На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Депресія

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Депресія ... 5
1.1. Нейрофізіологія депресії ... 8
1.1.1. Дослідження емоційних і когнітивних функцій при депресії методом викликаного потенціалу (ВП) мозку ... 9
1.1.2. Картування спектральної потужності ритмів ЕЕГ при депресії ... 12
1.1.3. Картування внутрішньо-коркових зв'язків при депресії ... 13
1.1.4. Анатомо-фізіологічні основи патології емоцій при депресії ... 14
1.2. Основні теоретичні розробки проблеми ... 15
1.3. Депресивний невроз (невротична депресія) ... 24
1.4. Емпіричний аналіз депресії ... 26
Розділ 2. Результати емпіричного дослідження та їх аналіз ... 31
Висновок ... 35
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Депресія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Депресія"

Курсова робота "Депресія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Депресія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Депресія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Депресія" і призначений виключно для пошукових систем.

ХРИСТИЯНСЬКА КУЛЬТУРА - виникла і розвивалася в зв'язку із затвердженням християнства - однієї з світових релігій (нарівні з буддизмом і ісламом), краю прираховується до т.н. авраамистичес-ким релігій (нарівні з іудаїзмом і ісламом), наступних по відношенню до монотеизму Християнство (від греч. Chnstos - помазаник, мессія). виникло в 1 у в контексті мессианистич рухів іудаїзму, з крим, однак, невдовзі вступило в конфлікт Спочатку воно розповсюджувалося в середовищі еврейства Палестіни і Середземномор'я, але вже в перші десятиріччя отримувало мн послідовників з інш. народів (язичників), до 5 в - гл. обр. в. РІДНА МОВА - базове поняття психології, демографії, етнології, лингводидактики, социолингвистики і речеведения. Воно важливе для виробітку стратегії оволодіння мовою, для пошуку оптимальних методів навчання, для дослідження язикової (мовної) компетенції особистості, видів і типів її би- і поли-лингвизма, аналізу язикової ситуації в багатонаціональній державі. Обично Р. я. трактується як перша мова, засвоєна людиною в дитинстві ("мова колиски" або "мова матері"). У практичному житті, насамперед при переписах, Р. я. визначається по самосвідомості особистості, а в. ЗАЗДРІСТЬ - почуття неприязні до інш. особи (спільності, організації) по відношенню на його щастя, благополуччя, успіх, нравств., культурному рівню або матеріальній перевазі. 3. родинна ревнощам і також засновується на егоїзмі, себелюбстві і т. п., але на відміну від неї завжди направлена на реальні переваги інш. особи. Як правило, заздрісна людина бажає предмету своєї 3. всіляких невдач (приниження його достоїнства, дискредитації в очах громадськості, нещастя і інш.). 3. може стати причиною лиходійств (очернительства, наклепу, злочину). Мн. мислителі минулого розглядали 3. як почуття, властиве насамперед. ВАРЕЛА XOCE Педро - (19.3. 1848 - 24.10.1879, Монтевідео), педагог і діяч нар. утворення Уругвая. У 1875 - 76 през. республіки. Послідовник Д. Ф. Сарм'енто. Заснував в 1868 в Монтевідео Про-у друзів нар. освіти, що пропагувало ідеї загального обязат. світської освіти; при об-ве в 1869 була створена перша експерим. нач. безкоштовна школа ім. Ельбіо Фернандеса (сподвижника В.). Був інспектором Гл. управління нач. шкіл (1877 - 79), організатором вчительських з'їздів, фундатором "Пед. енциклопедії" ("La enciclopedia de educacion", 1878). нач. освіті, в основу к-рого лягли положення його.
Кожна вагома структурна частина курсової "Депресія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОРЧАК ЯНУШ (1878 або 1879-1942) - - польський педагог, дитячий письменник, громадський діяч. Здобув медичну освіту і спочатку працював лікарем-педіатром у Варшаві, а також вихователем в дитячих колоніях. У 1911 директор "Будинку сиріт" у Варшаві. Свою концепцію виховання виклав в книзі "Як любити дітей", написаною під час 1-ої світової війни на фронті (2-а частина "Інтернат" видана в 1922 в СРСР). У 20-30-х рр. опублікував ряд книг про виховання, а також статті і художні твори для дітей: "Король Матіуш I" (1923; русявий. пер. 1924), "Коли я знову стану маленьким" (1925), "Упертий хлопчик. Життя Л. Пастера" (1938) і ін. В. Кощій (або Кащей) - Кощій (або Кащей) із звичайним епітетом Безсмертний - фантастичне обличчя російських казок і билин, що грає ту ж роль скупого охоронця різних скарбів, що і змій; обидва вони ворожі казковим героям. Щоб убити Кощій, потрібні незвичайні зусилля, тому що його смерть прихована далеко: на морі-океані, на острові Буян є зелений дуб, під тим дубом зарита залізна скриня, в тій скрині заєць, в зайці качка, а в качці яйце; якщо добути це яйце і стиснути в руці, Кощій починає відчувати страшний біль, а якщо роздавити яйце - Кощій негайно помре. Те ж саме розказується і про смерть змія, а в німецьких казках. СВЯТИЙ КОВЧЕГ (Арон На-кодеш) - Кивот, в якому знаходяться свитки Тори в синагогах*. Він стоїть звичайно біля тієї стіни синагоги, яка звернена до Храмової гори. У Вавілоне, розташованому на сходу від Ерец Ісраель, К. стояв біля західної стіни; в більшості сучасних єврейських общин, що знаходяться на заходу від Ерец Ісраель, К. стоїть біля східної стіни синагоги. Але якщо по якихсь причинах С.К. відсують від східної стіни, то він ставиться у південної. Место К. і з ним вся східна стіна вважаються самими почесними в синагогах. У К. молиться кантор, перед К. виступають рабин общини або даршан, а суспільство, крім тих, що.
У вступі курсової "Депресія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Інгвар Ярославич - Інгвар Ярославич - князь Дорогобужський, потім Луцький, син Ярослава Ізяславича, праправнук Мономаха, в 1180 р. приєднувався до того, що зайняв Київ Рюріку Ростіславичу проти Святослава Всеволодовича чернігівського. Хоч Інгвар Ярославич особисто був хоробрий, судячи по відгуку про нього автора "Слова об полицю Ігореве" ( "не худа гнізда шестокрилец"), проте він не вирішувався роздратовувати сильних сусідів: так, в 1183 р. він не прийняв у себе в Дорогобуже вигнаного з Галіча Володимира Ярославича, "блюдяся батька його", Ярослава Осмомисла. Невдовзі після того Інгвар Ярославич.

Зіновьев Іван Олексійович - Зіновьев (Іван Олексійович) - дипломат, народився в 1835 р. По закінченні курсу в Московському Лазаревськом інституті східних мов, Зіновьев в 1851 р. поступив на службу в Московський головний архів міністерства іноземних справ, звідки невдовзі перейшов в департамент внутрішніх стосунків того ж міністерства. На службі Зіновьев продовжував заняття східними мовами і в 1855 р. отримав міру магістра в Санкт-Петербургском університеті. Займав різні дипломатичні посади на Сході; в 1871 р. призначений дипломатичним агентом при князі румунському і членом європейської дунайской комісії. У 1876 р. Каледін Олексій Максимович - (12 жовтня 1861, хутір Каледіна, станиця Усть-Хоперская Області війська Донського, - 29 січня 1918, Новочеркасськ). З старовинного козачого роду, син полковника. Закінчив Воронежський кадетський корпус, Петербургськоє Михайлівське артилерійське училище (1882), Академію Генштабу (1889). У 1903-06 начальник Новочеркасського юнкерського училища, в 1906-10 помічник начальника штабу Донського війська. Під час першої світової війни командував 12-й кавалерійською дивізією, 12-м армійським корпусом, 8-й армією. Генерал від кавалерії (1916). Відрізнявся особистою хоробрістю; А.І. Деникин зазначав, що.
Список літератури курсової "Депресія" - більше 20 джерел. ЛІБЕРАЛІЗМ - ( лати. liberalis вільний) - 1) образ мислення і діяльності, що характеризується незалежністю по відношенню до традицій, звичкам, здібністю до активного самовизначення в світі; 2) сукупність, політичних доктрин, політичних і економічних програм, вмісних вимоги ліквідації примушення по відношенню до індивіда. Основною системообразующей ідеєю Л. є ідея індивідуальної свободи, всі інші структурні елементи виконують функції передумов і умов для найбільш адекватної самореалізації індивіда. Л. своїм корінням йде в античність з її римським правом і грецьким уявленням про свободу. У епоху. МАККИНДЕР Хелфорд Джон (1861-1947) - британський географ і історик, теоретик міжнародних відносин. Першим і найяскравішим виступом X. Маккиндера був його доповідь "Географічна вісь історії", прочитаний в Королівському географічному суспільстві в 1904 р. і опублікований російською мовою тільки вісімдесят років опісля. Ця робота X. Маккиндера привернула увагу як наукових, так і політичних кругів світової спільноти, зробила певний вплив на процес виявлення перспектив міжнародних відносин і усесвітнього розвитку на початку XX сторіччя. Проте повністю значення даної роботи сучасникам оцінити було скрутно. Теоретична побудова X.

Внутрішні межі і обмеження на пересування - Президент РФ В. Путін: "У вільному суспільстві кожний працездатний громадянин має право на рівних брати участь в конкурентній боротьбі і вільно вибирати собі партнерів... Вільне і справедливе суспільство не має внутрішніх меж, обмежень на пересування, а воно саме відкрите для іншого миру". (Послання 2005 року.) Свобода пересування - право громадян вільно пересуватися всередині країни, міняти місце проживання або роботи і виїжджати за рубіж. У Росії свобода пересування закріплена конституцією, а також законом "Про право громадян РФ на свободу пересування, вибір місця перебування і.
Посилання в тексті роботи "Депресія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НОМОС І ФЮСИС - (греч букв. - закон і природа), поняття інш.. філософії, одне з осн. зіставлень у вченнях софістів нарівні з родинним йому зіставленням "тесис і фюсис" (букв.- встановлення і природа), що стали в 5 в. до н. е. у софістів і близьких до них мислителів найважливішим знаряддям критики законів і звичаїв, що представлялися несправедливими. У умовах швидкого руйнування традиц. укладу і норм життя розширення географич. кругозору і знайомство із звичаями різних народів (зведення такого матеріалу було зроблене софістом Гиппієм і отримало широку популярність) привели до того, що порядки, що здавалися. КОНДЕНСАЦІЯ І ЗАМІЩЕННЯ - німий. VERDICHTUNG, франц., англ. CONDENSATION; ньому. VERSCHIEBUNG, франц. DEPLACEMENT, англ. DISPLACEMENT. Інакше - згущення і зміщення. У сновидіннях Лакан услід за Фрейд виділяє два основних процеси: конденсацію і заміщення. Реинтерпретируя традиційні поняття психоаналізу, що мають на увазі під першим поєднання в одному образі, слові, думці, симптомі або акті декілька несвідомих бажань або об'єктів, а під другим - зсув ментальної енергії з одного явища в мозку на інше, Лакан переусвідомити їх в язиковому плані. Для нього при конденсації відбувається накладення що одних означають на. ПОВЕДІНКА - рухова активність живих істот, що ззовні спостерігається, що включає моменти нерухомості. П. є виконавча ланка вищого рівня взаємодії цілісного організму з навколишнім середовищем. П. являє собою цілеспрямовану систему дій, що послідовно виконуються, які здійснюють практичний контакт організму з навколишніми умовами, опосередкують відносини живих істот до тих властивостей середи, від яких залежить збереження і розвиток їх життя, готують задоволення потреб організму, забезпечують досягнення певної мети. Істочником П. є потребі живої істоти. П. здійснюється як єдність психологічно-спонукальних.

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ - вигляд системного аналізу конфлікту, відповідно до якого конфлікт розглядається як певна система елементів, взаємозв'язок яких зумовлює цілісні властивості конфлікту. Основний акцент при С.- з. а. до. робиться на виявленні всього різноманіття елементів, що мають місце як в самому конфлікті, так і у зовнішньому оточенні, середі. С.- з. а. до. полягає в дослідженні структури конфлікту і надсистеми, елементом якої конфлікт є на чотирьох основних рівнях. По-перше, встановлюється структура власне конфлікту. Вона включає конфліктуючі сторони, групи підтримки, інш. учасників конфлікту. Шпет Густав Густавович - (26.03.1879, Київ - 17.11.1938) філософ-ідеаліст, історик, психолог. Біографія. У 1898 р. поступив на фізико-математичний факультет університету Святого Володимира у Києві, за участь в революційному русі був виключений з університету і висланий з Києва В 1901 р. був знов прийнятий в університет на історико-філологічний факультет. Після закінчення викладав в приватних гімназіях, з 1907 р. - на Вищих жіночих курсах, з 1909 р. - в народному університеті Шанявського. У 1910 р. захистив магістерську дисертацію. У 1913 р. працював в Геттінгенськом університеті. З 1916 р. -. ПСИХОКАТАРСИЧЕСКИЙ МЕТОД БРЕЙЕРА - Брейер (Breuer J., 1842-1925), видатний віденський лікар, використав гіпноз для лікування моносимптомов при істерії - розлади руху, мови, зору, пам'яті і інш. Що Знаходиться в стані гіпнотичного сну пацієнту пропонувалося пригадати про події, які приблизно викликали той або інакший симптом. Брейер виходив з того, що афективно забарвлені враження, внаслідок якихсь причин витіснені з свідомості, продовжують впливати на людину і можуть патологічно змінити його поведінку. Щоб добитися лікувального ефекту, потрібен гіпнотичний сон, при якому можливе звільнення від травмуючих емоцій шляхом. ТЕЛЕОЛОГІЯ - Будь-яке з декількох теоретичних і філософських напрямів, які розділяють, в тій або інакшій формі, припущення, що мета і цілеспрямоване прагнення до досягнення мети є істотними компонентами всіх подій. Цей термін частіше за все зв'язується з доктриною, згідно з якою все, що відбувається, направлено на деяку божественно задану остаточну мету, що вся дійсність наповнена виталистическим духом (див. віталізм), що направляє цей процес. Цю точку зору звичайно визначають як помилкову на тій основі, що, доведена до її логічного кінця, вона спричиняє за собою уявлення про те, що майбутнє має причинний вплив на.