На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Грибництво

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття лісових та рекреаційних ресурсів ... 5
1.1. Поняття лісових ресурсів України ... 5
1.2. Визначення лісової рекреації ... 8
1.3. Лісовий рекреаційний потенціал України ... 8
Розділ 2. Грибництво як вид лісової рекреації ... 12
2.1. Характеристика грибів ... 12
2.2. Збирання та заготівля грибів ... 19
2.3. Отруєння, що викликаються грибами ... 23
2.4. Пам'ятка для грибників ... 34
Розділ 3. Радість "тихого полювання" ... 36
Висновки ... 42
Використана література ... 44

Для придбання курсової роботи "Грибництво" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Грибництво"

Курсова робота "Грибництво" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Грибництво", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Грибництво" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Грибництво" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИТЯЧА ГРА - заняття, дії, форми спілкування дітей, що не носять обязат. характеру, доставляючі почуття радощі, задоволення від досягнення ігрового результату. Маніпуляції малюка з брязкальцем, "виховання" кукол, "будівництво" пісочних і сніжних міст, складання кубиків, подорож в уявні країни, заняття з шахи, шашками і пр. - все це Д. і. Незважаючи на велику різноманітність, всі вони мають нек-рі спільні характерні риси, що відрізняють їх від інш. видів і форм діяльності дітей. Д. і. - заняття самостійні, добровільні, що мають аналог насправді реальній, але відмінні своєї. ОРІЄНТУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ - сукупність дій суб'єкта, направлених на активне орієнтування в ситуації, її обстеження і планування поведінки. Термін "О. д." виник на основі теорії І. П. Павлова, к-рий як особлива форма активності організму з ряду рефлексів виділив орієнтувальний, указавши на його специфич. функцію (встановлення зв'язку між сигналом, реакцією і підкріпленням) і походження з рефлексу "биол. обережності". Розрізнюють власне орієнтувальний рефлекс (настройка аналізаторів на краще сприйняття подразника, гальмування попередньої активності) і орієнтувальну (орієнтувально-дослідницьку) діяльність. МУХИНА Валерія Сергіївна - (р. 22.1.1935. Ворошилов, нині Уссурійськ, Пріморськ. краї), психолог, акад. РАО (1992), д-р психол. наук (1972), проф. (1973). Засл. діяч науки РФ (1992). Закінчила биол. ф-т МГПИ (1956). З 1962 викладала там же на каф. психології; з 1988 зав. кафедрою пед. психології ин-та (нині МПГУ). З 1992 дир. Ин-та розвитку особистості РАО. У кон. 50-х рр. на базі Моськ., клинич. б-ци ім. Кащенко здійснила експеримент з використанням дрессиров. тварин в інтересах лікування психічно хворих, що привів до покладе. мед. результатам. Авт. щоденника матері, унікального по тривалості безперервного науч. ВАЛИХАНОВ Чокан Чингисович - (сент. 1835, урочище Кушмурун, нині в Кус-танайської обл., - апр. 1865, урочище Кочен-Тоган, нині на терр. Кербулак-ского р-на Талди-Курганской обл.), перший казах. вчений, просвітник. Д. ч. Русявий. геогр. об-ва (1857). Народився в сім'ї казах. султана. Закінчив Сиб. кадетський корпус в Омське в 1853. Служив в русявий. армії (штаб-ротмистр, 1860) і в Азіатському деп. Мін-ва иностр. справ. Учасник ряду експедицій в Ср. Азію і Китай. У 1860 - 61 в Петербурге познайомився з ідеями русявий. письменників-демократів, багато в чому що визначили його світогляд як оборонця інтересів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Грибництво" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГЕГЕЛЬ Георг Вільгельм Фрідріх - (1770 - 1831) - ньому. філософ. Основні роботи: "Філософія духа", "Система моральності", "Філософська пропедевтика", "Енциклопедія філософських наук" і інш. Відстоював ідеал цілісного формування індивіда в контексті культури людства. Прагнув до формування освіченого громадянина як вільного члена суспільства. Протистояв елітарним концепціям освіти. Розвивав системний і історичний підхід до проблем виховання і навчання. Мета виховання, по Г., "зробити людину самостійною істотою, тобто істотою з вільною волею". Виховання. РУБЦІВ - Микола Михайлович (1936, пос. Емецк Архангельської обл. - 1971, Вологда), російський поет. Батько загинув на фронті, мати померла в 1942 м.; виховувався в дитячому будинку. Закінчив Літературний інститут ім. Перший віршований збірник "Лірика" (1965). У збірниках "Зірка полів" (1967), "Душа зберігає" (1969) заглиблюється філософська проблематика і исповедальное почало. Рубців часто описує стану душі, коли мир реальний сполучається з потойбічним. Як послідовнику Ф. І. Тютчева, Рубцову властиві пантеїстичні мотиви. У збірнику "Сосен шум" (1970). ПУШКИН Василь Львович - (1766, Москва - 1830, там же), російський поет. Дядько А. С. Пушкина. Автор програми карамзинистов, староста "Арзамаса", член "Вільного суспільства аматорів російської словесност і". Перший вірш "До каміна" (1793) висміював Глупомотова, Пригушкина, Змеяда і вписувалося в традицію русявий. сатири 18 в. На рубежі 18-19 вв. Пушкин створює байки, мадригали, епіграми, буріме. У нач. 1810-х рр. вступає в літературну полеміку з шишковистами і створює свої кращі твори. Маніфестом карамзинистов стали послання "До В. А. Жуковському" (1810) і.
У вступі курсової "Грибництво" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Шеїн Олексій Семенович - Шеїн (Олексій Семенович) - російський полководець. Народився в 1662 р. У 1695 р. був посланий до міста Азову з військом, в складі якого знаходилися два забавні полки, Преображенський і Семеновський; сам Петро перебував при Ш. в званні капітана Преображенського полку. Ш. осадил Азов, але встиг тільки взяти дві каланчі, що знаходилися вище за місто; саме місто, що охоронялося сильним гарнізоном і що отримувало їстівні і військові запаси з моря, відобразило всі напади, і Петро, пересвідчившись, що без флоту оволодіння Азовом було неможливе, відступив з тим, щоб на наступний рік утруднити місто з.

Шева - 1) Син Раами, внук Хуша (Побут. 10:7; 1 Пар. 1:9); по припущенню деяких - також народ в східній Аравії у Персидської затоки, яка торгувала з Тиром (Ієз. 27:22). 2) Син Іокшана, внук Авраама від Хеттури (Побут. 25:3; 1 Пар. 1:32); на думку деяких, також семитическое плем'я, що жило біля гирла Евфрата і верхньої частини Персидської затоки; згадується про його торгові стосунки з Тиром (Ієз. 27:23). Гідно зауваження, що відмінність в Побут. 10 і 25 між Хушськимі (ефіопськими) і семитическими Шевськимі народами через багато сторіч повторюється у Ієз. 27:22 і дав. 3) Один з сини Іоктана (Побут. 10:28;. СУВЕРЕННА ДЕМОКРАТІЯ - образ політичного життя суспільства, при якому власті, їх органи і дії вибираються, формуються і прямують виключно государствообразующей нацією у всьому її різноманітті і цілісності ради визначення власної історичної долі, історичних цілей, темпів і способів їх досягнення, забезпечення матеріального добробуту, свободи і справедливості всіма громадянами, соціальними групами і народами, створюючими дану націю. Поняття суверенної демократії увійшло в побут російської політичної еліти весною 2005 р. Тоді ж В. Путін в своєму черговому посланні Федеральним Зборам проголосив: "Росія - це країна.
Список літератури курсової "Грибництво" - більше 20 джерел. Евсеєв Дмитро Гаврілович - (8 листопада 1892, Пенза, - 13 лютого 1942, Ташкент). З сім'ї чорнороба. Учень граверної майстерні, потім робітник на заводах в Пензе. Член РСДРП з 1910, більшовик. З 1913 секретар профспілок деревообделочников, металістів, пекарів; опублікував ряд статей в журналі "Питання Страхування" і інших. У травні 1915 арештований, після 6 місяців висновки засланець на 3 роки в Східний Сибір. Після Лютневої революції 1917 приїхав весною в Петроград, невдовзі ЦК партії Евсеєв був направлений в Иваново-Вознесенск. Вибраний членом Президії Ради РСД, член міського і окружного комітетів РСДРП(би). ПАЦИФІЗМ - (від лати. pacificus - миротворчий, що утихомирює) - антивоєнний миротворчий рух, представники якого виступають за припинення практики військового дозволу політичних конфліктів. Одним з перших мислителів, що заявили, що мир є однією з головних цінностей, був Ш. Монтеськье. Практично рух пацифізму оформився в минулому віці. Ідеологічною основою пацифізму виступають ліберальні і гуманистические цінності. Носіями ідей пацифізму є різні верстви населення: інтелігенція, релігійно настроєні миротворці, молодь, неформальні організації, що включає ентузіастів, і т. д. У основі пацифізму лежить ідея про.

ДВІЙЧАСТІ СТАНДАРТИ - офіційно дискримінаційний підхід, що заперечується, але що практикується і що мовчазно визнається нормою, до оцінки поведінки, прав і обов'язків представників різних категорій населення, різних країн, рас і т. п.. Сучасні антифашисти, демократи і ліберали в Росії сповідають двійчасті стандарти по відношенню до своїх політичних опонентів. Так, наприклад, антифашисти постійно виють про те, що націоналісти ніби вбивають людей за свою несхожість, за те, що у них інший колір шкіри або розріз очей. Незважаючи на те, що інформація від офіційних джерел в МВС по всіх розкритих злочинах подібного роду.
Посилання в тексті роботи "Грибництво" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РОЗУМІННЯ - властива свідомості форма освоєння дійсності, що означає розкриття і відтворення смислового змісту предмета. При цьому навколишня людину реальність, передусім соціально-культурна, а також природна, заломлюється в зв'язну систему предметів "світу людини. Включені в цей мир речі і явища з'являються як носії значень і значень (Значення і значення). П. і є процес виробітку, збагнення, освоєння їх людиною. Гл. функція П. пов'язана із забезпеченням осмисленої поведінки і орієнтації індивіда в суспільстві, історії, культурі. П. розвивається в процесі спілкування людей, у взаємодії різних. АНТРОПОЛОГИЗМ - 1) концепція предмета філософії як загальної теорії Людини, його суті, способів і значення існування. Таке розуміння філософії йде від Протагора і софістів, які протипоставити його концепції філософії як загальному вченню про природу, Космос і людину як його частину. У антропологизме людина розуміється не натуралістично, а як особистість, реалізуючий своїм буттям певну безліч цінностей (Добро, Краса, Істина, Справедливість і інш.). Такого розуміння предмета філософії дотримувався і Сократ, що розробляв методи експлицирования істинного змісту цінностей, якими природжено володіє кожна. Переконання - (в психотерапії) - метод психол. впливи на свідомість клієнта за допомогою зміни його колишніх думок; це метод, що становить основу раціональної психотерапії. Психотерапевт відповідно до поставленої задачі проводить відбір фактів і їх логічне впорядкування, з тим, щоб підвести клієнта до потрібних висновків. Мистецтво переконувати (риторика) старо, як сама людська культура; Платон визначав риторику як "завоювання душ словами". Родоначальник систематичних експерим. досліджень переконливої комунікації в американській соціальній психології викладач Йельського ун-та К. Ховланд, що.

Ігрова терапія - (play therapy) Дітям важко ясно описати терапевту свої думки і почуття, але вони здатні в грі "показати" свої думки, переживання, бажання і страхи. Звичайними для дитячої гри темами є: а) виконання бажань, коли діти розігрують взаємодії або особистий досвід, к-рі хотіли б мати, б) повторення негативного досвіду, коли вони продовжують по многу раз програвати певні епізоди, часто в) зі зміною ролей, коли вони беруть на себе активну (нерідко антагоністичну) роль, тоді як в реальному житті були пасивними реципієнтами. Спочатку терапевт може просто спостерігати, дозволяючи дітям вільно грати. Ця. ДОЗРІВАННЯ - Процес розвитку, ведучий до стану зрілість. Спосіб вживання цього терміну різними авторами, однак, вводить тонкі коннотации, які відображають теоретичні складності, що полягають в ньому. Майже всі варіанти використання обертаються навколо основної проблеми - співвідношення внесків спадковості і середи в процес дозрівання. Розглянемо три "визначення", що зустрічаються в літературі. 1. Дозрівання як чисто біологічний розвиток. Мається на увазі, що процес є біологічно жорстко приреченим і що всі поведенческие і морфологічні зміни є неминучими. Фактично зараз вже ніхто не дотримується цієї. Репутационний політичний менеджмент - система цілеспрямованих заходів щодо формування, підтримки або зміни опр. репутації суб'єкта соціально-политий. комунікації (політика, политий. фракції, политий. партії). Ідеология Р. п.м. має на увазі роботу із змістовними складовими репутації, на відміну від имиджмейкерства, преим. направленого на внеш. виразність політика. Вплив на репутацію политий. суб'єкта здійснюється через необхідні зміни в його діяльності, передусім професійній і коммуникативной, відповідно до тих, що виявляються суспільств. потребами. РПМ по сукупності цілей і процедур можна розділити на аналітичний, креативний. БУРНЕВИЛЛЯ СИНДРОМ - (Бурневілля - Прінгла хвороба, описана французьким неврологом D. M. Bourneville, 1840-1909, британським дерматологом J. J. Pringle, 1855-1922; синоніми - епилойя, туберозний склероз) - спадкове захворювання з групи факоматозов (греч. phakos - сочевиця, рідна пляма): системних дисплазий, що характеризуються комбінованими опухолевидними вадами розвитку шкіри, нервової системи, очей і інш. Клінічно виявляється тріадою ознак: великі і малі судорожні приступи, кивки ("салаамови" судоми); розумова відсталість різної міри; поразки шкіри - ангиофиброма щок в формі.