На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Розвиток господарства Вірменії ... 6
1.1. Загальні відомості ... 6
1.2. Чинники розвитку господарства ... 6
1.3. Господарство ... 14
1.4. Промисловість ... 17
1.5. Сільське господарство ... 19
Розділ 2. Внутрішні відмінності і міста ... 23
Розділ 3. Інтеграційні процеси у Вірменії ... 32
Висновки ... 57
Література ... 60

Для придбання курсової роботи "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія"

Курсова робота "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ - педагогічно обгрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в ході до-ой вирішуються задачі розвитку і виховання особистості. У П. про. беруть участь у взаємопов'язаній діяльності його суб'єкти - вчитель і учень. Як елементи П. про. можуть теоретично розглядатися в динаміці і на кожному етапі мети і зміст освіти, мотиви суб'єктів навчання, форми його організації, кошти і результати. Засвоєння кожної дидактич. одиниці змісту освіти приводить до зміни інш. елементів П. о., до переходу їх від одного стану в інше. Цілі змінюються по мірі їх досягнення або необхідності відтворення в тій або. ГРАМАТИЧНІ ШКОЛИ - 1) в Великобританії і нек-рих країнах голений. Співдружності общеобразоват. ср. школи. Предшественникамі Г. ш. в Великобританії були монастирські і кафедральні школи раннього середньовіччя, в к-рих гл. місце займало вивчення лати. граматики. Лати. назв. (schola gramati-сае) вживалося з 12 в., англійське (grammar school) - з 14 в. Г. ш. з'явилися в 11 - 12 вв. У відповідності з церк. законом 1179 кожний епископат зобов'язувався відкривати Г. ш. для підготовки духовенства (частина учнів поступала в ун-т). Поряд з лати. яз. і религ. предметами в Г. ш. 13 в. викладалася юриспруденція;. ЧЕРНИШЕВ Василь Ілліч - [29 12 1866(10 1 1867), з Алексино, нині у Володимирської обл, - 21 5 1949, Ленінград], мовознавець, лексиколог, лексикограф, диалектолог, історик мови, методист, ч -до АН СРСР. (1931). Закінчив вчительську семінарію в м. Киржач (1886), був вчителем сільських, уїздних і гір уч-щ (1886 - 1912). У становленні його науч. інтересів велику роль зіграв акад АА Шахматов Брав участь (з 1904). в роботі по підготовці проекту спрощеного русявий правописи (совм. з ИА Бодуеном де Куртене, ФЕ Коршем, АИ Собольовським, ФФ Фортунатовим). Осн. труди в області русявий. лексикологія і лексикографія. МОВНА ПОДІЯ - основна одиниця мовного спілкування (мовної комунікації). Ще Арістотель помічав, що "мова складається з трьох елементів: з самого оратора, з предмета, про який він говорить, і з особи, до якого він звертається" (Риторика. Книга 1). Розвиток цих ідей знаходимо в сучасному розумінні Р. з, його структури і елементів. Серед останніх розрізнюють декілька груп. У першу відносять ті елементи, які в сукупності утворять "сцену дії", або так званий "внеличностний контекст" події. Їх чотири: 1) тип події або його "жанр" (наприклад, урок); 2) тема.
Кожна вагома структурна частина курсової "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕКЕНС Карліс - (28.6.1866, Яунгулбенська волость Ліфляндської губ., нині в Гулбенськом р-не Латвії, - 10.6.1942, поблизу Зеленієки, нині в Елгавськом р-не Латвії; похований в Ризі), латиш. педагог, суспільств. діяч. Закінчив Прібалт. вчительську семінарію (1889) в Ризі; в 1916 - 17 вчився в Москві, в Нар. ун-ті Шанявського. З 1906 вчитель, гл. обр. в школах Риги. У брошурі "Наша нар. школа" (видана на латиш. яз. в Лондоні в 1902; розповсюджувалася в Латвії нелегально) відстоював ідеї демократизації школи в Латвії, закликав формувати у учнів науч. світогляд, розвивати їх творч. здібності. НОВИКОВА Тетяна Вікторівна - (05.01.1954). Голова Державного комітету Російської Федерації у справах молоді в урядах В. С. Черномирдіна і С. В. Кирієнко з грудня 1996 р. по грудень 1998 р. Народилася в м. Кемерове. Освіту отримала на фінансово-кредитному факультеті Всесоюзного заочного фінансово-економічного інституту по спеціальності економіст промислового підприємства (1976) і в Російській академії управління по спеціальності менеджер (1994). У період заочного навчання з 1972 р. по 1974 р. працювала копировщицей на заводі "Кузбасселектромотор", в 1974 - 1978 рр. була секретарем комітету комсомолу заводу. У 1978. ПОРУШЕННЯ МЕЖІ (Гасагат гвул) - Пересування межових знаків між двома полями з метою розширити одне з них за рахунок іншого, силою або хитрістю. Людина, що порушує межу, щоб розширити своє поле і зменшити поле сусіда, переступає норми суспільної моралі. Тора двічі застерігає від Н.М.: "Не пересувай межі ближнього свого, відміченої предками в долі твоїй, яку знайдеш ти в землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі у володіння" (Втор. XIX, 14) і "Проклятий той, що пересуває межу ближнього свого"(там же XXVII, 17). Діяння це кваліфікується як грабунок. Хазал* розповсюдили поняття Н.М. на всякий збиток, який заподіює людина ближньому своєму;.
У вступі курсової "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бахметеви (Бахметьеви) - Бахметеви і Бахметьеви (в старовину також Бахметови і Бахміотови), старовинний російський дворянський рід, що відбувається від Аслама (Ослама) Бахмета, у святому хрещенні Ієремії, прибулого в Москву до великого князя Василю Васильовичу, в 1469 році, разом з своїми родичами - царевичами Касимом і Ягуном Бахметамі. Праправнуку його, Евтіфею Дорофійовичу, була подарована в 1562 році волость Собакина в Арзамасськом повіті; син останнього, Єрофей Евтіфеєвич Би., був воєводою в Муроме. Нащадки його в XVII віці служили воєводами, стольниками і стряпчими. Яків Хрісанфович, що писався.

Потехин Микола Антипович - Потехин (Микола Антипович) - письменник-драматург (1834 - 1896), брат Олексія Потехина. Закінчивши курс в Московському університеті по юридичному факультету, служив чиновником особливих доручень по акцизу. За стосунки з лондонськими емігрантами був посаджений в міцність, але невдовзі звільнений. Залишивши службу, дебютував в "Російському Слові" повістю "Безталанний" (1859, № 2) і нарисом "Батьківська субота" (1863, № 5); потім став постійним співробітником "Іскри". Надруковані в цій газеті статті Потехина: "На нижегородской ярмарку". НАТО - (Організація Североатлантічеського договору, North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - міжнародний військово-політичний союз, створений для забезпечення американської військової переваги в Євразії на основі Североатлантічеського договору, підписаного в 1949 р. в Вашингтоні США, Великобританією, Францією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Канадою, Італією, Португалією, Норвегією, Данією, Ісландією. Своїми цілями організація оголосила забезпечення захист своїх членів від можливого нападу вірогідних противників (передусім, СРСР, який в той час був "країною вдів і.
Список літератури курсової "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" - більше 20 джерел. СИСТЕМА ПАРТІЙНА - механізм відносин, існуючих між політичними партіями в даній державі. Основними сторонами партійної системи є особливості внутрішньої структури партій (централізовані і децентралізовані, гнучкі і негнучкі і т.п.), характеристики, при визначенні яких враховуються всі партії, діючі в країні (кількість партій, їх відносні розміри, питома вага в політичному житті і інш.). "Система партій, - відмічає одного з провідних фахівців М.Дюверже, - визначається відомими відносинами між цими характеристиками". Історично сформувалося усього три основних вигляду партійних систем: бипартизм (двопартійна. ЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ - Ліберальна демократія являє собою форму політичного пристрою, що володіє двома фундаментальними якостями. Уряд є "ліберальним" в термінах ключових цінностей, які лежать в основі даної політичної системи, і "демократичним" в плані формування її політичної структури. Ключові цінності, що Асоціюються з ліберально-демократичною політичною системою сходять до традиційних ліберальних уявлень про обмеження влади і покликані забезпечити наявність широкого спектра цивільних прав і прав людини. Перераховане може бути гарантоване такими.

Кубинський національний рух - КНД. Антикастровская угруповання, що базується в Нью-Джерсе. Освічена в 1968. Найбільш численна і активна. Лідери - брати Ново Гуїлермо і Ігнасио (до 1979). Включає "Північну" (Юнион-Сити) і "Південну" (Майамі) зони. "Північну зону" очолює Армандо Сантана, отсидевший 2 року за спробу вибуху концертного залу в Нью-Йорку 24.7.1976. У цьому злочині брали участь також Альфредо Кумасейро, Хорхе Гомес. "Південну зону" очолює Феліпе Ріверо (ветеран "Бригади № 2506", фашист, ідеолог КНД, автор терористичної тактики "війна на дорогах.
Посилання в тексті роботи "Господарство та інтеграційні процеси в Республіці Вірменія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВЕЛЕТНІ, гіганти, велетні - гігантські антропоморфні істоти, символізуючі гіпертрофовані параметри. Вони наділялися велетенським зростанням і колосальною силою. Їх існування відноситься до міфічного часу. Часто зображаються як вчителі перволюдей (міф об Прометеє). Популярністю користується мифологема про древню сверхразвитой цивілізацію велетнів. Але їх потомство, що деградувало стало вороже людству. Міфи різних народів містять уявлення про боротьбу культурних героїв з велетнями, що служили уособленням хаосу і хтонических сил. Теогонические міфи повідомляли про війну між велетнями і богами. Міф про загибель титанів. Єдність і разобщенность (разьединенность) - співіснування і неіснування сущих в одній безлічі. Основи для такого зі- або несосуществоования можуть бути самими різними: спільність поглядів і інтересів (або відсутність такої аж до взаимоисключения), зараження панікою або імунітет проти таких станів, здатність або нездатність вступати в реакцію, можливість або неможливість сосуществоания в биоценозе і т.д. Все в різних співвідношеннях і єдино і роз'єднано. Е. і Р. конкретизують категорію безлічі, фіксуючи в ньому наявність або отсутстие певного порядку (ср. впорядкована безліч до теорії множин). Однією з традиційних філософських проблем є. Виработка інструментальних умовних рефлексів - Пояснення феномена навчання, Баруху, що звичайно приписується Скиннеру. Основна ідея полягає в тому, що наслідки тієї або інакшої реакції визначають імовірність її повторення в майбутньому. Організми діють в навколишньому середовищі, а вона, в свою чергу, надає вплив на них. Маніпулюючи аспектами зовнішньої середи можна зменшити або збільшити імовірність вияву конкретної реакції в майбутньому. Будь-яка подія, зміцнювальна реакцію організму або що збільшує імовірність її вияву, називається позитивним стимулом. При позитивному підкріпленні така імовірність збільшується. Негативне підкріплення означає.

Гендерная диференціація оплати труда - різниця в оплаті труда жінок і чоловіків. Вона завжди має перевагу на користь останніх і спостерігається у всіх регіонах світу протягом всього ХХ віку. Варіації між країнами коливаються від 75% до 30%. У Німеччині жінка заробляє в середньому 70% від заробітків чоловіка. Це означає, що їй треба трудитися 15 з половиною місяців, щоб отримати стільки, скільки отримує чоловік за один рік. У США працюючі жінки середніх років заробляють трохи більше - 74%. Причому поряд з порожнистому важливої детерминантой розмірів заробітку є вік жінки. Ті з них, хто досяг 50 років і старше, можуть. ПОСЛІДОВНІСТЬ - ( order ) - порядок пред'явлення випробуваним умов (або рівнів) незалежної змінної в експериментах, що проводяться по індивідуальних схемах. З послідовним характером пред'явлення проб пов'язані ефекти Виділяють три типи П., якими відповідають основні схеми интраиндивидуального експерименту: - схема випадкової Ефективний спосіб интраиндивидуального контролю чинників часу. Для використання схеми (я підвищення надійності) потрібно велика кількість проб. Систематичне змішення практично усувається (за рахунок усереднення ефектів перенесення), крім випадків асиметричного взаємовпливу умов. ХОЛЛИНГВОРТ - (Hollingworth), Лета Стеттер (1886-1939) - американський психолог-исследовательница психології розвитку, жіночої психології, клінічної психології. Доктор філософії (1916), професор педагогіки Педагогічного коледжа Колумбійського університету, Нью-Йорк (1920). Внесла внесок в становлення і розвиток різноманітних галузей психології: психологію підлітків, шкільну і клінічну психологію (брала участь в розробці першого положення про клінічну практику). X. провела перші дослідження по експериментальному спростуванню тези про неповноцінність жінок, перевірку гіпотези об меншу. РИД - (Reid) Томас (1710-1796) -шотландський філософ і психолог. Закінчив ун-т в Абердіне (1726), залишився в ньому як бібліотекар, а потім в 1752 р. зайняв в цьому ун-ті кафедру філософії. У труді: Дослідження людської свідомості (mind) на основі принципів здорового глузду (1764) виступив з критикою Д. Юма і Д. Берклі, протипоставити їм вчення про здоровий глузд (common sense). Згідно з цією концепцією, кожна людина народжується із запасом принципів і ідей, що дозволяють йому незалежно від досвіду розрізнювати прекрасне і потворне, погане і хороше. До самоочевидним істин, дарованих людині його.