На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Договірні відносини в туризмі

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Туризм як вид діяльності та необхідність його правового регулювання ... 5
1.1. Поняття туризму ... 5
1.2. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України ... 7
1.3. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні ... 10
Розділ 2. Організаційні особливості туристичної діяльності ... 17
2.1. Ліцензування, отримання дозволу ... 17
2.1. Сертифікація туристичних послуг ... 18
2.3. Договір про надання послуг ... 20
Розділ 3. Договірні відносини в туризмі відповідно до законодавства України ... 24
3.1. Види договорів у туристичній діяльності ... 24
3.2. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності ... 27
3.3. Укладання туристичного договору ... 29
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Договірні відносини в туризмі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договірні відносини в туризмі"

Курсова робота "Договірні відносини в туризмі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договірні відносини в туризмі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договірні відносини в туризмі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договірні відносини в туризмі" і призначений виключно для пошукових систем.

СЛОВАЧЧИНА - (Slovensko), Словацька Республіка, гос-у в Вост. Європі. Пл. 49 тис. км2. Нас. 5 млн. чол. (1993). Офіц. мова - словацька. Столиця - Братіслава. Початок шк. справі на терр. совр. С. поклали Кирило і Мефодій, що заснував в 9 в. в Нітре, одному з центрів Велікоморавської держави, уч-ще, що діяло за зразком візантійських шкіл. У 60-х рр. 9 в. тут були переведені на славши. яз. нек-рі частини Біблії і інш. христ. літра, що використовувалися в уч. цілях. У 868 указом тата Адріана II славши, мова була дозволена для використання в богослужінні і книжковій справі. Після закриття Нітранського. УЧИТЕЛЬНАЯ ЛІТЕРАТУРА - - розділ древньоруський писемності. Представлений дидактичними жанрами (11 - початок 18 вв.): ораторська проза, повчання (гомилии), повчальні бесіди, екзегези (тлумачення текстів Священного Писання), притчі і інш. Більшість творів У.л. носить назву "Слово". Широке поширення на Русі У.л. отримала після прийняття християнства (988). Вихованню людини, мешкаючої за моральними принципами, закріпленими текстами Священного Писання, служила патристика - витвору батьків Церкви 4-8 вв.: Иеронима, Августіна, Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста і інш. Видобування з витворів батьків. Сирс Річард - (рід. 31.8.1908) - американський психолог, фахівець з проблем особистості і соціального навчання. З 1953 м. професор Станфордського університету. У 30-х роках проводив дослідження, в рамках левиновской школи, рівня домагань ("Level of aspiration" (совм. з Levin K., Dembo Т., Festinger L.), in: Hant J. (Ed.) Personality and the Behavior Desorders, N.Y., 1944; в русявий. пер. Рівень домагань, в кн.: Психологія особистості: Тексти, М., 1982, 86-92) і впливу невдач на процес запам'ятовування ("Initization of the repression sequence by experienced failure", "J. Exp. Майстерня - одна з форм організації учбового процесу, основне призначення якої освоєння певного ремесла або технології виготовлення. Майстерня є однією з найкращих форм передачі практичних умінь (перенесення досвіду). Як форма організації навчання - вчення "майстерня" вимагає наявність досвідченого, або майстри - того, хто щось уміє робити. Майстер групі студентів повинен поставити задачу, вирішити яку вони явно не можуть. І це він розуміє. Але якщо вони приступають до справи, плутаючись і помиляючись, то майстер може показати ті, що не дістають правильно вживання коштів, що є, інструментів і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договірні відносини в туризмі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЯНЖУЛ Іван Іванович - (1846-1914)   - вчений, економіст і статистик, педагог, діяч народної освіти. У 1876-98 професор Московського університету. Академік АН (1895). Член Російського технічного суспільства. Як прихильник "державного соціалізму", Я. вважав, що для розвитку культури і освіти необхідне посилення уваги держави.  Добробут суспільства і успіх промисловості, підвищення продуктивності труда і торгівлі зв'язував з розвитком освіти, особливо технічного, поширенням письменності. Ставив питання про загальність і общедоступности освіти. Під керівництвом Я. були проведені дослідження взаємозв'язку. Гусев Олександр Федорович - Гусев, Олександр Федорович - богослов (1842 - 1904). Закінчив курс в Петербургської духовній академії; був професором Казанської духовної академії по кафедрі апологетики. Головні його труди: "Етичний ідеал буддизму у відношенні до християнства" (Санкт-Петербург, 1874, магістерська дисертація); "Моральність, як умова істинної цивілізації і спеціальний предмет науки" (Москва, 1874); "Залежність моралі від релігійної або філософської метафізики" (Москва, 1886); "Необхідність зовнішнього богопочтения" (проти Л.Н. Толстого, Казань, 1890); "Об сутності релігійно-етичного вчення Л.Н. Толстого". Ріхтер Віктор Юльевич - Ріхтер (Віктор Юльевич, 1841 - 1891) - хімік, освіту отримав в Дерптськом університеті. З 1864 року - лаборант при хімічній лабораторії технологічного інституту в Санкт-Петербурге. У 1867 році отримав міру магістра, а в 1872 році - міра доктора хімії, по захисту дисертацій "Дослідження похідних пропионовой кислоти" і будові "Про похідних бензолу". Після короткочасного перебування в посаді приват-доцента Санкт-Петербургского університету, в 1873 році призначений професором хімії в Інституті сільського господарства і лісоводства в Новій Александрії. У 1875 році перейшов в.
У вступі курсової "Договірні відносини в туризмі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шушніг, Курт фон - (Schuschnigg), (1897-1977), федеральний канцлер Австрії, наступник Дольфуса. Народився 14 грудня 1897 в Ріве, Південного Тіроль. Юридичну освіту отримав в університетах Фрейбурга і Інсбрука. Член християнсько-соціалістичної партії, в 1927 став депутатом національних зборів. З 1932 по 1934 був міністром юстиції Австрії в уряді Дольфуса, після вбивства якого в 1934 став федеральним канцлером. 11 липня 1936 Шушніг уклав з Німеччиною договір про дружбу. У лютому 1938 він був вимушений з'явитися в Берхтесгаден по виклику Гитлера, де під загрозою негайного військового вторгнення в Австрію прийняв три умови.

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ПЕРВІСНОЇ ЛЮДИНИ - відомий палеопатолог Г. Д. Рохлін в книзі "Хворобі древніх людей" пише: "З 20 неандертальців, судячи за станом скелета, 40% померло у віці від 0 до 14 років, 15% - у віці від 15 до 20 років, 40% - у віці від 21 до 40 років і тільки 5% - у віці від 40 до 60 років. Не знайдений жоден неандерталець у віці старше за 60 років. . Из. 102 людей, що жили в період верхнього палеолита, 24,5% померли у віці від 0 до 14 років; 9,8% - у віці від 12 до 20 років; 53,9% - у віці від 21 до 40 років; 11,8% - у віці від 41 до 60 років; людей старше за 60 років, судячи за станом скелетів, не виявлено... З 66 людей, що жили. Богдана Борис Осипович - (4 березня 1884. Одеса, - 15 червня 1960, Москва). Батько служив в приватних фірмах по торгівлі лісом. Закінчив Комерційне училище (1902). У соціал-демократичному русі з 1901. Меншовик. Уперше був арештований в 1907. У роки реакції "ліквідатор". Основною задачею соціал-демократичного російського робочого руху вважав "порвати зі старим підпіллям і увійти в смугу дійсно відкритої суспільної і політичної діяльності" ( "Наша Зоря", Санкт-Петербург, 1911, № 2, з. 74). Член Організаційного Комітету Російської соціал-демократичної партії з 1912. У роки першої світової війни "оборонец". Секретар.
Список літератури курсової "Договірні відносини в туризмі" - більше 20 джерел. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМ - Теоретичні основи політичної течії социал-демократизму були закладені Е. Бернштейном (1850-1932). Він обгрунтовував тезу про здатність капіталізму до постійного історичного саморазвитию. У подальшому ідеї социал-реформізму розвивали К. Каутський, Г. Гильфердінг, О. Бауер, К. Реннер, де Манн і інші. Соціал-демократія є впливовою силою в робочому і демократичному русі. У світі нараховується більше за 80 соціал-демократичних партій. Багато Хто з них входить в Социнтерн, створений в 1951 році. Соціал-демократичні партії виникли ще в кінці XIX століття як партії робочого класу. Сьогодні їх. Державна нарада - 12 - 15 серпня 1917, Москва. Зізвано Тимчасовим урядом постановою від 31 липня "в зв'язку з винятковими подіями, що переживаються і з метою єднання державної влади з всіма організованими силами країни" (див.: "Державна нарада", з. 381). Було присутнє біля 2500 чоловік, в тому числі 488 депутатів Державної Думи всіх скликань, 313 від кооперації, 150 від торговельно-промислових кіл і банків, 176 від профспілок, 147 від Міських дум, 118 від земств, 117 від армії і флоту, 129 від Рад КД (делегація Виконкому Всеросійської Ради КД), 100 від Рад РСД (делегація ВЦИК РСД), 99 від.

ВІЧЕ - ( старослав. вет - рада) - 1) племінні збори, що були вищим органом влади у німецьких і слов'янських народів в період догосударственних форм самоврядування. У процесі утворення держав в Европе В. практично перестають функціонувати (або не грають какой-л. важливої політичної ролі), поступаючись місцем феодально-аристократичної влади; 2) народні збори в Древній і середньовічній Русі X-XIV вв. Розпадаючись, племінні кровноспоріднені зв'язки породжують новий тип відносин, зберігаючи при цьому перевірений часом і досвідом спілкування спосіб виробітку колективних рішень. Решенія В. носили авторитарний.
Посилання в тексті роботи "Договірні відносини в туризмі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СУТРИ - (санскр. sutra, пасли sutta, букв. - нитка) - в брахманизме збірники афоризмів, що формулюють квинтессенцию знань в тій або інакшій області, створення яких приписується, як правило, авторитетним легендарним особистостям; в буддизмі - висловлювання, що приписується Будда і що становить священну літературу двох його основних напрямів - тхеравади (слово "хинаяна" - "вузький шлях" - в зв'язку з його принизливим відтінком не використовується прихильниками самого цього напряму) і махаяни. Оскільки в древній Індії всі авторитетні тексти передавалися изустно, сутри являли собою. МОРАЛЬНІСТЬ - визначальний аспект культури, її форма, що дає загальну підставу людської діяльності, від особистості до суспільства, від людства до малої групи. Разрушеніє Н. приводить до розпаду, дезинтеграции суспільства, до катастрофи; зміна Н. приводить до зміни соціальних відносин. Суспільство захищає що склався Н. через соціальні інтегратори, за допомогою різного роду соціальних інститутів, через захист цінностей культури. Відсутність або слабість цих механізмів позбавляє суспільство можливості захищати Н. від віддалених і прихованих загроз, що робить її вразливій для несподіваних небезпек дезорганізації. ДІАГНОЗ ПСИХОЛОГІЧНИЙ - основна мета психодиагностики; кінцевий результат діяльності психолога, направленої на опис і з'ясування суті індивідуально-психологічних особливостей особистості з метою оцінки їх актуального стану, прогнозу подальшого розвитку і розробки рекомендацій, визначуваних задачею обстеження. Предмет діагнозу психологічного - встановлення відмінностей індивідуально-психологічних як в нормі, так і в патології. Розвиток теорії діагнозу психологічного - одна з найважливіших задач психодиагностики. Найважливіший елемент діагнозу психологічного - необхідність з'ясування у кожному разі того, чому.

СИНДРОМИ ОДНОСТОРОННЬОЇ ПОРАЗКИ ЧЕРЕПНОМОЗГОВИХ НЕРВІВ - (див. також Альтернірующиє синдроми). Сфеноидальной щілини синдром (синдром Кастарана, Пішона) - одностороння офтальмоплегия (поразка III, IV, VI нервів), сліпота (II нерв), анестезія в області иннервации очної гілки (перша гілка) V нерва. Виникає при пухлинах, сифилитических периоститах в області щілини. Жако синдром-також поразка II, III, IV, V, VI нервів спостерігається при саркомі евстахиевой труби. На відміну від попереднього синдрому найбільш раннім симптомом є зниження слуху. Фуаси ядром (зовнішньої стінки запалої пазухи) схожий з синдромом сфеиоидальной щілини. Спостерігаються. СИСТЕМНО-ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ - запропонований А. Г. Чачко підхід до аналізу, опису і проектування СЧМ загалом і систем відображення інформації зокрема. Суть концепції складається в тому, що на ранніх етапах проектування використовується класифікація СОЇ за зовнішніми характеристиками, мовами обміну і методами технічної реалізації. На подальших етапах застосовуються спеціальні методи і мови опису дій людини. Далі проводяться психологічні експерименти, в яких виявляються хід і особливості рішення людиною критичних задач і нарешті будується трансформаційна модель прийняття рішень, в складі якої використовуються формалізми. НАДІЙНІСТЬ ТЕСТУ - один з критеріїв якості тесту, що характеризує постійність, стійкість результатів, отриманих з його допомогою. Чим більше Н. т., тим відносно більш вільно він від погрішностей вимірювань. Поетому Н. т. визначає міру точності, з якою він вимірює певну властивість особистості; це характеристика точності його як вимірювального інструмента, його стійкості до дії перешкод (як зовнішніх, так і внутрішніх). Емпіричне визначення Н. т. є обов'язковою умовою допуску для використання його в практичній діяльності, напр, з метою професійного відбору. Для визначення Н. т. використовують наступні методи. 1. Метод. ЕМОЦІЯ - (emotion) Загальний стан тіла і психіки, що виражається в суб'єктивному відчутті, яке або приємне, або неприємно, але ніколи не нейтрально; супроводиться виразною поведінкою або позою і фізіологічними змінами. Психоаналитическая теорія має тенденцію представляти емоції як АФЕКТИ, тобто вважати, що вони є КВАНТАМИ ЕНЕРГІЇ, прикріпленими до ідей, що їх присутність вказує на порушення психічної рівноваги і що вони перешкоджають АДАПТАЦІЇ. "З точки зору психології неврозів, афективна дія - в протилежність теоретичному ідеалу раціональної дії - часто представляється жалюгідним залишком.