помста за розстріл 12 арештованих.
Посилання в тексті роботи "Документи на новітніх носіях інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АСИМЕТРІЯ - (греч. а - негативна частинка і - пропорційність) - відсутність елементів симетрії в природних або теоретичних об'єктах. Поняття асиметрії співвідносне з поняттям симетрії. Якщо фігура не має жодного елемента симетрії, то вона називається асиметричної. Явище асиметрії розглядається як повне порушення симетрії - відсутність всіх відомих елементів симетрії. Асиметрію потрібно відрізняти від диссимметрии, яка розуміється як знижена симетрія, відсутність лише деяких її елементів. Але навіть повна відсутність всіх відомих елементів симетрії в предметі не означає неможливості знайти такі перетворення, в. ЗАКОН ВИКЛЮЧЕНОГО ТРЕТЬОГО - один з основних законів класичної двозначної логіки, що виходила з наявності у думок тільки двох истинностних значень: істини або брехні. Його формальний запис такий: А VА (де V - означає виключаючу дизьюнкцию: або - або). Згідно з цим законом: будь-яка думка (висловлювання вигляду "А є В") або істинно, або помилково, третього - не дано. Або: з двох перечачих один одному думок одне неодмінно істинне. Розвиток науки показав неуніверсальність цього закону формальної логіки. З" одного боку, створення квантової механіки показало, що в ній не два, а три истинностних значення для її. Діалог в медиакоммуникации - ЗМІ в кач. суспільств. інституту, прагнучого впливати на масову аудиторію, надає свої ресурси для реалізації так званого готівкового дискурса в суспільстві. У числі механізмів впливу ЗМІ - презентація аудиторії привабливих для глядача з т. зр. особової ідентифікації ролевих моделей, а також створення необхідного емоційного і оцінно-смислового контексту сприйняття соціально значущих подій і відносин, персон, цінностей, ціліше і актуалізація діалогу в просторі публічного О. В телепередачах імітуються групові дискусії, що приводять до виробітку ментальних схем прийняття людиною серйозних і.

КІСТА - патологічна порожнина в органах і тканинах, що має стінку і вміст. Величина таких порожнин, будова їх стінки і характер вмісту варіюють в залежності від походження кіст, давностях їх утворення, локалізації і інш. Розрізнюють істинні кісти, внутрішня поверхня яких вистлана епітелієм (рідше за ендотелием), і помилкові кісти (псевдокисти), позбавлені спеціальної вистилки. Кісти бувають придбаними і природженими. По механізму освіти кісти поділяють на ретенционні, рамолиционні, паразитарні, травматичні, дизонтогенетические і опухолеві. Ретенционні кісти (як правило, придбані) утворяться в. Методика чорнильних плям Хольцмана - (Holtzman inkblot technique) Дана методика (HIT) була розроблена Уейном Хольцманом і інш. в 1961 р. з метою подолання психометрических нестач Тесту чорнильних плям Роршаха. Її відмітні особливості складаються в наступному. - Тестовий матеріал. Був розроблений новий набір чорнильних плям, внаслідок чого їх загальна кількість збільшилася до 45 в порівнянні з 10 у Роршаха. Сконструйований тж паралельний набір. Ці паралельні форми дають високий коефіцієнт надійності еквівалентних форм. - Процедура. Задача що тестується радикально змінилася. Той, що Тестується обмежений єдиною відповіддю на кожну. Поліомієліт дитячий епідемічний - Син.: Хвороба Гейне-Медина. Гостре епідемічне захворювання, зумовлене специфічним нейротропним ентеровирусом. Передача інфекції частіше прямим (повітряно-краплинним) або непрямим (через стічні води, їжу) шляхом. За антигенними характеристиками виділяється три типи вірусу, при цьому 1-й тип найбільш патогенний. Захворюють частіше діти. Інкубаційний період хвороби від 3 до 35 днів, частіше 7-14 днів. Виділяються три варіанти хвороби: 1) гипертермия протягом 2-3 днів без ознак поразки ЦНС; 2) серозний менінгіт (див.), при якому повне видужання наступає через декілька днів; 3) паралітичний. Пам'ять (порушення) - При легкій мірі гипомнезии на поточні події хворої загалом пам'ятає події найближчих 2-3 днів, але іноді допускає незначні помилки або невпевненість при спогаді про окремі факти (наприклад, не пам'ятає події перших днів перебування в лікарні). При наростанні порушень пам'яті хворої не може пригадати, які з процедур приймав 1-2 дні тому; лише при нагадуванні погоджується, що сьогодні вже розмовляв з лікарем; не пам'ятає блюд, які отримував під час вчорашньої вечері або сьогоднішнього сніданку, плутає дати найближчих побачень з родичами. При вираженої гипомнезии відмічається повна або.