ГІПОТЕЗА ЯК СКЛАДОВА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Філософське розуміння гіпотези ... 5
Розділ 2. Гіпотеза та її значення в контексті емпіричного соціологічного дослідження ... 10
2.1. Проблема, об'єкт і предмет дослідження ... 10
2.2. Визначення мети і задач дослідження ... 15
2.3. Попередній системний аналіз об'єкта дослідження ... 21
2.4. Висунення робочих гіпотез ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Гіпотеза як складова соціологічного дослідження"

Курсова робота "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" і призначений виключно для пошукових систем.

АНТИЧНІСТЬ - педагогічна думка і виховальна практика. Пед. думка і система воспитат. інститутів уперше досягли зрілих форм в Греції до 4 в. до н. е. після длит. еволюції поліса (міста-держави), в Римі - до кон. 1 в. до н. е., коли рабовладельч. республіку змінила імперія. Незважаючи на обмежену матеріальну і соціальну базу антич. культури, саме в античності склалися пед. ідеали, що послужили зразком для подальших епох. Греція. Уявлення про ідеальний зразок поведінки існує вже у героїв поем Гомера, к-рого Платон називав першим вихователем еллінів. З поем Гомера і міфів відомо, що хлопчиків вчили. АЛБАНІЯ - Республіка Албанія, гос-у на Ю.-З. Балканського п-ова. Пл. 28,7 тис. км2. Нас. св. 3,2 млн. чол. (кон. 1989). Офіц. яз. - албанський. Столиця - Тірана. Перші школи з'явилися з поширенням християнства (з 4 в. н. е.). З 15 в., коли А. знаходилася під владою Туреччини, діяли гл. обр. мусульм. уч. закладу, в т. ч. з 17 в. неск. медресе. Центром алб. мусульм. культури став Берат. У 17-нач. 18 вв. збільшилося число греч. православних і католицьких (створювалися преим. францисканцами) шкіл. У 1710 осн. греч. общеобразоват. школа в м. Воскопоя, а в 1728 - перша алб. приватна школа в м. Ідентичність - (лати. идентикус - однаковий, той же) - "1) властивість індивіда залишатися самим собою в соціальних ситуаціях, що змінюються. 2) Результат усвідомлення індивідом самого себе як людська особистість, відмінна від інших". "Ідентичність - психологічна уявлення людини про своє Я, що характеризується суб'єктивним почуттям своєї індивідуальної самотождественности і цілісність; ототожнення людиною самого себе (що частково усвідомлюється, що частково неусвідомлюється) з тими або інакшими типологічними категоріями (соціальним статусом, підлогою, віком, роллю, зразком, нормою, групою, культурою і. Експеримент -  (від лати. experimentum -  проба, досвід) - метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджуються явища дійсності. Головною задачею більшості експериментів служить перевірка гіпотез і прогнозів теорії. У зв'язку з цим експеримент як одна з форм практики виконує функцію критерію істинності наукового пізнання. Експеримент природний  проводять за планом, в обстановці звичайної діяльності. Його учасники не знають, що вони виступають в ролі випробуваних. Результати дослідження значною мірою виражаються в описовій формі. При проведенні експерименту на фоні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАПОВІДІ (ЗАКОНИ) КОЛЕКТИВУ - Прийом організації життєдіяльності колективу, що дозволяє об'єднати правову і етичні норми. Заповідь ("закон") несе в собі организующую, спонукаючу і дійову силу, при цьому в її формулюванні є азарт, романтика, гумор. Текст заповіді не допускає морализаторства, він чіткий, ритмічний, легко запам'ятовується і концентрує увагу на самому головному. І.П.Іванов використав цей прийом в Комуні юних фрунзенцев (КЮФ) в кінці 50-х років. Вже самі комунари привнесли цей досвід у Всеросійський табір "Орля", звідки він розійшовся по всій країні. Заповіді (закони). ВЕРОНЕЗЕ - (veronese) Паоло (справжнє ім'я Паоло Кальярі) (1528, Верона - 1588, Венеция), італійський художник епохи Пізнього Відродження. Син скульптора Г. Кальярі; племінник художника А. Баділе, у якого вчився. Важливу роль в його творчому формуванні зіграли традиції веронской школи живопису з її цікавістю до архітектурно-просторових композицій. З 1553 м. працював в основному в Венециї. Веронезе прославився як блискучий майстер монументально-декоративного живопису. Композиції, виконані ним для сакристии (ризниці) церкви Сан-Себастьяно (1556) і Палацу дож (1578-85), були оцінені сучасниками так же. ІСТОРІЯ - наука, що вивчає конкретний хід розвитку людського суспільства; опис подій минулого в хронологічному порядку також називають І-рієй. Вона ділиться по темах на загальну і приватну для окремих країн і народів, потім по епохах: на древню, середню і нову. Теоретично, І. повинна відрізнятися повною безсторонністю і об'єктивністю, але в житті вона залишається гостро-політичною наукою, в якій одні і ті ж факти викладають, освітлюють і тлумачать по різному, в залежності від поглядів і переконань автора. Радянський історик М. Н. Покровський назвав історію "політикою, зверненою в минуле". Доісторичний і.
У вступі курсової "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Горбачев Михайло Сергійович - (рід. в 1931 р.) - президент СРСР в 1990-1991 рр., Генеральний секретар ЦК КПРС в 1985-1991 рр. Народився в з. Привільне Красногвардейського району Ставропольського краю в селянській сім'ї. З 13-ти років початків роботу в колгоспі, в 15 років - помічник комбайнера. У 1955 р. закінчив юридичний факультет МГУ. З 1962 р. - на партійній роботі в Ставропольськом краї. У 1966-1968 рр. 1-й секретар Ставропольського крайкома КПРС. У 1967 р. заочно закінчив економічний факультет Ставропольського сельхозинститута. У 1978-1985 рр. - секретар ЦК КПРС по сільському господарству. У березні 1985 р. відразу ж після смерті.

Євреї - евр. Іврім. Євреї, тобто "пришельці", "що прийшли з іншої країни", назва, під якою ізраїльтяни були відомі іншим народам. Див. Побут. 40:15; 1 Цар. 4:6 і дав.; Іоан. 1:9. Вже Авраам називався євреєм (Побут. 14:13); Моісей отримав веління від Господа передати фараону звістку від "Бога євреї" (Ісх. 3:18; 5:3; 7:16; 9:1, 13). Срав. вираження Побут. 21:2; Ієр. 34:9,14, де назва "єврейський" противополагается язичницьким народам. Як виключення, помітимо 1 Цар. 13:3,7; 14:21. У Деян. словом "єврей" позначені палестинские християни, які говорили. Другий Всеросійський з'їзд Рад селянських депутатів - 26 листопада  - 10 грудня 1917, Петроград. Зізваний за рішенням Виконкому Всеросійської Ради КД (ВСКД) від 14 жовтня і 24 листопада, Всеросійської наради представників губернських селянських Рад, армійських комітетів і Виконкому ВСКД від 13 листопада, Надзвичайного Всеросійського з'їзду Рад КД від 25 листопада. Депутати Надзвичайного з'їзду увійшли до складу 2-го з'їзду. На відкритті було присутнє не менше за 499 депутатів з вирішальним голосом (кворум 790), 1 грудня  - 789, включаючи 489 з місць і 294 з армії, 8 грудня  - 1282 депутати. На 1 грудня максимум (350 депутатів) склали ліві есери.
Список літератури курсової "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" - більше 20 джерел.  "Хартленд - Рімленд" теорія - Вчення американського теоретика геополітики Ніколоса Спайкмена, розроблене в кінці 30-х і початку 40-х років. На відміну від Маккиндера, що виділяв Хартленд як ключова зона, Спікмен до такої в Євразії відносив Рімленд. Ця гігантська дуга, що включає приморські євразійські держави, підлягає "інтегрованому контролю", оскільки тут здійснюється протистояння між СРСР і США. Була запропонована геостратегия наступу "атлантистов" на Континент, за допомогою створення форпостів в береговій зоні Євразії (Рімленде). Ключове значення в цій теорії має Євразія. Вчений критично підійшов до. ПОЛІТИЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ - поняття, що розкриває основну характеристику і приналежність держави і влади, як незалежне від інакших центрів верховенство. Становлення ідеї політичного суверенітету співпало за часом з процесом виникнення національно-незалежних, централізованих держав в Західній Європі; причому тут суверенність означає основну якість держав, що утворюються, незалежних від церкви, інших держав і інакших центрів влади всередині даного. Ідеологія суверенної держави протистояла середньовічному уявленню про верховенство "суверена", сеньора - верховного феодального правителя, незалежного фактично.

МОНДИАЛИЗМ - ( фр. monde мир) - концепція, що обгрунтовує необхідність і шляхи створення всесвітньої держави. Суспільна течія мондиалистов сформувала в 1949 в Парижі свій перший інститут - Міжнародну реєстрацію громадян світу (IRWC). Прихильники даного підходу вважають, що для розв'язання глобальних проблем необхідна "свідома і по: статечна" передача влади від суверенних держав до глобальних структур управління світовою спільнотою. Відносно формування цих структур існує декілька точок зору. У 70-е - першій половині 80-х рр. в глобалистике був поширений радикальний підхід, прихильники якого вважали.
Посилання в тексті роботи "Гіпотеза як складова соціологічного дослідження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЮНСТЕРБЕРГ - (1 червня 1863, Данциг - 16 грудня 1916, Кембріджа, США) - німецький психолог і філософ. З 1882 вивчав медицину в Женеві, потім - в Лейпциге, де під впливом Вундта зайнявся експериментальною психологією. У 1892 по рекомендації Джеймса стає професором Гарвардського університету (США), створює там інститут експериментальної психології, займається також психологічною естетикою і психологією тварин. Риккерт пробудив в Мюнстерберге схильність до систематизації, а також інтерес до проблеми цінності. Великий вплив на нього надала також філософія Фіхте, яку він намагався з'єднати з сучасною йому. ИНТЕРСУБЬЕКТИВНОСТЬ - структура індивідуальної свідомості, що відповідає факту існування інших індивідів. І. розроблялася в феноменологічно орієнтованих соціальних теоріях з метою подолання дилеми індивідуального і соціального. С И. як проблемою феноменологія стикається при розгляді питання про сприйняття інших суб'єктів, про способи виявлення у них суб'єктивності, яка не може бути дана безпосереднім образом у вигляді деякого готівкового буття. У феноменологічно орієнтованих теоріях І. вказує на внутрішню социальность індивідуальної свідомості. Основна форма І. описується Шюцем за допомогою тези "про взаємозамінність. МАТИ - (mother) Оскільки психоаналитическая теорія формулюється в термінах того, що антропологи називають нуклеарной сім'єю, що складається з батька, матері і дітей, вона вважає, що людина, яка ростить дитину, і людина, яка дала йому життя - одна і та ж особа. Тому те, що говориться про материнську турботу, формулюється з позиції "відношення до матері"; при цьому ситуація реального життя ускладняється тим, що можуть існувати бабусі, тетушки, няньки, старші сестри і домашня прислуга, скем дитина має справа і які вносять свій внесок; їх називають "материнськими фігурами". Навіть батьки іноді.

РЕЛАКСАЦІЯ - En.: Relaxation Поняття релаксації корисне для розуміння і практики гіпнозу, але в цьому випадку нерідко відбувається помилкове змішення двох феноменів. Я називаю релаксацією протилежний стану хвилювання тип нейровегетативной діяльності, для навчання якому існує спеціальна методика (Godin, 1957). Схематично, з фізіологічної точки зору, цей стан співвідноситься з активізацією парасимпатической системи (Benson, 1975). У більшості гіпнотичних індукцій спостерігається проходження через стан релаксації, якому оператор сприяє, щоб полегшити настання гіпнозу. У традиційному гіпнозі часто вдаються до переліку. ВЕЛИКА П'ЯТІРКА - (англ. the big five) -5-факторная модель основних особових властивостей, створена за допомогою методів кластерного і факторного аналізу (П. Коста, Р. Мак-Крей, Л. Голдберг і інш.). Модель включає слід. основні чинники: "відвертість досвіду", або, коротше, "відвертість" (openness for experience, ПРО), "сумлінність" (conscientiousness, З), "екстраверсия" (extraversion, Е), "дружелюбность" (agreeableness, А), "нейротизм" (neuroticism, N). Для зручності запам'ятовування англ. назв чинників запропонований акроним OCEAN. КОНТРКУЛЬТУРА - (від лати. contrа - проти cultura - обробіток, оброблення) - форма вираження духовного протесту проти сучасної західної культури, що набула поширення серед частини молоді країн Заходу в 60-70-х рр. ХХ в. Знаменує собою відкриту відмову від соціальних цінностей і етичних ідеалів споживчого суспільства, стандартів масової культури, образу життя, в основі якого лежить установка на респектабельність, соціальний престиж, матеріальне благополуччя. Ця відмова, як правило, виражається в негативізмі по відношенню до культурних досягнень людства і екстравагантної манери мислення, почування, спілкування. Культ. МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ ПСИХОЗ - (МДП) (англ. cyclothymia, manic-depressive psychosis) - психічне захворювання, що протікає в формі депресивних і маніакальних приступів (фаз), розділених світлими проміжками (интермиссиями), з повним відновленням психічного здоров'я. Термін МДП ввів Е. Крепелін (1889). Для МДП характерне чергування маніакальною, депресивною фаз і світлих проміжків. Фази частіше виникають весною і осінню. Тривалість фаз без лікування - від декількох днів до декількох років. Для депресивної фази характерні пригноблений, пригнічений, тоскний настрій, туга, рухова заторможенность. Мислення уповільнене. Об'єм.