На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Динаміка фізичного розвитку школярів

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Вікові зміни як фактор зміни динаміки фізичного розвитку школярів у різні вікові періоди ... 5
1.1. Вікова періодизація ... 5
1.1.1. Критерії вікової періодизації ... 6
1.1.2. "Правило поверхні" Рубнера і проблеми вікової періодизації ... 7
1.2. Показники фізичної активності в різні вікові періоди ... 10
1.2.1. Показники сили м'язів у різні вікові періоди ... 10
1.2.2. Швидкість рухів ... 11
1.2.3. Витривалість ... 12
1.2.4. Координація діяльності м'язів ... 12
1.3. Акселерація ... 14
Розділ 2. Обґрунтування оцінки стану рухової функції дітей молодшого шкільного віку ... 19
Розділ 3. Визначення моторної обдарованості дітей 10-13 років ... 23
Розділ 4. Комплексна система оцінки фізичного стану підлітків в процесі фізичного виховання ... 27
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Динаміка фізичного розвитку школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Динаміка фізичного розвитку школярів"

Курсова робота "Динаміка фізичного розвитку школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Динаміка фізичного розвитку школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Динаміка фізичного розвитку школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Динаміка фізичного розвитку школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА - ср. культура, що склався в країнах панування ісламу і під його впливом в 7 - 12 вв. Классич. період М. до. характеризується очолюючою роллю араб. мови як мови релігії, науки, культури. М. до. склалася в Халіфате, мусульм. гос-ве, виниклому в 7 в. після завоювання арабами-мусульманами Бл. Сходу, Сівба. Африки, Іспанії, Ірану, Закавказья, Ср. Азії, Синда. М. до. сприйняла мн. риси доисламской культури народів, що прийняли іслам, переробивши їх в дусі мусульм. релігії і потреб ср. суспільства. Паралельно з нею на тій же території існували, взаємодіючи, культури представників інш. релігій -. НЕВРОЗИ у дітей - група функціональних нервно-психич. розладів, що виявляються в специфич. симптомах при відсутності грубих органич. змін нервової системи. У совр. психіатрії Н. відносять не до власне психич. захворюванням, а до "прикордонних" розладів. Прічиной Н. є невротич. конфлікт - порушення значущих життєвих відносин дитини (напр., хро-нич. фрустрация соціальних потреб). Він активізується в психотравми-рующих ситуаціях. Н. завжди психогенен, тобто викликається психич. травмою, краї згодом відбивається в клинич. картині Н в переживаннях дитини, його сновидіннях, інтересах і т. д. З течією. ЕПИФОРА - (від греч. epiphora - добавка; інший варіант етимології: від греч. epi - після phoros - несучий) - фігура слова, вхідна до групи фігур додавання. Ось як Цицерон використовує Е.: "Ви тужите про те, що три війська римського народу винищені, - винищив їх Антоній. Ви не дораховуєтеся прославлених громадян - і їх відняв у нас Антоній. Авторитет нашого стану ниспровергнут - ниспроверг його Антоній. Словом, якщо міркувати суворо, все те, що ми згодом побачили (а яких тільки бід не бачили ми?), ми віднесемо на рахунок одного тільки Антонія" (Цицерон. Друга філіпіка проти Марка Антонія). Е. ФРУСТРАЦИЯ - (від лати. frustratio - обман, марне очікування, розлад) - психічний стан напруження, тривожність, відчаю, виникаючий при зіткненні людини з непереборними перешкодами (реальними або уявними) на шляху до досягнення значущих цілей, задоволенню потреб. На відміну від Ф., внутрішні перешкоди на шляху задоволення потреб (наприклад, виникаючі внаслідок боротьби мотивів) описуються як внутриличностний конфлікт. Сила Ф. залежить від міри значущості поведінки, що блокується і від суб'єктивної близькості досягнення мети. Частіше за все реакцією на стан Ф. є дратівливість або гнів, перехідний в афект.
Кожна вагома структурна частина курсової "Динаміка фізичного розвитку школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАРАКОВСКИЙ Володимир Абрамович - (р. 14.2.1932, Свердловськ), педагог, ч.-до. РАО (ч.-ДО. АПН СРСР з 1990), д-р пед. наук (1989), нар. вчитель СРСР (1991). По закінченні Челябінського пед. ин-та (1953) вчитель літри і русявий. яз. ср. школи № 48, а з 1962 директор ср. шкіл, в т. ч. з 1977 ср. школи № 825 в Москві. У 1988 - 91 перед. Всес. ради по нар. освіті. Пр. Ленінського комсомолу (1988). У 1963 в челябинской школі № 1 став застосовувати методику колективного творчого виховання (коммунарскую методику). Продовжив її розробку в Москві. Воспітат. система К. орієнтована на внутр. мир учня і його розвиток. У школі К. РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА - об'єднання віруючих католицького сповідання (див. Католицизм). Організація Р. відрізняється суворою централізацією, ієрархічним характером; розділ церкви -папа римський, резиденція - Ватікан. На Русі католицькі місіонери з'явилися в 10 в. при князі Володимирові I. В 12-13 вв. існували католицькі храми у Києві, Новгороде, Пськове і інших містах. Заселені католиками землі увійшли до складу Росії в 1721-1815 (Прибалтика, Україна, Білорусія, Литва і Польща). З кінця 18 в. в Росії знаходилася папська нунциатура (посольство). Архієпіскоп Могильовський був митрополитом Р. ц. (резиденція в. КОЛО ПОРЯТУНКУ ДОНУ - зібрався 11 травня н. ст. 1918 р. в Новочеркасське і складався з представників станиць вже звільнених від червоної гвардії. За п'ять-шість тижнів соввласти на Дону, відпочилі після фронту Світової війни. Козаки близько ознайомилися з ідеалами і діями її представників. Визнавши теорію і практику більшовизму для себе неприйнятної, вони дружно прийнялися очищати від пришельців свої міста, станиці і хутора. Перші зіткнення почалися в станицях Луганської (8 березня), Хомутовської (9 березня). 18 березня повстали Суворовци, підтримані станицями Нижне-Чирской, Есауловської, Потемкинської.
У вступі курсової "Динаміка фізичного розвитку школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Петров Павло Менандрович - Петров (Павло Менандрович, народився в 1843 р.) - доктор медицини, вищу освіту отримав в Московському університеті (1864). У 1869 році витримав екзамен на доктора медицини в тому ж університеті, а дисертацію захищав в Військово-медичній академії в 1871 році. У 1873 році удостоєний звання приватного викладача (приват-доцента) Конференцією Військово-медичної академії по кафедрі судової медицини. У 1883 році призначений прозектором при кафедрі судової медицини Імператорського Варшавського університету. У 1885 році перейшов на службу по міністерству внутрішніх справ губернським лікарським.

Конституція СРСР 1936 р. - була прийнята VIII надзвичайним з'їздом Порад 5 грудня 1936 р. Конституція 1936 р. відобразила важливий етап в історії Радянської держави - побудова соціалізму. У її обговоренні уперше брало участь 75 млн. чол., було внесено 2,5 млн. пропозицій, доповнень, поправок. Отримала назву "Конституції соціалізму", що переміг, "сталинская". Конституція проголосила, що соціалізм в СРСР переміг і в основному побудований. Це означало, що встановлена диктатура пролетаріату, знищена приватна власність і експлуататорські класи, перемогли соціалістичні виробничі відносини. Економічною основою. БОРОДИН Павло Павлович - (р. 25.10.1946) Керівник справами Президента Російської Федерації Б. Н. Єльцина в 1993-1999 рр.; в 1996-1997 рр. заступником П. П. Бородіна був В. В. Путін. Народився в м. Шахунья Горьковської області. Освіту отримав в Московському інституті хімічного машинобудування (не закінчив), на економічному факультеті Ульяновського сільськогосподарського інституту (1972) і в Хабаровської вищій партійній школі (1985). З 1964 р. токар Московського заводу деревообробних станків і автоматичних ліній. Потім двадцять років працював на Крайній Півночі: старший економіст, начальник строительномонтажного.
Список літератури курсової "Динаміка фізичного розвитку школярів" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ - форми політичної участі людей у владних відносинах. Політична активність є відображенням доцільності політики. Якщо реактивність - вимушена реакція людини на дії політичної влади, то активність - психолого-політичне самодвижение громадянина, що збуджується діями влади, що запізнюються. Звичайно розрізнюють: * позитивні або негативні реакції людей на імпульси, вихідні від політичної системи суспільства, від її інститутів або їх представників, не пов'язані з необхідністю високої активності людини (останній лише фіксує їх в своїй свідомості, часто систематизує політичні уявлення, що. Чеченський тероризм - З'являється в період дезинтеграции СРСР. У 1991-94 носив карний характер: банди, що перебувають повністю з чеченців або що включають жителів Чечні, зробили декілька захватів заложників на Північному Кавказі, головним чином в Мінеральних Водах. Нападам зазнавали пасажирські автобуси і літаки. Операції не супроводилися висуненням політичних вимог, бандити, як правило, вимагали валюту, зброю, наркотики. У 1994-96 при збереженні карного тероризму типу 1991-94, виникають нові явища: масові викрадення людей з метою викупу (викрадення декількох десятків будівників в Грозному і т. п.), терор у вигляді.

Фронт національного звільнення Корсики - Історичний канал - (Front de Liberation Nationale de la Corse; бойове крило "Кунколта націоналістові") - ФЛНК. Заснований в 1976. Організація базується на півночі країни. Веде озброєну боротьбу, вимагаючи визнання "народу Корсики" (по французьких законах всі громадяни країни вважаються французами) і відділення від Франції. Терор здійснює в формі вибухів і озброєних нападів. Основний об'єкт терору - жителі острова некорсиканского походження. Нападам також зазнають поліцейські і урядові об'єкти, банки і т. п., як на острові, так і в метрополії. У 1980 тільки на Корсике ФЛНК провів 375 вибухів. З.
Посилання в тексті роботи "Динаміка фізичного розвитку школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БОРГ - внутрішня, не нав'язана силою, примушенням, вигодою потреба людини поступати відповідно до певних моральних цінностей, існуючих в суспільстві. Ще Демокріт писав: "Не з страху, але з почуття обов'язку повинно стримуватися від поганих вчинків". Борг передбачає усвідомлення мотивів поведінки і опору на етичні почуття особистості, які сприяють успішному виконанню обов'язку. У розумінні боргу відбивається міра самостійності, свободи людини, що перетворює суспільні вимоги в свою особисту мету. Борг - поняття конкретно-історичне. Кожна епоха, соціальна група, клас, релігійна або етнічна. АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ - (лати. Albertus Magnus) (рід. ок. 1193, Лауинген-на-Донау, Швабія - розум. 15 нояб. 1280, Кельн) - ньому. філософ і теолог, граф Альберт фон Болиптедт, носив почесне звання "doctor universalis"; володів найбільш обширними знаннями; став відомий завдяки критичному образу думки, але не створив своєї власної системи. Освіту отримав в Італії. Після тривалих службових поїздок у справах церкви з 1248, не вважаючи коротких перерв, був вчителем (в т. ч. і Фоми Аквінського), читав загальні дисципліни в щойно заснованому доминиканском ун-ті в Кельне. Його популярність знайшла відображення в самих різних. Малопрогредієнтний - (мало лати. pro - уперед, перед, проти; gradier - йти) - в психопатології - в'ялопротікаючий, що прогресує повільними темпами, в типових випадках що обмежується рамками продуктивної психопатології неврозоподобного регістра і відносно неглибокою дефицитарной симптоматикой, і протягом невизначеного часу що не супроводиться появою психотических розладів (виключаючи одиничний обман сприйняття, швидкоплинні і нерозгорнені маревні ідеї, микрокататонические знаки). Малопрогредиентним може бути хворобливий процес від початку і до його остаточного завершення, але тривалий час так може.

ПЕРВИННИЙ і ПОВТОРНИЙ ПРОЦЕСИ - (Primary and secondary process; Primar- und Secundarprocess) - два фундаментально відмінних один від одного типу психічної діяльності, уперше описані Фрейд в одній з його ранніх робіт "Проект для наукової психології" (1895). Згідно з Фрейд, первинний процес є самої ранньою, найбільш примітивною формою мислительного процесу. Його дія несвідома; одиночні образи можуть підсумовувати великі зони конфлікту або відноситися до інших елементів; просторово-часові категорії не враховуються. Первинний процес направлений до безпосередньої і повної розрядки шляхом рекатектизации (реінвестування. Афект неадекватності - [лати. affectus - душевне хвилювання, пристрасть; adaequatus - прирівняний] - неадекватна афективна реакція дитини на невдачу в досягненні поставленої мети, що виявляється в формах підвищеної обидчивости, упертості, негативізму, замкненості, заторможенности і т.п. (термін введений М.С. Неймарк). У основі А. н. лежать негативні афективні переживання, виникаючі внаслідок незадоволення яких-небудь життєво важливих для дитини потреб або конфлікту між ними. Частіше за все вони виникають у випадку, коли не задовольняються домагання дитини в області, що має для нього істотне значення, причому. КАРТИНА ХВОРОБИ ВНУТРІШНЯ - (внутрішня картина хвороби) - виникаючий у хворого цілісний образ свого захворювання. Поняття введене А. Р. Лурієй, що продовжив розвиток ідей А. Гольдшейдера про "аутопластической картину захворювання". У порівнянні з цілим рядом схожих термінів психології медичної ("переживання хвороби", "свідомість хвороби", "відношення до хвороби" і пр.), воно найбільш загально і интегративно. Первинне уявлення про структуру картини хвороби внутрішньої містило два рівні - сенситивний, що включав в себе комплекс хворобливих відчуттів і пов'язаних з ними станів емоційних, і. ПАНИАЦИОНАЛИЗМ - ідеологія і практична діяльність, в основі яких лежить прагнення виділити одні народи, близькі за тими або інакшими етнічними характеристиками, в противагу іншим. П. може бути класифікований в залежності від характеру спільності, лежачій в основі його вияву - територіальної (паназиатизм, панамериканизм, панафриканизм, паневропеизм і т. п.) або етнічної (панславізм, пантюркізм, панарабизм, панмонголизм, пангерманизм і пр.). П., як правило, орієнтований на згуртування групи однорідних етносов перед обличчям загального ворога. Так, панславянизм обгрунтовував необхідність об'єднання слов'ян в.