Генезис, типи та функції соціальних норм

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження соціальних норм в соціології ... 5
1.1. Поняття та генезис соціальних норм ... 5
1.2. Функції соціальних норм ... 13
Розділ ІІ. Типи соціальних норм ... 17
Висновок ... 31
Список використаної літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Генезис, типи та функції соціальних норм" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Генезис, типи та функції соціальних норм"

Курсова робота "Генезис, типи та функції соціальних норм" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Генезис, типи та функції соціальних норм", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Генезис, типи та функції соціальних норм" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Генезис, типи та функції соціальних норм" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ - направляють діяльність педагогів, реалізовуючи нормативну функцію дидактики. Оскільки дидактика - одночасно теоретична і нормативно-прикладна наука, поняття принципу в ній виступає в разл. аспектах: з логич. точки зору принцип можна трактувати як недо-рої узагальнююче теоретич. положення, застосовне до всіх явищ, що охоплюються дидактикою, і одночасно - з нормативної точки зору - як певне керівництво до практич. пед. дії. Як теоретич. положення принцип формулюється на основі виявленої закономірності, фіксуючій інваріантні характеристики, істотні, необхідні і стійкі зв'язки пед. Кречмер Ернст - (8.10.1888, Вюстенрот, поблизу Хайльбронна - 9.2.1964, Тюбінген) - німецький психіатр і психолог, творець типології темпераментів на основі особливостей статури. У 1906 м. приступив до вивчення філософії, всесвітньої історії, літератури і історії мистецтв в Тюбінгене, але через два семестри змінив спеціалізацію і став вивчати медицину, спочатку в Мюнхене, де на нього особливо сильний вплив надали психіатричні заняття Зі вступом на військову службу займався організацією неврологічного відділення військового госпіталю в Бад-Маргентхайме. У 1918 м. він перебрався в Тюбінген, де працював як. ДИКТАНТ - (від лати. dicto - повторюю, диктую), тип вправ, що використовуються, як правило, для навчання учнів письмовій формі лит. мови. Д. складається у читанні вголос слів, словосполучень, пропозицій або тексту з подальшим записом що диктується учнями. У ролі що диктують можуть виступати і учні. При цьому виділяються взаимодиктант (почергове диктування учнів один одному, вживана звичайно на позаурочних заняттях) і самодиктант (запис учнем вивченого напам'ять). По ідентичності (неідентичності) запису тексту, що диктується Д. діляться на повний (без зміни що диктується); формоизменительний - із. ШАЦКАЯ Валентина Миколаївна - [26.5(7.6). 1882, садиба Гірки, нині з. Гірки Калінінської обл., - 7.3.1978, Москва], педагог, д. ч. АПН РСФСР. (1950), проф. (1935), канд. пед. наук (1949). По закінченні Моськ. консерваторії (1905). викладала в муз. школі, працювала в подітий. клубах про-в "Сетлемент" і "Подітий. труд і відпочинок". У 1911 разом з С. Т. Шацким організувало літню трудову колонію "Бадьоре життя" (під Калугой), де керувала естетич. вихованням. З 1919 завідувала школою-колонією "Бадьоре життя", Першої дослідної станції, що війшла до складу по нар. освіті.
Кожна вагома структурна частина курсової "Генезис, типи та функції соціальних норм" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ: - - деятельностная: мотиви - цілі - задачі - зміст - форми - методи - критерії - результати; - управлінська: первинний аналіз - прогнозування - програмування - планування - організація - регулювання - контроль - аналіз - коригування - стимулювання; - по видах дидактичних дій: викладання (повчальні дії) - стимулююче - организующие - контролюючі - оцінні - такі, що коректують; - по типах уроків, що проводяться: повідомлення нових знань; формування практичних умінь; формування общеучебних умінь; закріплення знань, умінь, навиків; рішення задач; конструювання і моделювання; проектування;. Сокальський Іван Петрович - Сокальський (Іван Петрович, 1830 - 1896) - письменник. По закінченні курсу наук в Харківському університеті по історико-філологічному факультету був призначений ад'юнктом Рішельевського ліцея по кафедрі політичної економії і комерції. У 1853 р. захистив дисертацію на міру магістра політичної економії і статистики "Про значення совместничества в області промисловості". У 1858 р. С. перейшов в Харківський університет професором по кафедрі політичної економії і статистики і в 1872 р. захистив докторську дисертацію "Англосаксонська сільська община". С. був одним з. КИМ Анатолій Андрійович - (р. 1939, з. Сергиевка Тюлькубасського р-на Чимкентської обл., Казахстан), російський прозаїк. Народився в корейській сім'ї, батько - викладач русявий. мови в школі, мати - корейського. Вчився в Московському художньому училищі пам'яті 1905 року. У 1971 м. заочно закінчив Літературний ин-т ім. М. Горького. Як прозаїк починав з публікації розповідей "Шипшину Меко" і "Акварель" (обидва - 1973), потім вишли в світло збірники розповідей і повістей "Блакитний острів" (1976), "Чотири сповіді" (1978), "Солов'їна луна" (1980), "Нефритовий пояс".
У вступі курсової "Генезис, типи та функції соціальних норм" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Паладій Роговський - Паладій Роговський - ігумен Заїконоспасського монастиря, перший російський доктор філософії і богословия (1655 - 1703). Народився в Тверської області, прийняв чернецтво в Саввіном Вішерськом монастирі, служив иеродиаконом при Леонтії, єпископові тамбовском, в 1685 - 1687 рр. вчився в богоявленской школі братів Ліхудов, в 1687 - 1698 рр. жив за межею, в 1700 році був призначений ігуменом Заїконоспасського монастиря і ректором слов'яно-латинської академії. Головний подвиг під час свого мандрування П. рік провів в Вільне в єзуїтській школі, рік - в силезском місті Нейссе, рік - в Ольмюце (де для.

Покровський Іосиф Олексійович - Покровський (Іосиф Олексійович) - юрист. Вчився в київській колегії Галагана і університеті святого Володимира. Займався в берлинской семінарії для підготовки професорів римського права. Складається професором Київського університету по кафедрі римського права. У лекціях Покровського: "Роль римського права в правовій історії людства і в сучасній юриспруденції" (Юрьев, 1894) і "Бажана постановка цивільного права у вивченні і викладанні" (Київ, 1896) проводиться точка зору, що бачить в римському праві вираження послідовного і логічного розвитку основних юридичних. ООН (Організація Об'єднаних націй) - міжнародна організація, створена в 1945 р. з ініціативи ведучих країн антигитлеровской коаліції з метою підтримки безпеки і запобігання загрозі миру, а також для розвитку міжнародної співпраці в політичних, економічних, соціальних, культурних і гуманітарних областях. Функції і принципи діяльності ООН викладені в Статуті організації, підписаному 26 червня 1945 р. в Сан-Франциско 50 державами, включаючи СРСР і, окремо, Українську і Білоруську ССР. Статут ООН - перший в історії договір, що закріпив обов'язок держав дотримувати основні права людини. У Статуті, в значній мірі завдяки зусиллям.
Список літератури курсової "Генезис, типи та функції соціальних норм" - більше 20 джерел. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ - одна з форм безпосереднього народовладдя, саморегулирующееся суспільний пристрій, що дозволяє територіальним освітам вирішувати питання місцевого значення без залучення органів центральної влади. У всьому світі місцеве самоврядування вважається важливим елементом пристрою суспільства. Місцеве самоврядування має давню історію і виникло разом з появою міст. Більшість городовполисов Древньої Греції були самоуправляемими, всі питання вирішували міські збори. У середньовічній Європі, де великі міста були як правило резиденціями єпископів, князівська і королівська влада вельми обмежено. СТАТУТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ - (charter of municipal constituency). - Муніципальна освіта має статут, в якому вказуються. 1) межі і склад території муніципальної освіти; 2) питання місцевого значення, що відносяться до ведіння муніципальної освіти, 3) форми, порядок і гарантії безпосередньої участі населення в розв'язанні питань місцевого значення; 4) структура і порядок формування органів місцевого самоврядування; 5) найменування і повноваження виборних, інших органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування; 6) термін повноважень депутатів представницьких органів місцевого самоврядування, членів інших.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - (від лати. globus - куля, франц. global - загальний) -вплив, що все більш посилюється і вплив загальнолюдських, світових (глобальних) процесів на долі окремих країн і народів, а також всього людства загалом. До числа таких процесів відноситься, передусім, сучасна науково-технічна революція, що має інтернаціональний характер, але досягнення якої далеко не однозначно впливають на соціальний розвиток регіонів земної кулі і окремих країн... Найважливішими чинниками глобализации є розвиток світової економіки і посилення її впливу на всі сфери життєдіяльності країн і народів...; гонка озброєнь...; світові.
Посилання в тексті роботи "Генезис, типи та функції соціальних норм" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕКСТАЗ - термін древньогрецький філософії, запозичений з області релігійних містерій; вихід людини з рамок речовинної-психічної данности. Розрізнювалися гнітючий, хворобливий екстаз ("гибрис", пристрасть, сп'яніння) і "полегшуючий" екстаз (в якому людина залучається до трансцендентної "істини" буття). Дамб вживає слово "екстаз" при описі сверхумного споглядання, коли душа, відкинувши все почуттєве і інтелектуальне, підноситься над сферою буття-розуму (нуса) і в неякому захопленні і натхненні безпосередньо стикається зі сверхбитийним єдиним ("Еннеади" IV. ЕКСТАЗ - (греч. ekstasis - знаходження у поза, зміщення, перебування поза собою) - стан зміненої свідомості, що супроводиться: втратою людиною відчуття часу, захопленням, граничним позитивним емоційним захватом, нерідке зоровими і слуховими галлюционациями; рід трансу, зв'язаний з анестезією, зниженням активності дихання і кровообігу (фізіологічний Е.). Состоянія Е. в буденному житті людей, як правило недовгочасні і традиційно асоціюються з любовними, або героїчними (здійснення жертовного подвигу) переживаннями. Особливим різновидом екстатичних станів (що можуть іноді бути довготривалими. ДІАБЕТ ЦУКРОВИЙ - (diabetes mellitus) - порушення вуглеводного обміну, при якому не відбувається окислення цукру, присутнього в організмі людини (даний процес необхідний для поповнення енергетичних запасів організму) внаслідок недостатньої секреції підшлунковою залоза гормону інсуліну, його надлишкового накопичення в крові (гипергликемия (hyperglycaemia)), а потім і в сечі; людину мучить сильна спрага, він значно втрачає у вазі і у нього виділяється значна кількість сечі. Використання жирів як альтернативне джерело енергії приводить до порушення кислотно-лужної рівноваги і накопичення кетону в крові (кетоз).

Синдроми вимкнення свідомості - До синдромів вимкнення свідомості відносять стану оглушення, сопора і коми. Оглушення характеризується двома основними ознаками: підвищенням порога до всіх подразників і обідніння психічної діяльності. У зв'язку з цим хворі відповідають на питання, що задаються тільки гучним голосом і настирливо. Відповіді звичайно односкладові, але правильні. Підвищений поріг і до інших подразників: хворі не скаржаться на шум, незручну, мокру постіль, не відчувають дуже гарячої грелки і т. д., не реагують на інші незручності. Звичайно підкреслюють, що вираз обличчя таких хворих саме тупий, воно не виражає ніяких. СИГНАЛИНГ, ПОДАЧА СИГНАЛІВ - En.: Signaling Ми залишили це англійське слово без перекладу для позначення практики, що часто використовується в сучасному клінічному гіпнозі. Його формулювання просте: "Ваше несвідоме може подати мені знак... злегка підвівши цей палець..." (Erickson & Rossi, 1981). На практиці ми рекомендуємо дотримуватися певного порядку (див.: приклад Жака), щоб не стривожити пацієнта несподіваним характером цього методу. З 1938 року Еріксон освоював використання спонтанних рухів голови і рук пацієнта і з гумором говорив, що політики вважають за краще задавати питання тим, чиї голови. ГУМАНИЗАЦИЯ ТРУДА - (від лати. humanus - людяний) - така організація труда, яка направлена на профілактику перевтоми, професійних захворювань, попередження виробничого травматизму і професійної деформації особистості, підвищення змістовності труда, створення умов для всебічного розвитку працівника, розквіту його здібностей. Для рішення цих задач можуть застосовуватися технічні, технологічні, санітарно-гігієнічні, організаційні заходи. Напр., заміна станків більш сучасними або введення нової технології приводить до підвищення продуктивність труда, а поліпшення вентиляції і освітлення на робочих місцях. СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДІНКИ - (Амбрумова А, Г., Тіхоненко В. А., 1980) - тимчасові етапи становлення суицидальной активності з характерними формами її виявів. Поділяються на: - суицидальная предиспозиция: виявляється такими особливостями особистості як тривожно-депресивний радикал, імпульсивність, интерперсональная залежність, фрустрация потреб з прагненням до її ліквідації; - латентний пресуицид: період часу, коли особистість знаходиться в стані соціально-психологічної і психічної дезадаптации і одночасно перебуває в "мотивационной готовності" до суицидогенезу, при цьому оформлені ознаки суицидальной активності.