ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття державної таємниці ... 5
1.1. Основні поняття і загальні положення про державну таємницю ... 5
1.2. Порядок віднесення інформації до державної таємниці ... 6
Розділ 2. Робота з інформаційними джерелами, які містять державну таємницю ... 16
2.1. Охорона державної таємниці ... 16
2.2. Контроль за додержанням вимог про державну таємницю ... 28
2.3. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Державна таємниця" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна таємниця"

Курсова робота "Державна таємниця" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна таємниця", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна таємниця" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна таємниця" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗОБРАЖАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО - в школі, система уч. і внеуч. худож. діяльності учнів; у вузькому значенні - уч. предмет (до 1964 - "Малювання"). І. і. - важлива ланка в системі загального і естетич. виховання, один з видів і коштів худож. утворення школярів. Занятія И. і. покликані формувати естетич. відношення до предметів і явищ дійсності, уміння бачити і активно затверджувати прекрасне в людських відносинах, в труді, природі, иск-ве, залучати школярів до худож. творчості, формувати прагнення посильний брати участь в охороні природи, пам'ятників історії і культури, в турботі про красу рідного. ДІТИ - (правове положення) Правове положення дітей в Рос. Федерації регулюється нормами цивільного, сімейного, а також трудового і карного права, цивільного процесуального і кримінально-процесуального права і Федеральним законом "Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації" (1998). Важливу роль грають міжнародні документи, наприклад Декларація прав дитини. Цивільно-правовий статус дітей, як і будь-якої людини, характеризується рівнем їх цивільної правоздатності і дієздатності. У залежності від віку дитини, міри його соціально-побутової зрілості, можливості розуміти характер. ШАНЯВСКОГО УНІВЕРСИТЕТ - Московський міський народний університет ім. А. Л. Шанявського, встановлений з ініціативи і на кошти ліберального діяча, золотопромисловця, відставного ген.-майора А. Л. Шанявського (1837 - 1905), велика заслуга у відкритті ун-та належала його дружині Л. А. Шанявської і книговидавець М. В. Сабашникову. Законопроект об Ш. у. з великими труднощами був проведений через Гос. думу і Гос. рада в червні 1908. По Статуту (затверджений 1 липня 1908). ун-т знаходився у ведінні Моськ. гір. думи (тобто не належав до системи установ МНП). Заняття почалися 2 окт. 1908. Ш. у. мав 2 відділення -. ШАЦКИЙ Станіслав Теофілович - (1878-1934)   - педагог. Педагогічну діяльність початків в 1905 з створення перших в Росії клубів для дітей і підлітків, літньої колонії в Щелкове (поблизу Москви). У 1906 організував суспільство "Сетлемент" (спільно з А.У. Зеленко, Л.К. Шлегер і інш.), яке в 1908 було закрите поліцією за пропаганду соціалізму серед дітей, а сам Ш. арештований. З 1909 керував суспільством "Дитячий труд і відпочинок". У 1911 разом з дружиною, В.Н. Шацкой, організував літню трудову колонію "Бадьоре життя". У 1919-32 керував роботою 1-й Дослідної станції за народною освітою НКП РСФСР. У 1932-34 директор.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна таємниця" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕРДЯЄВ Микола Олександрович (1874-1948) - - філософ, літератор. Вчився в Київському кадетському корпусі, але в 1898 за участь в соціалістичному кружку був арештований і висланий до Вологди. Брав участь в збірках "Віхи" (1909), "З глибини" (1918). У 1922 висланий з Радянської Росії. З 1925 у Франції. Видавав релігійно-філософський журнал "Шлях" (Париж, 1925-40), що став філософським центром російської еміграції. Б. належить особлива роль мислителя-посередника між російською і західною культурою. На рубежі 19-20 вв. знаходився під впливом ідей марксизму і неокантіанства. Пізніше на світогляд Би. весь більший вплив робив В.С. Ізмайлов Артемій Васильович - Ізмайлов (Артемій Васильович) - окольничий, страчений в 1634 р. З 1597 р. Измайлова декілька разів призначали другим воєводою в полицях, що виходили на південну межу проти кримських татар; в 1607 р., за вдалі дії проти Болотникова, Ізмайлов зроблений окольничим. У 1611 р. він брав діяльну участь в звільненні Москви і Росії від поляків і разом з князем Мосальським привів до Москви володимирське ополчення. У царювання Михайла Федоровича Ізмайлов почав грати досить видну роль; в 1618 р. він був третім послом при висновку Деулінського перемир'я; на час відсутності царя він був такий, що. Васильев Олександр Васильович - Васильев Олександр Васильович - математик і суспільний діяч (народився в 1853 р.), син синолог Василя Павловича Васильева. Закінчив курс фізико-математичного факультету С.-Петербургського університету, отримав золоту медаль за твір: "Теорія відділення коріння". У 1874 р. захистив pro venia legendi дисертацію: "Про відділення коріння сукупних рівнянь" і потім став приват-доцентом Казанського університету, де з 1887 року складається ординарним професором. Слухав в Берліні лекції Вейерштрасса і Кронекера, в Парижі - лекції Ерміта. Йому належать наступні роботи: "Про відділення коріння сукупних.
У вступі курсової "Державна таємниця" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Спасський Анатолій Олексійович - Спасський (Анатолій Олексійович, народився в 1866 р.) - професор Московської духовної академії. Син священика Вологодської губернії, дістав освіту в місцевій семінарії і московській академії, де кінчив курс в 1890 р. У 1891 р. призначений викладачем в кам'янець-подільську семінарію, в 1893 р. викликаний в московську академію на кафедру нової цивільної історії, в 1895 р. перейшов на кафедру загальної церковної історії. Вчені труди Спасського: "Відношення пророків до обрядовому закону Моїсея" ("Читання в суспільстві любителів духовної освіти", 1889, березня).

Лорис-Меликовская конституція - ряд ліберальних реформ, задуманих генералом графом М. Т. Лорис-Меликовим (1825 - 1888), могутнім бюрократом, що хотів заспокоїти революційний рух, що наростав ліберальними подачками. На вищий рівень бюрократичних сходів Лорис-Меликов піднявся в 1880 р., коли після вибуху в Зимовому палаці він був призначений начальником Верховної Розпорядливої Комісії для боротьби з крамолою і був убраний надзвичайними повноваженнями. Лорис-Меликов мав славу ліберала, однак арешти, посилання і репресії при ньому не втихли; той, що робив замах на Лорис-Меликова Младецкий був через 24 години після замаху страчений по. НАЦІОНАЛІЗМ - ідеологія і політика, а також психологія в національному питанні, нації, що засновуються на понятті як вищої цінності і форми спільності, на тезі про її первинність в государствообразующем процесі. Націоналісти видають за загальнонаціональні інтереси спрямування соціальної групи, яка виступає в даних конкретно-історичних умовах носієм і провідником націоналістичної ідеології і політики. Націоналізм нерідко приймає крайні форми (шовінізм), характеризується етнічною, культурною і релігійною нетерпимістю, зближується з расизмом і веде до гострих внутрішніх або міждержавних конфліктів. Як.
Список літератури курсової "Державна таємниця" - більше 20 джерел. ОБАМА Барак - 44-й президент США (вибраний 4 листопада 2008 р.), представник Демократичної партії США. Народився 4 серпня 1961 р. в Гонолулу (шт. Гавайї). Його батьки познайомилися в Гавайськом університеті. Батько, чорний кениец Барак Хусейн Обама-старший, приїхав в США вивчати економіку. Мати, біла американка Стенлі Енн Данхем, вивчала антропологію. Коли сину виконалося 2 року, батько один поїхав в Кенію і розлучився з дружиною. Бараку було 6 років, коли Енн Данхем повторно вийшла заміж за індонезійця Лоло Соеторо. Разом з матір'ю і вітчимом хлопчик відправився в Індонезію, де прожив 4 року. Потім. ТРЕТІЙ ШЛЯХ - Термін "третій шлях" особливо часто став використовуватися в кінці 1990-х років при описі ідеології, яка лежала в основі дій цілого ряду соціалістичних партій. Їх політика будувалася на розвитку нових можливостей і досягненні соціальних цілей з опорою на капіталізм. Багато які соціал-демократичні партії Європи (в тому числі лейбористська партія в Великобританії і соціал-демократична партія в Німеччині) перемкнулися в цей період на третій шлях. Перший шлях був представлений курсом урядів "нових правих" в 1980-е роки. Акцент в політиці, що проводиться ними робився на.

АЛЬБАЦ Євгена Марківна - (р. 1956) Журналістка, автор книг і статей про КДБ. Батько, Альбац Марк Єфремович, під час Великої Вітчизняної війни служив в Розвідувальному управлінні Генерального штабу РККА, потім в закритому військовому інституті (помер в 1980 р.). Сестра, Тетяна Комарова, тележурналист. Працювала оглядачем в газеті "Московські новини". Лауреат конкурсу "Золоте перо - 1989". Перша журналистка в СРСР, що вирішилася проникнути в таємниці діяльності КДБ. З серпня 1994 р. по грудень 1999 м. член Комісії з питань помилування при Президентові РФ Б. Н. Єльцину. З 1995 р. оглядач газети.
Посилання в тексті роботи "Державна таємниця" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИНТЕТИЧНІ КУЛЬТИ - Соціальна дезинтеграція породжує кризові культи або проективні системи, в залежності від специфіки культурних криз. Ці культи виконують ту функцію, що дозволяють своїм прихильникам ідентифікувати себе з певними системами цінностей. Своїм синкретическим характером культи зобов'язані різноманітності джерел культових елементів, релігійних елементів і артефактов, що мають походження в релігії, фольклорі і спіритизмі, і що аналізуються в рамках пост-ідеологічної технократии за допомогою ритуалів. Дослідники в області контролю над свідомістю передбачили, що феномен викрадення людей літаючими. ПРАЦЬОВИТІСТЬ - моральна якість, що характеризує суб'єктивне розташування особистості до своєї трудової діяльності, що зовні виражається в кількості і якості її результатів. Його вияву -трудова активність, сумлінність, старання, старанність працівника. Т. протиставляється тунеядство. Як соціальна властивість особистості Т. є однією з виразів її позитивного відношення до труда, до-ой в психологічному плані передбачає: потребу і звичку трудитися, захопленість і насолода трудовим процесом, зацікавленість в досягненні корисного результату труда. У цьому значенні Т. протилежно відношення до труда як до примусової. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДІНКИ - особливості суицидального поведінки (суицидальной мотивації, форм суицидогенеза, суицидальних виявів), характерні для певних вікових груп, розділених згідно з віковими списами суицидальной активності (дитячий: до 12 років, підлітковий: 12-17 років, молодіжний: 17-29 років, зрілий: 30-55 років, немолодої: 55-70, преклонний: старше за 70 років). Випадки суицидальних дій у віці до 5 років не описані: - для дітей характерні імпульсивні суицидальні дії, їх найбільш частою причиною є сварки в сім'ї, агресивне, негативне відношення батьків до дитини; - в підлітковому віці причиною імпульсивних.

F34.0 Циклотімія - Стан хронічної нестабільності настрою з численними епізодами легкої депресії і легкої приподнятости. Ця нестабільність звичайно розвивається в молодому віці і приймає хронічну течію, хоч часами настрій може бути нормальним і стабільним протягом багатьох місяців. Зміни настрою звичайно сприймаються людиною як не пов'язані з життєвими подіями. Поставити діагноз нелегко, якщо пацієнт не спостерігається досить довго чи ні хорошого опису поведінки в минулому. У зв'язку з тим, що зміни в настрої відносно легкі, а періоди приподнятости доставляють задоволення, циклотимия рідко попадає в полі зору. ОЛБРАЙТА - БАТЛЕРА СИНДРОМ - (описаний американськими лікарями F. Albright, A. M. Butler і E. Bloomberg; синоніми - фосфат-діабет, сімейний гипофосфатемический рахіт, сімейна Х-зчеплена гипофосфатемия, вітамін D-резистентний рахіт) - спадкове захворювання з групи природжених тубулопатий, зумовлене ферментним дефектом, що виявляється порушенням зворотного всмоктування фосфатів в проксимальних відділах ниркоподібних канальцев. Маніфестує звичайно в кінці 1-го - початку 2-го року життя викривленням нижніх кінцівок у початківців ходити дітей. Клінічні вияви нагадують рахіт або остеомаляцию - затримка зростання. Иценко-Кушинга хвороба - (Іценко, 1925; Cusching, 1932) - порушення функції гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системи з вираженими ознаками гиперкортицизма. Етіологія розладу неоднозначна: базофильная аденома, рідше аденома з еозинофильних або головних кліток гіпофіза, енцефаліт, арахноенцефалити, травми черепа і інші поразки мозку, а також бронхогенний рак, пухлини зобної, щитовидної, підшлункової залоз і яєчників. Частіше боліють жінки. Основна симптоматика пов'язана з гиперпродукцией глюкокортикоидов, викликана підвищеним виділенням АКТГ: диспластическое ожиріння (з переважним відкладенням жиру в області. ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ДОВІЛЬНЕ - спеціальна дія, конкретна задача і намір якого - запам'ятати точно, на максимальний термін, з метою подальшого відтворення або просто пізнавання - визначає вибір способів і коштів запам'ятовування, а тому впливає на його результати. Можуть використовуватися спеціальні кошти для кращого збереження матеріалу в пам'яті. Таке запам'ятовування звичайно має складну опосередковану будову. До числа звичайних способів запам'ятовування довільного відносяться: 1) складання попереднього плану; 2) виділення смислових опорних пунктів; 3) семантичне і просторове угруповання матеріалу; 4).