На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Грузинська церква

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історія Грузинської Православної Церкви ... 6
1.1. Коротка історія Грузинської Православної Церкви ... 6
1.2. Питання про автокефалію ... 10
1.3. Хрещення грузин ... 14
1.4. Грузинський Екзарх у складі Російської Православної Церкви ... 15
1.5. Відновлення автокефалії ... 18
Розділ 2. Історія виникнення християнства в Абхазії ... 25
Розділ 3. Сучасний стан грузинської православної церкви ... 32
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Грузинська церква" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Грузинська церква"

Курсова робота "Грузинська церква" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Грузинська церква", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Грузинська церква" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Грузинська церква" і призначений виключно для пошукових систем.

АВСТРІЯ, Австрійська Республіка - гос-у в Центр. Європі. Федеративна республіка. Пл. 83,8 тис. км2. Нас. 7,6 млн. чол. (1986). Гос. яз. - німецький. Столиця - Вена. З поширенням християнства в придунайских і альпійських землях стали створюватися монастирські школи, соборні школи, приходські школи. Перша австр. школа була заснована на терр. Зальцбургской Землі в 696. З 8 в. виникали школи для дівчат при монастирях бенедиктинок і інш. дружин. орденів. У ср. віку розповсюдилася система рицарського виховання. У 13 в. з'явилися перші світські уч. заклади - гильдейские школи і цехові школи, що об'єдналися в кон. БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ дитяча - відсутність або недостатність контролю за поведінкою і заняттями дітей і підлітків, воспитат. впливу на них з боку батьків або замінюючих їх облич. Крайній вияв Б. виражається у відчуженні самих дітей від сім'ї, подітий. колективу і одночасно в байдужості батьків, вихователів до дітей. Причини Би.: втрата дітьми одного або обох батьків, умови труда і побуту дорослих членів сім'ї (длит. відрядження або стан їх здоров'я), що не дозволяють в належній мірі займатися вихованням дітей, несприятлива обстановка в сім'ї (конфлікти, розлучення, аморальний образ життя батьків і т. п.) і в. КАРЕЕВ Микола Іванович - [24.11(6.12). 1850, Москва, - 18.2.1931, Ленінград], історик, педагог і методист, поч. ч. АН СРСР (1929; ч.-до. Петерб. АН з 1910). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1873). Викладав в Моськ., гімназіях; проф. Варшавского (1879 - 84) і Петерб. (1885 - 1899, з 1906) ун-тов. До 1917 поміщався ведучу в розробці методики викладання історії. З ініціативи К. шк. методикою історії зайнялися члени ист. об-ва при Петерб. ун-ті. Ці проблеми були включені в програму "Науч. журналу" (1913 - 14). К. уперше прочитав в Петерб. ун-ті теоретич. курс по методиці викладання історії; опублікував. НАДІЙНІСТЬ - (reliability). Характеристика якості тестів, відображаюча точність педагогічних вимірювань, міра постійності, стабільності, стійкості результатів тестування. Надійним вважається тест, який дає постійні результати, оцінки при повторних пред'явленнях. Н. може визначатися по збігу двох половин тесту (парних і непарних завдань); обчислюється як коефіцієнт кореляції між результатами по парних і непарних завданнях для кожного випробуваного. Як кількісний показник н. може бути виражена через коефіцієнт стабільності, коефіцієнт еквівалентності, коефіцієнт внутрішньої узгодженості.
Кожна вагома структурна частина курсової "Грузинська церква" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

неНАСИЛЛЯ - - етичний принцип, згідно з яким межі моралі співпадають із запереченням насилля. Термін "Н." є калькою з санскритського терміну "ахимса" (невреждение). У вітчизняній суспільно-політичній лексиці він закріпився з кінця 80-х рр. 20 в. Ідея Н. пов'язана з формуванням человекоцентрированного погляду на мир; вона є нормативною конкретизацією золотого правила моральності; поміщається центральну в релігійно-філософських вченнях джайнизма і буддизму. У європейську культуру ідея Н. привнесена Нагірною проповіддю, смисловим центром якої є непротивлення злу. Однак пануючим в подальші епохи. Марциан Капела - перша половина V в. н. е., римський енциклопедист. Юрист з Карфагена, автор свого роду енциклопедії в 9 книгах, твори, відомого під назвою Брак Філології і Меркурія (De nuptiis Philologiae et Mercurii), в якому проза перемежається віршами, як в менипповой сатирі (див. Меніпп). Твір М.К. розказує про семи областей сучасної йому науки, про так звані семи вільних мистецтв: граматиці, діалектиці, риториці, геометрії, арифметиці, астрономії і музиці. Варрон, перший римський енциклопедист, додавав до програми навчання молодого римлянина також архітектуру і медицину, які М.К. свідомо виключив з. Ленін Володимир Ілліч - Ленін Володимир Ілліч (Lenin, Vladimir Ilyich) (1870-1924), русявий. рев. гос. діяч. Наст, ім'я - Володимир Ілліч Ульянов. Вирішальний вплив на формування його поглядів надала, можливо, страта старш. брата (1887) у віці 19 років по обвинуваченню в змові проти імператора. Сам Л. був арештований в 1895 р. за пропаганду вчення Карла Маркса серед робітників Санкт-Петербурга і на неск. років засланець в Сибір. Знаходячись в еміграції з 1900 р., став лідером партії болипеви-ков, зіграв величезну роль в орг-ции соц. руху і пропаганді соціалізму в роки перед 1-й світовою війною. Повернувся в Росію з.
У вступі курсової "Грузинська церква" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Студентські хвилювання - Студентські хвилювання (student revolts), соціальні і политий, виступу студентських орг-ций. Студенти грали важливу роль майже у всіх великих рев-циях 19 і 20 вв. У нач. 19 в. в ньому. ун-тах виникали студентські рухи (Burschenschafter) в підтримку герм, націоналізму і проти політики Мет-терніха. У царській Росії студентів, що виступали залиберальні реформи, саджали у в'язниці, засилали, засуджували до смертної страти. У період між двома світовими війнами студентські орг-ции в ун-тах Німеччині і Японії в осн. підтримували рев. ідеї правого глузду. Після 2-й світової війни в ун-тах країн, що.

Мрочек-Дроздовский Петро Миколайович - Мрочек-Дроздовский, Петро Миколайович - юрист-історик. Народився в 1848 році. Закінчив курс в Московському університеті; там же був професором історії російського права. Головні його труди: "Обласне управління Росії XVIII віку Ч. I. Областноє управління епохи установи губерній, 1708 - 1719" (М., 1876; магістерська дисертація); "Дослідження про Російську Правду". Вип. Вип. II. "Текст Російської Правди з поясненнями окремих слів" (М., 1881 - 85, докторська дисертація; додавання до 2 вип. у "Читанні Московського Суспільства Історії і Древності", 1886); "НайГоловніші пам'ятники російського права епохи. Уріцкий Моісей Соломонович - (2 січня 1873, місто Черкаси, - 30 серпня 1918, Петроград). З сім'ї купця. Закінчив юридичний факультет Київського університету (1897). У революційному русі з середини 90-х рр. З 1898 член РСДРП. Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) меншовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Петербург, Красноярськ). Неодноразово арештовувався, посилався. У серпні 1912 учасник соціал-демократичної конференції в Віні; увійшов в ОК РСДРП як представник групи троцкистов. З 1914 в еміграції (Німеччина, Данія). У роки першої світової війни меншовик-інтернаціоналіст. Після Лютневої революції 1917 повернувся в Росію; знову.
Список літератури курсової "Грузинська церква" - більше 20 джерел. Євразійські "газові мости" Росії - Геополітичний чинник формування основних напрямів транспортування російського газу зумовлений серединним євразійським положенням країни між Західною Європою і АТР. Росія як сама велика територіальна держава світу, має унікальну можливість диверсифікації напрямів транспортування газу, що значно збільшить можливість використання енергетичного чинника в формуванні зовнішньої економічної політики, включаючи ціни на газ. Постачання енергетичних ресурсів і військова допомога залишаються найважливішими джерелами впливу Росії на "ближнє зарубіжжя". Росія буде грати стратегічну роль в. ПОПУЛІЗМ - Популисти виступають за проведення політики, яка підтримується самим широкою громадською думкою. Благие наміри і обгрунтування цінності, що проповідується в них не спираються ні на яку зв'язну систему політичних переконань і вельми різноманітні по характеру. Як загальне обгрунтування популістської риторики приводиться прагнення керуватися здоровим глуздом. Звичайно популистски настроєні політики обертають свої заклики до маси прямо, нехтуючи посередництвом чого склався соціальних і політичних інститутів (таких, як сім'я, соціальний клас, політичні партії і профспілки), фокусуючи увагу.

ПЛАТОН (437- 347 до н. е.) - грецький філософ і політичний мислитель. Політичні погляди Платона викладені в діалогах "Держава". "Політик" і "Закони". У діалозі "Держава" Платон одним з перших звернувся до характеристики форм правління. Філософом описуються незавершені, негативні типи держави: тимократия, олігархія, демократія, тирания. Їм протиставляється ідеальна держава - справедливе правління вибраних філософів-мудреців, бо істинне знання доступне тільки цим "рідким людям". Конструюючи ідеальну державу, Платон проводить аналогію між справедливою людиною і справедливою державою. Так, трьом початкам (частинам) людської душі -.
Посилання в тексті роботи "Грузинська церква" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКОНОМІКА - форма культури, змістом якої є матеріальне забезпечення суспільного життя людини в суспільстві внаслідок його активного цілеспрямованого впливу на природу. У сучасній економічній науці поняття, що розглядається обмежується механізмом діяльності для отримання прибутку. Культурология дозволяє розглядати Е. як сферу суспільного життя людини, системно. Цей підхід представляється більш плідним по наступних обставинах. По-перше, головним суб'єктом економічної діяльності є людина, яка не просто виступає головною продуктивною силою, а визначає цілі, кошти, методи господарювання у відповідності зі своїми. БЛУР Девід - (рід. 1942) - британський філософ і соціолог науки, лідер т. н. шотландської школи соціології науки. Керівник Центра по вивченню науки на соціологічному факультеті Едінбургського університету. Вводячи в соціологію наукового знання ідеї пізнього Л. Вітгенштейна, когнитивной психології і соціальної антропології, Блур (спільно з Б. Барнсом) висунув "сильну програму" (strong program), призначену реформувати аналіз науки (і знання взагалі) шляхом послідовного здійснення соціологічного підходу. Програма передбачає пояснення всякого (наукового і вненаучного, істинного і помилкового). зловживання (психоактивними коштами, алкоголем, хімічними речовинами або іншими психоактивними речовинами) - [abuse (drug, alcohol, chemical substance, or psychoactive substance)] - Група термінів, широко уживаних, але що мають змінне значення. У DSM-IIIR "зловживання психоактивними речовинами" визначається як "дезадаптивная форма вживання, що виявляється в. . продолжительном. вживанні, незважаючи на знання про постійні або рекурентний соціальні, професійних, психологічних або фізичні проблеми, які зумовлюються або посилюються вживанням [або рекурентний споживанням] в ситуаціях, в яких це фізично небезпечне". Це застаріваюча категорія; перевага має термін залежність (коли він застосуємо). Термін.

Модель структури інтелекту - (structure-of-intellect model) М. з. і. виявляє тісні зв'язки з тим, що зараз називають когн. психол. і освітлює широкий спектр важливих концепцій сприйняття, навчання, пам'яті, логічного виведення, творчого, рішення задач і прийняття рішень. М. з. і. визначає інтелект як систематизовану сукупність здібностей або функцій для обробки різного роду одиниць информ. різними способами. Термін здатність (ability) використовується в контексті індивідуальних відмінностей, а термін функція - в контексті поведінки індивідуума. Кожна базова здатність структури інтелекту володіє трьома якостями або має три грані. Це. Облік особистості співрозмовника - Завжди треба розраховувати на те, що ваш коммуникант може сприйняти мову зі своїх соціально-психологічних позицій, а отже, не сприйняти того, що не входить в його поняття і уявлення, неправильно зрозуміти якісь думки. Наприклад, не треба обертати високих мов до непідготовлених для них людей, давати складну наукову інформацію малознакомим з даною наукою. Не пояснюйте малоосвіченій, відсталій людині тонкості художніх творів, філософських вчень (він вас не зрозуміє і буде незадоволений). Ср. ситуацію розмови з "колишнім" (начальником, завідуючим, директором і т. п.), якого усунули з. Професійна реабілітація - (vocational rehabilitation) Згідно Річарду Берку, перша Постанова об П. р. (гос. Закон 236) в США було прийнято Конгресом 2 червня 1920 р. Ця постанова робила особливий наголос на професії і визначала реабілітацію як "зусилля, направлені на те, щоб зробити інваліда здатним займатися оплачуваною професійною діяльністю". Теоретично програма П. р. повинна адресуватися людям з обмеженою дієздатністю, надаючи їм можливість вибору. Вона повинна б відрізнятися від схожих заходів, метою к-рих яв-ця первинне навчання, таке як профорієнтація, профобучение і підвищення кваліфікації. Однак на. Амбівалентность поведінки дитини - [лати. ambi - навколо, біля, з обох сторін valens (valentis) - міцний, міцний, впливовий] - індивідуальний і віковий варіант конфліктної поведінки дитини по відношенню до дорослого, що характеризується боротьбою позитивних і негативних тенденцій. Виникає в ранньому віці і виявляється в процесі коммуникативной діяльності. Феномен А. п. р. експериментально вивчений в контексті концепція генезису коммуникативной діяльності застосовно до вказаного віку. А. п. р. являє собою цілісний синдром, який виявляється в локомоциях дітей, їх емоційному стані, практичних і афективних зв'язках з навколишніми.