На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка ... 5
1.1. Зображення трагічної долі жінки-кріпачки - найвищий мистецький рівень, досягнутий Марком Вовчком ... 5
1.2. Еволюція феміністичних поглядів у пізній період творчості ... 13
Розділ 2. Феміністичні ідеї в творчості Жорж Санд ... 18
2.1. Перший період творчості письменниці ... 18
2.2. Творчість другого періоду ... 22
2.3. Третій період творчості Аврори Дюпен ... 29
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд"

Курсова робота "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" і призначений виключно для пошукових систем.

БІЛОРУСІЯ, Республіка Білорусь - гос-у в Вост. Європі. Пл. 207,6 тис. км2. Нас. 10 259 тис. чол. (1989). Столиця - Мінськ. У 1989 на 1000 чол. у віці 15 років і старше доводилося 770 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 652 чол.) - В галузях економіки було зайнято 1436,6 тис. фахівців, в т. ч. 639,1 тис. з вищим і 797 тис. зі ср. спец. освітою. Дошкільні установи. До 1919 в Б. були сиротські будинки, притулки, ясла-притулки (всього 26 дошк. установ), к-рі виникли преим. у час Революції 1905 - 07 в Мінську, Вітебське, Могильове, Гродно, Бобруйське. Після встановлення сов. власті (1919). ПРОГНОЗУВАННЯ в освіті - - частина соціального прогнозування, що включає (в широкому суспільствознавчому аспекті) прогнози соціологічного, екологічного, демогра- фического, етнологічного, культурологического, медичного, правового, психологічного і іншого характеру. П. освіти виявляється так же многоаспектним і передбачає дослідження назріваючих проблем шляхом продовження в майбутнє (екстраполяції) тенденцій, що спостерігаються, закономірності розвитку яких в минулому і теперішньому часі досить добре відомі (при умовному абстрагуванні від можливих змін, здатних істотно видозмінити тенденції, що спостерігаються ). ОРФ Карл - (10.7.1895, Мюнхен, - 29.3.1982, там же), ньому. композитор, педагог, драматург, реформатор системи подітий. муз. виховання (ФРН). Чл. Баварской академії позов - в (1950), академії "Санта-Чечилля" (Рим, 1957) і інш. Пед. експерименти О. початків в 1924, заснувавши спільно з хореографом Д. Гюнтер школу гімнастики, музики і танця для підготовки керівників муз. виховання - Гюнтершуле (Gunterschule). У процесі роботи, використовуючи метод ритмич. гімнастики Е. Жак-Далекроза і нові тенденції в иск-ве танця (Р. фон Лабан, М. Вігман і інш.), О. створив свою систему. ХЕД СТАРТ - (англ. head start - успішний старт) - програма компенсаторного навчання в США, направлена на підвищення академічної успішності і розвиток інтелектуальних здібностей учнів з малозабезпечених сімей і національних меншин. Теоретичні передумови створення програми "Х.С." - концепція Б.С. Блума і результати експерименту Л. Якобсона і Р. Розенталя. Блум висунув концепцію про стабільність і мінливість людських ознак, акцентуючи значення перших 8 років життя дитини для розвитку його здібностей. Якобсон і Розенталь досліджували Пігмаліона ефект. Протестировав учнів, вони вибрали наздогад.
Кожна вагома структурна частина курсової "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Жертвоприносини - релігійний обряд принесення дарів Богу, ангелам і святим. Цілі жертвоприносин мінялися: спочатку це робилося тільки ради Бога, щоб умилостивить Вседержітеля, з почуття особливої любові до нього і вдячності. Потім у жертвоприносин з'явилося додаткове значення - за гріхи наші. Жертва стала символом тієї жертви, яку приніс сам Христос за гріхи людей. За допомогою жертви людина хоче зробити себе видимим Всевишньому, почутим Ім. Жертвоприносини є спосіб спілкування людини з Богом. Види жертвоприносин також були різними. У дохристиянську епоху це були тварини і рослини. У старозавітні часи, якщо хто-небудь. ХРУЩЕВ Нікита Сергійович - (1894-1971), політичний і державний діяч, Герой Радянського Союзу (1964), Герой Соціалістичного Труда (1954, 1957, 1961). У 1928 завідуючий відділом ЦК КП(би) України, з 1929 вчився в Промисловій академії (Москва). З 1931 на партійній роботі в Москві, з 1935 1-й секретар МК і МГК ВКП(би). У 1938 -березні 1947 і в грудні 1947-49 1-й секретар ЦК КП(би) України, одночасно в 1944-47 голова Совнаркома (Ради Міністрів) УССР. У 1939-44 член Політбюро (Президії) ЦК КПРС. Один з організаторів масових репресій в Москві і на Україні. У Велику Вітчизняну війну член Військових порад ряду фронтів. З 1949. ЛЕОНТІЙ РОСТОВСКИЙ - єпископ, священномученик (ск. 1073), народився в н. XI в. в Константінополе. Промислом Божіїм майбутній просвітник Ростовської землі прийняв чернечу постриг в Києво-Печерському монастирі, де проходив слухняність під духовним керівництвом прпп. батьків - Антонія і Феодосія. Свт. Леонтій був першим єпископом, що вийшов з Києво-Печерського монастиря, що виховав багато святителей Російської землі. У 1040-х він був зведений в єпископську кафедру. У Ростовської землі, населеній в ті часи фінськими племенами, ще не проінформованими світлом віри Хрістової, свт. Леонтій зустрів жорстокий опір язичників. Два.
У вступі курсової "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Півнів Євген Вячеславович - Півнів (Євген Вячеславович, народився в 1863 році) - історик літератури; закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті по історико-філологічному факультету. З 1887 року брав участь в роботах по приготуванню нового видання академічного словника російської мови. У 1888 - 1889 роках читав історію російської мови на вищих жіночих курсах в Санкт-Петербурге і в Санкт-Петербургском університеті як приват-доцент. З 1889 по 1895 р. перебував професором російської словесності в інституті князя Безбородко в Нежіне; тепер професор Юрьевського університету. Труди Петухова: "Древні.

Микола Михайлович - Микола Михайлович - великий князь, генерал-ад'ютант, генерал від инфантерии, старший син великого князя Михайла Миколайовича. Народився 14 квітня 1859 р. У 1878 р. зроблений в офіцери. Брав участь в російсько-турецькій війні 1877 - 1878 рр. Служив 10 років в Кавалергардськом полицю, командував 16 гренадерським Мінгрельським полком і був начальником гренадерської дивізії. Поміщається видну в російській історичній науці; його видання і дослідження внесли багато нового в розуміння епохи Олександра I. Головні його труди: "Князья Долгорукиє" (1902); "Граф Павло Олександрович Строганов" (1903);. Куськова (Прокопович) Екатеріна Дмітрієвна - (1869, Уфа, - 22 грудня 1958, Женева). Батько - вчитель гімназії, потім акцизний чиновник (в 1881 залишив сім'ю, в 1884 застрелився), мати незадовго закінчення Кускової гімназії померла. У 16 років Куськова вийшла заміж за 32-літнього вчителя І.П. Ювеналієва. Займаючись самообразованием, Куськова вступила в молодіжний народнический гурток; в 1888 з чоловіком відвідали в Саратове Н.Г. Чернишевського (його хворобливий вигляд зробив на Куськову важке враження). У 1889 її чоловік помер від туберкульозу.За участь в народнических кухлях була вислана в Нижню Новгород, де познайомилася з С.Н. Прокоповичем.
Список літератури курсової "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" - більше 20 джерел. БУДАНОВ Авраам - (ок. 1886 - 1928 (1929?)). Анархіст. З селян Славяносербського у. Екатеринославской губ. З дитинства працював слюсарем в Луганську. Анархіст-комуніст з 1905, учасник Революції 1905-07 в Донбассе. У 1917-18 активіст анархічного руху на Україні, організатор шахтарських анархічних груп і профспілок в Донбассе. З приходом германо-австрійських окупаційних військ відступив в Росію. З осені 1918 член Конфедерації анархістів України "Набат". У кінці 1918 в складі анархічної групи Васильева виїхав в Юзовку для підпільної роботи проти влади гетьмана П. П. Скоропадського. У травні 1919 приїхав в. ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ - У політичній психології визначається як уявлення про довершений політичний устрій, довершений зразок чого-небудь в політичній сфері вища кінцева мета прагнень в політичній діяльності. Політичний ідеал детерминирует прагнення і поведінку людини, групи, класу в політичній сфері. Прихильність тим або інакшим ціннісним орієнтаціям частіше за все визначає конкретні політичні ідеали, тобто більш або менш структуровану систему переконань на ідеальний) (нормативний) тип суспільно-політичного пристрою, справедливість або несправедливість в політиці, відповідно до яких оцінюється діяльність.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЛІТИЧНЕ - ( гр. prognosis передбачення) процес розробки науково обгрунтованої думки про ймовірностний розвиток політичних подій, шляхах його здійснення. Прогнозування є однією з форм передбачення. Його основною задачею є підвищення ефективної результативності рішень, що приймаються, розробка конкретних рекомендацій для практичної діяльності. Основні цілі прогнозування: уникнути небажаних результатів розвитку подій, пристосуватися до них, прискорити вірогідний розвиток конкретного явища в бажаному напрямі. Існує декілька класифікацій П.п.: по основних типах - пошукове (визначення можливих.
Посилання в тексті роботи "Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка та Жорж Санд" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХНУМ - (Греч.) Те ж, що Хнуф і Неф. Символ сили, що творить; Хнум або Неф є, згідно Плутарху, "нестворене і вічне божество". Він представлений синім (ефір), і зі своєю головою овна і коброю між рогами може бути прийнятий за Аммона або Хнуфа (див.). Справа в тому, що всі ці боги є сонячними і під різними аспектами представляють стадії зародження і запліднення. Їх голова овна вказує на це знамення, оскільки овен завжди символізує породжуючу енергію в абстрактному вигляді, тоді як бик був символом сили і функції, що творить. Всі були єдиним богом, властивість якого зазнавали індивідуалізації і персоніфікацій. КАР'ЄРИЗМ - (фр. carriere - біг) - негативна моральна якість, що характеризує поведінку і особистість людини, к-рий підпорядковує всю свою суспільну діяльність мети просування по службі (Честолюбство), готів виконувати вимоги, що пред'являються до нього лише остільки, оскільки це сприяє поліпшенню його особистого положення. К.-один з виразів егоїзму в сфері службової діяльності, к-рий, однак, лицемірно виступає під маскою відданості і безкорисного служіння спільній справі (об-ва загалом, організації, установи, підприємства). До· історично виникає на базі соціальної і бюрократичної ієрархії об-ва, що. розмір, що Сприймається - (apparent size) В. р., або величина, що оцінюється на око, - важлива тема в психології зорового сприйняття. Особливу увагу вчених залучили 3 аспекти цієї теми. Перший торкається константности величини, або тенденції В. р. залишатися постійним, незважаючи на зміни розміру ретинального зображення. Другий аспект стосується ілюзій величини, або невірного сприйняття розміру об'єкта. Третя область інтересів пов'язана з поясненнями того, як сприймається розмір об'єкта. Серед запропонованих теорій сприйняття розміру можна виділити 3 найбільш важливих. Одна з них, вихідна з припущення.

Гендерная ідеологія - система ідей і поглядів, понять і уявлень про побудову суспільства і взаємовідносини в ньому чоловіків і жінок як двох соціальної спільності, що враховує і що виражає інтереси обох соціальних груп - чоловіків і жінок. У силу цього гендерная ідеологія є ідеологією конструктивною, несучою нову культуру взаємовідносин в ім'я досягнення соціальних цілей. Ця соціальна спільність має не тільки спільні інтереси і цінності, але і принципово різні. Саме наявність різних інтересів чоловіків і жінок є основою гендерних проблем. Тому взаємодія чоловіків і жінок як двох різних соціальних груп потребує. ПСИХОЛОГІЯ ИНТРОСПЕКТИВНАЯ - ряд напрямів в психології, що використовують як єдиний метод вивчення психіки интроспекцию, метод інтроспективний - спостереження суб'єкта за змістом і актами власної свідомості. При цьому чужа свідомість розглядається як така, що спеціально реконструюється за допомогою операції перенесення: дослідник, знаючи про зв'язок власних переживань з їх зовнішніми вияву, будує гіпотезу про внутрішні переживання іншої людини на основі його поведінки, що зовні спостерігається. До даного напряму можна віднести школу В. Вундта, психологію структурну Е. Тітченера, психологію акту Ф. Брентано, школу. Вільна асоціація - (free associacion) - в психоаналізі - думка, вільно, без приховування і без зосередження на ній що висловлюється пацієнтом в ході аналітичної терапії. Передбачається, що: а) така думка схильна слідувати в напрямі того, що значуще для індивіда; б) потреба пацієнта в лікуванні направляє думку в потрібному напрямі; у) в розслабленому стані опір таким думкам стає мінімальним. Саме тому З.Фрейд відмовився від гіпнозу, тлумачення сновидінь і віддав перевагу розробленому ним методу вільних асоціацій як найбільш інформативний, з його точки зору, для розуміння глибинних, справжніх джерел внутрішніх. Нейропсихологичеськиє синдроми при артеріальних аневризмах - Артеріальні аневризми - одна з форм судинної патології, для якої характерним є дефект стінки судини у вигляді його випинання і поступового розтягання. Найчастіше артеріальні аневризми локалізуються в області Віллізієва кола або поблизу від нього, тобто на основі мозку. Як правило, судинна освіта невелико по розміру і саме по собі не впливає на стан навколишньої його нервової тканини. Порушення діяльності мозку виникають внаслідок розриву аневризми і крововиливу, який звичайно протікає як субарахноидальное, але в ряді випадків кров може попасти і в речовину мозку (паренхиматозное.