На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Граматичні категорії дієслова

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Дієслово в українській мові ... 5
1.1. Поняття дієслова і його основні форми ... 5
1.2. Перехідні і неперехідні дієслова ... 6
1.3. Стан дієслова. Зворотні дієслова ... 7
1.4. Дві основи дієслова. Неозначена форма дієслова ... 8
Розділ 2. Основні граматичні категорії дієслова ... 11
2.1. Категорія способу дієслів ... 11
2.2. Категорія особи, роду і числа. Безособові дієслова ... 12
2.3. Категорія часу ... 14
2.4. Категорія виду дієслова ... 19
Розділ 3. Особливості вживання граматичних категорій дієслів ... 22
3.1. Розмежування первинних та вторинних значень граматичної категорії дієслова ... 22
3.2. Синонімія часових форм дієслова в сучасній українській мові ... 26
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Граматичні категорії дієслова" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Граматичні категорії дієслова"

Курсова робота "Граматичні категорії дієслова" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Граматичні категорії дієслова", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Граматичні категорії дієслова" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Граматичні категорії дієслова" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОШКІЛЬНЕ ДИТИНСТВО - період в розвитку дитини від народження до надходження в школу. Характеризується інтенсивним дозріванням організму і фори мированием психіки. У рамках Д. д, згідно з існуючою періодизації вікового розвитку (див. Вік), виділяються дитячий вік (від народження до 1 року; включає етап новонародженості - від народження до 1 мес), ранній вік (від 1 року до 3 років), преддошк. вік (3 - 5 років) і власне дошк. вік (від 5 років до моменту надходження в школу). Питання. об точну хронологич. межах дошк. віку залишається дискусійним. У різних країнах діти приступають до шк. навчанню у віці 5 - 7. ДУЛАТОВ МИРЖАКИП - (1885-1935) Багатогранне життя і діяльність, чудового поета, письменника, перекладача, журналіста, педагога М. Дулатова доводиться на початок ХХ віку. Вийшовши на суспільну арену разом з активною частиною інтелігенції, М. Дулатов активно впливав на національну самосвідомість народу, і закликав до його звільнення. М. Дулатов народився 25 листопада 1885 р. в містечку Сарикопа Кустанайської області. З ранніх років він залишився сиротою. У 1897 році поступив в Тургайськую російсько-казахську школу, по закінченні її з 1902 р. протягом шести-семи років працював вчителем в аульной школі. Пізніше. ГЕРДЕР, Хердер Іоганн Готфрід - (25.8.1744, Морунген, нині Моронг, Польща, - 18.12.1803, Веймар) ньому. філософ-просвітник, літератор, ведучий теоретик руху "Буря і натиск", педагог. Вчився в Кенігсбергськом ун-ті (1762 - 64), де слухав лекції І. Канта. Син вчителя, Г. виявив пед. здібності вже в роки викладання в колегії в Кенігсберге (з 1762) і в Ризі, де був вчителем в Домської (кафедральної) школі (1764 - 69). У 1776 при підтримці І. В. Гете зайняв в Веймаре посаду суперинтендента (розділу протестантської церкви), в обов'язку к-рого входило загальне керівництво і інспектування шкіл. Провів в гімназії. РУБАКИН Микола Олександрович - [1(13).7.1862, Оранієнбаум, нині Ломоносов Ленінгр. обл., - 23.11.1946, Лозанна, похований в Москві], книгознавець, теоретик самообразования, письменник. Закінчив физ. і юрид. ф-ти Пе-терб. ун-та (1887). Один з фундаторів Відділу допомоги самообразованию при Пед. музеї воен. закладів в Петербурге. У 1892 Р. очолив приватну загальнодоступну б-ку, до-ой широко користувалися вчителя недільних шкіл. Співробітничав з видавцями у випуску масової науч.-популярної літри. У 1901 і 1904 за антиурядів, виступу зазнав арешту і висилки з столиці. У 1908 виїхав в Швейцарію. Покидаючи батьківщину, передав особисту.
Кожна вагома структурна частина курсової "Граматичні категорії дієслова" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДУМКА - 1. висловлювання; 2. розумовий акт, що виражає відношення говорячого до змісту думки, що висловлюється. С. може бути істинним або помилковим. Утвориться шляхом застосування предикативних слів (що виражають властивості і відносини) до об'єкта думки. С. діляться на прості і складні. Простие С. можуть бути атрибутивними (виражають приналежність властивості окремому предмету) або С. відношення (мова йде про двох або більш об'єктах, між якими існують різні відносини). Атрібутівние С. за якістю діляться на ствердні і негативні, по кількості - на загальні, приватні і одиничних. Існує ділення. Бартенев Петро Іванович - Бартенев, Петро Іванович, укладач і видавець "Російського Архіву", народився в 1829 році в Тамбовської губернії, вчився в "Благородному пансіоні" при рязанской гімназії, а з 1847 року по 1851 рік в Московському університеті, по словесному відділенню історико-філологічного факультету. З 1859 по 1873 рік Б. управляв публічною Чертковської бібліотекою в Москві і привів її в зразковий порядок; він надрукував три відділення її каталога в додатках до "Російського Архіву" 1863 - 68 років. Початок літературної діяльності Б. відноситься до 1853 року, коли в "Московських Відомостях" (№ 18) була надрукована. ПРОКОФЬЕВ - Іван Прокопович (1758, Санкт-Петербург - 1828, там же), російський скульптор. Навчався в Петербургської академії мистецтв у Н. Ф. Жілле і Ф. Г. Гордеєва. У 1779-84 рр. стажувався в Королівській академії живопису і скульптури в Парижі, де займався в майстерної П. Жюльена. З 1784 м. викладав в АХ. Статуя "Морфей" (1782), виконана в Парижі, свідчить про засвоєння їм принципів класицизму. Однак в наступному великому творі Прокофьева "Актеон, преследуемий собаками" (1785), за яке він був удостоєний звання академіка, простежуються риси рококо. Прокофьев багато працював в.
У вступі курсової "Граматичні категорії дієслова" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Попів Михайло Петрович - Попів (Михайло Петрович, 1837 - 1898) - скульптор, учень Н. Піменова в Імператорській Академії Мистецтв. У 1866 р. його барельєф "Пенелопа і її женихи" доставив йому велику золоту медаль разом із званням класного художника 1-й міри і правом на шестирічне перебування за межею як пенсіонер академії. Відвідав Берлін, Вену, Венецию, Неаполь і поселився в Римі. Під час перебування свого в чужих краях виконав, між іншим, статую "Дівчинка-кокетка", "Групу убогих гугар" і фігуру "Рибак-неаполітанець, що грає на мандоліні". Перше і третє з цих творів знаходилися на.

МАКСИМА - Василь Максимович (1844, село Лопіно, поблизу Нової Ладоги - 1911, Санкт-Петербург), російський живописець. Син державного селянина. Перші навики живопису отримав в іконописній майстерні в Санкт-Петербурге (1855-62). У 1863-66 рр. вчився в Петербургської академії мистецтв в класі історичного живопису. Не закінчивши навчання, покинув АХ і переїхав в Тверськую губернію, де поселився в маєтку Голенищевих-Кутузових як домашній вчитель малювання. За картину "Бабусин казки" (1867) отримав першу премію Суспільства заохочення мистецтв. У 1872 м. вступив в Товариство пересувних художніх. Ірландська республіканська армія (тимчасова) - (Provisional IRA, The Provos) - БЕНКЕТУ. У янв. 1970 на хвилі кампанії боротьби за цивільні права і антибританського протесту був освічений "тимчасовий виконком Шин Фейн", при якому створена "тимчасова ИРА" (БЕНКЕТУ). Слово "тимчасова" підкреслює обмежене у часі використання тероризму; керівництво БЕНКЕТУ відмічало винужденность переходу до терористичної боротьби. У документі "Наша стратегія. Як виграти війну" говорилося: "Військова акція при певних обставинах в певній ситуації - єдиний тип реалістичної політичної акції... партизани знають, що час.
Список літератури курсової "Граматичні категорії дієслова" - більше 20 джерел. ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО - сукупність соціальних освіт: груп, колективів, об'єднаних специфічними економічними, етнічними, культурними, релігійними і т. п. інтересами, що реалізовуються поза сферою діяльності держави. Термін "Г.О." був уперше вжитий в Англії в 1594 р., а своє специфічне значення він придбав в Шотландії в XVII в. і в Німеччині XIX в. Спочатку Г. О. трактувалося як суспільство в недеспотичній державі, але вже в філософії Гегеля Г. О. означається як сфера суспільного життя, що знаходиться між сім'єю і державою. Згідно Гегелю, Г. О. - це та частина суспільства, яка виникає з фізичних і соціальних. МІФИ ПОЛІТИЧНІ - (від греч. mythos - переказ, вигадка, вимисел) - політична свідомість, що неадекватно інтерпретує реальну політичну систему. Політична міфологія не може мати чітких меж, оскільки вона виходить за межі науково осмислених політичних процесів і не може бути зафіксована в своїй безпосередності. Крім того, міфи в політиці переплетені з адекватною свідомістю. Їх, часто, неможливо розчленувати. У той же час будь-яка ідеологія містить момент міфа (К. Мангейм). Так, відповідність ідеології політичної реальності і роль представників політичної еліти в дійсному політичному житті суспільства, як правило.

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ - одна з областей діяльності політиків, тісно пов'язана з виборними технологіями, де відбувається відробляння і впровадження різних способів маніпуляції громадською думкою. Під політичними технологіями можна розуміти дії, що підвищують ефективність політичних груп і організацій, що беруть участь в боротьбі за державну владу. Політичні технології включають в себе два основних типи методів: методи, які практично не залежать від місця або часу реалізації політичної стратегії (универсалистский компонент політичних технологій); а також методи і механізми, орієнтовані на ретельний облік і місця, і.
Посилання в тексті роботи "Граматичні категорії дієслова" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЕОНАРДО ТАК ВИНЧИ - (Leonardo da Vinci) (1452 - 1519) - итал. художник, архітектор, інженер, дослідник, що втілив в собі універсальний геній епохи Возрождения-Л. вчився живопису у Верроккьо і в 20 років у вигляді виключення був прийнятий в худож. гільдію Флоренції. За житті Л. славу йому створили живопис ("Мадонна Бенуа" ("Мадонна з квіткою"), "Мадонна в гроті", "Джоконда" і інш. полотна), робота над фрескою ("Таємна вечеря") і моделлю колосального кінного монумента герцога Сфорца в Мілане, естественнонаучні досліди, архітектурні і інженерні проекти. ХЕНГСТЕНБЕРГ (HENGSTENBERG) Ханс-Едуард - (р. 1904) - ньому. філософ. Інтереси X. зосереджені в області філософської антропології. Людина розуміється X. як істота, здібна до об'єктивності. Об'єктивність виражається в актах діяльності. Людина, по X., - істота постійна і охоплююча постійність, здатне зрозуміти значення і зобов'язане задати питання про значення. Людина - істота тілесна, що може жити в суспільстві і пов'язана з суспільством, істота відкрита для ніщо і для нескінченності. Звідси витікають три основних способи поведінки: об'єктивне, необ'єктивне і утилітарне. Людина вільна в прийнятті рішення на користь одного з цих. Товариськість-замкненість - 1) властивості людини, 2) соціальні установки особистості - характеристики суб'єкта О., від к-рих залежать інтенсивність і стійкість його прагнення до контактів з навколишніми, швидкість їх встановлення, а також уникнення О. і затрудненность у встановленні і підтримці контактів. Общит. як властивості людини, маючи генетично приречений характер, будучи одним з виявів екстра- і интроверсии (екстраверти - товариські; интроверти можуть бути товариськими, але здебільшого замкнені), мало схильні до впливів середи і виховання, однак вони можуть в недо-рій міри змінюватися в онтогенезе. Общит.-Замкн., не.

Легкий когнитивное розлад. - Примітка: Положення цього розладу вивчається. Специфічні дослідницькі критерії повинні розглядатися як тимчасові. Ця рубрика включена в класифікацію в надії, що будуть проведені дослідження по її диференціації від більш виразних розладів, таких як деменция (F00-F03), органічний амнестический синдром, делирий (F05- ) і деяких інших в F07-. А. Виявляются загальні критерії F06. Б. На протязі більшої частини часу мінімум двотижневого періоду відмічається порушення когнитивного функціонування, про що повідомляється хворим або надійним інформантом. Розлад виявляється ускладненнями в одній з наступних. НИКИФОРОВА - Ольга Іванівна (1903-1978) - російський психолог, фахівець в області загальної і вікової психології, психології мистецтва. Д-р психологічних наук (1969), професор (1971). Закінчила факт суспільних наук МГУ (1925). У 1938-1948 рр. працювала с.н.с. НІЇОїПП АПН РСФСР. З 1948 по 1978 р. викладала в МГУ ім. М.В. Ломоносова: доцент кафедри психології філософського факту (1950), потім кафедри загальної психології факту психології МГУ (з 1971 - професор). У центрі наукових інтересів Інтерес до цієї проблематики вона пронесла через все життя. У 1920-е рр. Н. брала участь в роботі лабораторії. Усвідомлення власної хвороби, клінічні варіанти - 1. ясне усвідомлення пацієнтами психічного розладу, що є у них або захворювання у всій повноті його виявів - инсайт, еунозогнозия. Зустрічається рідко навіть у психіатрів, якщо їм випадає доля виявитися в числі таких пацієнтів; 2. анозогнозия - відсутність свідомості хвороби, характеризується прийняттям виявів захворювання як невід'ємна частина власного Я; 3. формальна свідомість хвороби - констатація власної хвороби без розуміння цього факту по суті (наприклад, пацієнт говорить, що він хворий, оскільки він "знаходиться в лікарні", а вдома, в такому ж стані, він "був. ТРАНСВЕСТИЗМ - (від лати. trans - через vestire - одягати) - один з видів статевих перекручень, при якому статеве задоволення досягається шляхом надягання одягу, що звичайно вважається атрибутом проти, підлоги. Син. травестизм, трансвестицизм. Заборону носити плаття проти, підлоги зафіксований ще в Біблії (порушення цієї заборони ставилося у вину Жанне дАрк). У наш час відношення до переодягання відображає деяку нерівність: майже всі спокійно сприймають жінку в брюках, але із здивуванням і недовір'ям - чоловіка в спідниці. Носіння одягу проти, підлоги - той випадок, коли важлива не дія, а його.