Державний суверенітет України. Етапи розвитку

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Держава Київської Русі (VI - початок XIII ст.) ... 5
1.1. Загальний історичний огляд подій та особистостей ... 5
1.2. Галицько-Волинське Князівство - продовження традиції русько-української державності (перша пол. XIII - друга пол. XIV ст.) ... 10
Розділ 2. Українська держава в роки визвольної війни 1648-1654 рр ... 13
Розділ 3. Українська державність початку ХХ століття ... 20
3.1. Відродження української держави (березень 1917 - квітень 1918 рр.) ... 20
3.2. Держава П. Скоропадського ... 26
3.3. Українська народна республіка часів Директорії (листопад 1918 - листопад 1920 рр.) ... 30
3.4. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923 рр.) ... 34
3.5. Формування радянської державності в Україні (1917-1920 рр.) ... 38
Розділ 4. Суверенітет України на сучасному етапі ... 41
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний суверенітет України. Етапи розвитку"

Курсова робота "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний суверенітет України. Етапи розвитку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" і призначений виключно для пошукових систем.

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ дітей - вираження індивідуальних особливостей, відносини до навколишнього світу і до себе в посильній для дитини худож. формі X т -складова частина системи естетич. і худож. виховання, засіб розвитку особистості Виявом X т можуть бути отд роботи - виконані самостійно або під керівництвом дорослого малюнки, ліплення, усне і письмове худож. слово, мелодії, драматизації, танці, а також хоровое спів, театральні постановки, декоративно-прикладний вишивка, різьблення і т і, ляльковий театр, мальовані і ігрові фільми, подітий. радіо і т.д. Існує власне і виконавське X т Останнє включає, напр., гру на муз. ПЕДОЛОГІЯ - (від греч. pais, paidos - дитя і logos - вчення, наука; буквально - наука про дітей) напрям в психології і педагогіці, що ставив метою об'єднати біологічні, соціологічні, психологічні і інші підходи до розвитку дитини. Термін запропонований в 1893 американським психологом О. Хрізманом (учнем С. Холла) для позначення всебічного дослідження закономірностей вікового розвитку. На принципі знання психологічних і фізіологічних закономірностей дитячого розвитку засновувалися педагогічні системи Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцци, Дж. Локка. У російській педагогіці цей принцип отримав. НАРОДНИЙ БУДИНОК - просвітить. установа клубного типу, створена з метою загального утворення дорослих і позашкільного виховання дітей. Первий Н. д. організований в Великобританії (1887) по ідеї англ. письменника В Безанта, що зобразив в своєму романові "Люди всякого роду і стану" (1882) подібна установа. У кон. 80-х рр. 19 в. був відкритий Н. д. під назв. "Університетське поселення" в Лондоні, де студенти вели просвітить. діяльність серед робітників. У кон. 19 - нач. 20 вв. Н. д. виникли в Бельгії (Брюссель), Німеччині (Гамбург, Берлін - "Академія Гумбольдта"), Нідерландах. КОММУНИКАТИВНО-МОВНИЙ ПРИЙОМ (РИТОРИЧНИЙ ПРИЙОМ) - елемент коммуникативно-мовної тактики, один з способів її реалізації. Здійснюється за допомогою сукупності певних коштів коммуникативно-мовного стилю. Наприклад, один з поширених прийомів "взяття і утримання слова" в спорі - перебиття співрозмовника; цей прийом виконується за допомогою наступних мовних коштів: підвищення гучності голосу (вона збільшується до досягнення результату), підвищення тону (частіше за все), збільшення темпу мови, повторення початку фрази доти, поки не замовкне співрозмовник (до його першої паузи), а коли така пауза наступає - домовлення фрази до кінця з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сприйняття - цілісне відображення предметів, ситуацій і подій, виникаюче при безпосередньому впливі фізичних подразників на рецепторні поверхні органів чуття. Разом з процесами відчуття В. забезпечує безпосередньо-почуттєве орієнтування в навколишньому світі. Будучи необхідним етапом пізнання, воно завжди в більшій або меншій мірі пов'язане з мисленням, пам'яттю, увагою, прямує мотивацією і має певне афективно-емоційне забарвлення. Потрібно розрізнювати В., адекватне реальності, і ілюзії. Вирішальне значення для перевірки і корекції перцептивного образу (від лати. perceptio - сприйняття). Стойкович Афанасий Іванович - Стойкович (Опанас Іванович) - перший професор фізики в Харківському університеті (1802 - 1813). Читав умоглядну і досвідчену фізику, фізичну географію і астрономію, а на практичних заняттях показував досліди і пояснював слухачам поему Лукреция "Про природу речей" і "Георгики" Віргилія. Надрукував: "Про повітряні камені і їх походження" (Харків, 1807); "Початкові основи умоглядної і досвідченої фізики" (Харків, 1809); "Про запобігання себе від ударів блискавки" (ib., 1810); "Систему фізики" (ib., 1813); "Початкові основи. ФЕОФАН ВИШЕНСКИЙ САМІТНИК - (в миру Георгій Васильович Говоров), єпископ (10.01.1815 - 6.01.1894), народився в сім'ї сільського священика Орловської еп., закінчуючи Київську Духовну академію, прийняв чернечу постриг і став викладачем в духовних учбових закладах. Вісім років иером. Феофан проходив служіння в Ієрусаліме і Константінополе, що мало велике значення для його духовного становлення. Ревний трудівник на ниві церковній був призначений ректором Петербургської Духовної академії, через два роки хиротонисан у єпископа Тамбовського, а ще через чотири роки перекладений на древню Володимирську кафедру. Управляючи.
У вступі курсової "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Клімент Александрійський - ок. 140-ок. 215 рр. н. е., грецький філософ. Народився, ймовірно, в Греції і там дістав хорошу риторичну і філософську освіту. У Александрії з'являється в ролі послідовника Пантея, фундатора славнозвісної школи катехизи, і керує цією школою біля десяти років (приблизно до 202 р.). пізнє виїжджає на Схід від гоніння на християн у часи Півночі. К. є автором творів: Узори (Stromateis) в 8 книгах, Утіха еллінів (Protreptikos pros Hellenas), трудів Як багатію врятуватися (Tis ho sozomenos plusios), Педагог (Paidagogos) і ще декількох творів, більшість яких втрачена. Стіль К. - важкий, заплутаний, хоч.

Зовнішня політика Івана Грозного - Зміцнення Російської держави внаслідок реформ, проведених в 50-е рр., дозволило приступити до розв'язання невідкладних зовнішньополітичних проблем. Основними задачами в цей час були: на заході - боротьба за вихід до Балтійського моря, на південному сході і сході - боротьба з Казанським і Астраханським ханствами і початок освоєння Сибіру, на півдні - захист країни від набігів кримського хана. Східний напрям зовнішньої політики: приєднання Казанського, Астраханського і Ногайського ханств. З 1545 р. по 1552 р. відбулися декілька походів на Казань і Астрахань, внаслідок яких до Російської. СМЕРТНА СТРАТА - міра карного покарання, дозволене законом позбавлення людини життя як покарання, звичайно за тяжкий карний злочин. У цей час в 58 країнах світу використовується смертна страта через повішення, в трьох країнах - через відсікання голови, в 73 країнах - через розстріл. У США застосовується смертельна ін'єкція і електричний стілець. У ряді країн використовуються побиение каменями і розп'яття. Застосування смертної страти як виняткова міра покарання було присутнє в праві практично всіх країн світу задовго до того, як воно було оформлене в письмовому вигляді і кодифіковане. Звичай в родоплеменних.
Список літератури курсової "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" - більше 20 джерел. КОЖУХІВ Михайло Юрійович - (р. 16.12.1956) Пресссекретарь голови Уряду Російської Федерації В. В. Путіна з листопада 1999 р. по січень 2000 р. Народився в Москві. Освіту отримав на іспанському відділенні перекладацького факультету Інституту іноземних мов. У 1985-1989 рр. власний кореспондент газети "Комсомольська правда" в Афганістані. У 1989-1994 рр. власний кореспондент газети "Звістки" в Південній Америці. З 1995 р. на телебаченні: ведучий "Міжнародної панорами"; співавтор і ведучий токшоу "В світі людей" і "Народ хоче знати"; ведучий "В. ГРОМАДЯНСТВО - Інститут громадянства пов'язаний з відносинами між політичною спільністю (історично - державою) і становлячою цю спільність людьми. Громадянство є інструментом формування почуття загальної ідентичності, що забезпечується наділенням людей правами в обмін на визнання ними своїх обов'язків. Права, що Надаються громадянством спочатку носили характер цивільних прав і політичних привілеїв, виражаючись, зокрема, в праві обирати, яким одночасно на громадян покладалася обов'язок брати участь в розв'язанні політичних питань. Володіння таким правом і наявність обов'язку, що асоціюється з ним.

Цивільний оборот, стабілізація цивільного обороту - Президент РФ В. Путін: "Повинні бути знайдені такі форми погашення податкової заборгованості минулих років, які забезпечували б інтереси держави, але не руйнували б економіку і не заганяли бізнес в тупик. Податкові органи не мають право "тероризувати" бізнес. Вони повинні працювати ритмічно, своєчасно реагувати на допущені порушення, при цьому головну увагу приділяючи перевіркам поточного періоду. Вважаю, що всі вищеназвані заходи допоможуть стабілізувати цивільний оборот, створити додаткові гарантії для довгострокового розвитку бізнесу". (Послання 2005 року.) У цивільний.
Посилання в тексті роботи "Державний суверенітет України. Етапи розвитку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПІЗНАННЯ - 1) рух розуму до істини. У пізнанні людина затверджує своє достоїнство і здійснює покликання діяти згідно з істиною і облагороджувати буття. Передумови пізнання: визнання трансцендентности істини, віра в здатність людини знайти її і рішучість розуму йти по шляху до неї. У пізнанні людина "спасає своє існування, тільки затверджуючи замежне і себе в замежному" (Е.Трубецкой). Пізнання і буття - внутрішньо єдині і не треба їх протиставляти один одному: "У всякому пізнанні особливого укладено несвідоме пізнання буття взагалі" (Г.Марсель). "Пізнання є присвячення в таємницю буття, в містерії. АНТИЧНІСТЬ - ( лати. - древність, старовина) - цивілізація Древньої Греції і Древнього Рима, що розглядається як початкова епоха, джерело, основа європейської і сучасної світової цивілізації і культури серед епох: античність - середні віки - Новий час. Ця точка зору пов'язана з тим, що античність сформувала державний пристрій, що став моделлю для сучасної цивілізації - демократію, і в процесі її формування створила культуру, що стала одним з найістотніших чинників подальшої світової культури. Тому час розквіту грецької демократії (V - IV віку до н. е.) звичайно оцінюють як епоху класичної Греції. Час. БАРДИН - Кирило Васильович (1929-1995) - російський психолог, фахівець в області психофизики, загальній і педагогічній психології. Автор концепції субьектной психофизики. Д-р психологічних наук (1976). Закінчивши відділення психології філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1954), початків свою наукову діяльність в ИП АПН СРСР під керівництвом ПА. Шеварева. З 1972 р. перейшов в ИП АН СРСР. У останні роки був гл.н.с. ИП РАН. Перші експериментальні дослідження Б. присвячені формуванню учбової діяльності, розробці поняття предмета засвоєння. Розвиваючи теоретичні ідеї СВ. Кравкова і.

F45.3 Соматоформная вегетативна дисфункція. - А. Симптоми вегетативних збудження, які пацієнт приписує до фізичного розладу, в одній або більш з наступних систем або органів: 1. серце і сердечно-судинна система; 2. верхній шлунково-кишковий тракт (пищевож і шлунок); 3. нижній відділ кишечника; 4. дихальна система; 5. урогенитальная система. Б. Два або більш з наступних вегетативних симптомів: 1. серцебиття; 2. потливость (холодний або гарячий піт); 3. сухість у роту; 4. покраснение; 5. дискомфорт в епигастрии або печіння. В. Одін або більш з наступних симптомів: 1. болі в груди або дискомфорт в перикардиальной області; 2. задишка або. ПСИХІЧНА РЕГУЛЯЦИЯ ДІЯЛЬНОСТІ - основна форма психічного відображення в діяльності оператора. Аналіз структури діяльності оператора показує, що вона неможлива без участі психіки, без свідомого відображення навколишнього світу. У будь-якій діяльності оператор усвідомлює мету своїх дій, уявляє їх очікуваний результат, сприймає і оцінює умови, в яких він діє, обдумує послідовність окремих дій, встановлює і підтримує свою увагу, застосовує вольові зусилля, витягує з пам'яті необхідну інформацію, спостерігає за ходом діяльності і контролює її, переживає успіхи і невдачі і т. п. Таким чином, психіка, психічні процеси виступають як. ГИПОКИНЕЗИЯ - (від греч. hypo - під, вниз і kinesis - рух) - стан зниженої рухової активності людини, що характеризується недоліком рухів, низьким рівнем витрат на мишечную роботу, локальним характером мишечних дій, тривалою фиксированностью вимушеної робочої пози, одноманітністю рухів, спрощенням і обідніння координаційної рухової діяльності. При визначенні міри Г. нестачу мишечной діяльності оцінюють звичайно шляхом обліку енергозатрат, тобто визначення кількості енергії, що затрачується на мишечную роботу за певний проміжок часу. Г. характеризується як недостатньою загальною руховою активністю. Спілкування і мистецтво: художня, естетична компетентність - Здатність читача, глядача, слухача вичерпувати з художньої тканини твору разл. по глибині і виповненості змістовно-смислові шари. Ця характеристика відображає загальний рівень естетичного розвитку особистості, її досвід О. з мистецтвом, а також міру творчості, що виявляється в сприйнятті мистецтва. Художня компетентність (Х. до.) визначає якість естетичного переживання в сприйнятті мистецтва. Воно залежить від знань, когнитивной складності картини світу реципієнта, його здібності до сприйняття багатомірність і альтернативности, від володіння реципієнтом специфічними "мовами".