На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Держава в цивілізаційному устрої

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття і суть держави ... 5
1.1. Різноманітність визначень держави ... 5
1.2. Основні ознаки держави ... 7
1.3. Суть і соціальне призначення держави. Визначення поняття держави ... 13
1.4. Відмінність держави від інших організацій суспільства ... 18
Розділ 2. Теорії походження держави ... 20
Розділ 3. Роль держави у цивілізаційних процесах в Україні ... 25
3.1. Національна та цивілізаційна платформи ... 26
3.2. Цивілізаційний вибір України ... 28
3.3. Національний та цивілізаційний проект України ... 30
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Держава в цивілізаційному устрої" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Держава в цивілізаційному устрої"

Курсова робота "Держава в цивілізаційному устрої" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Держава в цивілізаційному устрої", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Держава в цивілізаційному устрої" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Держава в цивілізаційному устрої" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ - розділ екон. теорії, що вивчає специфіку разл. форм образоват. діяльності як найважливіших по-господарському значущих галузей духовного произ-ва і нематеріального накопичення; науч. дисципліна, розробляюча конкретні екон. проблеми розвитку образоват. сфери, раціоналізації пед. і хоз. діяльності установ і органів управління освітою. Екон. роль общеобразоват. підготовки і проф. кваліфікації працівників підкреслювалася в трудах більшості відомих економістів-теоретиків починаючи з 18 в. (У. Петті, А. Сміт, Дж. С. Мілль, К. Маркс, А. Маршалл і інш.). Практіч. і науч. інтерес до Е. про. виник в Росії в. ПИСТРАК Моїсей Михайлович - [3(15).9.1888, Варшава, - 25.12.1937, Москва], педагог, організатор нар. освіти, д-р пед. наук. Закінчив физ. ф-т Варшавського ун-та (1914). Пед. діяльність початків в 1906 викладачем в приватних школах Варшави. У 1918 - 31 працював в Наркомпросе РСФСР і одночасно керував дослідно-показовою школою-комуною ім. П. Н. Лепешинського. У 1925 П. очолив програмно-метод. підсекцію і комісію з школи II рівня в науч. секції ГУСа. У 1931 - 36 проф., потім ректор Північно-Кавказького пед. ин-та в Ростове-на-Дону. У 1936 - 37 директор Центр. НДІ педагогіки при Висш. ком-мунистич. ЛІДЕРСТВО - (від англ. leader - ведучий), ведучий вплив члена групи - лідера - на групу загалом. Л. вивчається в соціальній психології, де виділяються дві осн. лидерские ролі, пов'язані з різними аспектами функціонування групи. Роль ділового лідера включає дії, направлені преим. на рішення поставленої перед групою задачі (напр., реалізація трудової, уч. діяльність). Роль емоційного лідера пов'язана зі сферою емоційної активності колективу і з тримає дії, що відносяться гл. обр. до сфери межличностного спілкування в групі. Сукупність прийомів і методів, вживаних лідером для надання впливу на. ШТЕЙНЕР, ШтайнеP Рудольф - (25.2.1861, Кральович, Хорватія, - 30.3.1925, Дорнах, поблизу Базеля), австр. філософ і педагог, творець антропософии. Закінчив Венськую висш. техн. школу (1881). Д-р філософії (з 1891). У 1890 - 97 брав участь в підготовці естеств. трудів І. В. Гете для фундам. Веймарского зборів його творів. Заснував "Гетеанум" (1913). як исследоват. і уч. центр. У 1899 - 1904 викладав в робочій школі в Берліні. У 1902 зблизився з теософським об-вом, але в 1913 відійшов від нього і створив антропософское про-у. У кон. 90-х рр. 19 в. Ш. розвивав ідею мислительного монізму, згідно до-ой, все різноманіття.
Кожна вагома структурна частина курсової "Держава в цивілізаційному устрої" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Художнє пізнання - образне відображення (іноді інтуїтивне) нових об'єктів і ситуацій, нових сторін відомих об'єктів і ситуацій, здійснюване на основі почуттєвого сприйняття і творчої уяви суб'єкта. Художнє пізнання здійснюється в сфері мистецтва. Наукове і художнє пізнання доповнюють один одного, оскільки використовують різні кошти і підходи до дослідження і відображення як об'єктивного, так і суб'єктивного. Ще в 1910 р. Хосе Ортега-и-Гассет писав, що мистецтво і наука взаимонезаменими: "Кожне мистецтво зумовлене необхідністю виразити те, що людство не змогло і ніколи не зможе. ПЕТЕРБУРГСКАЯ АРТІЛЬ ХУДОЖНИКІВ - об'єднання демократично настроєних російських художників, що покинули Петербургськую академію мистецтв після знаменитого'бунта чотирнадцяти" що і утворювала на чолі з І. Н. Крамським власний творчий союз, що протиставив себе академічному напряму (1863). Об'єднання було створене за зразком комуни, описаної в романові Н. Г. Чернишевського "Що робити?". Знявши в Санкт-Петербурге одну квартиру на всіх, учасники артілі (А. І. Морозів, А. І. Корзухин, М. П. Пісків, Н. П. Петров, Ф. С. Журавльов і інш.) спочатку бралися за будь-яку роботу - писали рекомендовані портрети. Кармов Кизільбек (він же Казил-Бек) Мастафович - (1811-18.05.1889), ротмистр (07.08.1861), з кабардинських узденей 2-й міри (беслен-уорк). Зброєносцем в лейб-гвардії Кавказско-Горском полуескадроне власної Його Імператорської Величності конвою перебував з 01.04.1830, юнкер з 30.12.1833, зроблений в чин корнета 26/29.01.1835 з станом по кавалерії при Окремому Кавказькому корпусі. За участь в польській військовій кампанії нагороджений відзнакою Військового ордена під № 63700 (04.07.1831), знаком польського ордена "За військове достоїнство" 5-й міри (04.07.1831), золотою медаллю з написом "За хоробрість" для носіння на шиї.
У вступі курсової "Держава в цивілізаційному устрої" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Смірнов Валеріана Миколайович - Смірнов (Валеріана Миколайович) - більш відомий в медичній літературі під псевдонімом "лікар Ідельсон" - лікар, російський емігрант і публіцист. Народився в 1849 р. Вчився в Московському університеті по медичному факультету, з якого в 1869 р. за студентську історію був виключений до закінчення курсу. У 1871 р., не бажаючи бути притягнутим до суду по Нечаєвському процесу, С. емігрував і поселився в Цюріхе. У 1873 - 1878 рр. був соредактором П.Л. Лавровим російського соціалістичного журналу ", що видавався Уперед" (Доп. I, 462), в якому С. належить ряд статей під загальною.

Африка - Африка (Africa), другої по величині після Євразії материк. До 1800 р. берегова лінія А. була не тільки досліджена, але і частково заселена європейцями. У сівбу. частині панував іслам. Проникнення в 19 в. у внутр. р-ни дослідників, торговців і христ. місіонерів відкрило широкі можливості для колонізації. Імперіалістична експансія і прагнення розробляти природні ресурси континенту привели до цілого ряду воен. кампаній проти африк. гос-в і отд. племен. Після 1-й світової війни ньому. колонії були поділені між союзниками, що перемогли. Підйом національно-визвольного руху після 2-й світової війни прискорив. БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович - один з найбільших підприємців Росії в ельцинскую епоху (на 1997 р. його стан оцінювалося в 3 млрд доларів, найяскравіший представник т. н. "олігархічної влади", фигурант декількох карних справ і безлічі коррупционних скандалів, співголовуючий партії "Ліберальна Росія". Народився в 1946 р. в Москві. Закінчив Московський лесотехнический інститут і механико-математичний факультет МГУ. У 1968-69 рр. працював інженером в ряді НДІ. З 1969 по 1987 р. - в Інституті проблем управління АН СРСР, остання посада - зав. сектором. З 1973 р. на грунті написання рекомендованих.
Список літератури курсової "Держава в цивілізаційному устрої" - більше 20 джерел. АРМІЯ - (від лати. armo - озброюю) - сукупність збройних сил держави, призначених для оборони від зовнішнього агресора або нападу. У древніх суспільствах воїнами були всі чоловіки племені. Потім, з розвитком скотарства і землеробства, виділився особливий стан, який перетворив військові заняття в професію, була більш ефективна в обороні і нападі. Хто не хотів годувати своє військо, в результаті годував чуже. Деякі племена від грабунків сусідів переходили до масштабного завоювання, засновували держави і створювали військову аристократію. При масштабних війнах війська рекрутировались з скованих станів. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД - (МВФ, англ. International Monetary Fund) міжнародна валютно-фінансова організація, створена в 1944 році для сприяння розвитку міжнародної торгівлі і валютної співпраці шляхом регулювання валютних курсів і контролю за їх дотриманням, контролю багатосторонньої системи платежів і усунення валютних обмежень, а також надання кредитних ресурсів країнам-членам при валютних ускладненнях, пов'язаних з неврівноваженістю платіжних балансів. Капітал МВФ утвориться з внесків країн-членів відповідно до квоти, що встановлюється для кожної країни. Керівні органи МВФ - Рада керівників і директорат. МВФ має статус.

МОТИВАЦИОННАЯ ТЕОРІЯ ЛІДЕРСТВА - одна з основних груп теорій ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА. Її представники С.Мітчел, С.Еванс і інш. У даній концепції ефективність лідера розглядається в залежність від його впливу на мотивацію послідовників, їх здібність до продуктивного виконання завдання і задоволення, що випробовується ними в процесі роботи. Поведінка лідера є такою, що вмотивовує в тій мірі, в якій воно збільшує імовірність досягнення послідовниками цілей і роз'яснює способи цього досягнення. Теорія передбачає певну структуру лидерского процесу, що ВКЛЮЧАЄ: 1) типи лидерского поведінки: а) підтримуюче лідерство (дружні.
Посилання в тексті роботи "Держава в цивілізаційному устрої" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Чоловік і організація - розглянемо деякі цитати з [6]: "Окрема особа, поводившись обережно і скромно, може не залучити до себе сторонньої уваги, але всяка організація, і особливо масова, веде свої справи на очах у всіх. Якщо окрема людина має свої особисті плани і думки, то у організації є програма і політика, витікаюча - фактично або на словах - з певних поглядів на реальні події і моральні принципи. Ці погляди, висловлені, складають те, що можна назвати "ідеологією". Адже якщо з'ясується, що дана організація проповідувала яку-небудь помилкову доктрину, то цілком можна буде допустити, що вона здатна проголосити і інші. ДАМБ - найБлагородніший, найвищий і найбільший з всіх неоплатоников після фундатора школи Амоній Саккаса. Він був наиустремленнейшим з филалетеян або "люблячих істину", метою яких було створення релігії на основі системи уявної абстракції, що є істинною Теософієй, або всією суттю Неоплатонізма. Якщо вірити Порфірію, Дамб ніколи не розкривав ні місця свого народження або родовідної, ні своєї батьківщини і раси. До двадцяти восьми років він не знаходив ні вчителя, ні вчення, які задовольнили б його або відповідали б його спрямуванням. У цей час йому пощастило почути Амоній Саккаса, і з. ПОТЯГ СЕКСУАЛЬНИЙ (ІНСТИНКТ СЕКСУАЛЬНИЙ, ЕРОС) - така, що відбувається з внутрішнього джерел дратівлива сила, направлена на усунення сексуального збудження шляхом безпосереднього або опосередкованого задоволення первинних позивів. Одне з найважливіших влечений, що впливає винятковий чином на всю життєдіяльність. Зумовлює і відповідає потребі в любові і виступає як потяг до життя. Потяг сексуальний поміщається основну в початковій концепції З. Фрейда і зв'язується зі специфічною енергією, званою лібідо. Згідно з Фрейд, потяга сексуальні (у вузькому і широкому значенні) грають вельми велику роль в появі захворювань нервових і психічних, а.

АУРА - (греч. aura - вітерець, подих). Передвісник епілептичного припадку: носить характер моторних, сенсорних, вегетативних або психопатологических симптомів, що є початковими виявами фокального епілептичного припадку з подальшою генерализацией або без неї (наприклад, скроневого припадку). По переважаючій симптоматике розрізнюють А. акустичну (слухову), вегетативну, вестибулярний (головокружіння), висцеральную, смакову, рухову (моторну), зорову, кардиальную, обонятельную, психічну (наприклад, феномени "вже баченого" або "ніколи не баченого"), психосенсорную, речедвигательную. Корсаковський психоз - Цей психоз названий на ім'я психіатра С.С.Корсакова, що описав цей психічний розлад. Даному психозу звичайно передує алкогольний делирий або енцефалопатия ГайеВернике. Характерна тріада симптомів: фіксаційна амнезія, конфабуляции і амнестическая дезориентировка. Фіксаційна амнезія виявляється неможливістю запам'ятати поточні події при збереженні пам'яті на минуле, особливо далеке. Можна безліч разів повторювати хворому своє ім'я, але через декілька фраз він його забуває. Людини, з якою не раз зустрічався в останні дні, сприймає як уперше побаченого. Конфабуляции (вигадки, що прикривають. МЕЖІ КАРТИНИ СВІТУ ТИМЧАСОВІ - природна тимчасова обмеженість масштабів найбільш загальних представлень людини, соціальної групи, суспільства про мир, в якому вони живуть. Час, в якому живе людина, так само, як і простір, має "матрешечное" будову. Воно ділиться на минуле, справжнє і майбутнє. Найбільш масштабною структурою володіє минуле, найменше - теперішній час. Перша і основна тимчасова структура, в якій живе людина, - теперішній час. Крім цього кожний з нас пам'ятає, що було учора, на минулому тижні, в минулому місяці, сезоні, році. Ми пам'ятаємо своє минуле життя, частково знається історію свого роду. Суспільство. ПРАКТИКИ ВИХОВАЛЬНІ БАТЬКІВ - основні стратегії взаємодії і взаємовідносин батьків з дітьми. Виділяють три основних П. в. р. 1. Практики, засновані на пріоритеті сили: фізичні покарання, позбавлення привілеїв і матеріальних ресурсів, словесний тиск, командування дитиною в опорі на фізичну силу і/або свою можливість розпоряджатися матеріальними ресурсами, придушення волі дитини. Передбачається, що механізм, що забезпечує згоду з батьківськими увещеваниями, криється в страху покарання. 2. Практики, засновані на позбавленні любові. Родитель виражає невдоволення діями дитини або несхвалення їх в ясній формі, але що виключає фізичний.