На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Газета як періодичне видання

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Газета як вид періодичного видання ... 5
1.1. Періодичне видання - оперативний вид документа ... 5
1.2. Газета і журнал як види періодичних видань, їх характеристика ... 6
1.3. Історія розвитку газети ... 17
Розділ 2. Матеріальна конструкція газети ... 21
2.1. Оформлення першої сторінки газети ... 21
2.2. Шрифти та їх застосування ... 23
2.3. Заголовний комплекс ... 26
2.4. Фотоілюстрація в газеті ... 27
2.5. Композиція періодичних видань ... 30
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 34

Для придбання курсової роботи "Газета як періодичне видання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Газета як періодичне видання"

Курсова робота "Газета як періодичне видання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Газета як періодичне видання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Газета як періодичне видання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Газета як періодичне видання" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРУЗІЯ, Республіка Грузія - гос-у в Закавказье. Пл. 68,7 тис. км2. Нас. 5443 тис. чол. (1989). У склад гос-ва входять республіки Абхазія, Аджарія і Південно-Осетинська автономна область. Столиця - Тбілісі. У 1989 на 1000 чол. у віці 15 років і старше доводилося 877 чол. з висш. і середньою (повним і неповним) освітою, в 1979 - 774 чол. У галузях економіки в 1989 було зайнято 593,7 тис. фахівців, в т. ч. 350 тис. з вищим і 243,7 тис. зі ср. спец. освітою. Дошкільні установи. У 1869 в Тбілісі були відкриті перші два приватних подітий. саду. У 1918 - 20 діяли 7 приватних подітий. садів. За роки сов. владі була створена гос. ВЧИТЕЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ - - професійні організації педагогів і вихователів. У Росії першими У.о. були позиково-ощадні каси і суспільства взаємної допомоги в Одесі (1866), Москві (1870 - Суспільство виховательок і учительок), Рязані (1882 - Суспільство посібника учнем в початкових училищах, і інш.). До 1894 було 15 суспільств (9 з них перебувало при Міністерстві внутрішніх справ і 6 - при МНП). У тому ж році був прийнятий типовий статут, який обмежував рамки діяльності суспільств виключно сферою матеріальної взаємодопомоги. У грудні 1902 - січні 1903 відбувся 1-й Всерос. з'їзд представників суспільств вспомоществования обличчям. ФИЛАНТРОПИЗМ, филантропинизм - педагогічна течія, виникла в Німеччині в кінці 18 в. під значним впливом ідей французької Освіти і насамперед Ж.Ж. Руссо. Представітелі Ф. - І.Б. Базедов, Х.Г. Зальцман і інші - ставили своєю задачею корінну зміну існуючої системи виховання і навчання. Гл. нестачу учбової роботи вони убачали в пануванні зубрежки і вербализма у відриві змісту навчання від реального життя. Филантрописти прагнули зв'язати навчання з життям, природою, зробити його приємним і радісним. Для реалізації цих ідей були створені филантропини - своєрідні школи- інтернати; перший був відкритий в 1774 Базедовим в. ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ - - процес, що відбувається між вихователем і вихованцем в ході учбово-виховальної роботи і направлений на розвиток особистості дитини. П.в. - одне з ключових понять педагогіки і науковий принцип, лежачий в основі виховання. Педагогічне осмислення поняття "П.в." отримало в роботах В.І. Загвязінського, Л.А. Левшина, Х.Й. Лійметса і інш. П.в. - найскладніший процес, що складається з мн. компонентів - дидактичних, виховальних і соціально-педагогічних взаємодій. П.в. зумовлене і опосередковане учбово-виховальною діяльністю, цілями навчання і виховання. П.в. присутній у всіх видах діяльності -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Газета як періодичне видання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СКАЗКИН Сергій Данилович - [7(19).10.1890, м. Новочеркасск, - 14.4.1973, Москва], історик, акад. АН СРСР. (1958), ГАННИ РСФСР. (1947). і АПН СРСР. (1968), д-р ист. наук і проф. (1935). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1915). Учень Р. Ю. Віппера. Пед. діяльність початків в 1916 викладачем гімназії. З 1920 вів н.-і, і викладацьку роботу у вузах Москви, в т. ч. в МГУ (декан ист. ф-та з 1940; зав. кафедрою історії ср. віків з 1949), МІФ ЧИ, Моськ. гір. пед. ин-ті, а також в Ін-ті загальної історії АН СРСР. Осн. труди по історії ср. віків, з питань викладання історії в школі. Один з авторів і редакторів підручника для вузів. ХРИСТИЯНСТВО - одна з трьох світових релігій, нарівні з буддизмом і ісламом. Виникло в I в. в східних провінціях Римської імперії як релігія пригноблених, що шукали позбавлення від нелюдяних умов життя в приході мессія, Спасителя. Християнська ідея подяки обіцяла страждущим і знедоленим отримання щастя і свободи в царстві небесному. Згодом X. було пристосовано до цілей правлячих класів і перетворилося на початку IV в. в державну релігію Римської імперії. Відносно швидкому поширенню X. серед різних соціальних і етнічних груп сприяли його космополітизм, місіонерська діяльність, абстрактність суспільно-політичних і. СМОЛЕНСК - центр Смоленської обл. і Смоленського р-на. Розташований у верхів'ях Дніпра (пристань), між Духовщинської і Краснинско-Смоленской височинами. Населення 356 тис. чол. Уперше згадується в літописному зведенні під 862-865. Був центром слов'янського племені кривичей, великим торговим і ремісничим поселенням на древньому торговому шляху "з варяг в греки". З 882 в складі Київській Русі, з XII в. центр Смоленського князівства. У 1404-1514 входив до складу Великого князівства Литовського, потім - в Московську державу; після споруди в 1596-1602 кам'яної кріпосної стіни - найважливіша російська.
У вступі курсової "Газета як періодичне видання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ярошенко Микола Олександрович - Ярошенко (Микола Олександрович, 1846 - 1898) - живописец-жанрист і портретист. Військовий за освітою і по службі, він гаряче любив мистецтво і присвячував йому весь свій вільний час і, вступивши в 1878 р. в число членів товариства пересувних художніх виставок, з того часу був зі своїми творами постійно і виключно на цих виставках. Змістом його жанрових картин служили переважно "мотиви цивільної скорботи". Своєю тенденційністю, що б'є в очі гуманитаристической воно підкуповувало масу публіки на користь живописця і скрадало для неї слабість цих картин в особливо художньому відношенні.

Декрет про землю - законодавчий акт Радянської держави в області земельних відносин, прийнятий 2-м Всеросійським з'їздом Порад 26 жовтня (8 листопада) 1917 р. Декрет підготовлений В.І. Леніним і представлений з'їзду в доповіді про землю. Декрет відміняв поміщицьку власність на землю без всякого викупу і передавав поміщицькі, питомі, монастирські, церковні землі з всім інвентарем і спорудами в розпорядження волосних і земельних комітетів і уїздних Рад селянських депутатів, на які покладався обов'язок найсуворішого дотримання порядку при конфіскації поміщицьких маєтків. У Декреті про землю визначалися нові. Кондратьев Микола Дмитрович - [4 березня 1892, село Голуєвська (Голуїха) Кинешемського повіту Костромської губернії, - 17 сент. 1938]. З селянської сім'ї. По закінченні церковно-приходской школи вчився в церковно-вчительській семінарії. З 1905 есер, в 1906 член Кинешемського комітету ПСР, член страйкового комітету текстильник, за революційну діяльність виключений з семінарії, біля 7 місяців провів у в'язниці. Кружковую роботу вів аж до 1917. У 1913 знову арештовувався, місяць знаходився в ув'язненні. Вчився на загальноосвітніх курсах. У 1911 здав екзамен на атестат зрілості і поступив на юридичний факультет.
Список літератури курсової "Газета як періодичне видання" - більше 20 джерел. ЕЛІТИ теорії - (від фр.elite - краще, добірне, вибране) - ідейно-політичні концепции6 що затверджують, що необхідними елементами функціонування суспільства є активна меншина, що здійснює в державі владу на основі гегемонії, що приймає в рамках політичної системи головні рішення, що віддає накази і контролююче за допомогою бюрократичного апарату їх виконання. Самі відомі класичні представники цієї теорії - італійські соціологи і політологи Гаетано Моська (1856-1941) і Вільфредо Парето (1848-1923) Г.Моська виклав свої ідеї в книзі "Елементи політичної науки" (1896), яка була перекладена на англійську мову і. АВТАРКИЯ ПОЛІТИЧНА - (від греч.autarkia - самозадоволення) - сукупність заходів і коштів, що використовуються державними і политико-недержавними суб'єктами, направлених на відособлення політичних інститутів з метою створення замкненої політичної системи, окремих її організаційних структур, їх видів. Внутрішньополітична автаркия виражається в існуванні суперечності між центром і регіонами, їх окремими елементами. Оскільки керівництво і управління в постсоциалистических країнах традиційно здійснювалися і багато в чому як і раніше здійснюються "зверху", то авторитарно-центристська модель такої дії.

ОСНОВИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ - (grounds for terminating me state service) - необхідні і достатні причини, мотиви, реабілітуючі відхід, звільнення посадової особи зі служби. Державна служба припиняється при звільненні державного службовця, в тому числі в зв'язку з виходом на пенсію. Крім основ, передбачених законодавством Російської федерації про труд, звільнення державного службовця може бути здійснене з ініціативи керівника державного органу у випадках; 1) досягнення ним граничного віку встановленого для заміщення державної посади державний служби; 2) припинення громадянства Російської Федерації; 3) недотримання.
Посилання в тексті роботи "Газета як періодичне видання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САНЧЕС ВАСКЕС Адольфо - (рід. в 1925, Альхесиарес, Іспанія) - мексиканський філософ-марксист. Вивчав філософію в Мадридському університеті, в 1939 був висланий з Іспанії, поселився в Мексіці. Основні роботи: "Естетичні ідеї Маркса" (1965), "Філософія практики" (1967), "Естетика і марксизм" (1970), "Від наукового соціалізму до соціалізму утопічного" (1975), "Марксистські нариси філософії і ідеології" (1983), "Марксистські нариси історії і політики" (1985) идр. Санчес Васькес, по його власному визначенню, - представник марксизму "відкритого і. Категоріальная картина світу - філософськи отрефлектированний цілісний образ світу в культурі певного типу. Картина світу може мати різні форми: міфологічна, художня, релігійна, наукова. Задача філософії - виділити і виразно виразити категориальную структуру (категориальний каркас) такої картини. Онтологія виявляє категориальний каркас уявлень про природу будь-якого сущого. Так у часи Ньютона ця картина уподібнювалася світовим годинам, в Х1Х віці - паровій машині, що переробляє речовину і енергію, в нашу епоху відбувається становлення картини світу як деякого самоорганизующегося пристрою. Відповідно міняється склад і. Нав'язливі потяга - неадекватні, нерідко лякаючі пацієнтів своєю абсурдністю і безсистемно повторящиеся інтенсивні спонуки, які виникають раптово, аутохтонно, на відносно короткий час і які переважно не реалізовуються внаслідок здатності більшості пацієнтів, що збереглася усвідомлювати їх противоестественность і готовність їм протистояти. Так, у матері з'являється "божевільне бажання" взяти свою дівчинку за ноги і размозжить їй голову об кут будинку. У іншого пацієнта, коли він підходить до вікна, виникає лякаюче його прагнення виброститься з нього, так так, щоб впасти на асфальт і щоб "мозки розлетілися в.

ІДЕНТИЧНІСТЬ - Відносно тривале, але не обов'язково стабільне сприйняття себе як унікального, когерентного, єдиного у часі. Почуття ідентичності, суб'єктивне переживання, виникає з усвідомленням дитиною того, що він існує як індивід в світі серед інших схожих зовнішніх об'єктів, але володіє і власними бажаннями, думками, спогадами і зовнішнім виглядом, відмінними від інших. Таким чином, термін ідентичність... означає одночасно і стійку внутрішню тотожність... і стійка схожість деяких основних властивостей з іншими людьми (Erikson, 1956, з. 57). У основі формування ідентичності лежить розвиток образу тіло, що. Маркетингове дослідження - (англ. market - ринок, збут) - статистичні або експериментальні процедури вивчення купівельних звичок, потреб і мотивації споживачів, методів продажу, реклами, інших економічних компонентів ринку. Спекулятивний і фактично мафиозний аптечний бізнес, практично не контрольований і, схоже, що негласно заохочується владою РФ (зокрема, чиновниками вельми високого рангу), особливо не утрудняє себе такого роду дослідженнями в інтересах покупця-пацієнта, звичайно цей ринок задовольняється роздуттям цін, продажем контрафактной (фр. contrefaction - підробка), тобто з підробними торговими марками. Суб'єкт спілкування, страждаючий депресією - Депресія (Д.) - синдром психич. розладів, що виявляється тривалим стійким зниженням настрою, тугою, пригніченістю, уповільненням мислення, руховою заторможенностью. Характерне відчуття безвихідності. Постійно присутня знижена самооцінка, часами що виявляється в необгрунтованому самозвинуваченні і самоуничижении, випинанні своїх помилок і промахів. Характерно придушення всіх бажань, нездатність отримувати задоволення від чого-небудь (ангедония). Зокрема відсутнє бажання спілкуватися з будь-ким, приймати допомогу від навколишніх, піклуватися про будь-кого. Часто таким переживанням супроводять. АМНЕЗІЯ - En.: Amnesia Амнезія, тобто задрімаю того, що відбувалося під час гіпнотичного сеансу, є частиною специфічних феноменів гіпнозу, з якими іноді доводиться зустрічатися. Вона наступає або після відповідного навіювання, зробленого під час гіпнозу (див. традиційна індукція), або (у деяких пацієнтів) спонтанно (при цьому важко бути упевненим, що не було безмовного навіювання, що відповідає очікуванням пацієнта). Згідно Брейду, амнезія - це невід'ємна частина того, що він називав гіпнозом. Однак в цей час слово "гіпноз" вживають поза зв'язком з масивною амнезією, яка, до речі, зустрічається.