Геополітичні причини Руїни

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Останній період Української революції. Переяславська рада і її вплив на геополітичну ситуацію тогочасного світу ... 5
1.1. Зовнішньо- і внутрішньополітичні чинники напередодні укладення Переяславської угоди. Дипломатія Хмельницького ... 5
1.2. Причини укладання Переяславської угоди та її міжнародно-правовий зміст ... 15
1.3. Історіографічні концепції та політичні інтерпретації значення Переяславської угоди в історії України ... 21
1.4. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Б.Хмельницького ... 22
Розділ 2. Українська держави після смерті Б. Хмельницького ... 24
2.1. Гетьманщина після смерті Б.Хмельницького ... 24
2.2. Початок російської експансії ... 27
Розділ 3. Діяльність І. Виговського щодо подолання московського впливу. Розкол суспільства і початок Руїни ... 30
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Геополітичні причини Руїни" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Геополітичні причини Руїни"

Курсова робота "Геополітичні причини Руїни" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Геополітичні причини Руїни", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Геополітичні причини Руїни" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Геополітичні причини Руїни" і призначений виключно для пошукових систем.

СКАУТИЗМ - (від англ. scout - розвідник), система виховання дітей, підлітків і юнацтва. Знаходить своє вираження в суспільному дитячому і юнацькому русі, заснованому на принципах скаутинга - пед. методики організації подітий. позашкільного виховання. рух, відкритий для всіх молодих людей, незалежний від їх соціального походження і віросповідання. Осн. мета С. передусім орієнтований на особистість дитини, а потім вже на діяльність нац. і междунар. орг-ций і скаутского братства. подітий. і юнацьких рухів. З 1907 в ньому брало участь св. 250 млн. чол. Совр. нац. скаутские орг-ции існують в 157. ТРИВОЖНІСТЬ - переживання емоційного неблагополуччя, пов'язане з передчуттям небезпеки або невдачі Суб'єктивно відчувається як напруження, заклопотаність, неспокій, почуття безпорадності і невизначеності На физиол. рівні реакції т.п. роявляются в учащении дихання і серцебиття, підвищенні артеріального тиску, зростанні загальної збудливості, зниженні порогів чутливості, коли раніше нейтральні стимули придбавають отрицат. емоційне забарвлення. На відміну від страху, к-рий породжується конкретними причинами і пов'язаний гл. обр. із загрозою самому існуванню людини як живої істоти, Т звичайно. ЯНЖУЛ Екатеріна Миколаївна - [7(19).9.1855 - не раніше 1927, Ленінград (?)], діяч освіти, журналистка, перекладачка пед. літри. Дружина і співробітник І. І. Янжула. Освіту отримала в Дрездене. Чл. Вченого до-та МНП по відділенню техн. і проф. освіти (1900). Працювала в Пост, комісії по техн. утворенню Російського технічного суспільства (займалася питаннями дружин. проф. освіти). Популярність отримала публікацією статей (в т. ч. в журн. "Освіта", "Русявий. школа", "Техн. освіта", "Вісник Європи", "Подітий. допомога" і інш.) і книг по історії, совр. стану. ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ - (франц. interio-risation - перехід ззовні всередину, від лати. interior - внутрішній), формування внутр. структур людської психіки за допомогою засвоєння внеш. соціальної діяльності. І. не зводиться до отримання "ззовні" для подальшої переробки і зберігання "всередині" психіки знакової інформації за допомогою механізмів сприйняття і пам'яті. Понятіє И. введене франц. соціологи, школою для позначення запозичення осн. категорій індивідуальної свідомості з сфери суспільств. уявлень. У заруб. психології роль і механізми І. трактуються по-різному. Е.Дюркгейм зв'язував І. з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Геополітичні причини Руїни" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГРОФ СТАНІСЛАВ - чесько-американський психолог, представник трансперсональной психології. Доктор медицини. З середини 1950-х рр. початків в Празі клінічне вивчення дії на людину психоделических наркотиків. У 1967 м. покинув Чехословакию. Працював в психіатричних установах США. Керував відділенням психіатричних досліджень в Психіатричному дослідницькому центрі штату Меріленд. Працював асистентом професора психіатрії в медичній школі університету Дж. Хопкинса, також - в Еськаленськом інституті. Фундатор і президент Міжнародної трансперсональной асоціації. Їм був зроблений висновок, що прийом наркотиків. ШАТР - (справжнє прізвище Маршак) Михайло Пилипович (р. 1932, Москва), російський драматург. Батько майбутнього письменника був арештований в 1937 м., в 1956 м. реабілітований; мати була арештована в 1949 м., амністована в 1954 м. Арешт батьків був потрясінням, гіркою пам'яттю на все життя. Ще в шкільні роки Шатр виявив схильності до творчої роботи: редагував шкільний рукописний журнал, брав участь в постановці спектаклів в драмкружке. У 1956 м. закінчив Московський гірський ин-т. Друкується з 1952 м. - розповіді в газеті "Гірська Шорія" на Алтаї. У ранніх п'єсах "Чисті руки". Російський-турецькі війни - Російський-турецькі війни (Russo-Turkish Wars) (1806-12, 1828-29, 1853-56, 1877-78), ряд воєн між Росією і імперією Османа, к-риє велися на Балканах, в Криму і на Кавказі, за политий, панування над цими терр. Вони дозволили знайти незалежність таким країнам, як Румунія, Сербія і Болгарія і викликали підйом націоналістичного руху на Балканах. У 1806-12 рр. рішуча кампанія, проведена на Балканах під керівництвом генерал-фельдмаршала Кутузова, змусила турок укласти мир, визнавши незалежність Сербії і поступившись Росії Бессарабію, Війна 1828-29 рр. з'явилася частиною грецької війни за.
У вступі курсової "Геополітичні причини Руїни" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЙОРДАНС - (jordaens) Якоб (1593, Антверпен - 1678, там же), фламандський живописець, рисовальщик, гравер; представник стилю барокко. Писав картини на релігійні і міфологічні сюжети, працював в побутовому і портретному жанрах. Відбувався з сім'ї торговця одягом. З 1607 м. вчився у художника А. ван Норта. У 1615 м. вступив в гільдію Св. Луки, пізніше став її деканом. Мав власну мальовничу майстерню. Випробував вплив Караваджо, П. П. Рубенса (з яким співробітничав) і Йорданс писав героїв своїх полотен, як правило, в натуральну величину, додаючи їм значність і велич. Численні фігури часто переповнюють простір.

Хуранов Батий Лукманович - (10.02.1890-12.08.1928), прапорщик (01.06.1916), з кабардинських узденей. Народився в аулі Конова. Закінчив педагогічні курси при Моздокськом міському училищі, з 1910 працював вчителем в селищі Кайсина Анзорова, з 1911 - в Нальчикськом реальному училищі. Входив до складу "Суспільства поширення освіти серед кабардинців і горців Нальчикського округу". З 1916 - учасник Першої світової війни. Зарахований на прискорені курси при Чугуєвськом військовому училищі юнкером рядового звання 01.02.1916, зроблений в унтер-офіцери 01.04.1916. НайВищим наказом 01.06.1916 зроблений в чин. ГОНКА ОЗБРОЄНЬ - процес прискореного накопичення запасів зброї і військової техніки, їх удосконалення. Суперництво у військовій області і техніці існувало у всі віки. Перевага в якості і кількості озброєнь була однією з найважливіших умов забезпечення суверенітету держави, виконання військових і політичних задач. Необхідність отримання військової переваги підстьобувала науку, вимагала вдосконалення системи освіти, приводила до розвитку нових технологій, що використовуються згодом в мирних цілях. Так, саме військові потреби привели до створення в різний час стремена, мощених доріг, консервованого продуктів.
Список літератури курсової "Геополітичні причини Руїни" - більше 20 джерел. ПРЕЗИДЕНТ - глава держави виконавчої влади або тільки держави в більшості країн з республіканською формою правління. У світовій політичній практиці склалося три системи обрання: 1) прямі вибори 2) непрямі вибори населення вибирає вибірники, які потім вибирають главу держави; 3) в парламент республіках П. обирається шляхом багатоступеневих виборів; в цій ситуації виділяються наступні різновиди: а) П. обирається парламентом (Туреччина, Ізраїль, Туреччина і інш.); б) для обрання П. створюється виборча колегія, що складається з депутатів парламенту і представників органів місцевого самоврядування. КОШМАН Микола Павлович - (р. 05.04.1944) Глава тимчасової адміністрації Чеченської республіки восени 1999 м., що забезпечив премьерминистру В. В. Путіну успіх його політики на Північному Кавказі. Народився в з. Мироновка НовоГеоргиевского району Кіровоградської області Української ССР. Освіту отримав в Дніпропетровському автодорожний технікумі, Уссурійськом військовому автомобільному училищі, Військовій академії тилу і транспорту по спеціальності військовий інженер шляхів повідомлення (1973). У радянський час служив в Залізничних військах на різних посадах від командира взводу до командира корпусу. Брав участь в ліквідації.

ПАССИОНАРИИ В ПОЛІТИЦІ - (від фр. passion - пристрасть, запал) - політичні діячі, сверхактивні представники політичних елит, які діють нетрадиційно, ставлячи перед собою цілі безпрецедентного характеру і що формують нову ідеологію і нові цінності. Термін " пассионарность" ввів Л. Н. Гумільов. Він вважав, що під впливом складного впливу формуються люди, які починають активно діяти в різних сферах. У результаті прикладених сверхусилий вони створюють нові форми життя, які потім стають для основної маси звичайними і традиційними. Одним з унікальних представників пассионарности можна вважати Сократа, який не написав.
Посилання в тексті роботи "Геополітичні причини Руїни" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАУКА І  МОРАЛЬНІСТЬ - Моральність,  регулюючи  відносини людей в суспільстві, за  допомогою не писаних законів, норм і правил поведінки, вироблених в процесі природного розвитку суспільства, є самостійною  сферою духовного  життя. Моральність і мораль є об'єктом вивчення  етики, філософської дисципліни, що формує  ідею про повинне і справедливе, про добро і зло. Етичні принципи пронизують функціонування науки, як соціального інституту. Аристотель говорив: "Хто рухається уперед в науках, але відстає в моральності, той більш йде назад, ніж уперед". Етичне  регулювання науки  відбувалося завжди. ХРОНОПОЛИТИКА - комплекс досліджень, присвячених неоднорідності історичного і політичного часу. Таким чином зрозумілий час пройнятий багатоманітними тенденціями, що відкривають в кожний даний момент перед людьми одні політичні можливості і що мінімізують інші. Цей комплекс досліджень включає в себе: 1) моделювання однонаправленних стадиальних процесів в історії суспільств, 2) аналіз циклічних або тенденцій, що хвилеподібно змінюються в різних сферах життя суспільств. Моделювання стадиальних процесів представлене в концепціях невозобновимого життєвого циклу (О. Шненглер, Н. Я. Данільовський, А. Тойібі, Л. Н. РЕФЛЕКСІЯ - (від лати. reflexio - звертання назад) - 1. Процес самопознания суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів. Понятіє Р. означає процес що роздумав індивіда про того, що відбувається в його власній свідомості. Р. є невід'ємний компонент при використанні таких психологічних методів дослідження трудової діяльності, як самоспостерігання, самоаналіз, самоотчет, що широко використовуються в інженерній психології і ергономіці. 2. Термін, що означає відображення, з також дослідження пізнавального акту. У цьому плані Р. виступає в формі усвідомлення діючим суб'єктом того, як він насправді сприймається і.

ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА - (від франц. etape - стадія...) - окремі стадії діяльності, що виконується оператором. Звичайно виділяють чотири Е. д. про. 1. Прийом інформації. Змістом етапу є формування перцептивного (почуттєвого) образу реальної ситуації. Дії, що Виконуються: виявлення, розрізнення, пізнання, декодування. У результаті у оператора складається попереднє уявлення про стан керованого об'єкта; інформація приводиться до вигляду, придатного для оцінки і прийняття рішення. 2. Оцінка і переробка інформації. Змістом етапу є формування оперативного образу. Дії, що Виконуються: зіставлення заданих і поточних. АКАТИЗИЯ - (а греч. kathisis - сідання) [Hashkovec L., 1901]. Нездатність тривалий час зберігати одну і ту ж позу, сидіти, лежати, чим-небудь займатися. Гашковцем А. була описана як істеричний симтом типу астазии - абазии. F. Reymond і P. Janet [1902] розглядали А. як психастенический симптом, близький до "професійних тиків". Вивчення клініки Економо енцефаліту показало, що А. часто спостерігається при органічній церебральній патології. Входить до складу ряду нейролептических екстрапирамидних синдромів. Відповідно мірі вираженість екстрапирамидних розладів розрізнюють синдром "неспокою. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - галузь психології, що вивчає психологічні особливості і закономірності поведінки і діяльність людей, зумовлені їх включенням в соціальні групи і існуванням в них, а також психологічні характеристики цих груп. Як самостійна галузь психології С. п. виділилася в середині XX в. Вона прагнула зрозуміти і пояснити, чому та або інакша форма поведінки викликається тим, а не інакшим аспектом соціальної середи. У числі іншого вона вивчає той факт, що велика частина соціальних сприйнять сильніше залежить від тлумачення даної ситуації, чим від самої ситуації. Намагається показати, яким. Недостатність живлення і поведінка людини - (malnutricion and human behavior) - голод і страхітливі його наслідки. У цей час говорять про всесвітню продовольчу кризу, найбільш важкі наслідки спостерігаються в країнах, що розвиваються, особливо в Африці. Розмежовують два основних типи недостатності живлення (Брожек, 2005): 1. загальний дефіцит споживаної їжі і 2. відсутність певних істотно важливих інгредієнтів живлення, таких, як вітаміни, амінокислоти, мікроелементи. Перший варіант дефіциту живлення включає: а) клінічну (гостру) і б) субклиническую (хронічну) форми. У клінічному варіанті голодування, в свою чергу, розрізнюються: 1.