Дидактичні ігри на уроках біології

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження використання дидактичних ігор на уроках біології ... 5
1.1. Наукові теорії походження та сучасні дослідження гри ... 5
1.2. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини, класифікація дитячих ігор ... 10
1.3. Види дидактичних ігор і їх педагогічне керівництво ... 14
1.4. Дидактичні ігри на уроках біології ... 19
Розділ 2. Практика застосування дидактичної гри у викладанні біології ... 22
2.1. Урок - рольова гра: "Ток-шоу". 8 клас ... 22
2.2. Гра "Знавці природи". Тема: "Дикі і домашні тварини" ... 25
2.3. Урок-гра "Підкорення вершини". Узагальнюючий урок у 8-му класі по темі: "Клас птахів" ... 30
2.4. Інтелектуальна гра "Біоерудит" для 7-8-х класів ... 37
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Дидактичні ігри на уроках біології" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дидактичні ігри на уроках біології"

Курсова робота "Дидактичні ігри на уроках біології" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дидактичні ігри на уроках біології", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дидактичні ігри на уроках біології" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дидактичні ігри на уроках біології" і призначений виключно для пошукових систем.

АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджанська Республіка, гос-у в Закавказье. У складі Республіка. З 1923 в склад А. входила Нагірно-Карабахська авт. обл. У нояб. 1991 ВР республіки ухвалив рішення про ліквідацію статусу ИКАО. Пл. 86,6 тис. кмг. Нас. 7038 тис. чол. (1989). Столиця - Баку. У 1989 на 1000 чол. у віці від 15 років і старше доводилося 878 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 770 чол.). У нар. х-ве республіки в 1989 зайняте 608 тис. фахівців, в т. ч. св. 320 тис. з вищим і св. 287 тис. зі ср. спеціальною освітою. Дошкільні установи. До 1920 було 5 приватних подітий. садів (все в Баку). MOP Томас - (6 або 7.2.1477 або 1478, Лондон, - 6.7.1535, там же), англ. гуманіст, поет, религ. письменник, гос. діяч. Вчився в Оксфордськом ун-ті, потім в юрид. школах Лондона. Чл. Королівської ради (з 1517), лорд-канцлер (1529 - 32). Страчений за відмову визнати Генріха VIII розділом англиканской церкви. Крітіч. розум, великий досвід юриста і співчуття до бід народу в період перво-нач. накопичення капіталу переконали М. в кризі що існувала суспільств. системи. Він прийшов до висновку, що осн. зло - приватна власність і погоня за наживою. Уявлення про найкращий лад М. виклав в своєму гл. произв. -. РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ОСВІТИ - (РАО), встановлена постановою пр-ва РФ 19 дек. 1991 на базі Академії педагогічних наук СРСР. Вища гос. науч. орг-ция з проблем освіти, діюча на принципах самоврядування і собств. Статуту. Перші загальні збори відбулися в червні 1992; формування академії відбувалося протягом 1992 - 93. Членами РАО обираються вчені, педагоги, діячі утворення і культури. У 1996 - 113 акад., 146 ч.-до., 6 поч. чл., св. 20 ин. чл. През. А. В. Петровський. Веде дослідження і розробку науч. основ освіти в РФ з обліком соціально-екон. змін в суспільстві, культурних традицій народів Росії і заруб. досвіду. Координує. ПРАГМАТИЧНА ОМОНІМІЯ - використання одного і того ж коммуникативно-мовного прийому (лигвистического засобу) для здійснення різних коммуникативних намірів. З різними намірами говорячий може використати, наприклад, риторичне питання (негативні і позитивні емоційні оцінки, залучення уваги, вираження іронії, сарказму і пр.), звичайну питальну конструкцію (для "справжнього" питання; "Навіщо ти це зробив?" і для вираження докору або (і) засудження). У різних культурах традиції мовної поведінки не завжди співпадають, і виникаюча при міжкультурних контактах П. про. приводить до.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дидактичні ігри на уроках біології" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АЛЬМЕДИНГЕН-ТУМИМ, Тумим-Альмединген, Наталія Олексіївна - (1883, Петербург, - 1943, Ленінград), діяч в області дошк. виховання. Після закінчення гімназії вчилася на Бестужевських курсах (1902 - 05) В 1909 - 17 ред. журналів "Виховання і навчання" і "Джерело", активний співробітник Петерб. Фребельовського об-ва (з 1907). Одна з ініціаторів і організаторів 1-го Всерос. з'їзду по сімейному вихованню (1912 - 13). З 1919 проф., в 1923 - 24 ректор Петрогр. ин-та дошк. освіти, в 1925 - 29 зав. кафедрою дошк. педагогіки ЛГПИ ім. Герцена. У роки сов. власті розробляла организац. і метод. питання роботи подітий саду, зокрема спадкоємності подітий. ОРУЕЛЛ - (orwell) Джордж (справжнє ім'я Ерік Артур Блер; 1903, Мотіхарі, Індія - 1950, Лондон), англійський письменник і публіцист. Відбувається з англо-індійської сім'ї. У Англію приїхав в ранньому дитинстві, дістав хорошу освіту в Ітоне. Писати початків в 1930-х рр., випробував на собі, як і багато які письменники того часу, вплив соціалістичних і комуністичних ідей. З 1922 по 1927 м. служить в Імперській поліції в Бірме (цей досвід відбився в романові "Дні в Бірме", 1934). Повернувшись в Європу, жил в Парижі і Лондоні, перш ніж стати професійним письменником, працював мийник. СКІФИ - загальна назва народів, що населяли древню Скифію; воно перейшло і до більш пізніх жителів тієї ж території, Греки, наприклад, називали Скіфами навіть, німецькі в основі, племена Готовий, що прийшли в Європейську Скифію через сто років після Р. Хр. З найменувань скіфських племен у Персидців і Греків в історії збереглися назви "Сака" і "Сайи-Сайхи", що, очевидно, має одне і те ж значення в різних вимовах. На переломі двох ер грецький географ Страбон знає в Закавказье область Саков (Сакасену) і вміщує в ній народ Коссайхов: "Косайхи, як і сусідні горці, здебільшого воїни-лучники. Весь час вони.
У вступі курсової "Дидактичні ігри на уроках біології" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Баранів Олексій Григорійович - Баранів, Олексій Григорійович, педагог (1844 - 1911). З кріпосної сім'ї; вчився в тверской гімназії. По закінченні курсу на фізико-математичному факультеті Московського університету Б. був вчителем гімназії, директором вчительської семінарії, окружним інспектором московського учбового округу. Б. надрукував ряд статей з питання про практичну підготовку вихованців в справі первинного навчання і про постановку занять одного вчителя з декількома групами або відділеннями в народних школах; такі: "Про практичні заняття вихованців вчительської семінарії в початковому училищі"; "Пристрій учбової частини в.

Абсолютизм - (від лати. absolutus-незалежний, необмежений) - форма правління, при якій необмежена верховна влада належить монарху. Істотними ознаками є: концентрація законодавчої, виконавчої і судової влади в руках монарха; відмирання інститутів, характерних для станово-представницької монархії; створення розгалуженого бюрократичного апарату (судовий, податковий і проч.), регулярної армії, підкорення церкви світської влади. При абсолютизмі досягається вища міра державної централізації. Соціальну опору абсолютизму складає дворянство. Складання абсолютизму в Росії являло собою тривалий процес. Передумови його. ПАКИСТАН - Підтримка тероризму здійснюється Пакистаном в широких масштабах з кінця 1970-х рр. Пакистан підтримує терористів, що оперують на території Афганістану, Індії, Таджикистану, Судана, Саудівської Аравії, Боснії, Філіппін, США, Ізраїля і інших країн. У відношенні Індії тероризм вмотивовується прагненням здійснити територіальні захвати; у відношенні Індії і інших країн - прагненням затвердити роль Пакистана як лідируючого центра в боротьбі за ісламський порядок. Основною сферою додатку терористичних зусиль Пакистана в 1980-е рр. представлявся Афганістан, на території якого велася війна з Радянською.
Список літератури курсової "Дидактичні ігри на уроках біології" - більше 20 джерел. Максудов (Максуді) Садретдін (Садрі) Нізаметдінович - (в еміграції Арсал Садрі Максуді) (1872, за іншими даними, 1879, селу Ташсу Казанського повіту Казанської губернії, - 20 лютого 1957, Стамбул). Народився в сім'ї мулли, землевласника. З 1888 вчився в медресе в Казані, з 1897 в татарській урядовій школі. Вчитель початкових шкіл. У 1901-06 вчився на юридичному факультеті Паріжського університету, кандидат права. Одночасно відвідував лекції в Сорбонне і себе читав лекції про життя мусульманських народів Росії. У 1906 повернувся в Казань. Включився в політичне життя, вибраний в створений в ході 3-го Всеросійського мусульманського з'їзду (Нижній. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД - в ряді країн особливий орган, єдиною або головною функцією якого є здійснення конституційного нагляду. Уперше встановлений в Австрії в 1920. Відтоді цей інститут набув широкого поширення в світі. Члени К.с. або обираються парламентом (ФРН, Хорватія), або призначаються главою держави (Кіпр); іноді члени К.с. призначаються парламентом і інш. органами влади і юстиції. Нарівні із здійсненням конституційного нагляду К.с. в різних країнах має право тлумачення конституції, вирішує питання, чи відповідає конституції діяльність політичних партій, розглядає спори про компетенцію і т.д. К.С. РФ створений в.

ГЛАВА ДЕРЖАВИ - вища посадова особа (значно рідше - колегіальний орган), що вважається верховним представником держави і, як правило, носієм виконавчої влади. У парламентських монархіях (Великобританія, Швеція, Іспанія, Японія) Г.г. є монарх (король, імператор), влада якого, як правило, передається по спадщині від одного представника царюючого будинку до інш. у встановленому законом порядку. У країнах з республіканською формою правління Г.г. - президент, який обирається або безпосередньо населенням (РФ, Мексіка), або шляхом непрямих (США, Аргентина), або багатоступеневих (Італія, ФРН, Індія).
Посилання в тексті роботи "Дидактичні ігри на уроках біології" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕТАЛОГИКА, - методологія дедуктивних наук, частина логіки, присвячена вивченню метатеоретич. (див. Метатеорія) коштами властивості різних логич. систем і логіки загалом. К М. нерідко відносять також метаматематику, тобто теорію (формальних, математич.) доказів, і теорію, определимости понять (див. Визначення). Проблеми цих теорій, що відносяться до чисто структурних властивостей різних обчислень, утворять "синтаксич. гілка" Її "семантич, гілка" - це логич. семантика (теорія значення і теорія значення), "алгебраич. ядро" до-ой оформилося в спец. логико-математич. дисципліну -. ТРАДИЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО - суспільство, засноване на відтворенні схем людської діяльності, форм спілкування, організації побуту, культурних зразків. Традиція в ньому виступає головним способом передачі соціального досвіду з покоління в покоління, соціальним зв'язком, що підпорядковує собі особовий розвиток людських індивідів. Якщо користуватися загальноприйнятою термінологією, можна сказати, що Т. про. охоплює розвиток докапіталістичних формацій або соціальну еволюцію аж до початку розвитку індустріального суспільства. Якщо використати гіпотезу К. Маркса про три рівні історії, відмінні різними формами. Маськулінность і фемининность - [лати. masculinus - чоловічий і femininus - жіночий] - (1) нормативні уявлення про соматичні, психічні і поведенческих риси, характерні для чоловіків і для жінок; елемент статевого символізму, пов'язаний з диференціацією статевих ролей; (2) в диференціальній психології - наукові конструкти, параметри певних психодиагностических тестів. Як системне ціле М. і ф. є історичними, культурно-специфічними соціальними уявленнями, що відображають певну систему статевий стратификации. У XIX в. М. і ф. вважалися дихотомическими, взаємовиключаючими, всякий відступ від нормативу, що мається на увазі вважався.

ЕТНІЧНА (НАЦІОНАЛЬНА) ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (від лати. identificare - ототожнювати) - 1) ототожнення, уподібнення себе членам даної етнічної групи; 2) процес зіставлення і порівняння суб'єкта даної етнічної групи з суб'єктами своєї і іншої групи. Поняття "ідентифікація" було введено 3. Фрейд і було одним з основних понять психоаналізу, потім воно стало широко використовуватися в інших суспільних науках, зокрема, в соціальній психології, соціології, політології. Е.і. є результатом процесу етнічної социализации і означає усвідомлення індивідуумом своєї етнічної приналежності, залучення до її етнічних ознак, а також прийняття індивідом. МЕНЕДЖЕР - (від англ. to manage - управляти) (психологічні аспекти діяльності) - фахівець з управління. Він створює плани, визначає не щойно і коли робити, але також хто і як буде виконувати намічене (управління персоналом), визначає робочі процедури (технології) застосовно до всіх стадій управлінського циклу, здійснює контроль. Успішна реалізація професійних функцій передбачає наявність у М. відповідних психологічних якостей. Він повинен уміти стратегічно мислити, володіти навиками інтуїтивного мислення, приймати швидкі правильні рішення в умовах неповної інформації. Важливі також здібності швидко. МЕНИНГИЗМ - клінічний синдром, при якому менингеальний симптомокомплекс не зумовлений запальними змінами оболонок головного мозку. Менингеальний синдром при менингизме звичайно слабо виражений. Причиною менингизма може бути різке збільшення тиску спинномозковий рідини (при слипчивих арахноидитах і пухлинах задньої черепної ямки, запальних процесах в судинних сплетеннях мозкових шлуночків), набряк головного мозку (при комі, уремии, екзогенних інтоксикаціях, загальних інфекціях, черепно-мозковій травмі). Причиною менингизма після люмбальной пункции є набряк і гіперемія оболонок спинного і довгастого. ШАРКО ХВОРОБА - (синдром Шарко - Жоффруа, хвороба Шарко - Кожевникова; уперше описана французькими неврологами J. M. Charcot, 1825-1893, і A. Joffroy, 1844-1908; в Росії описана в 1883 А. Я. Кожевниковим; синоніми - синдром Лу Геріга, на ім'я H. Louis Gehrig, американського бейсбольний гравця, вмерлого від цього захворювання в 1941; бічний амиотрофический склероз, хвороба рухових нейронів) - хронічне дегенеративне захворювання центральної нервової системи, при якому виборче здивовуються центральні (коркові) і периферичні (бульбарні, переднерогові) рухові нейрони. Зустрічається головним чином у вигляді спорадических.