На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості довідково-інформаційної документації Гетьманщини ... 5
1.1. Урядова документація Гетьманщини ... 5
1.2. Обліково-статистична документація ... 8
Розділ 2. Описи маєтностей ... 14
Розділ 3. Документи центральних і місцевих установ ... 22
3.1. Документи центральних установ ... 22
3.2. Документи місцевих установ ... 27
Висновки ... 33
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Довідково-інформаційна документація Гетьманщини"

Курсова робота "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" і призначений виключно для пошукових систем.

КИРГИЗІЯ - Республіка Киргизстан, гос-у в Азії. Пл. 198,5 тис. км2. Нас. 4367 тис. чол. (1989). Гос. яз. - киргизький. Столиця - Бішкек (русявий. назв. до 1925 Пішпек, до 1989 - Фрунзе). У 1989 на 1000 чол. у віці 15 років і старше доводилося 842 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 717 чол.). У галузях економіки було зайнято 381,3 тис. фахівців, в т. ч. 179,1 тис. з вищим і 202,2 тис. зі середнім спец. освітою. Дошкільні установи. У 1910 - 11 працював єдності, приватний подітий. сад в м. Пішпек. Після 1918 почалося будівництво гос. системи дошк. виховання. У числі перших. Уміння спілкуватися - Це група умінь, які забезпечують ефективність взаємодії людини з іншими людьми. Ці уміння можуть формуватися на всіх предметах, особливо при вивченні літератури, іноземної мови в курсах психологічного блоку. Можна виділити основні групи умінь, над якими є необхідність працювати: уміння слухати, уміння говорити "немає" в ситуаціях, що передбачають дану реакцію (відмова від наркотика, від протиправних дії, від інтимного контакту у разі небезпеки і небажанні і т. п.); уміння знайомитися і т. п. Існують програми розвитку соціальних умінь з першого по одинадцятий клас. Можна виділити. КОЛЕКТИВ - - соціальна спільність людей, об'єднана на основі суспільно значущих цілей, загальних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності і спілкування. Найважливішою категорією педагогіки є вос- живлячий До., який складається з двох взаємопов'язаних, відносно самостійних У 20-е рр. 20 в. у вітчизняній теорії виховання К. розумівся як мета виховальних зусиль педагогів (Е.А. Аркин, П.П. Блонський, Н.І. Іорданський, Н.К. Крупська, А.П. Пінкевич, М.М. Пістрак). Ці ідеї втілилися в практиці дитячих установ С.Т. Шацкого, С.М. Рівеса, Н.М. Шульмана, В.Н. Сорока-Росинского і особливо А.С. ГРОМАДСЬКА ДУМКА - 1) спосіб існування масової свідомості, в якому виявляється відношення (приховане або явне) різних груп людей до подій і процесів дійсного життя, що зачіпають їх інтереси і потреби. Формування і розвиток громадської думки відбувається або цілеспрямовано, під впливом на масову свідомість політичних інститутів і соціальних установ (політичних партій, засобів масової інформації), або стихійно - під безпосереднім впливом життєвих обставин, конкретного досвіду і традицій. У будь-якому випадку відбувається регуляция поведінки індивіда, соціальних груп відносно прийняття рішення підтримати або.
Кожна вагома структурна частина курсової "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛІЙМЕТС (LIIMETS) ХЕЙНО (1928-1989) - - естонський педагог, дійсний член АПН СРСР (1967), почесний член Хельсінкі (1982) і Тампереського (1985) університетів. З 1956 викладав в Тартуськом, з 1975 в Таллінськом університеті. Голова естонського суспільства психологів СРСР (з 1975), перший директор Естонського НДІ педагогіки на громадських засадах. Досліджував проблеми теорії виховання, дидактики, філософії виховання і соціальної педагогіки. Розробив концепцію інтегральної дидактики. Ідея системного, комплексного підходу до виховання і навчання (над яким він працював спільно з Л.И. Новікової і А.Т. Куракиним) була. Каравелов, Петко - (рід. в 1843 р.) - освіту отримав на філософському факультеті московського університету, який він закінчив в 1871 р. До російсько-турецької війни він залишався в Москві, де учителював в одній з гімназій і зав'яз тісні відносини зі слов'янофільським гуртком І. С. Аксакова. У 1878 р. Каравелов повернувся в Болгарію і, по рекомендації Аксакова, був призначений виддинским віце-губернатором. Перші Збори в Тирнове (1879 р.) обирають Каравелова, що примкнув до ліберальної (цанковистской) партії, пом. голови. У наступному (1880) році Каравелов отримує портфель міністра фінансів в кабінеті. Аксаков Микола Петрович - Аксаков, Микола Петрович (1848 - 1909), богослов-історик і канонист. Слухав лекції в університетах Німеччини, Швейцарії і Франції; захистив в Гиссене написану ним на німецькій мові дисертацію "Ідея Божества" і отримав міру доктора філософії. Служив в державному контролі. Літературна діяльність А. почалася співпрацею в "Бесіді", "Російській Думці", "Росії" і інш. періодичних виданнях. У журналах "Благовіст", "Російська Бесіда", "Російський Труд" А. надрукував ряд статей про питання церковні. Окремо видав "Дух не угашайте" (СПб., 1895). Період самої напруженої науково-літературної діяльності А. наступив.
У вступі курсової "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Обер Артемій Лаврентьевич (Артур) - Обер, Артемій (Артур) Лаврентьевич - видатний скульптор. Народився в 1843 р. в Москві, в сім'ї французького походження. Відвідував класи Академії Мистецтв, потім поступив в парижскую Ecole Imperiale de Dessin; займався малюванням і ліпленням з натури тваринних "Jardin des plantes". Повернувшись в Росію, працював у скульптора Мікешина (виліпив, між іншим, коня під Богданом Хмельницьким для київського пам'ятника). У 1872 р. ним були виставлені в академії "Лев, що пожирає газель" (в музеї Імператорській Академії Мистецтв), "Собака" і "Кінь-башкирка". Пізніше їм виконані пам'ятник Келіну в Полтаві, великі.

Стеллецкий Микола Семенович - Стеллецкий (Микола Семенович, народився в 1862 р.) - духовний письменник, священик; освіту отримав в Київській духовній академії. Крім магістерської дисертації "Брак у древніх євреї" (Київ, 1892), Стеллецкий написав: "До питання про занепалих в римській і североафриканской церквах в III в." ("Віра і Розум", 1893), "До питання про безшлюбність або девстве в Ветхому Заповіті" ("Читання в суспільстві любителів духовної освіти", 1893), "Мандруючий український філософ Григорій Савич Сковорода" ("Труди Київської Духовної Академії", 1894 і. ПОЛІТИКИ - (від греч. "поліс" - безліч, купа, гора, місто-держава) - мистецтво (наука і практика) боротьби за владу, управління державою, в т. ч. відносно інших держав. Основоположником політики як науки був Арістотель. До нього замість теорії були різні афоризми і "думки" і, звісно, сама політична практика, а системної науки про політику, системній термінології не було. Міркування Арістотеля про форми державного пристрою виходять з того, що влада може бути або у одного, або у деяких, або у всіх. Отже, є 3 форми правління: монархія, аристократія, республіка (або, як називає її.
Список літератури курсової "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" - більше 20 джерел. Єфрем (Ковалів Епіфаній) - (1876 - 5 вересня 1918, Москва). Народився в Забайкалье, сирота. Закінчив Іркутськую духовну семінарію (1898) на казенний кошт, Казанськую духовну академію (1903) зі мірою кандидата богословия, призначений в Забайкальськую місію, з 1904 начальник місії. У 1907 зведений в сан протоиерея, в 1909 пострижений в ченці і зведений в сан архімандрита. Організатор боротьби з віровідступництво і огорожі хрещених инородцев Забайкалья від ламаїзму. Розділ місцевого відділення "Союзу Михайла Архангела". Відомий своєю місіонерською діяльністю серед корейців, що бігли в Забайкалье після анексії в 1904 - 05. КУРЧО Ренато - (р. 1942), організатор і "історичний" лідер "Червоних бригад". Рос без батька. Через відсутність коштів вчився в католицькому коледжі; вигравши конкурс, отримав стипендію в Трентськом університеті, де вчився на факультеті соціології. Відмовився захистити диплом з принципових політичних міркувань. З 1961 активіст неофашистський "Нового порядку", з 1965 одночасно в студентській католицькій організації "Університетська згода". У 1967 організує дослідницький "Альтернативний університет", зав'язує контакти з Маркузе і Дучке. У 1969.

КОНСЕРВАТИЗМ - (від лати. conservare - зберігати, охороняти) - ідейна і соціально-політична течія, направлена на збереження історично чого склався фори суспільного і політичного пристрою, його принципів, засад і традицій і на протидію серйозним інноваціям, перевлаштуванню в суспільстві і державі. У основі У залежності від конкретної ситуації К. може грати як негативну, так і позитивну роль. Напр., в умовах назрілих перетворень відстоювання К. віджилих, застарілих соціальних і політичних форм виступає як гальмо, перешкода суспільному прогресу; в той же час в умовах прихильності постійним, численним.
Посилання в тексті роботи "Довідково-інформаційна документація Гетьманщини" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Естетична свідомість - Одна з головних категорій естетики, що характеризує духовну складову естетичного досвіду (див.: Естетичне). Вона означає сукупність рефлективной вербальной інформації, що відноситься до сфери естетики і естетичної суті мистецтва, плюс поле духовно-внесознательних, як правило, невербализуемих або важко вербализуемих процесів, составлющих суть естетичного досвіду (людини або певної социокультурной спільності), естетичного відношення. Е. з. є необхідним компонентом людської свідомості, людини як homo sapiens. Однак внаслідок надто складної його структури і функцій, що виконуються воно довгий час не вийшло. ПЛЕРОМА - (греч повнота), термін ортондоксальной і особливо еретич. христ. містики, означанющий або нек-рую суть в її неумаленном об'ємі, без збитку і недостачі (напр., в тексті Нового заповіту: у Христу "мешкає вся П. божества тілесно", Колос. 2,9), або множинна єдність духовних сущнонстей, створюючих разом нек-рую впорядковану, внутнренне завершену "целокупность". У доктринах гнонстицизма П. складається з повного числа (напр., тридцяти) еонов, в к-рих до кінця розгортає себе верховна первосущность. Внутрі П. еони группирунются по "сизигиям" (сполученням), тобто як би. ЛЕВІ-СТРОСС К. - (1908-1987) -французький етнограф і соціолог, один з основних представників французького структурализма, що випробував вплив Ж.-Же. Руссо, марксизму, психоаналізу, соціології Дюркгейма і американської культурної антропології, автор робіт "Структурна антропологія" (1983), "Структура міфів" (1970) і інш. Головний напрям творчості Л. - аналіз структур життя і мислення, що не залежать від індивідуальної свідомості і що вивчалися на прикладі дослідження первісних суспільств Південної і Північної Америки. Особливу роль Л. відводив історичному чиннику у вивченні явищ культури. Він досліджував.

ТРАВМАТИЧНИЙ (НЕВРОЗ) - En.: Traumatic (neurosis) Підходи, що використовують гіпноз, показані після психологічних травм, особливо при станах, званих травматичним неврозом. 1. Вікова регресія дозволяє пацієнту пережити травмуючі події наново, з перспективою отреагирования, але більш упорядкування і не з такими масивними виявами, як, наприклад при амфетаминовом растормаживании. Травмуючі дитячі переживання можуть повторно інтегруватися дорослою психікою, можливо, так же болісно, але з інакшою інтерпретацією (наприклад, згвалтування). 2. Дистанцированная регресія дає можливість домагатися того ж результату, але з. Пономарев Яків Олександрович - (25.12.1920, Вичуга Івановської області - 22.02.1997) - вітчизняний психолог. Біографія. У 1939 р. поступив на філософський факультет Московського інституту історії, філософії і літератури, але відразу ж був покликаний в армію. Після демобілізації в 1946 р. вчився на відділенні психології філософського факультету МГУ. З 1952 р. по 1956 р. працював в Кутку ім. Дурова. З 1957 р. працював редактором літератури по психології Видавництва АПН РСФСР. У 1959 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження психологічних механізмів творчого (продуктивного) мислення". З 1961 р. по 1966 р. працював. АКТИВНІСТЬ ПСИХІЧНА: БИОРИТМ - (биоритми психічної активності людини) - періодичне чергування стану напруження і розслаблення в психічній діяльності людини. Розрізнюються: 1) биоритми зовнішні - їх вияв пов'язаний з циклічністю сонячної активності (11.5 років), зміною часів року, діб і пр.; 2) биоритми внутрішні - детерминирующие стан активність і розслаблення діяльності фізичної і психічної. Особливу значущість має добовий биоритм активності психічної, що впливає на періоди найбільшої працездатності і стомлюваності: 1) максимальна активність вранці (8 - 12 годин); 2) мінімум - в середині дня (12 - 16 годин); 3) другий. Інтернет-залежність - хвороблива пристрасть до інтернету, викликана невротичною потребою уникати негативні почуття по відношенню до зухвалих їх психотравмирующим соціальних ситуацій (можеть бути, точніше, точніше, до їх значно спотвореного представництва в свідомості пацієнта). Багатогодинні занурення в "світову павутину" супроводяться відчуженістю від дійсності, яка позбавляється глузду і здається вже неважливою, порушенням сприйняття реального часу і виртуализацией свідомості (див.), розладами сну, апетиту, вегетативної регуляции, тривогою, обмеженням сфери контактів переважно електронними переписками.