Вік Землі та його періодизація

(курсова робота з міжнародних відносин і географії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сучасні уявлення про причини еволюції земної кори і літосфери ... 4
Розділ 2. Етапи еволюції Землі (періодизація) ... 13
2.1. Догеологічна історія Землі ... 13
2.2. Ранньопалеозойський етап ... 20
2.3. Пізньопалеозойський етап ... 25
2.4. Мезозойський етап ... 32
2.5. Кайнозойський етап ... 37
Висновки ... 44
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Вік Землі та його періодизація" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вік Землі та його періодизація"

Курсова робота "Вік Землі та його періодизація" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вік Землі та його періодизація", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вік Землі та його періодизація" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вік Землі та його періодизація" і призначений виключно для пошукових систем.

БІБЛІОГРАФІЯ ПЕДАГОГІЧНА - галузева бібліографія, призначена для формування і поширення библиографич. інформації по педагогіці і нар. освіті. Б. п. - библиографич. база исследоват. і практич. діяльність всіх категорій фахівців галузі. У задачі Б. п. входить виявлення, відбір, опис і систематизація пед. літри. Конкретне вираження Б. п. знаходить в формі библиографич. покажчиків, оглядів, списків, картотек. Види библиографич. посібників: поточні, ретроспективні, тематич., рекомендат., биобиблиографические, покажчики библиографич. посібників і інш. Вітчизняна бібліографія В Россиї Б. п. з'явилася в нач. 19 в., раніше пед. літра. ЕРДНИЕВ Пюрвя Мучкаєвич - (р. 15.10.1921, урочище Хуцун Толга, нині на терр. Красносельского р-на Калмикиї), педагог, математик-методист, акад. РАО (1993; акад. АПН СРСР з 1989), д-р пед. наук (1973), проф. (1972). Засл. діяч науки РСФСР (1981). На пед. роботі з 1939. Учасник Вів. Отеч. війни. Закінчив Барнаульський пед. ин-т (1949), працював вчителем в Алтайському краї. Після скасування спецпоселения калмиків (1957) викладав в Ставропольськом пед. ин-ті. З 1964 зав. кафедрою в Калм. пед. ин-ті (нині Калм. гос. ун-т) в Елісте. У 50 - 70-х рр. на матеріалі шк. математики розробив систему укрупнення дидактич. одиниць. КОРИСТЬ - ціннісне поняття, те, що відображає покладе. значення предметів і явищ в їх відношенні до чиїх-небудь інтересів; в більш суворому значенні - характеристика коштів, необхідних для досягнення заданої мети. Щось признається корисним, якщо: а) відповідає чиїмсь інтересам, би) забезпечує досягнення поставлених цілей, в) дозволяє отримати результати, близькі цим цілям (сприяє успішності дій) і г) з найменшими витратами (сприяє ефективності дій). Як і інш. цінності практич. свідомості (успіх, ефективність, доцільність, перевага і т. п.), П. являє собою відносну цінність на відміну від вищих. ІНТОНАЦІЙНИЙ СТИЛЬ МОВИ - різновид інтонаційний оформлення мовного висловлювання, типове застосування І. з. мови. І. з. р. вчителя - різновиди інтонаційний оформлення мовного висловлювання вчителя, пов'язані з певним стилем і жанром усної мови. Науковий стиль, як правило, використовується вчителем при поясненні нового матеріалу (будь те слово вчителя або бесіда), при поясненні способу виконання того або інакшого завдання і т. д. Діловий стиль в мові вчителя зустрічається рідко. Елементи художнього І. з. вчитель часто використовує на уроках літератури, рідше на уроці російської мови, наприклад коли розказує лінгвістичну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вік Землі та його періодизація" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАКС Арт Яковльович - [15(27).5.1878, м. Порхов, нині Пськовської обл., - 4.2. 1938, Москва], педагог, методист. внешк. роботи. Після закінчення ист. ф-та Петерб. ун-та (1901) викладав історію і був вихователем в Тенішевськом уч-ще, в 1907 - 14 працював в Коммерч. уч-ще в Лісовому. Одночасно вів спец. курс екскурсійної справи в Пед. академії (1908 - 15) і пізніше в Тверської дружин. вчительській школі ім. П. П. Максимовича, де завідував уч. частиною (1915 - 19). У роки Революції 1905 - 07 очолював комісію з проведення загального страйку вчителів Петербурга. Після Окт. революції працював в Наркомпросе (1919 -. ГРІХ (Хет) - Всяке діяння, при якому людина порушує веління або заборону Тора*. Все заповіді Тори, чи визначають вони відносини між людиною і його ближнім або відносини між людиною і Творцем, дані Превечним для виконання, і що порушує їх грішить перед Господом. У Біблії дані різні визначення Г., і всі вони діляться на "шгагот" (помилки), тобто гріхи, довершені без злого наміру, і "здонот" (зловмисні), тобто діяння, довершені по злій волі. Тора не розрізнює між Г. по відношенню до ближнього і гріхом по відношенню до Творця. Г. проти ближнього - це Г. проти Бога. Однак мудреці бачать істотну відмінність між гріхом. Бюргербраукеллер - Пивний зал в Мюнхене, де 8 листопада 1939 була довершена спроба замаху на Гитлера. Увечері 8 листопада Гитлер виступив з промовою, щоб ушанувати пам'ять, як це робилося кожний рік, "героїв 9 листопада" - жертв "Пивного путчу", що провалився 1923, який починався в цьому пивному залі. Через 10-12 хвилин після його відходу роздався могутній вибух, що наполовину руйнував зал, внаслідок чого сім чоловік було убито і 63 поранено. Якби Гитлер не пішов, він був би убитий, оскільки бомба була закладена в колоні, біля якою він завжди розташовувався, коли виголошував промову. Нацистська пропаганда поклала.
У вступі курсової "Вік Землі та його періодизація" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Теплов Григорій Миколайович - Теплов (Григорій Миколайович, 1720 - 1770) - державний діяч і письменник; первинну освіту отримав в школі, встановленій Феофаном Прокоповичем в Санкт-Петербурге, потім вчився в Німеччині; перебував перекладачем, потім ад'юнктом Академії Наук. Гр. Разумовский ввірив йому виховання свого молодшого брата, гр. Кирила; з ним Т. їздив в чужі краї і після повернення зроблений президентом Академії Наук; в 1750 році, коли гр. Кирило Григорійович був зроблений гетьманом, Т. поселився з ним в Малороссиї і брав велику участь в малороссийских справах. При восшествии на престол Петра III Т. накликав на себе підозру.

Серапіон (святої, архієпіскоп новгородский) - Серапіон - святий, архієпіскоп новгородский. Був священиком, але скоро овдовів і постригся в чернецтво. Після смерті батьків Серапіон, роздавши майно бідним, пішов в Дубенський Успенський монастир (на межах нинішніх губерній Тверської і Володимирської) і був там настоятелем; звідти перейшов в Сергиєву лавру і був її ігуменом. У 1506 році Серапіон присвячений в сан архієпіскопа новгородского. Коли преподобний Іосиф Волоцкий, що тісниться волоколамским князем Федором Борисовичем, звернувся з проханням про захист до великого князя Василю Іоанновичу і був прийнятий, з помешканням, у ведіння митрополита. Гучков Олександр Іванович - (14 жовтня 1862, Москва, - 14 лютого 1936, Париж). Народився в купецькій сім'ї. Закінчив історико-філологічний факультет Московського університету, слухав лекції в Берлінськом, Венськом і Гейдельбергськом університетах. У 1885-86 служив в лейб-гвардії. З 1888 неодноразово обирався почесним світовим суддею в Москві. З 1893 член московської Міської управи. У 1897 в охоронній варті КВЖД; звільнений за дуель. У 1899 волонтер в англо-бурской війні (на стороні буров). У 1900 знаходився в Китаї під час народного, так званого боксерського, повстання проти англійців, французів, японців. У 1903.
Список літератури курсової "Вік Землі та його періодизація" - більше 20 джерел. ЕНТАЛЬЦЕВА Марина Валентинівна - (р. 10.01.1961) Помічник першого вицемера СанктПетербурга В. В. Путіна в 1991-1996 рр.; заступник начальника управління протоколу Президента РФ В. В. Путіна з 2000 р., перший заступник начальника управління протоколу Президента РФ В. В. Путіна з січня 2002 р. в його першому президентському терміні; начальник протокольноорганизационного управління Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 05.04.2004 м. у другому президентському терміні. Народилася в Ленінграде. Освіту отримала на фізичному факультеті Ленінградського державного університету (1984). З 1984 р. по 1991 р. працювала. ОТХОДПРИВЕРЖЕНЦЕВ - Розрізнюють два аспекти стоку електоральних прихильників політичної партії: відхід традиційних прихильників і відхід класових прихильників. Відхід традиційних прихильників означає, що значна частина електорату або просто позбавляє своєї підтримки партію, з якою традиційно себе асоціювала, або починає ідентифікувати себе з партією, позицію якої історично підтримувала в набагато меншій мірі. Феномен може пояснюватися рядом чинників. Так, може підвищитися рівень образованности, змінитися характер сприйняття політичної ситуації у багатьох представників партійного електорату (внаслідок чого люди.

ВЕТО - (від лати. veto -забороняю) - заборона якого-небудь рішення, прийнятого повноважним органом, але не співпадаючого з волею органу або особи, який володіє цим правом. У політичній практиці право вето означає можливість заборони одним політичним органом або особою виконувати рішення або постанову іншого органу або особи. Вето може носити абсолютний або відносний, частковий характер. У сучасній державі, як правило, правом вето володіє керівник держави. Для здійснення права вето необхідна владна і правова субординація, ієрархія. Більш повноважні суб'єкти влади можуть мати право впливати на.
Посилання в тексті роботи "Вік Землі та його періодизація" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. У юе - в китайській міфології п'ять священних гір: Дун-юе ("Східний пік") - гора Тайшань, Бейюе ("Північний пік") - гора Хеншань, Чжунюе ("Серединний пік") - гора Суншань, Наньюе ("Південний пік") - гора Хеншань і Сиюе ("Західний пік") - гора Хуашань. Означають сторони світла і центр. У період середньовіччя основної з У юе вважалася гора Тайшань. У даосской традиції відомо, що божество східного піку відало долями людей, західного - всіма металами, їх плавкою, а також пернатими; серединного - болотами, протоками на землі, а також деревами; північного - ріками. МЕЛАНХТОН (MELANCHTHON) Пилип, Шварцерд - (рід. 16 февр. 1497, Бреттен - розум. 19 апр. 1560, Віттенберг) - ньому. теолог і педагог епохи Реформації; з 1518 - професор. Як фундатор протестант, неосхоластики зберігав відомий вплив аж до 18 в., особливо завдяки своєму вченню про право і державу. Будучи прихильником гуманізму, він тимчасово, під впливом Лютера, відходить від нього (до цього часу відносяться його "Theologische Punkte", 1521, - перша протестант, догматика); незважаючи на те що пізнє Меланхтон знов зближується з гуманізмом, він виявляється не в змозі знайти дійсний синтез між гуманізмом і протестантизмом і зупиняється. Афазія сенсорна - Син.: Афазія Вернике. Афазія акустико-гностична. Виникає при пошкодженні зони Вернике, розташованої по сусідству з корковим кінцем слухового аналізатора в задній частині верхньої скроневої звивини (поле 22). У основі сенсорної афазии - порушення фонематического слуху (фонеми - одиниці мови, за допомогою яких диференціюються і ототожнюються його складові; в російській мові до них, зокрема, відносяться звонкость і глухость, ударность і безударность). У результаті при сенсорній афазии хворій втрачає здатність диференціювати фонеми і не в змозі уловити відмінність між такими словами, як.

Розенцвейга рисуночной фрустрации методика - (Rosenzweig Picture-Frustration Study, PF Study) - проективная методика дослідження особистості. Запропонована С. Розенцвейгом в 1945 р. на основі розробленої ним теорії фрустрации. Стимульний матеріал Р. р. ф. м. складається з 24 малюнків, на яких зображені обличчя, що знаходяться у фрустрационной ситуації скороминущого типу. Персонаж, зображений зліва, вимовляє слова, якими описується фрустрация власна або іншого індивідуума. Над персонажем, зображеним праворуч, є пустий квадрат, в той, що якого обстежується повинен вписати першу відповідь, що прийшла на розум. Риси, міміка персонажів. ГАБЕРЛИН - (Haberlin) Пауль (1878-1960)- швейцарський філософ, психолог і педагог. Магістр (1902). Д-р філософії, професор (1922). Вивчав теологію, філософію, психологію і педагогіку. З 1903 р. викладав в Базеле. У 1904-1908 рр. -директор Вчительського ин-та в Крейлінгене. У 1908-1922- приват-доцент Бернського ун-та. З 1922 р. - професор Базельського ун-та. Досліджував предмет психології, питання поведінки, характеру психічних властивостей індивіда і інш. проблеми. У 1921 р. опублікував програмну книгу Предмет психології, в якій протипоставити природознавство (як науку про дійсність) і психологію (як науку. Медитація - (meditation) У кожній системі М. незмінно присутні певні компоненти: концентрація, внутрішня зосередженість (mindfulness) і змінений стан свідомості. Ці загальні переживання і цілі досягаються, однак, в різних системах М. за допомогою різних технічних прийомів: беззвучного співу мантри; пильного смотрения на певні об'єкти, напр. полум'я свічки; рахунки вдихів/видиху і боротьби з неминучим відверненням життя за допомогою устремленности в одному напрямі, ведучої до почуття самоконтроля і внутрішнього спокою. Для М. відводиться щонайменше два сеанси в день, вранці і увечері, тривалістю в. СИНХРОНИЯ - (Synchronicity; Synchronizitat) - явище, в якому подія у зовнішньому світі співпадає образом, що означає з психологічним станом тієї або інакшої людини. Переживання, що Повторюються, що відображають події, що не підкоряються законам часу, просторам причинності. У загальних положеннях юнговское уявлення про синхронии зводиться до наступного. Вона є: 1 ) акаузальний зв'язуючий принцип; 2) клас подій, пов'язаних по значенню, а не по причині (т. е. не співпадаючих у часі і просторі); 3) подія, співпадаюча у часі і просторі, але яке можна розглядати і як що має значущі психологічні зв'язки; 4).