Девіантна поведінка

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні розробки вітчизняних вчених щодо причин і проявів девіантної (девіантної) поведінки ... 4
1.1. Прогресивні педагоги та психологи про найважливіші причини відхилень у моральному розвитку особистості і роботу з важковиховуваними ... 7
Розділ 2. Вікові й індивідуальні особливості дисгармонійного розвитку особистості учнів ... 18
2.1. Відхилення поведінки молоді ... 18
Розділ 3. Профілактика проявів девіантної поведінки і вплив виховання на запобігання порушень ... 23
Висновок ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Девіантна поведінка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Девіантна поведінка"

Курсова робота "Девіантна поведінка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Девіантна поведінка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Девіантна поведінка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Девіантна поведінка" і призначений виключно для пошукових систем.

Метод навчання - система спільних дій викладача і курсантів (слухачів), які викликають специфічні зміни в психіці, в діяльність суб'єкта вчення, що забезпечує формування у суб'єктів вчення певного виду діяльності. У визначенні поняття "метод навчання" в теорії педагогіки знаходять відображення, з одного боку, моменти педагогічної практики, що реально здійснюється, а з іншою - об'єктивні закономірності педагогічної діяльності, як специфічної області суспільного труда. Звичайно, при розкритті даного поняття представники різних шкіл і напрямів фіксують характерні для цієї педагогічної. СЛУХАННЯ (АУДИРОВАНИЕ) - рецептивний вид мовної діяльності, направлений на смислове сприйняття звучних текстів. Як і будь-яка діяльність, С. починається з усвідомлення мотивів, ціліше і задач майбутньої роботи, до якої нас спонукають життєві обставини, особливості спілкування. Ми слухаємо, тому що цього вимагають від нас умови нашого життя, роботи, навчання. Отже, перш ніж почати слухати, людина повинна зрозуміти, з якою метою він буде це робити, які конкретні задачі, які він повинен вирішити в процесі З, тобто усвідомити свій коммуникативное намір, що забезпечує установку на З, орієнтує на певний вигляд З. РЕКЛАМА - (фр. reclame від лати. reclamare - викрикувати) - рекламний текст, в основі якого лежить представлення фірми, товару, послуги з тим, щоб привернути увагу споживача, зацікавити його, переконати в перевагах об'єкта, що рекламується. Рекламний текст будується згідно з правилами соціально прийнятої знакової системи. Реалізації заданої прагматичної мети служить волюнтативное і естетичне наповнення даного текстового простору. Виділяють основні види Р.: в залежності від об'єкта (Р. товару, що рекламується - у вузькому значенні, Р. фірми, Р. послуги, Р. мазкі, Р. ідеї, Р. поділа, Р. кандидата і т. д.);. ГОЛОС - 1) здатність інтонувати мова або співати; 2) сукупність звуків, вироблюваних шляхом модуляції повітря, що видихається (або вдихаемого) вібруючими голосовими складками; 3) акустичний феномен, що полягає в тому, що звуки, освічені з участю голосових складок, несуть інформацію про індивідуальні особливості говорячого: його фізичному і емоційно-психологічному стані, інтелектуальному і социокультурном рівні, професійній і національній приналежності. У лінгвістичному значенні Г. є диференціальною ознакою звуків мови, забезпечує розрізнення ударних і безударних складів, матеріалізує інтонацію. У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Девіантна поведінка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦИРУЛЬ, Цируліс, Карл Юрьевич - (1857-1924)   - педагог, діяч в області трудового навчання, один з фундаторів російського мануализма. У 1884-1912 викладав ручний труд в С.-Петербургськом вчительському інституті. У 1884 був відряджений в Швецію для вивчення шведської системи ручного труда (слойда), запропонованої О. Саломоном. Ознайомився також з системою Д.К. Советкина. Організував ок. 40 курсів для вчителів в різних містах Росії по вивченню системи викладання ручного труда. Керував секціями ручного труда на 1-3-м з'їздах за технічною і професійною освітою. Один з ініціаторів створення Рос. суспільства педагогічного ручного. Цецишовський Каспар-Казимир (Цецишевський) - Цецишовский або Цецишевський (Каспар-Казимир Kolumna-Cieciszowski, 1745 - 1831) - відомий польський діяч і письменник, єпископ київський. У 1786 р. взяв участь в сеймі, що зібрався в Варшаві, і уперше виступив як політичний діяч, виголосивши, за дорученням 15 членів сейму, промову, що зустрілася зборами співчутливо. У 1790 р. він був знов на сеймі, де вимовив декілька мов, з яких деякі, як і проповіді його, складені Воронічем. У 1791 р. був президентом житомирської цивільно-військової комісії. Коли, після другого розділу Польщі, київська єпархія цілком увійшла до складу Російської. МАРК (Іоанн) ЄВАНГЕЛІСТ - апостол від 70-ти, єпископ Александрійський, Аполлоніадський, Вавілонський, священномученик (ск. 63), народився в Ієрусаліме, будинок його матері примикав в Гефсиманському саду, в якому Іїсус Христос молився перед тим, як був схоплений. У Євангеліє від Марка описаний юнак, що слідував за Господом і Його воїнами, що вели. Древній церковний переказ шанує під цим, не названим в Євангеліє юнаком самого автора - євангеліста Марка. Св. Марк був сподвижником апп. Петра, Павле і Варнави, останньому доводився племінником. Разом з ними він пройшов, проповідуючи слово Істини, Сельовкию (в Сірії), про.
У вступі курсової "Девіантна поведінка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЕННАДІЙ НОВГОРОДСКИЙ, архієпіскоп - (ск. 4.12.1506), відбувався з боярской сім'ї Гонзових, але світській кар'єрі віддав перевагу иноческую життю, яке початків в Валаамськом монастирі під керівництвом прп. Савватія Соловецкого. Невдовзі він стає архімандритом Московського Чудова монастиря, а потім присвячується в архієпіскопа Новгородського. У цей час в Новгороде, а потім в Москві іудейськими проповідниками стало розповсюджуватися таємне вчення, що отримало найменування "єресі жидовствующих". Воно спотворювало основи Православ'я і загрожувало змінити весь хід історії Російській Церкві і держави. Справа доходила до прямого.

Скориченко-Амбодик Григорій Григорійович - Скориченко-Амбодик (Григорій Григорійович) - лікар-письменник, народився в 1858 р., закінчив курс в Новороссийськом університеті зі званням кандидата природних наук, потім у військово-медичній академії. У 1895 р., в званні екстраординарного професора, зайняв в ній знову встановлену кафедру історії і енциклопедії медицини, що понині залишається єдиною в Росії. У 1897 р. читав лікарям публічні лекції про чуму. У 1900 р. зроблений ординарним професором. З 1880 по 1898 р. був постійним співробітником "Лікаря", "Медичної Бібліотеки" і "Міжнародної Клініки", а. Грушевський Михайло Сергійович - (17 вересня 1866, Горб, Польща, - 25 листопада 1934, Кисловодськ, похований у Києві). Народився в сім'ї викладача гімназії. Дитинство провів на Кавказі, закінчив Тіфлісськую гімназію. У 1886 - 90 вчився на історико-філологічному факультеті Київського університету, залишений при університеті професорським стипендіатом. У 1894 захистив магістерську дисертацію і отримав кафедру української історії у Львівському університеті, керував нею біля 20 років, залишаючись російським підданим. Очолював Наукове суспільство ім. Т.Г. Шевченко, редактор його "Записок", "Лiтературно-Наукового.
Список літератури курсової "Девіантна поведінка" - більше 20 джерел. КУЧМА Леонід Данилович - (р. 09.08.1938) Президент України в 1994-2004 рр. Народився в селі Чайкино Чернігівської області Української ССР в сільській сім'ї. Батько загинув в Великій Вітчизняній війні на фронті. Освіту отримав в Дніпропетровському державному університеті по спеціальності инженермеханик (1960). Кандидат технічних наук. У 1960-1975 рр. інженер, старший інженер, ведучий конструктор, помічник головного конструктора КБ "Південне" (м. Дніпропетровськ). Довгий час був технічним керівником по випробуванню ракетнокосмических комплексів на космодромі "Байконур". У 1975-1982 рр. секретар. НАРОДНА ВОЛЯ - революційна народническая організація (1879- 1882). Її фундаторами і керівниками стали А. І. Желябов, А.Д. Міхайлов, Н.А. Морозов, С.Л. Перовська і інш. Організація об'єднувала до 250 гуртків (студентських, гімназичних, робітників), тих, що діяли в 50 місто мала 10 підпільних друкарень Росії і одну за межею, видавала газети "Народна воля", "Листок рідної волі", "Календар "Народ волі", "Робочу газету". Оволодіння державною владою в розумінні народовольцев - головна вирішальна умова соціальної революції. У цьому значенні народовольні говорили про "всепоглинаюче значення" держави. "Переворот державний -.

Тейлор - П. Дж. - британський географ, один з фундаторів геоекономического напряму в геополітиці, соучредитель і перший редактор міжнародного журналу "Політична географія" (виходить з 1982 р.). Досліджував геополітичну гегемонію держав, що полягає в абсолютному домінуванні в міжнародній системі відносин в економічній, політичній і ідеологічній сферах. Гегемонія досягається, передусім, на основі економічної переваги. Перевага над суперниками досягається за рахунок створення нових монопольних продуктів за допомогою нововведень і розширення попиту. Це сприяє торговому, а надалі і фінансовому домінуванню.
Посилання в тексті роботи "Девіантна поведінка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НЕОНЕКЛАССИЧЕСКАЯ (постнеклассическая) НАУКА - на відміну від классики і неклассики, що функціонували як знання-відображення істотних властивостей світу, неонеклассика, у джерел якої ми знаходимося, функціонує як знання-інструмент, орієнтоване на затвердження людини в світі. Раніше метою пізнання вважалося знання буття, з даного моменту як така мета все більш затверджується знання перспектив витвору буття, що відповідає нашим запитам. Таким чином, в неонеклассике очевидний зсув з субстанциализма на креативизм, з онтології на телеологию, який виправдовується встройкой знання в нові переважаючі тенденції. У їх числі: синкретизм -. РАЦИОВИТАЛИЗМ - вчення X. Ортеги-и-Гассета, в якому влаштовується ідея єдності життя і розуму. Традиційний раціоналізм, на думку Ортеги, аналізує розум у відриві від життя. Концепція раціоналізму засновується на розумінні життя, що з'єднує в собі елементи філософії життя (як Ф. Ніцше, так і В. Дільтея) і екзистенціалізму. Життя розуміється Ортегой як особливий спосіб буття, непідвладний теоретичному аналізу раціоналістичного мислення, і визначається як "єдність драматичного динамизма" між Я людини і навколишнім його світом обставин, ситуацій. Життя - це завжди життя кожного, і її носій, людина, повинен. Лікування і профілактика психосексуальних розладів - Мастурбація вимагає лікування, тільки якщо досягає надмірної інтенсивності або обтяжує пацієнта. Для зниження статевої збудливості можна використати сонапакс по 25-50 мг перед сном або відпочинком. До цього ж засобу вдаються також при передчасній еякуляции і гиперсексуальности. Сексуальні девіації у вигляді промискуитета, групового сексу, фроттеризма потребують лише психологічної корекції - повинна бути роз'яснена висока імовірність перетворення їх в стійку згубну звичку, яка буде заважати нормальному статевому життю. При невротичних психосексуальних розладах використовують різноманітні.

Дослідження особистості - Спроба глибинного дослідження людського досвіду і поведінки. Дослідження особистості включає докладний опис тих аспектів поведінки, які представляють інтерес для дослідника, а також інтерпретації його відкриттів. При цьому неминучий наліт суб'єктивності, оскільки важливість теми і відповідна інтерпретація залежать від людини, що виконує дослідження. Дослідження особистості відрізняється від інших підходів до вивчення досвіду і поведінки рядом особливостей: - Вони значно більш докладні, ніж експерименти і спостереження, і дають досліднику набагато більш глибоке уявлення про природу. Біографічні запитувачі - (biographical inventories) Вивчення біографії людини, подій його життя, його утворення і професійної діяльності майже завжди є невід'ємною частиною прикл. психології, так і експерим. психологи, до відомої міри, тж використовують відомості про життєву історію випробуваного. У психол. практиці часто підкреслюється, що найкращим предиктором майбутньої поведінки є минула поведінка в схожих обставинах. У зв'язку з цим викликає здивування нечисленність існуючих структурованих тестів для систематичної кількісної оцінки біографічних даних. Чотирма осн. джерелами для конструювання оцінок, або показників, на. F02.1х* Деменція при хворобі Крейтцфельдта-якоба (A81.0+) - Захворювання характеризується прогресуючою деменцією з обширною неврологічною симптоматикою, обумовленою специфічними патологоанатомічними змінами (підгостра спонгиформная енцефалопатія), які імовірно викликаються генетичним чинником. Почало, як правило, в середньому або пізньому віці, а в типових випадках на п'ятому десятку життя, але може виникнути в будь-якому віці. Течія підгостра і приводить до смерті через 1-2 роки. Діагностичні вказівки: Хвороба Крейтцфельдта-якоба повинна передбачатися у всіх випадках деменції, які прогресують швидко протягом місяців або 1-2 років і супроводжуються. КИАРИ АНОМАЛІЇ - (Арнольда - Киарі синдром, описаний патологами - німецьким J. Arnold, 1835-1915, і австрійським H. Chiari, 1851-1916) - група вад розвитку головного мозку; відносяться до краниовертебральним аномалій. Виділяють 4 типи аномалій. Аномалія I типу виявляється опущенням миндалин мозочка через великий потиличний отвір в хребетний канал, може поєднуватися з сирингомиелией і платибазией. Клінічно виявляється на 3-4-м десятиріччі життя болями в шийно-потиличній області, нистагмом, що б'є вниз, бульбарним синдромом, атаксією; може приводити до сдавлению стовбура мозку, черепних нервів, верхньої частини спинного.