На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження гендерних відмінностей у ставленні до кохання в юнацькому віці ... 5
1.1. Поняття кохання у психології ... 5
1.2. Особливості психології жіночої та чоловічої статі та особливості сексуальних стосунків між ними ... 13
1.2.1. Розвиток статево-ролевої ідентичності ... 13
1.2.2. Відмінності між чоловіками і жінками ... 14
1.2.3. Стать і соціалізація ... 15
Розділ 2. Емпіричне дослідження гендерних відмінностей у ставленні до кохання в юнацькому віці ... 32
Висновки ... 38
Список літератури ... 40
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці"

Курсова робота "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛИТВА - Литовська Республіка (Lietuvos Respublika, Lietuva), гос-у в Європі. Пл. 65,2 тис. км2. Нас. 3690 тис. чол. (1989). Столиця - Вільнюс. У 1989 на 1000 чол. у віці 15 років і старше доводилося 753 чол. з висш. і ср. (повним і неповним) освітою (в 1979 - 609 чол.). У галузях економіки було зайнято 532,6 тис. фахівців, в т. ч. 229,9 тис. з вищим і 302,7 тис. зі середнім спец. освітою. Дошкільні установи. Перші дошк. установи в Л. з'явилися в кон. 19 в. при религ. орг-циях. Перше литов. дошк. установа була осн. об-вом св. Казимира в 1905. Під час 1-й світової війни в Вільнюсі діяли літні подітий. МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК - етап розвитку дитини, відповідний періоду навчання в нач. школі. Хронологич. межі М. щ. в. різні в різних країнах і конкретно-ист. умовах. До 1943 в РСФСР і інш. республіках діти поступали в школу у віці 8 років, згодом межа М. ш. в. знизилася до 7 років, з 1984 відповідно до положень реформи шк. освіти почав поступово здійснюватися перехід до початку шк. навчання з 6 років. Т. о., межі М. ш. в. можуть бути умовно визначені в інтервалі від 6 - 7 до 10-11 років; їх уточнення залежить від офіційно прийнятих в даній місцевості і в даний час термінів нач. навчання. До моменту надходження в. ЛИХУДИ - діячі освіти в Росії, педагоги, публіцисти і перекладачі, брати: Иоанникий (в миру - Іоанн) (1633 - 1717) і Софроній (в миру - Спиридон) (1652 - 1730). Відбувалися із знатного греч. роду, закінчили Падуанський ун-т. У 1676 - 80 Софроній викладав в школах Греції і в греч. школах Албанії і Македонії. У 1685 Л. по запрошенню царя Федора Олексійовича і патріарха Іоахима приїхали в Москву для організації викладання в Слов'яно-греко-латинській академії. Почали свою діяльність в школі при Богоявленськом монастирі (з 1687 в складі академії), де викладали греч. граматику і риторику. У академії вони. СОЦІАЛІЗМ - (від лати. socialis - суспільний) - термін, спочатку вжитий в політичному лексиконі в 30-х рр. 19 в. у Франції для позначення ідеалу і дійсності з таким соціальним пристроєм, при якому благо визначається перетворенням приватної власності в загальну (суспільну). Під впливом марксизму поняття "соціалізм" придбало зміст, ворожий змісту поняття "індивідуально-капіталістичний, буржуазний громадський і економічний порядок". Уперше щось подібне соціалізму накидав ще Платон в книгах "Політика", "Держава", "Закони". Виходячи з логіки сукупності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МУЗИКОТЕРАПИЯ - - психотерапевтичний метод, заснований на цілющому впливі музики на психологічний стан людини. Розрізнюють пасивну і активну форми М. Прі пасивної М. пацієнтам пропонують прослуховувати різні музичні твори з метою досягнення певного емоційного, в т.ч. естетичного, переживання, яке повинно сприяти відверненню людини від тих або інакших проблем. Як кошти, сприяючі М., часто використовують такі додаткові прийоми, як дихальні вправи, аутотренинг, гіпноз, живопис або танець. Вибір тих або інакших музичних творів може здійснюватися на основі різних критеріїв: в т.н. американській школі М. Контрреформация - Контрреформация (Counter-Reformation), пожвавлення "Римської католицької церкви в період з сірок. 16 в. до сірок. 17 в. Своїм виникненням К. зобов'язана реформаторським рухам, к-рі не були пов'язані з протест. Реформацією, але поступово все більш ототожнювалися з спробами "чинити опір" їй і в рез-ті, прийняли таке назв. У К. виділяється три осн. церк. аспекту. По-перше, реформування папства, тата стали виявляти велику гнучкість, ніж їх попередники, і провели нек-рі реформи центр, управління церквою. По-друге, установа нових религ. орденів, зокрема ораторианцев, а в 1540 р. -. Вергун Дмитро Миколайович - Вергун Дмитро Миколайович - письменник. Належить до числа поетів Галіцкой Русі, пишучих на російській літературній мові. Вищу освіту він отримав в Львівському і Венськом університетах. Вивчивши російську літературну мову в гуртожитку Народного будинку у Львові, Вергун почав друкувати в галицко-російській "Бесіді" вірша і розповіді з галицко-російського життя. За складання "Програми червоно-російської молоді" був в 1897 р. посаджений в австрійську в'язницю, а згодом, під приводом політичної неблагонадійності, не був затверджений австрійським міністерством в посаді лектора російської мови, на яку був.
У вступі курсової "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тулов Михайло Андрійович - Тулов (Михайло Андрійович) - письменник (1814 - 1882); закінчив курс на філософському факультеті Київського університету. Отримав міру магістра за дисертацію "Про романові". Був професором теорії поезії і історії літератури в ніжинському ліцеї, директором немировской гімназії, інспектором казенних училищ київського округу і помічником опікуна того ж округу. При відкритті і пристрої народних училищ в київському округу Тулов відстоював шкільну справу проти педагогічних домагань духовного відомства, і це відбилося на кар'єрі Тулова, в 1870 р. що вийшов у відставку. Головні труди.

Комарів Олександр Віссаріонович - Комарів Олександр Віссаріонович - генерал від инфантерии (1830 - 1904). По закінченні академії генерального штабу, Комарів служив на Кавказі. У 1883 році Комарів призначений начальником Закаспійської області. При ньому, в 1884 році, фактично приєднані до російської території, без кровопролиття, оазиси Мервський, Тедженський, Серахський і Іолатанський, закріплений за Росією боєм при Кушке 18 березня 1885 року, з додаванням Пендінського оазису. Площа приєднаної території становить 196327 кв. верст. Комарів збирав матеріали по археології і етнографії і іншим галузям знання і передав обширну. КАТОЛИЦИЗМ - (від греч. katholikos - загальний) - найбільш масова християнська конфесія (формально біля 700 млн чол.), що сформувалася в кінці першого тисячоліття н. е. на території колишньої Західної Римської імперії, керована священиками і церковною ієрархією, у розділі якої стоїть Папа Римський. Католицькими країнами є Італія, Іспанія, Португалія, Франція, Ірландія, Австрія, Бельгія, Польща, Литва, Словенія, Хорватія, Мальта і практично все країни Латинської Америки. Значна кількість католиків в США, Німеччини, Угорщини, Чехії, Словаччини, Латвії, в західних областях України і Білорусії. У Азії.
Список літератури курсової "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" - більше 20 джерел. Всесвітня торгова організація. Процедура вступу - Процедура вступу в ВТО вимагає зміни законодавства, приведення його до цивілізованих правил бізнесу, гарантії дотримання авторських прав, прийняття світових стандартів технологічної і екологічної якості продукції. Наступний напрям переговорів включає трансформацію митних зборів у бік пониження. Необхідно з списку митних товарів, що нараховує тисячі найменувань, вибрати найбільш конкурентоздатні і врахувати заходи по захисту вітчизняного виробника. Це здійснюється шляхом введення заборонного мита, зміною стандартів і іншими методами. "Золоте правило" ВТО: "Не договорено нічого, поки не. ПСЕФОЛОГИЯ - Псефология вивчає поведінку виборців, намагається з'ясувати, чому люди голосують так, а не інакше. Моделі електоральної поведінки виборців, розроблені після 1945 м., побудовані переважно на даних американської політології. Мета створення моделей - дати пояснення поведінки значної частини електорату, пояснення, яке залишиться вірним і при зміні поколінь, коли велике число громадян дістануть право голосувати в перший раз і прийдуть на зміну вмерлим виборцям. Великим авторитетом, зокрема, користується мичиганская модель, згідно якою в основі електоральної поведінки лежить почуття прихильності, що.

ОСОБИСТІСТЬ В ПОЛІТИЦІ - суб'єкт усвідомленої, доцільної діяльності, виражаючий і реалізуючий інтереси політичних сил в єдності з власними інтересами, інтегруючий їх в єдине ціле (державне, партійне, суспільно-політичне, міжнародне і інш.). Особистість є основним суб'єктом політики, оскільки всі політичні сили, суб'єкти суть людські освіти. Субьектность особистості в політиці виникає з її здатності, можливості і потреби брати участь в політичному житті суспільства і держави у відповідності зі своїми інтересами. Але на відміну від інших сфер суспільного життя, в яких особистість може реалізувати свої інтереси.
Посилання в тексті роботи "Гендерні відмінності у ставленні до кохання в юнацькому віці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУДРЯВЦЕВ Віктор Дмитрович - (рід. 1828 - розум. 1891) - русявий. философбогослов; носив прізвисько Кудрявцев-Платонов (за палку прихильність Платону), доктор богословия (з 1873), з 1854 по 1891 - професор Московської духовної академії, учень Голубінського. Філософія, на його думку, є наука про суть, останню основу і мету існуючого; нею об'єднуються всі науки, оживляються, осяваються ідеальним світлом факти. Визнаючи початком пізнання і буття ідею всесовершенного Істоти і розглядаючи дуализ дух і матерії як диференціювання і поляризацію цієї відмінної від миру Вищої Сили, Кудрявцев як оборонець системи. ИГНАТИЙ АНТИОХИЙСКИЙ Ігнатій Богоносец - (кон. 1 в. - розум. 107/117) - церковний діяч, єпископ Антіохиї, один з т. н. "апостольських батьків" - християнських письменників і богословів наступного після апостолів покоління. Страчений в період правління римського імператора Траяна. Игнатию належить сім послань, написаних по шляху з Антіохиї в Рим, куди він був відправлений під вартою для приведення у виконання смертного вироку. Богословие Ігнатія продовжує традиції апостола Павле і Іоанна Богослова. Основні мотиви його вчення - проповідь монотеизма; затвердження двох природи Христа (божественної і людської) і гостра. псевдоПАРАЛІЧ - (псевдо параліч). Див. Синдром псевдопаралітичний. П. АЛКОГОЛЬНИЙ. Вигляд хронічної алкогольної енцефалопатии. Розвивається після важких делириозних станів і гострих алкогольних енцефалопатии, однак можливо і поступовий його розвиток на фоні прогресуючої алкогольної деградації. Клінічна картина нагадує дементную або експансивную форму прогресивного параліча. Характерні глибоке недоумство глобарного типу, порушення критичності мислення, ознаки морально-етичного зниження, мегаломанические або нигилистические маревні ідеї, ейфорическое або тривожно-депресивний настрій. Можливі як регредиентное.

Імпульсивний потяг - (лати. impulsio) - нерідке раптово наступаюче протиприродне, несвідоме прагнення до заборонної, неприйнятної або небезпечної мети, що суб'єктивно переживається пацієнтом як опановуюче всією його істотою пристрасне бажання, що зміняюся почуттям задоволення (зниженням рівня емоційного напруження) після здійснення відповідних дій. У той же самий час природні, звичайно прийняті особистістю обмеження і спонуки на висоті имульсивного потяга сприймаються пацієнтом як чужі, не властиві його власному Я, вони відчужуються або просто не згадуються. Свідомість пацієнтів формально не порушується (хоч воно. КРИТЕРІЙ СТАТИСТИЧНИЙ - показники, що поєднують в собі методи розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила прийняття рішення про правдоподібність нульову або одну з альтернативних гіпотез. Звичайно діляться на параметричні, в яких передбачається обов'язковим наявність гіпотези про форму розподілу результатів в генеральній сукупності, і непараметричні, кои критерії такого припущення не вимагають. Критерії статистичні застосовуються для перевірки гіпотез: 1) про приналежність вибірки генеральної сукупності; 2) про достовірність (або відсутності) відмінностей між вибірковими середніми арифметичними. Психічні порушення травматичної природи у дітей і підлітків - Психічні порушення в гострому періоді травматичної поразки у дітей характеризуються різними розладами: на фоні підвищення внутрішньочерепного тиску спостерігаються общемозгові і менингеальні розладу, виражені вегетативні і вестибулярний симптоми і ознаки локальної поразки мозку. Вважається, що в ряді випадків найбільш важкі симптоми можуть з'являтися у дітей через декілька днів після черепномозкової травми. Частим симптомом є пароксизмальні розладу, які спостерігаються як в гострому періоді, так і в періоді реконвалесценции. Травматичні пошкодження мозку у дітей бувають. Непритомність - Див. Стан синкопальное. Синкопі. Вегетативна судинна реакція, що виявляється короткочасною (частіше до 1 хвилини) втратою свідомості і зниження постурального мишечного тонусу. Приступ звичайно виникає у хворого з артеріальної гипотензией, що знаходиться у вертикальному положенні. О. може провокуватися ортостатической гипотензией, перебуванням в задушливому приміщенні, приступами кашлю, роздратуванням каротидного синуса, атриовентрикулярной блокадою, емоциогенним стресом, гострою диспепсією, сечовипусканням, голодуванням. Розладу свідомості звичайно передують вияви "поганого самопочуття.