Дитячий журнал як періодичне видання

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження дитячого журналу ... 5
1.1. Загальний опис журнального видання як виду документа ... 5
1.2. Розподіл журналів на класи, підкласи, групи ... 7
1.3. Головні типологічні ознаки журнальної періодики ... 10
1.4. Основні функції журнальної періодики ... 14
Розділ 2. Характеристика дитячих журналів ... 17
2.1. Загальна характеристика дитячих журналів та їх еволюція ... 17
2.2. Вербальне "обличчя" журналу для дошкільників у світлі дитячого сприйняття ... 20
Розділ 3. "Дзвіночок" - журнал українських дітей ... 31
Висновки ... 42
Список використаних джерел ... 44

Для придбання курсової роботи "Дитячий журнал як періодичне видання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дитячий журнал як періодичне видання"

Курсова робота "Дитячий журнал як періодичне видання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дитячий журнал як періодичне видання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дитячий журнал як періодичне видання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дитячий журнал як періодичне видання" і призначений виключно для пошукових систем.

СИСТЕМА ОСВІТИ - устар. - народна освіта, один з осн. соціальних інститутів, найважливіша сфера становлення особистості, історично що склався общенац. система образоват. установ і органів управління ними, діюча в інтересах виховання підростаючих поколінь, підготовки їх до самостоят. життя і проф. діяльності, а також задоволення індивід, образоват. потреб. Охоплює установи дошкільного виховання, общеобразоват., проф. (початкові або проф.. середні). і висш. уч. закладу, разл. форми проф. підготовки, перепідготовки і підвищень кваліфікації працівників, позашкільних і культурно-образоват. установи. Прообраз. ЕНЦИКЛОПЕДІЇ дитячі і юнацькі -   - вигляд дитячої книги, призначений для читання, самообразования і виховання дітей, підлітків і юнацтва. У цікавій науково-популярній формі Е. знайомлять читачів з навколишнім світом, основами науки і техніки, історією і культурою, доповнюють підручники і учбові допомоги. Осн. вимоги до дитячим Е.: доступність, простота і ясність викладу матеріалу, наглядність, яскраве зовнішнє оформлення. Сучасні дитячі Е. являють собою барвисті ілюстровані видання з безліччю карт, схем, таблиць, зі спеціально розробленим довідковим апаратом. Е. діляться на алфавітні, систематичні, універсальні. СКОРИНА Франциськ - (ок. 1486, за інш. даними, 1490, Полоцк, - не раніше 2.6.1541, Прага), вост.-славши, першодрукар, вчений-просвітник. У 1504 вчився в Ягеллонськом ун-ті (Краков, 1504 - 06). У Падуанськом ун-ті успішно витримав екзамен на міру доктора медицини (1512). Повернувшись на батьківщину, працював над перекладом Біблії на славши, мова (в білорус, редакції). У 1517 - 19 в Празі в організованій ним друкарні кирилловской друку випустив 20 видань, вмісних 23 книги Ветхого Заповіту. Першим з них була Псалтир, 6, що вийшла авг. 1517. Пражские видання С. ілюстровані, забезпечені титульними листами (уперше в. ХИНЧИН Олександр Яковльович - [7(19).7.1894, Кондрово Калужської обл., - 18 11 1959, Москва], математик, ч.-до. АН СРСР. (1939), д. ч. АПН РСФСР. (1944), дер физ. наук (1935), проф. (1922). Закінчив физ. ф-т Моськ. унта (1916). Пед. діяльність початків в 1919: викладав в Иваново-Вознесенском политехн. ин-ті, Мийок пед. ин-ті ним До Лібкнехта, МГУ Одночасно з 1939 вів н.-і роботу в Матем. ин-ті АН СРСР. Ісследованія X. по теорії імовірностей (1923). поклали початок Мийок школі теорії імовірностей Автор науч. трудів по матем. аналізу, теорії чисел і в інш. областях математики, мн. науч.-популярних книг по математиці і її.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дитячий журнал як періодичне видання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГЕГЕЛЬ Георг Вільгельм Фрідріх - (1770-1831) Німецький філософ. Основні роботи: "Філософія духа", "Система моральності", "Філософська пропедевтика", "Енциклопедія філософських наук" і інш. Відстоював ідеал цілісного формування індивіда в контексті культури людства. Прагнув до формування освіченого громадянина як вільного члена суспільства. Протистояв елітарним концепціям освіти. Розвивав системний і історичний підхід до проблем виховання і навчання. Мета виховання, по ньому, "зробити людину самостійною істотою, тобто істотою з вільною волею". Загальна характеристика 7-го сторіччя розвитку Русі - "Збирання" Русі стає вже свідомою і наполегливою задачею московських князів. Падають останні долі. Державні межі співпадають з етнографічними межами великорусской народності. Політика з місцевої, московської, перетворюється в національну великорусскую. Згідно з цим зростає і значення князя: Він приймає титул государя, а невдовзі і царя всієї Русі і самодержавца. Старший син отримує всі переваги перед молодшими. Виникла між царем і боярами боротьба (її причини особливо різко з'ясовуються в переписці царя Івана грізного з боярином Андрієм Курбським) закінчується на користь царя. Спадкова. ДРУЖИНИН - Олександр Васильович (1824, Санкт-Петербург - 1864, там же), російський прозаїк, критик. Народився в сім'ї видного чиновника, вчився в Пажеськом корпусі (1841-43). Літературний дебют Дружініна - повість "Полінька Сакс" (1847), опублікована в журналі "Сучасник" Н. А. Некрасова. Повість стала одним з найбільш помітних творів, що відобразили популярні в ті роки ідеї жіночої рівноправності. Повісті ", що Пішли за нею Розповідь Олексія Дмітріча" і "Лола Монтес" (обидві - 1848) зміцнили репутацію Дружініна-прозаїка і дістали високу оцінку критики. Після смерті.
У вступі курсової "Дитячий журнал як періодичне видання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сервій - римський граматик кінця IV в. н. е., відомий також як Сервій Мавр (або Марії) Гонорат. Працював в Римі, де прославився як видатний знавець Вергилія. Таким описав С. для нащадків Макробій, ввівши його одним з співрозмовників серед знатних римлян в Сатурналіях. Головним твором З., яким часто користувалися в пізніші часи, був коментар до творів Вергилія, в якому по черзі розглядаються Енеїда, Буколіки і Георгики, з поясненням, як це було прийняте в школі, граматичних форм і значень слів. С. в основному спирався на труди Доната, все ж зберігаючи за собою власну думку. Комментарій С. є прекрасним зразком.

антифон - Antiphon, з Рамнії в Аттіке, ок. 480-411 рр. до н. е., грецький софіст і оратор. Довгий час працював аттическим логографом, заробляючи писанням мов на замовлення або навчанням ораторському мистецтву. Фукидид (який, згідно з деякими джерелами, сам був учнем А.) захоплюється його видатним розумом і винахідливістю. А брав діяльну участь в олігархічній змові в 411 р., після чого був осуджений на смерть і страчений. Древні знали 60 мов А., але вже Цецилій з Калеакти визнавав 25 з них не справжніми. У рукописах під ім'ям А. збереглося 15 мов: 3 оповіщені на судових процесах, безсумнівно написані. Петлюра Симон Васильович - (10 травня 1879, Полтава, - 25 травня 1926, Париж). Народився в сім'ї міщан, що відбувалася з козаків. У духовній семінарії (Полтава) учасник політичного гуртка, що став пізніше ядром Полтавської організації Революційної Української партії (РУП). Член РУП з 1900. У 1901 виключений з семінарії. Переховуючись від поліції, в 1902 переїхав в Екатерінодар, в грудні 1903 арештований як член Чорноморського Вільного суспільства (Кубанська організація РУП). У березні 1904, після звільнення "на поруки", виїхав в Київ, потім у Левів для навчання в університеті. Вів партійно-організаторську роботу, брав.
Список літератури курсової "Дитячий журнал як періодичне видання" - більше 20 джерел. ЧУРОВ Володимир Євгенійович - (р. 17.03.1953) Заступник голови Комітету по зовнішніх зв'язках мерії СанктПетербурга (голова В. В. Путін); Голова Центральної виборчої комісії РФ з 27.03.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Дід Володимир Брежнев був начальником кафедри артилерії Академії ім. М. В. Фрунзе, батько - відомим вченим, військовим гидрографом, одним з творців космічних систем навігації і зв'язку для Воєнноморського флоту; мати - видавцем. Освіту отримав на фізичному факультеті Ленінградського державного університету (1977) і на дворічному факультеті журналістики. НАЦІЯ - (від лати. natio - плем'я, народ) - історично що склався в процесі розвитку стійка спільність людей, що проживають на одній території, що мають загальну культуру, мову, самосвідомість. Характеризується економічною спільністю і єдиною, системою політичного життя, що багатоманітно виявляється, складним етнопсихологическим характером. Нація володіє особливим складом, стилем мислення, менталітетом, почуттям власного достоїнства. Будучи найбільш розвиненою историко-культурною спільністю людей, нація продовжує розвиватися, культурно відособлятися і інтернаціоналізуватися. Виділяють дві.

Екстрадітаблес - ("Належні видачі"; Колумбія). Ядро організації складають преступники-наркоторговци, належні видачі в США. Поштовхом до створення організації було рішення президента Бетанкура видати владі США наркомафиози, причиною якого стало вбивство наркомафией міністра юстиції Родріго Лара Бонільі (у відповідь на конфіскацію поліцією в березні 1984 найбільшої партії (14 тонн) наркотиків). Бойовики здійснюють напади на чиновників, поліцейських, всіх, виступаючих проти наркоторговли. Мотивом для терористичних акцій може послужити будь-яка поліцейська операція проти наркомафии, видача США.
Посилання в тексті роботи "Дитячий журнал як періодичне видання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЯСНІСТЬ - характеристика терміну (поняття) з точки зору визначеності, виразності його значення. Розуміння терміну, успішна його інтерпретація передбачають знання його значення і його денотации, тобто класу тих об'єктів, до яких він посилає. Якщо цей клас є чітко окресленим і складається з добре специфікованих об'єктів, про термін говорять, що він точений (див. Точність). Якщо значення терміну визначене виразно і однозначно, термін називається змістовно ясним або просто ясним. Напр., досить ясними в сучасній фізиці є поняття "метал", "провідник" і т. д. Я. протистоїть неясність. У разі неясного терміну важко. НІРВАНА - (санскр.-охолодження, згасання, затухання): в древнеиндийской філософсько-релігійній думці означає ідеальний стан відчуженості, що характеризується втратою почуття "я", зникненням особистості, індивідуальної свідомості. "Я" розчиняється в Абсолюті (Брахмане), перестає існувати і усвідомлювати себе як щось окреме, обмежене, а в буддизмі, де немає поняття Абсолюту, "я" просто виявляє власну иллюзорность. До стану нірвани веде медитація, в якій той, що шукає спостерігає свої розумові процеси, поступово все більш відмовляючись від буденних почуттів, бажань і. КАРДИОСКЛЕРОЗ - часткове заміщення тканини міокарда з'єднувальною тканиною. Відбувається в дільницях загибелі миокардиальних волокон у виході міокардиту, важкої миокардиодистрофии, в зоні некрозу при інфаркті міокарда. Розрізнюють дифузний кардиосклероз, при якому елементи з'єднувальної тканини відносно рівномірно розподілені по всьому міокарду, і осередковий, або рубцовий, що характеризується вкрапленням в міокард більш або менш великих соединительнотканних дільниць. Перша форма розвивається при рівномірній поразці серцевого м'яза, друга - як вихід інфаркту міокарда (постинфарктний кардиосклероз), рідше - як вихід.

Музика - (греч. musike - мистецтво муз) - 1. мистецтво, що відображає відношення людини до дійсності в звукових художніх образах; 2. твір або сукупність витворів цього мистецтва. Властивість музики надавати безпосередній вплив на несвідому, насамперед на афективну сферу, здавна використовується в різних, в тому числі релігійних, політичних і ідеологічних цілях. Марсельєзу, як відомо, називали в свій час "гарматою, прикритою музичними кольорами". У світі постійно ведеться боротьба за визнання тієї або інакшої музики, за те, щоб люди слухали її, по можливості, частіше, хоч, здавалося б, кращого, ніж. Архетіп - ( греч. arche - початок, typos - образ) - 1. прототип, прообраз; 2. у К.Юнга - спадкові ідеї і образи несвідомого, що є компонентами колективного несвідомого і основою, организующей структуру всіх свідомих психічних процесів. К.Юнг, працюючи в психіатричній лікарні Бургхельци, помітив, що деякі з його малоосвічених пациентов-психотиков мали досвід переживання універсальних релігійних і міфологічних символів і прийшов до висновку, що ці використання хворими цих символів є результатом прориву несвідомого матеріалу, що невиводиться з особистого життєвого досвіду, оскільки для нього було стало. ЛОГОПЕДІЯ - (від греч. logos - слово pai-deia - виховання) - галузь спеціальної педагогіки, в задачу якої входить вивчення нестач мови, розробка принципів і методів їх попередження і подолання. Порушення мови можуть зачіпати різні компоненти мовної діяльності. Одні з них стосуються тільки вимови і виражаються в порушеннях виразності без яких-небудь супутніх явищ (див. Недорікуватість); інш. виявляються не тільки в дефектах вимови, але і в порушеннях читання і листа (див. Аграфія, Діслексия, Дісграфія). Існують порушення, що охоплюють як фонетичну, так і лексико-граматичну систему (див. Алалія. ПСИХОДИАГНОСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТИ - сукупність прийомів і методик, направлених на отримання і інтерпретацію даних про особливості темпераменту випробуваного. Для П. т. використовуються три основних підходи: 1) властивості темпераменту (сангвиник, холерик, меланхолік, флегматик) визначаються безпосередньо, в чистому вигляді; 2) властивості темпераменту визначаються опосередковано через показники екстра-интроверсии, емоційної стійкості - нестійкість (нейротизма); при цьому емоційно стійкий екстраверт кваліфікується як сангвиник, емоційно нестійкий інтроверт як меланхолік і т. д.; 3) властивості.