На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема ... 5
1.1. Наукове розуміння поняття "девіантна поведінка" ... 5
1.2. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці ... 14
1.3. Вікові особливості підлітків як фактор виникнення девіантної поведінки ... 16
1.4. Причини виникнення девіантної поведінки у підлітків ... 19
Розділ 2. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки ... 31
2.1. Основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків ... 31
2.2. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки ... 37
2.3. Реабілітаційні соціально-педагогічні технології ... 40
Висновок ... 44
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Девіантна поведінка підлітків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Девіантна поведінка підлітків"

Курсова робота "Девіантна поведінка підлітків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Девіантна поведінка підлітків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Девіантна поведінка підлітків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Девіантна поведінка підлітків" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА - галузь педагогіки, що вивчає закономірності розвитку, виховання і елементарних форм навчання дітей у віці, попередньому надходженню в школу. Спирається на методологію і категориальний апарат загальної педагогіки. Дослідження в області Д. п. носять міждисциплінарний характер і займають прикордонне положення на перетині сфер загальної педагогіки, подітий. психології і вікової фізіології: дані цих науч. дисциплін виступають теоретич. основою для розробки цілей, коштів і прийомів виховання і навчання в дошк. віці. У пед. літрі історія Д. п. простежується нек-рими авторами з часів античності. КОНКРЕТИЗАЦІЯ - (від лати. concretus- згущений, ущільнений, що склався), включення явища (поняття, що вивчається, події і т. п.) через абстрактне поняття в різноманіття действит. зв'язків і відносин; один з прийомів пізнання. На відміну від абстракції К. передбачає відтворення можливо повного знання про реальний предмет. Прімененіє К. в навчанні засновується на єдності конкретного і абстрактного в пізнанні. З допомогою К. розкривається зміст науч. абстракцій шляхом включення їх в систему відповідних реальних фактів і відносин. Внаслідок цього знання, що міститься в абстрактному понятті в скороченому вигляді. ПОКРОВСКИЙ Егор (Георгій) Арсеньевич - [1834 (1835 або 1838), з. Никитское, нині в Тверської обл., - 16(28). 10.1895, Москва], педіатр і педагог, теоретик физич. виховання. Закінчив мед. ф-т Моськ. ун-та (1861). З 1870 д-р мед.ицини. Будучи (з 1871 - 72?) гл. лікарем Софійської подітий. лікарні в Москві, зробив її зразкової. Мав репутацію "доброго лікаря". Фундатор і ред. (1890 - 95) журн. "Вісник виховання". П. доводив, що успіх усього подальшого виховання залежить від того, наскільки правильно здійснювався первонач. розвиток дитини, підкреслював важливість встановлення постійних і тісних зв'язків між. МАКУШИН Петро Іванович - [31.5(12.6). 1844, з. Путино, нині Пермської обл., - 4.6.1926, Томськ], діяч освіти і книжкової торгівлі. Вчився в Петерб. духовної академії (1863 - 66). У 1866 - 68 місіонер на Алтаї, де організував уч-ща для хлопчиків і дівчинок. У 1868- 1872 на посту доглядача Томського духовного уч-ща, відмінив в ньому тілесні покарання, ввів гімнастику, влаштував майстерні. У 1870 в своєму будинку відкрив першу в Томське публічну б-ку. У 1873 заснував першу в Сибірі книгарню з філіали, через к-рі розповсюдив св. 50 млн. екз. книг (1873 - 1919). З 1875 голосний Томської гір. думи, при до-ой з його.
Кожна вагома структурна частина курсової "Девіантна поведінка підлітків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МАНГЕЙМСКАЯ ШКІЛЬНА СИСТЕМА - система диференціації навчання. Запропонована І. А. Зіккингером в нач. 20 в. для нар. шкіл ньому. м. Ман-гейм (звідси назв.). Виходячи з принципу відповідності уч. навантаження і методів навчання реальним здібностям і можливостям учнів (індивідуальні особливості, відмінності домашніх умов і т. п.), він створив 4 т. н. ряду класів; основні (нормальні) - для дітей, що мають ср. здібності; класи розвитку - для малоспособних; вспомогат. класи - для мислено відсталих; перехідні (класи иностр. мов) для здатних учнів, бажаючих продовжити освіту після нар. школи в реальних школах і гімназіях. У. ЖЕРТВОПРИНОСИНИ (Корбанот) - Принесення жертв Господові издревле було прийняте в Ізраїлі. Агада* затверджує, що першим жертвователем був Адам, перша людина. Побачивши, що сонце заходить, він сказав: бути може, через те, що я согрешил, мир повернеться в хаос. А коли зійшла зоря нового дня, він сказав: такий звичай світу, і приніс в жертву вола (Авода зара, VIII). Каїн приніс принесення Господові від плодів землі, а Авель, брат його, приніс первістки стада свого і тук їх. Праотці наші також зводили жертовників і приносили жертви Господові. У древності жертви приносилися всюди на піднесеннях; пізнє Ж. було перенесено в. ФОСТИКОВ Михайло Архипович - (куб.) - рід. 25 серпня 1886 р., ст. Баталпашинської; син вахмістра, генерал-лейтенант. Через два роки після закінчення Ставропольської гімназії, з старших портупей - юнкерів Московського Александровського військового училища, в 1907 р. випущений хорунжим в 1-й Лабінський козачий полк. На Турецький фронт Першої Світової війни вийшов в посади полкового ад'ютанта. У 1916 р. команндирован в Академію Генерального штабу і прослухав її прискорений курс. Повернувшись після революції і Жовтневого перевороту на Кубань, влітку 1918 р. під час загального повстання Козаків, сформував при загоні.
У вступі курсової "Девіантна поведінка підлітків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Аральська флотилія - формування Російського флоту. Створена в 1852-1853 рр. з ініціативи контр-адмірала А.І. Бутакова для сприяння військам в колоніальних експедиціях, торгових і вояцьких перевезень, захисту прибережних районів ріки Сирдарьі. Першими судами флотилії стали доставлені в 1852 р. в розібраному вигляді в Раїм (Аральськ) пароплав "Перовський" (140 тонн, 40 л.с.) і залізному паровому "барказ Обручев" (16 тонн, 12 л.с.). У 1853 р. А.І. Бутаков здійснив перше плавання на "Петровськом" для підтримки військ при взятті кокандской міцності Ак-Мечеть (Форт-Перовский). У 1855 р. на Аральськоє море доставлені ще 7.

Атлантична хартія - Декларація, в якій в загальній формі викладалися меті Англії і США у 2-й світовій війні і післявоєнному пристрої світу. Підписана президентом США Ф. Рузвельтом і прем'єр-міністром Великобританії У. Черчиллем 14 серпня 1941 на борту військового корабля в Атлантичному океані поблизу Ньюфаундленда. Атлантичній хартії були висунені задачі: знищення нацистської тирания, роззброєння агресора і позбавлення народів від тягаря озброєнь. Обидві сторони оголосили, що не прагнуть до територіальних змін без згоди зацікавлених на те народів, зобов'язалися поважати право народів обирати собі форму правління, проголосили. З'їзд народів і областей Росії (З'їзд народів, Федеративний з'їзд) - 8 - 15 вересня 1917, Київ. Ініціатор скликання  - Центральна Рада (постанова від 27 червня). Повинні були приїхати представники "народів-федералістів". Брало участь 86 делегатів (дійсні мандати) від 14 націй, національно-релігійних і станово-територіальних об'єднань  - українці, козаки, кримські татари, естонці, латиші, поляки, молдавани, євреї, грузини, азербайджанці, литовці, буряти, представники мусульманських організацій. Переважали помірно соціалістичні і буржуазні діячі. Загальний настрій  - антисепаратистський. Відкриваючи з'їзд, розділ Української.
Список літератури курсової "Девіантна поведінка підлітків" - більше 20 джерел. БЕЛИК Геннадій Сидорович - Керівник консалтинговой фірми "Арктіс", встановленої Комітетом по зовнішньоекономічних зв'язках мерії Петербурга, головою якого був В. В. Путін. Працював радником по науці і техніці в радянських посольствах в Бельгії, Франції і Австрії. Мав значний досвід міжнародної співпраці. На початку 1990х рр. створив консалтинговую фірму, розташовану в тому ж приміщенні, де працював В. В. Путін. У 1992-1996 рр. у них були чисто ділові зустрічі. Коментуючи перехід В. В. Путіна з розвідки в мерію, Г. С. Белік відмічає: "Зараз мало хто пам'ятає і ще менше говорить, але почало дев'яностих - це був. ІДЕОЛОГІЯ - Широко визнане визначення ідеології як набору принципів, якими вмотивовується діяльність політичних партій, зокрема, створюється уявний образ суспільства, до створення якого партії прагнуть. Відповідно, ідеологія є об'єднувальною силою, яка зв'язує лідерів партії і її прихильників, внутрішньо стимулює їх в спільній роботі над реалізацією загальної мети. Проте, рушійної силою партією політики, що проводиться не завжди є ідеологія. У Сполучених Штатах політичні партії набагато менше за идеологизировани, ніж європейські політичні об'єднання. Але і в Європі партії можуть відійти від, здавалося б, властивої.

ВЕБЕР (WEBER) Макс - (1864-1920) - видатний німецький політолог, соціолог, історик, економіст, юрист і соціальний філософ, творець "розуміючої" соціології, автор теорії соціальної дії, вчення про ідеальні типи, родоначальник соціології релігії, один з фундаторів сучасної політичної науки (концепція легітимність влади, теорія бюрократії, дослідження демократії), автор трудів по історії господарства, логіці і методології суспільних наук. Вніс великий внесок в розробку проблем влади, права, релігії, організації. Автор що стали класичними визначень політики (як прагнення до участі у владі або до надання.
Посилання в тексті роботи "Девіантна поведінка підлітків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ (МФФО) - заснована в 1948 (Амстердам). Об'єднує наукові об-ва і інститути, діяльність к-рих пов'язана гл. обр. з розробкою філософських вченні і організацією досліджень. Об-ва, вхідні в МФФО, поділяються на дві групи: 1) дійсні члени; 2)- члени-кореспонденти федерації. Філософська громадськість СРСР представлена в МФФО Інститутом філософії АН СРСР (з 1957) і Філософським суспільством СРСР (з 1987) - повноправними членами федерації. Місце перебування МФФО - м. Париж. Мета федерації: сприяти взаимообмену ідеї і поглядів, розвитку творчих зв'язків між філософами всіх країн в дусі гуманізму і. БОГОСТРОИТЕЛЬСТВО - филос. течія, виникла в середовищі русявий. соціал-демократії після поразки революції 1905-1907. Його представники (В. Базаров, П. Юшкевич, А. Луначарський і інш.; до Б. примикав і М. Горький, але під впливом В. І. Леніна порвав з ним) намагалися з'єднати науч. соціалізм з релігією, додати йому "характер релігійного вірування". Значить, вплив на богостроителей надали зростання религ. настроїв серед бурж. інтелігенція і махистская філософія, передусім емпириомонизм Богданова з його ідеєю індивідуально і колективно організованого досвіду. Сторонники Б. вважали, що етич. цінність. Коваріационний аналіз - (analysis of covariance) К. а. - тісно пов'язаний з дисперсійним аналізом статистичний метод, в до-ром залежна змінна статистично коректується на основі пов'язаній з нею додаткової информ., з тим щоб усунути мінливість, що вноситься ззовні і т. про. підвищити ефективність аналізу. Як приклад розглянемо експерим. план, в до-ром порівнюються 3 різні методики навчання арифметиці. Учні випадково розподіляються за різними умовами навчання, а залежної змінної яв-ця оцінка по стандартизованому тесту учбових досягнень, що проводиться в кінці періоду навчання. Через присутніх в даній ситуації.

Розлад ідентичності Я - загальна (не зовсім точне) назва порушень усвідомлення власного Я. Наблюдаются: 1. втрата відчуття єдності своєї Я (суб'єктивне відчуття роздробленості свого Я на 2 окремих фрагмента і більш); 2. суб'єктивне відчуття відчуження різних аспектів власного Я (власне Я або якась його частина сприймається як деяка зовнішня реальність, наприклад, як імперативна слухова галюцинація або пацієнт відчуває, що його Я знаходиться поза межами його особистості, в тих предметах, які він сприймає в той або інакший момент); 3. втрата здатності усвідомлювати відчуття безперервності свого Я (власне Я в. СКОПОФИЛИЯ - (SCOPOPHILIA) Природжений потяг дивитися і отримувати від цього задоволення. Перша частина терміну відбувається від грецького слова дивитися (скопо, ср. також телескоп, мікроскоп, отоскоп). Термін скопофилия, таким чином, є перекладом на грецьку мову німецького слова Schaulust. Іноді скопофилию плутають з співзвучним йому терміном скоптофилия. Грецьке слово скопт означає знущання, висміювання. Відповідно, скоптофилия означає стан насолоди від висміювання будь-кого і як самостійний термін практично не використовується. Скопофилия являє собою один з найбільш ранніх компонентів парциальних. НЕОФРЕЙДИЗМ - (К.Хорні) У теорії Хорні биол. ориентированность, характерна для классич. психоаналізу, замінюється социокультурной, властивої Н. С т. з. Хорни, вирішальним чинником розвитку личн. явл. соціальні відносини між дитиною і батьками, дитинства, що- прагнення до задоволення своїх бажань і прагнення до безпеки. Причому ведучої явл. остання тенденція: задоволення потреби в безпеці веде до формування здорової личн.; і навпаки - поведінка батьків, перешкоджаючих цьому (насмішки, невиконання обіцянок, гиперопека, надання явної переваги братам і сестрам і т. п.), веде до розвитку у дитини базальной. ДІЛОВА ГРА - метод імітації управлінських і ділових ситуацій шляхом гри за заданими правилами людини (групи людей) і ЕОМ. Д. і. є відтворенням предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерної для даного вигляду практики. Проведеніє Д. і. являє собою розгортання особливої (ігрової) діяльності учасників на імітаційній моделі, що відтворює умови і динаміку виробництва. У залежності від того, який тип людської практики відтворюється в грі і які меті учасників, розрізнюють Д. і. учбові, дослідницькі, управлінські, атестаційні. Д. і. набули широкого поширення в зв'язку із.